Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM LỊCH SỬ LỚP 9

Thứ bảy - 17/04/2021 01:42
TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM LỊCH SỬ LỚP 9, Hệ thống kiến thức Lịch sử lớp 9, Tóm tắt Lịch sử Việt Nam Lớp 9, Lý thuyết Lịch sử 9 ngắn Gòn, Các mốc lịch sử quan trọng lớp 9, Tóm tắt kiến thức Lịch sử 9 kì 2, Sơ đồ tư duy Lịch sử 9, Soạn Sử 9 ngắn nhất, Giáo an Lịch sử 9
TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM LỊCH SỬ LỚP 9
TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM LỊCH SỬ LỚP 9
TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM LỊCH SỬ LỚP 9, Hệ thống kiến thức Lịch sử lớp 9, Tóm tắt Lịch sử Việt Nam Lớp 9, Lý thuyết Lịch sử 9 ngắn Gòn, Các mốc lịch sử quan trọng lớp 9, Tóm tắt kiến thức Lịch sử 9 kì 2, Sơ đồ tư duy Lịch sử 9, Soạn Sử 9 ngắn nhất, Giáo an Lịch sử 9 

TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM

TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000
A - CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH
- Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năng 2000 : đấu tranh giành độc lập, chiến đấu chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
- Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm và phương hướng đi lên của cách mạng Việt Nam.
B - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

l. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử

Trình bày khái quát được các giai đoạn chính :

a) Giai đoạn 1919 -1930

- Tập trung vào sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3 - 2 - l930).
- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam đã đưa xã hội Việt Nam thực sự trở thành một xã hội thuộc địa nửa phong kiến.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 - 2 - 1930 đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và Lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới.

b) Giai đoạn 1930 -1945

- Tập trung vào công cuộc chuẩn bị và thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Đảng lãnh đạo các tầng lớp nhân dân nên tiếp đấu tranh qua ba cao trào cách mạng l930 - 193l, 1936 - 1939, l939 - l945.
- Khi các nước Đồng minh đánh bại phát xít Nhật (8 - l945), Đảng đã kịp thời lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền trong cả nước.

c) Giai đoạn 1945 -1954

Chú ý đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (l954).

d) Giai đoạn 1954 -1975

Chú ý đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân l975.
- Đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau.
- Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đường lối : kết hợp giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa xã hội và chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta đi tới thắng lơi vẻ vang.

e) Giai đoạn từ 1975 đến nay

Chú ý đến những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước (l986 - 2000).
- Cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu là về kinh tế (liên hệ tình hình đến nay và ở địa phương).

2. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên

Rút ra những bài học kinh nghiệm :
- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế
- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố hàng đầu của mọi sự thắng lợi.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây