Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

TỪ XÉT VỀ NGUỒN GỐC NGỮ VĂN 9

Thứ ba - 13/04/2021 23:42
TỪ XÉT VỀ NGUỒN GỐC NGỮ VĂN 9, Từ xét về nghĩa, Bài tập chuyển nghĩa của từ lớp 9, Từ xét về cấu tạo, Hiện tượng chuyển nghĩa của từ lớp 9, Tổng hợp kiến thức Tiếng Việt từ lớp 6 đến lớp 9, Hệ thống các dạng bài tập Tiếng Việt 9 có đáp an, Ôn tập hiện tượng chuyển nghĩa của từ, Tổng hợp kiến thức phần Tiếng Việt THCS, Hiện tượng chuyển nghĩa của từ lớp 9, Bài tập chuyển nghĩa của từ lớp 9, Ôn tập hiện tượng chuyển nghĩa của từ, Ôn tập nghĩa của từ
TỪ XÉT VỀ NGUỒN GỐC NGỮ VĂN 9
TỪ XÉT VỀ NGUỒN GỐC NGỮ VĂN 9
TỪ XÉT VỀ NGUỒN GỐC NGỮ VĂN 9, Từ xét về nghĩa, Bài tập chuyển nghĩa của từ lớp 9, Từ xét về cấu tạo, Hiện tượng chuyển nghĩa của từ lớp 9, Tổng hợp kiến thức Tiếng Việt từ lớp 6 đến lớp 9, Hệ thống các dạng bài tập Tiếng Việt 9 có đáp an, Ôn tập hiện tượng chuyển nghĩa của từ, Tổng hợp kiến thức phần Tiếng Việt THCS, Hiện tượng chuyển nghĩa của từ lớp 9, Bài tập chuyển nghĩa của từ lớp 9, Ôn tập hiện tượng chuyển nghĩa của từ, Ôn tập nghĩa của từ

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ  BẢN TỪ XÉT VỀ NGUỒN GỐC

 1. Tõ m­în:
        Lµ nh÷ng tõ vay m­în cña tiÕng n­íc ngoµi ®Ó biÓu thÞ nh÷ng sù vËt, hiÖn t­îng, ®Æc ®iÓm... mµ tiÕng ViÖt ch­a cã tõ thÝch hîp ®Ó biÓu thÞ.
   *VÝ dô: Cöu Long, du kÝch, hi sinh...
2.Từ ngữ địa ph­ương:
Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ được sử dụng ở 1 hoặc 1 số địa phương nhất định.
* Ví dụ:
             Rứa là hết chiều ni em đi mãi
             Còn mong chi ngày trở lại Phước ơi!”
                                               ( Tố Hữu - Đi đi em)
 - 3 từ  trên (rứa, ni, chi) chỉ được sử dụng ở miền Trung.
 *Mét sè từ địa ph­ương khác:

C¸c vïng miÒn
VÝ dô
Từ địa phương Từ toàn dân
Bắc Bộ biu điện b­ưu điện
Nam Bộ dề, dui về, vui
Nam Trung Bộ Béng bánh
Thừa Thiên HuÕ ngã

3. Biệt ngữ xã hội:
   - Biệt ngữ xã hội lµ nh÷ng tõ ng÷ chỉ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định.
  * Ví dụ:
     - Ch¸n qu¸, h«m nay m×nh ph¶i nhËn con ngçng cho bµi kiÓm tra to¸n.
     - Tróng tñ, h¾n nghiÔm nhiªn ®¹t ®iÓm cao nhÊt líp.
      + Ngỗng: điểm 2
       + trúng tủ: đúng vào bài mình đã chuẩn bị tốt
      ( Được dùng trong tầng lớp học sinh, sinh viên )
 *Sử dụng từ ngữ địa ph­ương và biệt ngữ xã hội:
  -  ViÖc sö dông từ ngữ địa ph­ương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp .
- Trong thơ văn, tác giả có thể sử dụng một số từ ngữ thuộc 2 lớp từ này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật.
- Muốn tránh lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội cần tìm hiểu các từ ngữ toàn dân có nghĩa tương đương để sử dụng khi cần thiết.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP TỪ XÉT VỀ NGUỒN GỐC
1. Dạng bài tập 1 điểm:
Đề 1: Tìm một số từ ngữ địa ph­ương nơi em ở hoặc ở vùng khác mà em biết. Nêu từ ngữ toàn dân tư­ơng ứng?
Gợi ý
                Trái          -        quả
                Chén        -        bát
                Mè           -        vừng
                Thơm       -        dứa

Đề 2: Hãy chỉ ra các từ địa phương  trong các câu thơ sau:
a,         Con ra tiền tuyến xa xôi
                  Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền
                     b,        Bác kêu con đến bên bàn,
                        Bác ngồi bác viết nhà sàn đơn sơ.
Gợi ý
Các từ ngữ địa phương:
a, bầm
b, kêu

 2. Dạng bài tập 2 điểm:
    S­ưu tầm một số câu ca dao, hò và vè có sử dụng từ ngữ địa phương?
Gợi ý:
+ Đứng bên ni đồng ngó bên đồng mªnh m«ng b¸t ng¸t,
                         Đứng bên đồng ngó bên ni đồng b¸t ng¸t mªnh m«ng.
+      Đ­ường xứ  Huế quanh quanh,
   Non xanh n­­íc biÕc nh­ư tranh ho¹ ®å.
+ Tóc đến l­ưng vừa chừng em bối
   §ể chi dài, bối rối dạ anh
+ Dầu mà cha mẹ không dung
  Đèn chai nhỏ nhựa, em cùng lăn .
+      Tay mang khăn gói sang sông
 Mẹ kêu khốn tới, th­ương chồng khốn lui.
+      Rứa là hết chiều ni em đi mãi
   Còn mong chi ngày trở lại Phư­ớc ơi.
C.BÀI TẬP VỀ NHÀ:
1. Dạng bài tập 1 điểm:
      Hãy tìm trong ca dao, tục ngữ, thơ hay truyện ngắn có sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội?
Gợi ý:
Ví dụ một số bài thơ của nhà thơ Tố Hữu.
Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng....
2. Dạng bài tập 2 điểm:
   Em hãy viết một đoạn văn kho¶ng 5 câu có sử dụng từ ngữ địa phương ?
Gợi ý:
(Viết theo suy nghĩ, tù chän chñ ®Ò, đoạn văn phải có sử dụng từ ngữ địa phương)

                             .......................................................................................................................

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây