Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Thứ tư - 23/12/2020 08:31
Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949), Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2, Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh The giới thứ 1, Cơ sở hình thành trật tự thế giới mới, Sự hình thành trật tự the giới mới sau chiến tranh the giới thứ 1
lịch su 12
lịch su 12
Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949), Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2, Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh The giới thứ 1, Cơ sở hình thành trật tự thế giới mới, Sự hình thành trật tự the giới mới sau chiến tranh the giới thứ 1, Tại sao trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai gọi là trật tự hai cực, Trật tự the giới mới được hình thành sau Chiến tranh the giới thứ hai là, Giải bài tập Lịch sử 12 bài 1, Giáo an Lịch sử 12 Bài 1

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

A. Tóm tắt lý thuyết

I. HỘI NGHỊ IANTA VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC

a. Bối cảnh:
- Đầu năm 1945 , Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh:
+ Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.
+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
+ Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
Một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta ( Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11 - 2 – 1945, với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc là I. Xtalin (Liên Xô) , Ph. Rudove (Mĩ) và U. Sơcxin (Anh).
U. Sớcsin, Ph. Ru dơ ven, I. Xtalin (từ trái qua phải) tại Hội nghị Ianta
b. Nội dung hội nghị:
1 - Mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản; trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
2 - Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
3 - Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít , phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
- Ở châu Âu:
+ Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức, Đông Beclin và các nước Đông Âu; Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liêm xô.
+ Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức, Tây Beclin và các nước Tây Âu; vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ.
+ Hai nước Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.
- Ở châu Á:
+ Hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chống Nhật: 1. Giữ nguyên trạng Mông Cổ; 2. Khôi phục quyền lợi của nước Nga đã bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật năm 1904: trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin; Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.
+ Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới.
Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38
+ Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ.
+ Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
c. Hệ quả:
- Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta

Sự phân chia khu vực ảnh hưởng trên thế giới theo khuân khổ của trật tự hai cực Ianta

II. SỰ THÀNH KAPAJ LIÊN HỢP QUỐC

1. Sự thành lập:

- Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc → nhân dân thế giới có nguyện vọng chung sống, giữ gìn hòa bình.
- Tại Hội nghị Ianta, các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất thành lập 1 tổ chức quốc tế mang tên Liên hợp quốc để giữ gìn hòa bình, an ninh thế giới.
- Hội nghị Xan Phranxico (tháng 4 đến tháng 6/1945) đã thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

Lễ kí Hiến chương Liên hợp quốc tại Xan Phranxico (Mĩ)

2. Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động.

a. Mục tiêu:
- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
- Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.
- Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

b. Nguyên tắc hoạt động: Liên hợp quốc hoạt động theo 5 nguyên tắc sau:
- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết
- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

3. Cơ cấu tổ chức:

Gồm 6 cơ quan chính: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng kinh tế và xã hội, Hội đồng Quản thác, tòa án quốc tế và Ban thư kí.
Trụ sở chính của Liên hợp quốc tại Niu Ooc
4. Vai trò:
- Là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
- Có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp, xung đột ở nhiều khu vực.
- Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế,....

III. SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG ĐỐI LẬP

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng với xu hướng hình thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa:
- Thứ nhất: Sự hình thành của hai nhà nước ở Đức với hai chế độ chính trị khác nhau vào năm 1949.
+ Tháng 9/1949, Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập – đi theo con đường TBCN.
+ Tháng 10/1949, Cộng hòa dân chủ Đức ra đời – đi theo con đường XHCN.
- Thứ hai: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu và mối quan hệ giữa Liên Xô – các nước Đông Âu ngày càng được củng cố
→ Hệ thống XHCN được hình thành.
- Thứ ba: Mĩ thực hiện kế hoạch Mác-san nhằm mục đích lôi kéo, khống chế các nước Tây Âu vào khối liên minh chống Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới.
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ở châu Âu đã xuất hiện sự đối lập về kinh tế và chính trị giữa hai khối nước: Tây Âu TBCN và Đông Âu XHCN.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta ?
A. Anh - Pháp - Mĩ.                                                     B. Anh - Mĩ - Liên Xô.
C. Anh - Pháp - Đức.                                                   D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 2. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:
A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.    
B. Các nước thắng trận thoả thuận việc phân chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức.
C. Ba nước phe Đồng minh bàn bạc, thoả thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.                                     
D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 3. Hội nghị Ianta diễn ra từ:
A. Ngày 4 đến 11/2/1945                                             B. Ngày 2 đến 14/2/1945.
C. Ngày 2 đến 12/4/1945.                                            D. Ngày 12 đến 22/4/ 1945
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 4. Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?
A. Nước Anh                                                               B. Nước Pháp
C. Thụy Sĩ                                                                   D. Liên Xô
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 5. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh ?
A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với nhau.   
B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 - 1947.
D. Là sự kiện đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 6. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc ?
A. 35.                                 B. 48.                                 C. 50.                                 D. 55
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 7. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào ?
A. Hội nghị Ianta.                                                        B. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.
C. Hội nghị Pôt-xđam.                                                 D. Hội nghị Pari.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?
A. Ban thư kí.                                                               B. Hội đồng bảo an.
C. Hội đồng quản thác quốc tế.                                   D. Đại hội đồng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 9. Nguyên tắc nhất trí giữa 5 nuớc lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào ?
A. Tại Hội nghị Tế-hê-ran (1943).                             
B. Tại Hội nghị San Phran-xi-xco (Tháng 4 - 6/1945).
C. Tại Hội nghị I-an-ta (tháng 2/1945).                      
D. Tại Hội nghị Pốt-xđam (tháng 7/1945).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10. Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là những ai ?
A. Rudơven, Clêmăngxô, Sơcsin.                               B. Aixenhao, Xíttalin, Clêmăngxô.
C. Aixenhao, Xíttalin, Sơcsin.                                     D. Rudơven, Xíttalin. Sơcsin.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 11. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?
A. 15                                  B. 5                                    C. 20                                  D. 10
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
(Giải thích: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 nước thành viên trong đó có 5 nước ủy viên thường trực là: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và 10 thành viên không thường trực do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu ra với nhiệm kỳ hai năm)
Câu 12. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này ?
A. Tháng 9/1973, thành viên thứ 148.                         B. Tháng 9/1976, thành viên thứ 146.
C. Tháng 9/1977, thành viên thứ 149.                         D. Tháng 9/1975, thành viên thứ 147.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 13. Sự tham gia của Liên Xô trong ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào?
A. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, hoà bình, an ninh thế giới sau chiến tranh.                                                           
B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc.
C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.       
D. Khẳng định đây là một tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức ?
A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.                                         B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.
C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.                                   D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15. Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức là:
A. Kết quả của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của người dân Đức.           
B. Sự thoả thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị I-an-ta.
C. Âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ hòng chia cắtt lâu dài nước Đức; xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.                                              
D. Hậu quả của những chính sách phản động mà Chủ nghĩa phát xít đã thi hành ờ đất nước này.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II ?
A. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị dối với các nước bại trận.                                                              
B. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.
C. Là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.
D. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bạỉ ữận và các dân tộc thuộc địa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 17: Tác động của kế hoạch Mác-san đối với tình hình thế giới ?
A. Mĩ đã mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu, tăng cường khống chế các nước tư bản Đồng minh.       
B. Các nước tư bản Tây Âu có điều kiện (vốn) để phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh.
C. Tạo nên sự đối lập về kinh tế giữa 2 khối nước Tây Âu Tư bản chủ nghĩa với Đông Âu Xã hội chủ nghĩa.                                                                                    
D. Tẩt cả các ý kiến trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 18: Theo thoả thuận của Hội nghị Pốt-xđam, nước Đức tạm thời chia thành mấy khu vực quân quản ?
A. 2                                    B. 3                                    C. 4                                    D. 5
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 19: Vấn đề nước Đức được thoả thuận tại Hội nghị Pốtxdam (17-7 đến ngày 2-8-1945) như thế nào ?
A. Nước Đức phải chấp nhận tình trạng tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.                                                                   
B. Nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của Quân đội Đồng minh trên đất nước mình.
C. Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hoà bình, dân chủ và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.                                                                                    
D. Nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ và trung lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 20: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ II được hình thành, trong thời gian nào ?
A. Từ ngày 4-12/2/1945.                                              B. Từ năm 1945- 1947.
C. Từ năm 1945 -1946.                                               D. Từ năm 1946 - 1949.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 21: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu?
A. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).                                              B. Tại I-an-ta (Liên Xô).
C. Tại Pôt-xđam (Đức).                                               D. Tại Luân Đôn (Anh).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 22: Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?
A. Sừ dụng bom nguyên từ để tiêu diệt phát xít Nhật.          
B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Bec-lin.
C. Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.                        
D. Tất cả các mục đích trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 23: Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập Liên hợp Quốc tại Hội nghị nào?
A. Hội nghị Ianta - Liên Xô (2 - 1945).                       B. Hội nghị Xanphranxicô - Mĩ (4 - 6 - 1945).
C. Hội nghị Pôtxđam - Đức (7 - 8 -1945).                   D. Hội nghị Tế hê ran - Iran (2 - 1943).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 24: Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sờ tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:
A. Liên minh châu Âu                                                 B. Hội nghị I-an-ta.
C. ASEAN.                                                                 D. Liên hợp quốc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 25: Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ quyết định Hội nghị I-an-ta gồm những nước nào?
A. Liên Xô, Anh. Pháp, Mĩ.                                         B. Liên Xô, Mĩ, Anh.
C. Liên Xô, Anh, Pháp. Mĩ. Trung Quốc.                   D. Anh, Pháp, Mĩ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 26: Hội nghị Pốt-xđam đưọrc triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Tháng 7 năm 1945. Ở Liên Xô.                              B. Tháng 8 năm 1945. Ở Mĩ.
C. Tháng 10 năm 1945. Ở Đức.                                  D. Tháng 7 năm 1945. Ở Đức.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 27: Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam. vùng Tây Bắc và vùng phía Nam nước Đức do nước nào chiếm đóng?
A. Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.     
B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.
C. Liên Xô chiếm vùng Tây Bẳc, Pháp chiếm vùng phía Nam.                           
D. Pháp chiếm vùng Tây Bẳc, Liên Xô chiếm vùng phía Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 28: Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 9 năm 1949.                                                 B. Tháng 9 năm 1949.
C. Tháng 10 năm 1949.                                               D. Tháng 8 năm 1948.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 29:Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức?
A. Nước Đức được hoàn toàn thống nhất.                   B. Nước Đức đã tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng.      D. Tất cả các sự kiện trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
(Giải thích: SGK 12, trang 8)
Câu 30: Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 9 năm 1949.                                                 B. Tháng 12 năm 1949.
C. Tháng 10 năm 1949.                                               D. Tháng 1 năm 1950.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 31. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta?
A. Thành lập tòa án quốc tế Nuyrambe để xét xử tội phạm chiến tranh.      
B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc.                                    
D. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 32. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức của Liên hợp quốc?
A. UNICEF                                                                 B. WTO
C. WHO                                                                      D. UNESCO
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 33. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?
A. NewYork                                                                B. Oasinhton
C. California                                                                D. Boston
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 34. Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc
A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước      
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào
C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc   
D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Mục đích của Liên hợp quốc được nêu ra trong Hiến chương là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mỗi quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Chính vì vậy nguyên tắc: Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc là nguyên tắc cơ bản đầu tiên được nêu ra trong 5 nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc
Câu 35. Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
A. giải quyết thỏa đáng các vấn đề về kinh tế - xã hội.         
B. tăng cường quan hệ họp tác giữa các nước.
C. giải quyết mọi công việc của Đại hội đồng.          
D. chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 36. Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực từ khi nào?
A. 24 – 11 – 1945                                                        B. 24 -10 – 1945
C. 25 – 4 – 1945                                                          D. 26 – 6 – 1945
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 37. Việt Nam lần đầu tiên được tín nhiệm làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an là vào nhiệm kỳ nào?
A. 2008-2009.                                                              B. 2007 – 2008
C. 2009 – 2010                                                            D. 2006 – 2007
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 38. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là:
A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.                                                                    
B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận  
D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 39. Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Đông Đức, Đông Âu, miền Bắc Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của
A. Mĩ                                 B. Liên Xô                         C. Pháp                              D. Anh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 40. Theo nguyên tắc nhất trí của 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chắc chắn được thông qua khi
A. Chỉ có ít nước bỏ phiếu chống                                B. Không có nước nào bỏ phiếu chống
C. Không có nước nào bỏ phiếu                                  D. Phần lớn các nước bỏ phiếu thuận
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua khi không có nước nào bỏ phiếu chống cũng đồng nghĩa với việc nếu có một nước bỏ phiếu trống thì quyết định sẽ không được thông qua.
Câu 41. Một trong những cam kết nào sau đây là một trong những điều kiện để Liên Xô tham gia việc chiến tranh chống Nhật?
A. Mĩ và các nước Đồng minh phải ký cam kết không tấn công Liên Xô    
B. Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật 1904 – 1905
C. Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô                                  
D. Toàn quyền chiếm đóng nước Đức
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 42. Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?
A. Hình thành các quốc gia đối lập nhau giữa các khu vực. 
B. Tạo ra những vùng ảnh hưởng của hai cường quốc Xô – Mĩ tại các khu vực trên thế giới.
C. Phân chia thành hai khu vực với sự phát triển kinh tế xã hội khác nhau.        
D. Phân chia thế giới thành hai hệ thống các nước với chế độ xã hội khác nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 43. Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông?
A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.       
B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).
C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.            
D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia dân tộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 44. Cơ quan hành chính - tổ chức Liên Hợp Quốc
A. Đại hội đồng                                                           B. Hội đồng Bảo an
C. Ban thư kí                                                                D. Hội đồng quản thác
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 45. Để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức. Hội nghị Ianta (2 – 1945) quyết định
A. Anh và Liên Xô tiêu diệt lực lượng phát xít Nhật ở Trung Quốc.
B. Liên Xô không được tham chiến ở châu Á.
C. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.       
D. Mĩ sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 46. Trong hơn nửa thế kỉ qua, Liên Hợp Quốc đã đóng vai trò như thế nào đối với thế giới:
A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.                     
B. Diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh.
C. Giải quyết các vụ tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.                                   
D. Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 47. Vấn đề gây bất đồng sâu sắc giữa các cường quốc trong các cuộc gặp gỡ là gì?
A. Phân chia không đồng đều phạm vi ảnh hưởng ở các khu vực.   
B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. Tương lai của nước Đức.                                       
D. Tranh giành ảnh hưởng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 48. Nhiệm kì của các nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
A. 2 năm                                                                      B. 3 năm
C. 4 năm                                                                      D. 5 năm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 49. Tiền thân của Liên Hợp Quốc là tổ chức nào?
A. Liên minh chống phát xít                                        B. Liên lục địa Âu – Mĩ
C. Hội Quốc Liên                                                        D. Tổ chức Thương mại Thế giới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 50. Công cụ nào để duy trì trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ hai?
A. Luật Quốc tế                                                          
B. Điều khoản được kí kết giữa hai phe: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa
C. Liên hợp quốc                                                        
D. Những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 51. Kết cục của những mâu thuẫn giữa các nước sau chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì khác so với sau chiến tranh thế giới thứ nhất cho đến năm 1939?
A. Dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới mới.           
B. Hình thành một trật tự thế giới mới: Vexai – Oasinhtơn
C. Chưa thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới.                                     
D. Hình thành trật tự thế giới theo xu hướng đơn cực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù vẫn có những mâu thuẫn giữa các nước nhưng biện pháp giải quyết không phải là gây ra một cuộc chiến tranh ác liệt như chiến tranh thế giới thứ hai trước đó bởi các nước hiểu rõ: nếu có chiến tranh thì sẽ thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với quyền lợi có được. Đặc biệt từ những năm 70 của thế kỉ XX, xu hướng đối đầu giữa các nước chuyển sang đối thoại, thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ đang hình thành thế giới mới theo hướng đa cực.
Câu 52. Trật tự hai cực Ianta có điểm gì không tương đồng so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn trước đó?
A. Là kết quả của những cuộc chiến tranh đẫm máu trong lịch sử nhân loại.           
B. Có các tổ chức quốc tế được thành lập để giám sát và duy trì
C. Các cường quốc thắng trận thiết lập để phục vụ lợi ích cao nhất của họ.        
D. Là sự đối lập giữa hai hệ tư tưởng Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 53. Liêp hợp quốc so với Hội Quốc Liên có điểm gì tiến bộ về vai trò và tổ chức?
A. Diễn ra cuộc đối đầu gay gắt giữa hai phe trong nội bộ tổ chức Liên hợp quốc. 
B. Mang tính toàn diện, tất cả các nước không phân biệt lớn nhỏ có thể tham gia.
C. Tác động đến sự sụp đổ chiến tranh lạnh, hình thành xu thế thế giới mới.     
D. Củng cố hơn vai trò của Liên Xô trong phong trào giải phóng dân tộc thế giới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 54. Điểm hạn chế từ những quyết định của Hội nghị Ianta sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Chưa thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế.             
B. Chỉ phục vụ lợi ích của các cường quốc thắng trận.
C. Quá khắc nghiệt với các nước thua trận.               
D. Là tiền đề dẫn tới hình thành cục diện “Chiến tranh lạnh” sau này.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Trong những quyết định của Hội nghị Ianta, những nước thắng trận như có một vai trò chi phối trên “bàn cờ” quốc tế, phân phát phạm vi ảnh hưởng ở các nơi trên thế giới. Thậm chí, sau Chiến tranh thế giới thứ 2, nhiều nước thuộc địa đã giành được độc lập nhưng vẫn bị kìm kẹp trong những cụm từ “thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây, đơn cử châu Á. Như vậy, trong Hội nghị Ianta chỉ đem lại lợi ích cho các nước thắng trận, còn những nước thuộc địa vẫn phải tiếp tục đấu tranh đòi các quyền dân tộc cơ bản.
Câu 55. Ý nào sau đây không phải là mâu thuẫn xuất hiện xuất hiện trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh?
A. Mẫu thuẫn giữa các nước lớn trong thiết lập trật tự thế giới mới 
B. Mẫu thuẫn giữa các nước về vấn đề tôn giáo.
C. Mẫu thuẫn giữa các nước các ngành kinh tế quan trọng.                                 
D. Mẫu thuẫn giữa các nước về lợi ích dân tộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 56. Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai không có nội dung chính nào sau đây?
A. Sự hình thành hai khối đế quốc đối đầu: đế quốc phát xít và dân chủ     
B. Mâu thuẫn gay gắt giữa chủ nghĩa đế quốc và Chủ nghĩa xã hội.
C. Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra giữa Liên Xô và Mĩ kéo dài bốn thập kỉ.         
D. Các nước thắng trận không bồi thường chiến phí nặng đối với các nước bại trận.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 57. Ý nào sau đây không phải là phương thức giải quyết mâu thuẫn giữa các nước phát xít khi chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc?
A. Các nước đều có ý đồ riêng, tranh cãi quyết liệt và không nhượng bộ.   
B. Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt phát xít, kết thúc chiến tranh.
C. Phân chia khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít.               
D. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 58. Trong Hiến chương Liên hợp quốc, duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc dựa trên cơ sở nào?
A. Tôn trọng tôn chỉ, tư tưởng của mỗi dân tộc.        
B. Tôn trọng quyền bình đẳng của từng dân tộc.
C. Tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.              
D. Tôn trọng chế độ, tư tưởng, văn hóa đa dạng của các dân tộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 59. Liên hợp quốc hoạt động theo những nguyên tắc nhằm mục đích gì ?
A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.                     
B. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước.
C. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.                                    
D. Mục đích của Hiến chương đã nêu rõ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây