Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương

Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Thứ tư - 23/12/2020 08:31
Các nước châu Phi và Mĩ Latinh, Giáo án bài các nước châu Phi và Mĩ La tinh, Các nước châu Phi và khu vực Mĩ La tinh, Lịch sử 12 Bài 6, Lịch sử 12 bài 5 sơ đồ tư duy, Sử 12 Bài 5 VietJack, Điểm khác biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi so với châu A và khu vực Mĩ Latinh là, Tại sao năm 1960 được gọi là Năm châu Phi, Khó khăn nặng nề mà các quốc gia ở châu mỹ La tính đang phải đối đầu là
lịch su 12
lịch su 12
Các nước châu Phi và Mĩ Latinh, Giáo án bài các nước châu Phi và Mĩ La tinh, Các nước châu Phi và khu vực Mĩ La tinh, Lịch sử 12 Bài 6, Lịch sử 12 bài 5 sơ đồ tư duy, Sử 12 Bài 5 VietJack, Điểm khác biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi so với châu A và khu vực Mĩ Latinh là, Tại sao năm 1960 được gọi là Năm châu Phi, Khó khăn nặng nề mà các quốc gia ở châu mỹ La tính đang phải đối đầu là

Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

A. Tóm tắt lý thuyết

I. CÁC NƯỚC CHÂU PHI

1. Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập

- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước châu Phi đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch.
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi dâng cao mạnh mẽ châu Phi trở thành “Lục địa mới trỗi dậy”.
- Các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi:
* Giai đoạn 1945 – 1954: Phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi với thắng lợi ở Ai Cập (1953, Libi (1952),...
* Giai đoạn 1954 – 1960: Phong trào đấu tranh lan rộng ở Bắc Phi và Tây Phi với các thắng lợi của: Tuynidi (1956),Gana (1956), Ghine (1957), Marốc (1960), ...
* Giai đoạn 1960 – 1975:
+ 1960, 17 nước châu Phi giành độc lập, lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi”.
+ Thắng lợi của nhân dân Etiopia (1974), Môdămbích và Ănggôla năm 1975 được coi là mốc sụp đổ căn bản của chủ nghĩa thực dân và hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi.
* Giai đoạn 1985 – nửa sau những năm 90 của thế kỉ XX: Nhân dân các thuộc địa còn lại ở châu Phi hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị thực dân cũ, giành độc lập dân tộc và quyền sống của con người.
+ 18/4/1980, nhân dân Nam Rodedia tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Dimbabue.
+ 21/3/1990, Namibia tuyên bố độc lập.
+ 1993, chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai sụp đổ ở Nam Phi.

Lược đồ châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, đã thu được một số thành tựu kinh tế – xã hội.
- Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định (đói nghèo, xung đột, nội chiến, bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài…).

Tình trạng đói nghèo ở nhiều nước châu Phi
- Tổ chức thống nhất Châu Phi (OAU) – 5/1963, sau đổi là Liên minh Châu Phi (AU) triển khai nhiều chương trình phát triển của Châu lục.
- Con đường phát triển của châu Phi còn phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ.

II. CÁC NƯỚC MĨ LATINH

1. Vài nét về quá trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập.

- Từ đầu thế kỉ XIX, nhiều nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lại lệ thuộc vào Mĩ.
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa vào ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành sân sau của mình và xây dựng các chế độ độc tài thân Mĩ.
Cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh chống lại các chế độc độc tài thân Mĩ diễn ra sôi nổi.
- Các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở Mĩ Latinh:
* Giai đoạn từ 1945 – 1959: phong trào đấu tranh phát triển hầu khắp các nước Mĩ Latinh, với nhiều hình thức: bãi công (ở Chi-lê,...), khởi nghĩa vũ trang (ở Panama, Bolivia,...), đấu tranh nghị trường (ở Achentina, Venezuela,...).
* Giai đoạn từ 1959 – cuối những năm 80 của thế kỉ XX:
- Thắng lợi của cách mạng Cuba (1/1/1959) đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân các nước Mĩ Latinh.

Phiđen Cátxtơrô – lãnh tụ của phong trào đấu tranh cách mạng ở Cuba
- Tháng 8/1961, Mỹ lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ lôi kéo các nước Mỹ La-tinh nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Cu Ba, nhưng phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh vẫn phong trào mạnh mẽ.
- Từ thập niên 60 -70, phong trào đấu tranh chống Mỹ và chế độ độc tài thân Mỹ giành độc lập phát triển mạnh giành nhiều thắng lợi.
Mĩ Latinh trở thành “Lục địa bùng cháy”.
* Giai đoạn từ cuối thập niên 80 của thế kỉ XX cho đến nay.
- Mĩ tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng Mĩ Latinh. Ví dụ:
+ Can thiệp vào Panama (1990).
+ Bao vây, cấm vận, cô lập và chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Cuba.
cách mạng Mĩ Latinh đứng trước nhiều khó khăn, thử thách.

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội

- Sau khi khôi phục độc lập, các nước Mỹ La-tinh đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, nhiều nước trở thành những nước công nghiệp mới (NIC) như Brazil, Argentina, Mehicô.
- Trong thập niên 80, các nước Mĩ Latinh gặp nhiều khó khăn: kinh tế suy thoái, lạm phát tăng nhanh, chính trị - xã hội không ổn định,...
- Sang thập niên 90, kinh tế Mỹ Latinh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Mỹ Latinh vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội (đặc biệt tham nhũng là quốc nạn, phân phối không công bằng, nợ nước ngoài ).
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu vực nào ?
A. Khu vực Nam Phi.                                                  B. Khu vực Tây Phi.
C. Khu vực Đông Phi.                                                 D. Khu vực Bắc Phi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2. Sự kiện được xem là mốc mở đầu của phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ II ?
A. Cách mạng Libi bùng nổ (1952).                           
B. Thắng lợi của phong trào cách mạng Angiêri (1962).
C. Cuộc binh biến của sĩ quan, binh lính yêu nước ở Ai Cập (1952).                  
D. Thắng lợi của phong trào cách mạng ở Tuynidi (1956).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 3. Vì sao năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phì” ?
A. Đây là năm có 17 nước ở Bắc Phi giành được độc lập.    
B. Đây là năm có 27 nước Tây và Nam Phi giành được độc lập.
C. Đây là năm có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.                                  
D. Đây là năm có 37 nước ở châu Phi giành được độc lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 4. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ: ở châu Phỉ cơ bản bị tan rã từ khi nào ?
A. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Angiêri thắng lợi.  
B. Cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha của nhân dân Ănggôla, Môdămbích giành thắng lợi.
C. Sự thắng lợi của nhân dân Nam Rôdêdia đưa đến sự ra đời của nước Cộng hoà Dimbabuê.      
D. Chính quyền Nam Phi phải trao trả độc lập cho NaMibia.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 5. Hình thức đấu tranh phổ biến của cách mạng châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Đấu tranh ngoại giao.                                              B. Đấu tranh quân sự
C. Đấu tranh chính trị.                                                 D. Đấu tranh vũ trang.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 6. Khó khăn của châu Phi sau khi giành được độc lập là:
A. Kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.                                    B. Dịch bệnh lan tràn.
C. Tỉ lệ tăng dân số cao.                                              D. Tất cả các ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 7. Cuộc nội chiến năm 1994 được xem là bi thảm nhất của xung đột sắc tộc ở châu Phi diễn ra tại:
A. Môdămbích.                                                            B. Xômali.
C. Ruanda.                                                                   D. Nam Phi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 8. Cuối thập niên 90 của thế kỉ XX, nước nào ở châu Phi đã lâm vào nạn đói trầm trọng ?
A. Xômali.                                                                   B. Êtiôpia.
C. Nigiêria.                                                                  D. Xuđăng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 9. Hình ảnh "Lục địa bùng cháy" chỉ hiện tượng gì ở Mĩ Latinh ?
A. Sự bùng nổ của phong trào bãi công của công nhân Mĩ Latinh.  
B. Sự phát triển mạnh mẽ của phong bào đấu tranh cách mạng ở Mĩ Latinh.
C. Cuộc nổi dậy của nông dân đòi ruộng đất bùng nổ ở rất nhiều nước Mĩ Latinh. 
D. Một loạt nước Mĩ Latinh giành được độc lập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10. Điểm nổi bật của tình hình Mĩ Latinh ở đầu thế kỉ XX là:
A. Rất nhiều nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập.
B. Mĩ Latinh vẫn nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
C. Mĩ Latinh đã trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mĩ.                            
D. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở Mĩ Latinh bước vào giai đoạn ác liệt nhất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11. Sự khác biệt căn bản của phong trào đấu tranh cách mạng ở châu Phi và Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ II là:
A. Châu Phi đấu tranh chống chù nghĩa thực dân cũ, Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.
B. Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ.
C. Hình thức đấu tranh chủ yếu ở châu Phi là khởi nghĩa vũ trang, ở Mĩ Latinh là đấu tranh chính trị.
D. Lãnh đạo cách mạng ở châu Phi lài giai cấp vô sản, Mĩ Latinh là giai cấp tư sản dân tộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 12. Chế độ Apácthai ở Nam Phi là:
A. Một chế độ phân biệt đấng cấp hết sức nghiệt ngã.          
B. Một biến tướng của chủ nghĩa thực dân.
C. Một biểu hiện của chế độ độc tài chuyên chế.       
D. Một chế độ chiếm nô khắc nghiệt.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 13. Nênxơn Manđêla là ai ?
A. Là vị Tổng thống Nam Phi đã tuyên bố xóa bỏ chế độ Apácthai.
B. Là vị Tổng thống đã ủng hộ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống chế độ Apácthai ở Nam Phi.
C. Là vị Tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi.       
D. Là vị Tổng thống bị nhân dân Nam Phi lên án nhất vì cố tình bảo vệ chế độ Apácthai bất công.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 14. Nước nào đã giành thắng lơi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ năm 1959 ?
A. Goatômaia.                                                              B. Áchentina.
C. Vênêxuêla.                                                              D. Cuba.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 15. Những năm 60, Mĩ đã sử dụng chiêu bài gì để lôi kéo các nước Mĩ Latinh ?
A. Đề xướng tư tưởng “Châu Mĩ của người Châu Mĩ”.        
B. Đề cao khẩu hiệu dân chủ, dân quyền, tự do tín ngưỡng.
C. Thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ”.            
D. Đề cao vấn đề nhân quyền và dân quyền.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16. Những nước nào dưới đây là nước công nghiệp mới ?
A. Chi-lê, Braxin.                                                        B. Mêhicô, Cuba.
C. Braxin, Áchentina.                                                  D. Nicaragoa, Áchentina.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 17. Mĩ ban hành đạo luật Henxbơttơn nhằm bao vây cấm vận nước nào ?
A. Áchentina                                                                B. Panama.
C. Cuba                                                                        D. Braxin.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 18. Đồng chí Phiđen Caxtơrô đã từng nói về Việt Nam là:
A. "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".        
B. "Người Cuba đang, bước lên con đường mà người anh em Việt Nam đã vạch ra".
C. "Tên tôi là Việt Nam. Tên anh là Việt Nam, tên chúng ta là Việt Nam. Việt Nam —Hồ Chí Minh —Điện Biên Phủ".                                                                   
D. "Việt Nam - lương tri của thời đại".
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 19. Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX ?
A. Kinh tế nhiều nước lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao.      
B. Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những thắng lợi to lớn, 13 quốc gia giành được độc lập.
C. Phong bào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh lãm vào tình trạng khó khăn.       
D. Tinh hình kinh tế, chính trị ổn định, đời sống nhân dân lao động ở các nước được cải thiện đáng kể.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 20. Khu vực Mĩ Latinh được xác định trong không gian nào ?
A. Phần Trung và Nam Mĩ.                                         B. Vùng Nam Mĩ.
C. Phần lớn Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.                D. Mêhicô, Trung Mĩ và Nam Mĩ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 21.Thắng lợi to lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong giai đoạn 1960 - 1975 là thắng lợi của nhân dân nước nào?
A. Thắng lợi của nhân dân An-giê-ri.                          B. Thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bich, Ăng-gô-la.
C. Thắng lợi của nhân dân Dim-ba-bu-ê.                    D. Thắng lợi của nhân dân Nam Phi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 22. Những khó khăn của châu Phi sau khi giành được độc lập:
A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới và sự vơ vét bóc lột về kinh tế của các cường quốc phương Tây.                                                                                     B. Nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật, mù chữ.
C. Sự bùng nổ về dân số.                                             D. Tất cả các vấn đề trên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 23. Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô.                       B. Thắng lợi của cách mạng Ê-của-đo.
C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba.                            D. Tất cả các sự kiện trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 24. Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự mở đầu cách mạng Cu-ba chống lại chế độ độc tài Batixta.
A. Cuộc vượt biển trở về Cuba trên con tàu Granma. B. Xây dựng lực lượng ở Xiera Maextơra.
C. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa.                 D. Cuộc tấn công vào La Habana.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 25. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?
A. Bắc Phi                                                                    B. Nam Phi
C. Đông Phi                                                                 D. Tây Phi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 26. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ ở châu Phi?
A. 1960: "Năm châu Phi”.                                          
B. 1962: Angiêri được công nhận độc lập.
C. 1994: Nên-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da màu đầu tiên.                   
D. 11-1975: Nước Cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 27. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là ai?
A. Chủ nghĩa thực dân cũ.                                           B. Chủ nghĩa thực dân mới.
C. Chủ nghĩa A-pác-thai.                                             D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 28. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nên-Xơn Man-đê-la?
A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.
B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.
C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.                                 
D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 29. Từ những thập niên đầu của thể kỉ XX, nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?
A. Thực dân Anh                                                         B. Đế quốc Mĩ
C. Thực dân Pháp                                                        D. Đế quốc Nhật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 30. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai?
A. Chế độ phân biệt chủng tộc.
B. Chủ nghĩa thực dân cũ.
C. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.                                   
D. Giai cấp địa chủ phong kiến.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 31. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào?
A. Bãi công của công nhân.                                         B. Đấu tranh chính trị.
C. Đấu tranh vũ trang.                                                 D. Cả ba hình thức trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 32. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?
A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956).      
B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953).
C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958).        
D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 33. Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh"?
A. Ac-hen-ti-na                                                            B. B-ra-xin
C. Cu-ba                                                                      D. Mê-hi-cô
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây