Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Đề cương ôn tập lịch sử THPTQG, Tổng ôn tập thptqg môn lịch sử

Thứ ba - 04/05/2021 08:56
Đề cương ôn tập lịch sử THPTQG, Tổng ôn tập thptqg môn lịch sử, Tài liệu On thi THPT Quốc gia 2020 môn Sử, Đề cương on thi THPT Quốc gia môn Lịch sử 2020 trắc nghiệm, Tổng hợp kiến thức Lịch sử thi THPT Quốc gia 2020, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Địa, Nội dung on thi THPT quốc gia 2020 môn Sử, Kiến thức Lịch sử thi THPT quốc gia 2020, trắc nghiệm lịch sử thpt quốc gia - có đáp án, Phương pháp ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử
Đề cương ôn tập lịch sử THPTQG, Tổng ôn tập thptqg môn lịch sử
Đề cương ôn tập lịch sử THPTQG, Tổng ôn tập thptqg môn lịch sử
Đề cương ôn tập lịch sử THPTQG, Tổng ôn tập thptqg môn lịch sử, Tài liệu On thi THPT Quốc gia 2020 môn Sử, Đề cương on thi THPT Quốc gia môn Lịch sử 2020 trắc nghiệm, Tổng hợp kiến thức Lịch sử thi THPT Quốc gia 2020, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Địa, Nội dung on thi THPT quốc gia 2020 môn Sử, Kiến thức Lịch sử thi THPT quốc gia 2020, trắc nghiệm lịch sử thpt quốc gia - có đáp án, Phương pháp ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử 

Đề cương ôn tập lịch sử THPTQG, Tổng ôn tập thptqg môn lịch sử

Chủ đề 1: CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH (THẾ KỈ XIX -  ĐẦU THẾ KỈ XX)
 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN
 1. NHẬT BẢN
 1. Minh Trị Duy Tân
 1. Bối cảnh
 • Chế độ Mạc Phủ lâm vào khủng hoảng trầm trọng
 • Các nước Âu-Mĩ nhòm ngó, Mạc Phủ lại kí các hiệp ước bất bình đảng
 • 1/1868 Sôgun bị lật đổ. Thiên hoàng Minh Trị nắm quyền, thực hiện một loạt cải cách
 1. Nội dung
 • Chính trị: thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, lập chính phủ mới theo chế độ quân chủ lập hiến
 • Kinh tế: thống nhất tiền tệ, thị trường, xóa bỏ độc quyền ruộng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng
 • Quân sự: tổ chức huấn luyện theo kiểu phương tây, chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí
 • Giáo dục: chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng khoa học kĩ thuật
 1. Tính chất-ý nghĩa
 • Cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
 • Nhật thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương tây xâm lược
 1. Chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc
 • Kinh tế: tập trung tư bản dẫn đến sự ra đời các công ty tư bản độc quyền
 • Đối ngoại: chính sách bành trướng: Đài loan, trung quốc…
 • Đối nội: chính sách phản động, bóc lột nặng nề nhân dân trong nước
 • Đặc điểm: chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt hiếu chiến
 1. ẤN ĐỘ
 1. Thực dân Anh xâm lược
 1. Bối cảnh
 • Đầu thế kỉ XVII, chế độ phong kiến Ấn độ suy yếu
 • Giữa thế kỉ XIX, Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn độ
 1. Chính sách cai trị
 • Kinh tế: khai thác thuộc địa quy mô lớn
 • Chính trị-xã hội: đặt trực trị, thực hiện chính sách chia để trị, khơi sâu cách biệt chủng tộc đẳng cấp…
 • Văn hóa – giáo dục: thực hiện chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu, hủ tục…
 1. Hậu quả
 • Kinh tế suy thoái nghiêm trọng
 • Đời sống nhân dân bần cùng, khổ cực
 1. Đảng quốc đại
 • Sự thành lập: thành lập năm 1885: chính đảng của giai cấp tư sản
 • Chủ trương: đấu tranh ôn hòa, đòi Anh thực hiện cải cách
 • Phân hóa: thành 2 phái: ôn hòa và cực đoan
 1. Phong trào dân tộc
 • 7/1905: phong trào đấu tranh chống đạo luật chia đôi xứ Ben-gan
 • 10/1905: biểu tình chống chia cắt Ben-gan
 • 1908: phong trào phản đối bản án 6 năm tù của Tilac
 1. TRUNG QUỐC
 1. Phong trào đấu tranh của nhân dân giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Nội dung Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc(1851-1864) Phong trào Duy tân 1898 Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn (1899-1901)
Lãnh đạo Hồng Tú Toàn Khang Hữu Vi
Lương Khải Siêu
 
Lực lượng Nông dân Quan lại, sĩ phu tiến bộ, vua Quang Tự Nông dân
Diễn biến chính -Bùng nổ ngày 1/1/1851 tại Kim Điền (Quảng Tây) sau lan rộng khắp cả nước
-19/7/1864, bị thất bại do sự đàn áp của chính quyền phong kiến.
-Năm 1898 diễn ra cuộc vận động Duy tân, tiến hành cải cách cứu vãn tình thế
-Nhanh chóng thất bại khi vấp phải sự chống đối của phái thủ cựu do Thái Hậu Từ Hi đứng đầu
Năm 1899 bùng nổ ở Sơn Đông lan sang Trực Lệ, Sơn tây, tấn công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh
-Sau bị liên quân 8 nước đế quốc tấn công đàn áp phong trào
Tính chất-ý nghĩa -Làm lung lay triều đình phong kiến Mãn Thanh
-Phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung quốc.
-Cải cách dân chủ, tư sản, khởi xướng khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung quốc
-Phong trào diễn ra được 100 ngày và còn gọi là “Bách nhật Duy tân”
Phong trào yêu nước chống đế quốc.
Nguyên nhân thất bại -Chưa có tổ chức lãnh đạo
-Do sự bảo thủ, hèn nhát của triều đình phong kiến
-Do phong kiến và Đế  quốc câu kết đàn áp
 
 1. Đồng Minh Hội
 • 8/1905, Tôn Trung Sơn thành lập Đồng Minh hội-chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc
 • Chủ nghĩa Tam dân: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc
 • Lật đổ Mãn Thanh, thành lập dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất
 • Trí thức, tư sản, tiểu tư sản, địa chủ…
 1. Cách mạng Tân Hợi
 
 1. Nguyên nhân
 • Mâu thuẫn nhân dân Trung quốc với Đế quốc, phong kiến
 • Nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho Đế quốc
→ Đồng minh hội phát động đấu tranh
 1. Diễn biến
 • 10/1911, khởi nghĩa Vũ xương lan rộng khắp miền nam, miền trung
 • 12/1911, Tôn Trung Sơn làm đại tổng thống lâm thời, thành lập chính phủ lâm thời Trung Hoa Dân quốc
 • Tư sản thương lượng với nhà Thanh (Viên Thế Khải), đế quốc can thiệp…
 1. Kết quả
 • Vua Thanh thoái vị
 • Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải lên làm tổng thống
 1. Tính chất-ý nghĩa
 • Cách mạng tư sản không triệt để
 • Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng đến cách mạng châu Á
 1. Hạn chế
 • Không thủ tiêu được giai cấp phong kiến
 • Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược
 • Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
 1. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)
 1. Quá trình bị xâm lược
 1. Nguyên nhân
 • Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa, nhân công
 • Đông nam á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, nhân công, chế độ phong kiến đang khủng hoảng, suy yếu
 1. Quá trình
Từ thế kỉ XV-XX Âu-Mĩ hoàn thành xâm lược Đông Nam á
 1. Quá trình chống xâm lược
 1. Lào
 • Nguyên nhân:
 • 1893, Pháp hoàn thành xâm lược Lào
 • Ách thống trị tàn bạo của Pháp làm cho nhân dân Lào nổi dậy đấu tranh
 • Diễn biến:
 • Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc (1901-1903)
 • Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commadam (1901-1937)
 • Kết quả: thất bại do thiếu đường lối, tổ chức
 1. Campuchia
 • Nguyên nhân:
 • 1884 Campuchia thành thuộc địa của Pháp
 • Ách thống trị của Pháp làm cho nhân dân Campuchia bất bình vùng dậy đấu tranh
 • Diễn biến: 
 • Khởi nghĩa Si-vô-tha (1861-1892)
 • Khởi nghĩa A-cha-xoa (1863-1866)
 • Khởi nghĩa Pu-com-bo (1866-1867)
 • Kết quả: thất bại do thiếu đường lối, tổ chức
 1. Cải cách ở Xiêm
 • Bối cảnh: giữa thế kỉ XIX đứng trước sự đe dọa xâm lược của thực dân phương tây, RamaIV, RamaV thực hiện cải cách mở cửa
 • Nội dung:
 • Kinh tế: giảm thuế, xóa bỏ chế độ lao dịch, khuyến khích tư nhân đầu tư  kinh doanh
 • 1892 cải cách hành chính, tài chính, quân sự, giáo dục…theo khuôn mẫu phương tây
 • Chính sách ngoại giao mềm dẻo
 • Kết quả:
 • Giữ được độc lập tương đối về chính trị
 • Phát triển đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa
Tính chất: cách mạng tư sản chưa triệt để
 1. CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH (cuối TK XIX – đầu TK XX)
 1. Châu phi
 1. Khái quát: Lục địa lớn thứ hai trên thế giới, giàu tài nguyên khoáng sản, có nền văn hóa lâu đời, văn minh cổ đại rực rỡ
 2. Thực dân xâm lược: Từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Châu âu bắt đầu xâm lược đến đầu TK XX căn bản hoàn thành
 3. Phong trào đấu tranh
 • 1830-1874: cuộc đấu tranh của Ap-đen Ca-đe ở Angieri
 • 1879-1882: phong trào “Ai Cập trẻ”
 • 1882-1898: nhân dân Xu-đăng chống thực dân Anh
 • 1889: thực dân Ê-ti-ô-pi-a kháng chiến chống thực dân Italia
 1. Kết quả-ý nghĩa
 • Đều thất bại (trừ Ê-ti-ô-pa-a và Li-bê-ri-a) do chênh lệch lực lượng trình độ
 • Thể hiện tinh thần yêu nước, tạo tiền đề cho giai đoạn sau
 1. Khu vực Mỹ La tinh
 1. Chế độ hực dân
 • Thế kỉ XVI-XVII, đa số các nước đều là thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
 • Chủ nghĩa thực dân đã thiết lập chế độ thống trị phản động, dã man, tàn khốc
 1. Phong trào đấu tranh
 • Phong trào đấu tranh ở Haiti (1791-1803)
 • Đầu thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh quyết liệt, các quốc gia độc lập ra đời
 1. Sau khi giành độc lập: Mĩ âm mưu biến Mĩ La tinh thành “sân sau”, đưa ra học thuyết “Monro”, thực hiện chính sách “cái gậy lớn” và “ngoại giao đôla”.
 1. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đến giữa thế kỉ XIX, quyền lực thực tế ở Nhật Bản thuộc về
A. Thủ tướng     B. Sôgun (Tướng quân)
C. Thiên hoàng     D. Nữ hoàng
Câu 2: Thực hiện những cải cách về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, muc đích chính của Thiên hoàng Minh Trị là
A. Đưa Nhật Bản phát triển mạnh như các nước phương Tây
B. Biến Nhật Bản trở thành một cường quốc ở Châu Á
C. Giúp Nhật Bản thoát khỏi bị lệ thuộc vào phương Tây
D. Đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu
Câu 3: Kết quả của cuộc khởi nghĩa Bombay là buộc thực dân Anh phải
A. Tuyên bố trao trả độc lập cho Ấn Độ
B. Thu hồi đạo luật chia cắt Benga
C. Nới lỏng ách cai trị Ấn Độ
D. Trả tự do cho Tilắc
Câu 4: Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)?
A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
B. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc
C. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á
D. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc
Câu 5: Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là
A. Đều thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc phục vụ công cuộc khai thác
B. Đều thực hiện chế độ cai trị trực trị, cai trị trực tiếp, chia để trị
C. Đầu tư phát triển công nghiệp ở thuộc địa
D. Thực hiện chế độ cai trị gián trị, cai trị gián tiếp thông qua bộ máy chính quyền tay sai
Câu 6:  Mục đích chính của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là
A. Khẳng định vai trò quan lại, sĩ phu tiến bộ
B. Đưa Trung Quốc phát triển thành một cường quốc ở Châu Á
C. Thực hiện những cải cách tiến bộ để cải thiện đời sống nhân dân
D. Đưa Trung Quốc phát triển, thoát khỏi tình trạng bị các nước đế quốc xâu xé
Câu 7: Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về lien minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là
A. Khởi nghĩa của Acha Xoa       B. Khởi nghĩa của Pucômbô
C. Khởi nghĩa của Commađam       D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha
Câu 8: Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, tầng lớp nào trong xã hội Nhật Bản đã dần tư sản hóa?
A. Đaimyô (quý tộc phong kiến lớn)
B. Samurai (võ sĩ)
C. Địa chủ vừa và nhỏ
D. Quý tộc
Câu 9: Với hiệp ước Nam Kinh, Trung Quốc đã trở thành một nước
A. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến
B. Thuộc địa, nửa phong kiến
C. Phong kiến quân phiệt
D. Phong kiến độc lập
Câu 10: Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX nổ ra mạnh nhất ở đâu?
A. Xiêm Riệp và U đông
B. Uđông và Phnôm Pênh
C. Khăm Muộn và Xiêm Riệp
D. Phnôm Pênh và Khăm Muộn

Câu 11: Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?
A. Những năm 50 – 60 của thế kỉ XIX
B. Những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX
C. Những năm 70 – 80 của thế kỉ XIX
D. Những năm 80 – 90 của thế kỉ XIX

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 – 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?
A. Thực dân Anh
B. Thực dân Bồ Đào Nha
C. Thực dân Pháp
D. Thực dân Tây Ban Nha

Câu 13: Tính chất cuộc cải cách của vua Ra-ma V ở Xiêm (1868-1910) là
A. cách mạng tư sản.                       C. cách mạng tư sản không triệt để.
B. cách mạng tư sản triệt để.                       D. cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 14: Phong trào đấu tranh chống thực dân châu Âu ở châu Phi trong thế kỷ XIX đã
                      A. góp phần xóa bỏ chế độ nô lệ da đen.                                     
                      B. thúc đẩy làm phá sản chủ nghĩa thực dân.
                      C. giáng đòn nặng nề vào chủ nghĩa thực dân cũ.
                      D. làm lung lay tận gốc chế độ phân biệt chủng tộc.

Câu 15: Mỹ đưa ra học thuyết Mơn-rô nhằm mục đích gì?
A. Biến châu Mỹ thành của người Mĩ.
B. Biến châu Mỹ thành của người châu Mĩ.
C. Thực hiện chính sách đoàn kết giữa các nước châu Mĩ.
D. Xây dựng khối liên minh Mĩ - Mĩ Latinh trong đó Mĩ là trọng tâm.
Câu 16: Chế độ xã hội ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. tiền tư bản.           B. phong kiến.         
C. tư bản.                   D. xã hội chủ nghĩa.

Câu 17: Tính chất của Cách mạng Tân Hợi là
A. cuộc cách mạng vô sản.              C. cuộc cách  mạng tư sản kiểu mới         
B. cuộc cách mạng dân chủ tư sản. D. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 18: Cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã thực hiện những nhiệm vụ gì?
A. Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giải quyết ruộng đất cho nông dân.
B. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, giải quyết ruộng đất cho nông dân.
C. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
D. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc xâm lược.
Câu 19: Tại sao nói cải cách của Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
A. Liên minh quý tộc – tư sản nắm quyền.
B. Giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.
C. Nông dân được phép mua bản ruộng đất.
D. Chưa xóa bỏ những bất bình đẳng với đế quốc.
Câu 20: Nội dung chính trong học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn là gì?
A. “Tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình”.
B. “Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự do”.
C.“Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.
D. “Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.

File Download Đề cương ôn tập lịch sử THPTQG, Tổng ôn tập thptqg môn lịch sử

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây