Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

CÁC PHƯƠNG TRÂM HỘI THOẠI NGỮ VĂN 9

Thứ ba - 13/04/2021 23:42
CÁC PHƯƠNG TRÂM HỘI THOẠI NGỮ VĂN 9, soạn phương châm về hội thoại (tiếp theo), Thành ngữ phương châm về lượng, Truyện cười vi phạm phương châm cách thức, Đoạn hội thoại vi phạm phương châm về lượng, Viết một đoạn hội thoại có sử dụng phương châm về chất, Soạn văn 9, Xưng hô trong hội thoại, Ngữ văn 9 trang 24
CÁC PHƯƠNG TRÂM HỘI THOẠI NGỮ VĂN 9
CÁC PHƯƠNG TRÂM HỘI THOẠI NGỮ VĂN 9
CÁC PHƯƠNG TRÂM HỘI THOẠI NGỮ VĂN 9, soạn phương châm về hội thoại (tiếp theo), Thành ngữ phương châm về lượng, Truyện cười vi phạm phương châm cách thức, Đoạn hội thoại vi phạm phương châm về lượng, Viết một đoạn hội thoại có sử dụng phương châm về chất, Soạn văn 9, Xưng hô trong hội thoại, Ngữ văn 9 trang 24 

CÁC PHƯƠNG TRÂM HỘI THOẠI NGỮ VĂN 9

I. Lý thuyết:

1. Phương châm hội thoại về lượng:

- Lời nói phải có ý, không thừa không thiếu. Nội dung giao tiếp phù hợp với điều đang giao tiếp.
- Trong lúc giao tiếp, có lúc sơ ý hoặc vội vàng người nói diễn đạt mơ hồ, thiếu rõ ràng, cụ thể, khiến người nghe hiểu lầm.
VD: Hái: Anh ®· ¨n c¬m ch­a?
        Tr¶ lêi: - T«i ®· ¨n c¬m råi (®óng giao tiÕp p/c vÒ l­îng)
                     - Tõ lóc t«i ®i chî vÒ, t«i vÉn ch­a ¨n c¬m (Sai p/c vÒ l­îng)
VD: Trong bài tập làm văn của học sinh đó là văn bản hội thoại giữa học sinh và thầy giáo  chấm. Học sinh do không đọc kĩ bài đề, nắm không đúng yêu cầu đề nên bị thầy giáo phê lan man, thừa ý, thiếu ý…khuyết điểm là vi phạm
phương châm về lượng nhưng dễ khắc phục.

2. Phương châm về chất:

Nói những thông tin có bằng chứng xác thực.
VD: - Con bß to b»ng con tr©u (®óng p/c vÒ chÊt)
        - Con bß to b»ng con voi (sai p/c vÒ l­îng)

3. Phương châm quan hệ:

Nói đúng đề tài tránh nói lạc đề.
VD: Hái - Anh ®i ®©u ®Êy?
        Tr¶ lêi - T«i ®i ch¬i (b¬i) (®óng p/c quan hÖ)
                    - Con mÌo ®en ®· chÕt (sai p/c quan hÖ)
- Trong các buổi họp mỗi người một ý cứ nói lan man không đâu vào đâu mất thì giờ vì chẳng ai coi trọng phương châm quan hệ.
-Các thành ngữ: “Trông đánh xuôi kèn thổi ngược”,“Chuyện ông chẳng bà chuộc ”.
* Lưu ý: Muốn biết một câu nói có tuân thủ phương châm quan hệ hay không cần biết thực sự người nói muốn nói điều gìqua câu đó.

4. Phương châm cách thức:

Nói ngắn gọn, rành mạch tránh nói mơ hồ.
Nếu vi phạm dễ làm người ta hiểu sai.
VD: Con cã ¨n qu¶ t¸o mÑ ®Ó trªn bµn kh«ng?
® 2 c¸ch hiÓu: 1 - Con cã thÝch ¨n qu¶ t¸o mµ mÑ ®Ó trªn bµn kh«ng?
                         2 - Con cã ¨n vông qu¶ t¸o mµ mÑ ®Ó trªn bµn kh«ng?
® CÇn trän 1 trong 2 c¸ch hiÓu trªn

5. Phương châm lịch sự:

Cần tôn trọng, tế nhị trong giao tiếp.
VD: Hái - Anh lµm ¬n cho t«i hái ®­êng ra ga H¶i D­¬ng ®i lèi nµo ?
        Tr¶ lêi - B¸c ®i ®Õn ng· s¸u sau ®ã rÏ tay ph¶i lµ tíi ®Êy ¹ (®óng p/c lÞch sù)
         Tíi ng· s¸u rÏ ph¶i ( ch­a ®óng p/c lÞch sù)
- Lịch sự là một yêu cầu quan trong quan hệ giữa người với người trong cuộc sống nói chung và trong giao tiếp nói riêng thể hiện ở 2 phương diện chính :
- Khiêm tốn, không tự nhấn mạnh cái tôi quá mức.
- Đề cao, quan tâm đến người khác, không làm phương hại đến thể diện, đến lĩnh vực riêng tư của người khác hặc biết làm giảm nhẹ mức độ của những hành vi gây phương hại.
 -Các ăn nói trống không là biểu hiện bất nhã trong giao tiếp.

II/ Tình huống giao tiếp:

-Để tuân thủ các phương châm hội thoại người nói cần nắm các đặc điểm tình huống giao tiếp như : Nói với ai? về vấn đề gì? nhằm mục đích gì? ở đâu? khi nào? trong bao lâu? 

III. X­ng h« trong héi tho¹i

1. Kh¸i niÖm: Ng­êi nãi cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña t×nh huèng giao tiÕp ®Ó x­ng h« cho thÝch hîp
2. VÝ dô:
- §èi víi ng­êi trªn: b¸c - ch¸u, anh - em, chÞ - em
- §èi víi b¹n bÌ: b¹n - tí, cËu - tí, nam - m×nh (t«i)
- Trong héi nghÞ, trong líp: b¹n - t«i, c¸c b¹n - chóng t«i
IV/ Luyện tập:
* Bài tập1: Phần đầu của “ Bình Ngô đại cáo” Nguyễn Trãi viết:
   Vậy nên Lưu Cung tham công nên thất bại.
  Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong.
  Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô
  Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.
  Việc xưa xem xét
  Chứng cứ còn ghi…
Cho biết Nguyễn Trãi đã tuân thủ phương châm hội thoại nào? Em hãy phân tích.
* Bài tập2: Cách nói sau đây vi phạm phương châm hội thoại nào? Vì sao? Em hãy chữa lại cho đúng
a. Đêm hôm qua cầu gãy.
b. Lớp tớ hai người mua năm quyển sách.
c.Người ta định đoạt lương của tôi anh ạ.
* Bài tập3: Vận dụng phương châm hội thoại đã học để phân tích nghệ thuật miêu tả chân dung nhân vật của Nguyễn Du trong hai câu thơ sau:
   Hỏi tên rằng: “ Mã Giám Sinh”
Hỏi quê rằng: “ Huyện Lâm Thanh cũng gần".
Bài tập 4: Cho một tình huống vi phạm phương châm hội thoại lịch sự mà em đã gặp. Em hãy chọn cách ứng xử như thế nào để tuân thủ phương châm hội thoại lịch sự.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây