Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương

Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Thứ tư - 23/12/2020 08:31
Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, Tổng kết lịch sử The giới hiện đại từ năm 1945 đến nay, Tóm tắt lịch sử the giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại ( 1945 - 2000 ), Lập bảng thống kê các sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến này
lịch su 12
lịch su 12
Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, Tổng kết lịch sử The giới hiện đại từ năm 1945 đến nay, Tóm tắt lịch sử the giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại ( 1945 - 2000 ), Lập bảng thống kê các sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến này, Lập bảng thống Kể các sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay lịch sử 9, Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 bài 11, Lịch sử 12 Bài 11 trắc nghiệm, Lịch sử 12 bài 11 Giáo án

I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945

- Thứ nhất: chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới. Trong nhiều thập niên, các nước xã hội chủ nghĩa đã trở thành một lực lượng hùng mạnh về chính trị, kinh tế, quân sự...

Tuy nhiên, do những sai lầm nghiêm trọng về đường lối, chính sách và sự chống phá của thù địch, tới đầu thập niên 90 của thế kỉ XX, chế độ xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
- Thứ hai: phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh diễn ra sôi nổi và giành được nhiều thắng lợi to lớn, dẫn đến: sự tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân; sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập. Sau khi giành được độc lập, các nước Á, Phi và Mĩ Latinh bắt tay vào xây dựng, phát triển đất nước và đạt được nhiều thành tựu.

Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh
- Thứ ba: sự vươn lênh nhanh chóng về kinh tế của các nước tư bản; hình thành ba trung tâm kinh tế lớn trên thế giới là Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu.
- Thứ tư: quan hệ quốc tế có nhiều chuyển biến phức tạp.
+ Trật tự hai cực Ianta được hình thành do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.
+ Thế giới chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đối đầu căng thẳng với đỉnh cao Chiến tranh lạnh.
+ Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới có nhiều thay đổi to lớn, phức tạp, song xu hướng chung là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
- Thứ năm: cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra mạnh mẽ với những tiến bộ phi thường và nhiều thành tựu kì diệu.

II. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH

Sự tan rã của trật tự thế giới hai cực Ianta (1991), lịch sử thế giới hiện đại đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, nhiều hiện tượng mới và xu thế mới đã xuất hiện.
- Thứ nhất, các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.
- Thứ hai, sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp nhằm tạo nên một môi trường quốc tế thuận lợi, giúp họ vươn, xác lập một vị trí ưu thế trong trật tự thế giới mới.
- Thứ ba, ở nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột. Nguy cơ này càng trở nên trầm trọng khi ở nhiều nơi lại bộc lộ chủ nghĩa li khai, chủ nghĩa khủng bố.

Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mĩ
- Thứ tư, xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.
- Xu thế chung của thế giới hiện nay là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Trật tự thế giới hai cực được hình thành khi nào ?
A. Năm 1945.                                                              B. Năm 1947.
C. Những năm 1945- 1947.                                         D. Những năm 1945 - 1949.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 2. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới khi nào ?
A. Năm 1945.                                                              B. Năm 1947.
C. Năm 1949.                                                              D. Năm 1950.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 3. Đánh giá như thế nào về hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở thế kỉ XX là:
A. Chủ nghĩa xã hội là một lực lượng hùng hậu về kinh tế - quân sự, chính trị.      
B. Là lực lượng hùng hậu về kinh tế - quân sự, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật.
C. Trong nhiều thập niên hệ thống Xã hội chủ nghĩa đã trở thành một lực lượng hùng hậu về chính trị - quân sự, kinh tế.                                                                  
D. Trong thập niên 70, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một lực lượng kinh tế - chính trị hùng hậu, có ảnh hưởng tích cực đến đời sống chính trị quốc tế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 4. Tình hình thế giới trong nửa sau của thế kỉ XX là:
A. Các quan hệ quốc tế được mờ rộng và đa dạng hơn bao giờ hết. 
B. Phong trào giải phóng dân tộc đã đưa đến sự ra đời của hàng trăm quốc gia độc lập trẻ tuổi, tích cực tham gia vào đời sống chính trị quốc tế.
C. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, có tác động to lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của toàn cầu.                                                  
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 5. Chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai đã bị xóa bỏ khi nào:
A. 2/1990.                          B. 2/1991.                          C. 4/1994.                          D. 4/1993.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi ?
A. Năm 1952 - thắng lợi của cách mạng Libi.            
B. Năm 1962 - thắng lợi của cách mạng Angiêri.
C. Năm 1975 - thắng lợi của cách mạng Ănggôla và Môdămbích.                      
D. Năm 1990 - thắng lợi của cách mạng NamMibia.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 7. Đâu là trung tâm kinh tế của thế giới trong những năm 1945 - 1950 ?
A. .                                                                           B. Tây Âu.
C. Nhật Bản.                                                                D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 8. Tình hình các nước Tư bản chủ nghĩa trong nửa cuối của thế kỉ XX ?
A. Các nước tư bản chủ nghĩa đã tự điều chỉnh kịp thời, coi trọng sự phát triển của khoa học kĩ thuật nên đã có sự tảng trưởng liên tục trong một thời gian khá dài.  
B. Các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực.
C. Dù các nước tư bản đã đạt đến một trình độ phát triển mới nhưng vẫn không khắc phục được những mâu thuẫn vốn có của nó.                                                   
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 9. Đặc điểm của Nhật Bản trong nửa sau thế kỷ XX là ?
A. Đế quốc phong kiến quân phiệt.                             B. Đế quốc kinh tế.
C. Cường quốc hạt nhân.                                             D. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10. "Chiến tranh lạnh" kết thúc vào.
A. Năm 1985.                                                              B. Năm 1986.
C. Năm 1989.                                                              D. Năm 1991.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11. Trung Quốc bắt đầu thực hiện đường lối cải cách kinh tế-xã hội khi nào ?
A. Tháng 12/1978.                                                       B. Tháng 10/1987.
C. Tháng 12/1979.                                                       D. Tháng 9/1982.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 12. Nước Cộng hoà Cuba thành lập vào:
A. 1/11/1958.                                                               B. 1/1/1959.
C. 26/7/1953.                                                               D. 17/8/1945.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 13. Tổ chức Cộng đồng châu Âu chính thức đổi tên thành Liên minh Châu Âu vào:
A. 7/12/1991.                                                               B. 1/1/1993.
C. 1/1/1999.                                                                 D. 1/7/1967.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14. Đảng nào liên tục cầm quyền ở Nhật Bản trong thời gian từ 1955 đến 1993 ?
A. Đảng Liên minh dân chủ.                                       B. Đảng Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo.
C. Đảng Tự do.                                                            D. Đảng Dân chủ tự do.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 15. Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay ?
A. Cách mạng trên lĩnh vực kĩ thuật đã tạo nền tảng cho sự phát triển của khoa học cơ bản.          
B. Cách mạng khoa học đã đạt được thành tựu lớn tạo điều kiện cho kĩ thuật sản xuất từng bước đổi mới.
C. Khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp.                                 
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Câu 16. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vào thời gian nào ?
A. 1989.                             B. 1990.                              C. 1988.                            D. 1991.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 17. Nhân tố nào thúc đẩy sự xói mòn của trật tự thế giới hai cực Ianta trong quá trình tồn tại ( 1947 - 1991) ?
A. Cuộc chạy đua vũ trang.                                        
B. Phong trào đấu tranh giành độc lập và sự vươn lên của các quốc gia trong thế giới thứ ba.
C. Sự phục hồi và vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu, Nhật Bản.             
D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 18. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập vào ngày ?
A. 1/ 1/ 1959.                                                               B. 1/ 11/1950.
C. 1/10/ 1949.                                                              D. 1/11/1949.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 19. Năm được xem là một bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước Mĩ Latinh ?
A. Năm 1960.                                                              B. Năm 1962.
C. Năm 1959.                                                              D. Năm 1979.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 20. Tổ chức ASEAN đã trở thành tổ chức toàn Đông Nam Á khi nào ?
A. Năm 1991.                                                              B. Năm 1995.
C. Năm 1999.                                                              D. Chưa khi nào.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 21. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc chiến tranh nào?
A. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp.                B. Đấu tranh giữa các nước đế quốc.
C. Đấu tranh của công nhân ở các nước chính quốc.  D. Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 22. Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở khu vực nào ?
A. Châu Á, châu Phi và châu Âu.                                B. Châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh.
C. Châu Á, châu Âu và châu Mỹ La tinh.                   D. Trên tất cả các lục địa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 23. Trong lịch sử thế giới hiện đại, đã hình thành chủ nghĩa phát xít. Vậy quê hương của chủ nghĩa phát xít bắt nguồn từ nước nào ?
A. Nước Nhật.                                                              B. Nước Pháp.
C. Nước Đức.                                                              D. Nước I-ta-li-a.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 24. "Hệ thống Véc-xai và Oa-sinh-tơn" được thiết lập vào thời điểm lịch sử nào?
A. Sau Cách mạng tháng Mười Nga.                          B. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
C. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.                            D. Cùng lúc với Chiến tranh thế thứ nhất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 25. "Trật tự thế giới hai cực I-an-ta" sau Chiến tranh thế giới thứ hai bị chi phối bởi hai cường quốc nào ?
A. Mĩ và Trang Quốc.                                                  B. Mĩ và Anh.
C. Mĩ và Đức.                                                              D. Mĩ và Liên Xô.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 26. Liên Xô đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào ?
A. Từ năm 1945 đến 1991.
B. Từ nửa đầu những năm 70 đến 1991.
C. Từ nửa sau những năm 70 đến 1991.                    
D. Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 27. Trong những thập niên 50, 60 nền công nghiệp Liên Xô như thế nào ?
A. Bị giảm sút nghiêm trọng.                                     
B. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.
C. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai ở châu Âu.                                     
D. Phát triển với tốc độ bình thường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 28. Các nước Đông Âu bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào ?
A. Những năm 1948-1949.                                          B. Những năm 1949-1950.
C. Từ năm 1950.                                                          D. Từ năm 1970.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 29. Từ những năm 70 trở đi, tình hình kinh tế Liên xô như thế nào?
A. Khủng hoảng trầm trọng.                                        B. Lâm vào tình trạng "trì trệ”.
C. Đang đạt mức tăng trưởng.                                     D. Vẫn giữ mức phát triển bình thường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 30. Các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng trong thời gian
A. Đầu năm 1980 đến 1990.
B. Cuối năm 1980 đến 1991.
C. Cuối năm 1988 đến 1991.                                      
D. Cuối những năm 70 đến đầu những năm 80.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 31. Nguyên nhân chung có tính chất quyết định đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu:
A. Xây dựng một mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn.       
B. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới.
C. Sự tha hoá, biến chất của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước.            
D. Do hoạt động chống phá của các thế lực phản cách mạng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 32. Năm 1949 gắn liền với sự kiện nào dưới đây?
A. Khối NATO được thành lập.                                 
B. Khối Vác-sa-va ra đời.
C. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập.           
D. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 33. Tháng 2-1950 gắn liền với sự kiện nổi bật nào ở Trung Quốc?
A. Hiệp ước liên minh và tương trợ Trung - Xô được kí kết.
B. Trung Quốc thực hiện đường lối "ba ngọn cờ hồng".
C. Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng "đại nhảy vọt”.              
D. Trung Quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 34. Công cuộc cải cách ở Trung Quốc bắt đầu vào năm nào?
A. Năm 1968.                                                              B. Năm 1978.
C. Năm 1987.                                                              D. Năm 1988.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 35. Sau khi giành được độc lập, nước Lào xây dựng đất nước theo con đường nào?
A. Tư bản chủ nghĩa.                                                   B. Xã hội chủ nghĩa.
C. Theo đường lối trung lập.                                       D. Theo chế độ phong kiến.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 36. Liên minh chính trị - quân sự do Mĩ cầm đầu ở Đông Nam Á viết tắt là gì?
A. Khối NATO.                                                           B. Khối SEATO.
C. Tổ chức ASEAN.                                                    D. Tổ chức EU.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 37. Khu vực nào trên thế giới thường diễn ra tranh chấp về sắc tộc và chiến tranh?
A. Khu vực Đông Nam Á.                                           B. Khu vực Bắc Đại Tây Dương.
C. Khu vực Trung Đông.                                             D. Khu vực Mĩ La-tinh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 38. Nước nào ở châu Á tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày 26-1-1950?
A. Lào.                                                                         B. Campuchia.
C. In-đô-nê-xi-a.                                                          D. Ấn Độ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 39. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh là “lục địa mới trỗi dậy”?
A. Châu Á.                                                                   B. Châu Mĩ La-tinh.
C. Châu Âu.                                                                 D. Châu Phi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 40. Nước cộng hòa nào ở châu Phi được thành lập vào ngày 18-6-1953?
A. Ai Cập.                                                                    B. Tuy-ni-di.
C. An-giê-ri.                                                                D. Ma-rôc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 41. Hình thức đấu tranh giành độc lập chủ yếu thông qua đấu tranh chính trị hợp pháp, đó là đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở:
A. Châu Á.                                                                   B. Châu Phi.
C. Châu Mĩ La-tinh.                                                    D. Châu Á và châu Phi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 42. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh la ‘Lục địa bùng cháy”?
A. Châu Âu.                                                                 B. Châu Á.
C. Châu Phi                                                                 D. Châu Mĩ-Latinh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 43. Nước nào ở châu Mĩ-Latinh được xem là “Lá cờ đầu” của phong trào giải phóng dân tộc?
A. Mê-hi-cô.                                                                B. Ác-hen-ti-na.
C. Cu-ba.                                                                     D. Tất cả các nước trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 44. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của nền kinh tế Mĩ, Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Là nước khởi đầu cách mạng khoa học - kĩ thuật.
B. Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật đang phát triển của thế giới.
C. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ.      
D. Đều thực hiện quân sự hoá nền kinh tế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 45. Nước nào trong những năm 60 của thế kỉ XX có tốc độ phát triển kinh tế “thần kì”?
A. .                                B. Pháp.                             C. Anh.                              D. Nhật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 46. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào được mệnh danh là “đế quốc kinh tế”?
A .Mĩ.                                B. Pháp.                             C. Đức.                              D. Nhật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 47. Trong nhiều thập niên liền, Liên minh Thiên chúa giáo cầm quyền ở nước:
A Đức.                               B. Anh.                               C. Pháp.                            D. Hà Lan.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 48. Ngày 6 - 4 - 1948, một hiệp ước hữu nghị và hợp tác của các nước nào dưới đây được kí kết?
A. Anh - Liên Xô.                                                        B. Liên Xô - Mĩ.
C. Phần Lan - Liên Xô.                                               D. Anh-Pháp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 49. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì?
A. Chủ nghĩa tư bản độc quyền.                                  B. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.
C. Chủ nghĩa tư bản hiện đại.                                      D. Cả ba khái niệm trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 50.Trong chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra hội nghị nào ở Liên Xô của các nước Đồng minh?
A. Hội nghị Pot-xdam.                                                B. Hội nghị I-an-ta.
C. Hội nghị Mat-xcơ-va.                                             D. Hội nghị Man-ta.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 51. Ba nước tư bản trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là những nước:
A. Mĩ, Anh, Đức.                                                         B. Mĩ, Anh, Nhật.
C. Mĩ, Anh, Pháp.                                                        D. Mĩ, Pháp, Tây Ban Nha.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 52. Trật tự thế giới theo khuôn khổ thỏa thuận Ianta là của ba nước nào ?
A. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.                                      B. Mĩ, Anh, Pháp.
C. Liên Xô, Anh, Pháp.                                               D. Liên Xô, Mĩ, Anh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 53. Yếu tố nào sẽ còn tiếp tục tạo ra sự “đột phá” và biến chuyển trong cục diện thế giới?
A. Sự hợp tác Xô - Mĩ.                                                B. Sự vươn lên của Nhật Bản và Tây Âu.
C. Sự chạy đua vũ trang của Mĩ và Liên Xô.              D. Sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây