Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Thứ ba - 22/12/2020 06:30
Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939), Nêu Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh the giới (1918 -- 1939), Chuyên đề các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh the giới, Bài 12 lịch sử 11, Bài 11 sử 11 Giáo án, Bài 11 sử 11 violet, Chủ đề các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh, Tình hình xã hội nổi bất ở Các nước Đông Nam á giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là, Lịch sử 11 Bài 11 trắc nghiệm
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939), Nêu Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh the giới (1918 -- 1939), Chuyên đề các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh the giới, Bài 12 lịch sử 11, Bài 11 sử 11 Giáo án, Bài 11 sử 11 violet, Chủ đề các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh, Tình hình xã hội nổi bất ở Các nước Đông Nam á giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là, Lịch sử 11 Bài 11 trắc nghiệm

Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vecxai – Oasinton

a. Sự hình thành
- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vec-xai (1919- 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) để kí kết hòa ước, phân chia quyền lợi.

Hội nghị hòa bình ở Véc-xai (1919 – 1920)
Một trật tự thế giới được thiết lập mang tên hệ thống hòa ước Vecxai - Oasinhtơn.
b. Hệ quả:
- Làm sâu sắc hơn những mâu thuẫn giữa các nước tư bản:
+ Mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với nhau vì việc phân chia quyền lợi chưa thỏa đáng.
+ Mâu thuẫn giữa các nước thắng trận với các nước bại trận.
Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời kì này chỉ mang tính tạm thời, mỏng manh.
- Để duy trì trật tự thế giới mới, năm 1920, Hội Quốc Liên được thành lập với sự tham gia của 44 nước.

Biểu tượng của Hội Quốc liên

Sự thay đổi bản đồ chính trị châu Âu theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn

2. Cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng sản

a. Cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở các nước tư bản.
- Bối cảnh:
+ Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, hầu hết các nước tư bản (trừ Mĩ) bị thiệt hại nặng nề.
+ Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga đã tác động sâu sắc tới phong trào cách mạng thế giới.
trong những năm 1918 – 1923, một cao trào cách mạng đã bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu.
- Sự phát triển của phong trào cách mạng ở châu Âu:
+ Phong trào đấu tranh của nhân dân lao động diễn ra ở hầu khắp các nước châu Âu, đỉnh cao là sự thành lập Cộng hoà Xô viết Hung-ga-ri (3-1919), ở Ba-vi-e (Đức 4-1919)
+ Nhiều Đảng Cộng sản ra đời ở các nước (Đức, Áo, Hunggari, Ba Lan, Phần Lan, Ác hen ti na.).
b. Quốc tế Cộng sản
- Nguyên nhân, điều kiện thành lập:
+ Sự suy yếu của các nước tư bản (trừ Mĩ)
+ Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới.
+ Thắng lợi của cách mạng tháng Mười và sự tồn tại của nhà nước Xô viết.
+ Nỗ lực của Lênin và một số nhà hoạt động cách mạng quốc tế.
=> Tháng 3/1919 Quốc tế Cộng sản được thành lập.
- Hoạt động:
+ Từ 1919 - 1943, Quốc tế Cộng sản tiến hành 7 lần đại hội, vạch ra đường lối cách mạng phù hợp với từng thời kỳ phát triển của cách mạng thế giới.
+ Tại đại hội lần II (1920), Quốc tế Cộng sản đã thông qua “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” do Lê-nin khởi thảo => định hướng con đường cách mạng ở nhiều nước.
+ Tại đại hội VII (1935) Quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các Mặt trận nhân dân thống nhất nhằm mục tiêu chống phát xít, chống chiến tranh.

Đại hội VII của Quốc tế cộng sản
+ Năm 1943 tự giải tán, do tình hình thế giới thay đổi.
c.Vai trò của Quốc tế Cộng sản: có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó

a. Nguyên nhân: sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận → “cung” vượt quá “cầu”.
b. Phạm vi, quy mô:
- Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ Mĩ, trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; từ lĩnh vực tài chính – ngân hàng lan sang các ngành kinh tế khác.
- Từ Mĩ, cuộc khủng hoảng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thế giới tư bản.
c. Hậu quả:
+ Kinh tế suy thoái nghiêm trọng.
+ Hàng trăm triệu người thất nghiệp, phong trào đấu tranh của người lao động diễn ra sôi nổi.
+ Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ chiến tranh thế giới mới đang đến gần.

Người dân đói khổ trong khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933
d. Hướng giải quyết khủng hoảng:
* Mĩ – Anh – Pháp:
- Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội.
- Nguyên nhân: có nhiều thuộc địa, thị trường; truyền thống dân chủ tư sản.
- Tiêu biểu: “Chính sách mới” của Mĩ.
* Đức – Italia - Nhật Bản:
- Tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước.
- Nguyên nhân: không có hoặc có ít thuộc địa; thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ; là những quốc gia có truyền thống quân phiệt hiếu chiến.

4. Phong trào mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh

a. Nguyên nhân, điều kiện hình thành:
- Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần.
- Nghị quyết của Đại hội VII Quốc tế đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít; kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các Mặt trận nhân dân thống nhất nhằm mục tiêu chống phát xít, chống chiến tranh.
Phong trào đấu tranh thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít và chiến tranh đã lan rộng ở nhiều nước tư bản như Pháp, Italia, Tiệp Khắc, Hi Lạp, Tây Ban Nha...
b. Kết quả.
- Phong trào giành được thắng lợi điển hình ở Pháp, nhưng ở nhiều nơi đã thất bại như Tây Ban Nha.
+ 5/1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong tổng tuyển cử, bảo vệ được nền dân chủ, Pháp thoát khỏi những hiểm họa của chủ nghĩa phát xít.

Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc tuyển cử năm 1936
+ 2/1936, ở Tây Ban Nha, Mặt trận nhân dân giành thắng lợi trong tổng tuyển cử nhưng các thế lực phát xít do Phrancô cầm đầu đã gây nội chiến, thủ tiêu nền cộng hòa.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào?
A. Pari ( 1919-1920) và Luân Đôn (1920 – 1921)     
B. Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922)
C. Luân Đôn (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922)                                    
D. Oasinhtơn (1919 – 1920) và Vécxai (1921 – 1922)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận
B. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản                  
C. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa             
D. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Văn kiện kí kết từ các hội nghị hòa hình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là
A. Trật tự đa cực                                                          B. Trật tự Oasinhtơn        
C. Trật tự Vécxai                                                         D. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ                                         B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản 
C. Anh, Đức, Mĩ, Nhật Bản                                         D. Italia, Pháp, Mĩ, Nhật Bản
Hướng dẫn giải:
Câu 5. “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì
A. Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau                                      
B. Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế          
C. Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng                            
D. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là
A. Hội Ái hữu                    B. Hội Quốc xã                  C. Hội Quốc liên               D. Hội Đoàn kết
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 60 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Tổ chức chính trị mạng tính quốc tế đầu tiên có sự tham gia của
A. 41 nước                         B. 42 nước                         C. 43 nước                         D. 44 nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 60 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên là
A. Duy trì trật tự thế giới mới                                     
B. Tăng cường an ninh giữa các nước                        
C. Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế                      
D. Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, khoa học giữa các nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 60 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 – 1933 diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực
A. Xã hội                           B. Kinh tế                          C. Văn hóa                        D. Chính trị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra đầu tiên ở
A. Anh                               B. Pháp                              C. Đức                               D.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài trong bao lâu?
A. 3 năm                            B. 4 năm                            C. 5 năm                            D. 6 năm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh ế 1929 – 1933 là do
A. Giá cả đắ đỏ, người dân không mua được hàng hóa        
B. Hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923
C. Sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929                               
D. Việc quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Cuộc khủng hoàng kinh tế thế giới diễn ra trầm trọng nhất vào năm
A. 1929                              B. 1930                              C. 1931                              D. 1932
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?
A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản
B. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản
C. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn              
D. Gây hậy quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã làm gì
A. Kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài                            
B. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân               
C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy ở trong nước                                       
D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội ở trong nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Để giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước Đức, Ialia, Nhật Bản đã làm gì?
A. Lôi kéo, tập hợp đồng minh                                    B. Thiết lập chế độ độc tài phát xít   
C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân                D. Thủ tiêu các quyền ự do, dân chủ của nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là
A. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những kẻ đầu trọc, hiếu chiến nhất 
B. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, manh động nhất     
C. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất      
D. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực tay sai phản động nhất, hiếu chiến nhất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 Trang 62..SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ nghiêm trọng nhất là
A. Phong trào đấu tranh của nhân dân bị đàn áp        
B. Các quyền tự do, dân chủ của nhân dân bị thủ tiêu
C. Đảng Cộng sản ở nhiều nước phải ngừng hoạt động                                       
D. Một cuộc chiến tranh thế giới mới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu điều gì?
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa thể giải quyế được                                        
B. Một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần  
C. Nguy cơ xảy ra xung đột sắc tộc, tôn giáo             
D. Nguy cơ của các cuộc chiến tranh cục bộ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây