Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Thứ ba - 22/12/2020 07:20
Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945), lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945), Tìm sự kiện chứng tỏ mối quan hệ của lịch sử thế giới và Việt Nam từ 1917 đến 1945, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 12
Lịch sử 11
Lịch sử 11
lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945), Tìm sự kiện chứng tỏ mối quan hệ của lịch sử thế giới và Việt Nam từ 1917 đến 1945, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 12, Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11 Bài 8, Lập bảng thống Kể các sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay lịch sử 9, Ôn tập lịch sử thế giới cận đại, On tập lịch sử the giới cận đại lớp 11, Các sự kiện lịch sử thế giới

Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

A. Tóm tắt lý thuyết

I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Thời gian Sự kiện Kết quả
Tháng 2/1917 Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga - Lật đổ chế độ Nga hoàng.
- Hai chính quyền song song tồn tại
Tháng 10/1917 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga - Lật đổ chính quyền của GCTS.
- Thiết lập nền chuyên chính vô sản.
- Tạo nên bước ngoặt làm chuyển biến nền chính trị thế giới.
- Thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới.
1919 Quốc tế cộng sản được thành lập. - Thống nhất và thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân ở các nước tư bản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.
Tháng 5/1919 Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc - Mở đầu cho phong trào cách mạng chống Đế quốc, chống phong kiến ở Trung Quốc.
- Tạo điều kiện cho chủ nghĩa Mac – Lênin được truyền bá sâu rộng vào Trung Quốc.
Tháng 12/1922 Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập. - Sức mạnh và ảnh hưởng của Liên Xô ngày càng được tăng cường
1925 - 1941 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội. - Kinh tế: Liên xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ 2 thế giới (sau Mĩ).
- Văn hóa – xã hội: đạt được nhiều thành tựu.
1929 - 1933 Khủng hoảng kinh tế thế giới - Kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng.
- Xã hội: bất ổn định, hàng trăm triệu người thất nghiệp...
- Chính trị: tác động của khủng hoản đã dẫn đến sự hình thành của hai khổi Đế quốc đối lập nhau: khối đế quốc dân chủ (Anh – Pháp – Mĩ) và khối đế quốc Phát xít (Đức – Italia- Nhật Bản)
1939 -1945 Chiến tranh thế giới thứ hai - 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương.
- Hàng nghìn thành phố, làng mạc bị phá hủy.
- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đưa đến nhiều chuyển biến quan trọng trong tình hình thế giới.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

- Thứ nhất, sự phát triển khoa học - kĩ thuật đã đưa đến những chuyển biến quan trọng trong sản xuất vật chất của nhân loại; làm thay đổi đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của nhiều quốc gia, dân tộc.
- Thứ hai, chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới (Liên Xô), nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản. Chỉ trong thời gian ngắn, Liên Xô đã vươn lên trở thành một cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, có nền văn hóa, khoa học – kĩ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.
- Thứ ba, phong trào cách mạng thế giới bước sang thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười và sự kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai, qua các bước chính:
- Cao trào cách mạng 1918 – 1923 và sự thành lập Quốc tế Cộng sản.
- Phong trào cách mạng những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933).
- Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh (1936 – 1939).
- Cuộc chiến đấu chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).
- Thứ tư, chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động, dẫn đến sự hình thành chủ nghĩa phát xít và cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Thứ năm, chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất , tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh kết thúc đã mở ra một thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Năm 1917, sự kiện nào đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga
A. Chiến tranh thế giới thứ nhất                                  B. Cách mạng tháng Hai  
C. Cách mạng tháng Mười                                          D. Luận cương tháng tư
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục phần III bài 9 Trang 52 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Cách mạng tháng Mười Nga đã mang lại kết quả ra sao?
A. Lật đổ chính phủ tư sản, thành lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới
B. Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, thiết lập nền chuyên chính vô sản
C. Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời thay thế bằng chính phủ chính thức
D. Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục phần III Trang 52 SGK Lịch sử 11 cơ bản                                
Câu 3. Liên Xô là cụm từ viết tắt của
A. Liên bang Xô viết        
B. Liên hiệp các Xô viết  
C. Liên hiệp các Xô viết xã hội chủ nghĩa                 
D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần I) bài 10 Trang 55 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Sau thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, chế độ nào không còn là hệ thống duy nhất trên tg và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động?
A. Chế độ quân chủ chuyên chế                                  B. Chủ nghĩa tư bản         
C. Chủ nghĩa đế quốc                                                   D. Xã hội chủ nghĩa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục bài 9 Trang 48 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Tồn tại từ năm 1919 đến năm 1943, tổ chức nào đã tiến hành 7 đại hội, đề ra đường lối cách mạng phù hợp với từng thời kì phát triển của cách mạng trên tg
A. Hội quốc liên                B. Liên hợp quốc               C. Phe Đồng minh             D. Quốc tế Cộng sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 bài 11 Trang 61..SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Cuộc khủng hoảng kinh tế tg 1929 – 1933 đã để lại hậu quả nghiêm trọng nhất đối với tg là
A. Dư thừa hàng hóa do cung vượt quá cầu               
B. Xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh                                       
C. Nạn thất nghiệp tràn lan                                         
D. Sản xuất đình đốn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Các nước đế quốc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng con đường nào?
A. Cải cách kinh tế - xã hội và trút gánh nặng sang thuộc địa                              
B. Cải cách kinh tế - xã hội, tăng cường bóc lột nhân dân lao động                    
C. Cải cách kinh tế - xã hội hoặc phát xít hóa bộ máy nhà nước                         
D. Phát xít hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập, tiến hành chạy đua vũ trang giữa Mĩ, Anh, pháp và Đức, Ialia, Nhật Bản đã báo hiệu
A. Nguy cơ bành trướng của chủ nghĩa phát xít         
B. Nguy cơ mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc                                         
C. Nguy cơ một cuộc chiến tranh tg mới                   
D. Nguy cơ sụp đổ của chủ nghĩa tư bản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Đặc điểm chung của các nước Đức, Ialia và Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX là gì?
A. Nền cộng hòa sụp đổ, thay bằng nền độc tài quân phiệt                                  
B. Đảng Quốc xã nắm chính quyền                            
C. Diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt trong nội bộ          
D. Phát xít há, quân phiết hóa chế độ, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và trở thành lò lửa chiến tranh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Mục tiêu nổi bật của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản trong những năm 30 là
A. Chống chủ nghĩa đế quốc và chống chiến tranh xâm lược                              
B. Chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh 
C. Chống chủ nghĩa đế quốc và chính phủ tư sản      
D. Chống chiến tranh, đói nghèo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 bài 11 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Đặc điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ là
A. Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng phương pháp bạo lực cách mạng                     
B. Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình
C. Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình
D. Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng phương pháp bạo lực cách mạng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh tg (1918 – 1939) là gì?
A. Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến mới, nhiều Đảng Cộng sản ra đời      
B. Phong trào đấu tranh do Đảng Cộng sản lãnh đạo 
C. Phong trào tư sản dân tộc suy yếu, phong trào vô sản lớn mạnh                     
D. Phong trào vô sản suy yếu, phong trào tư sản dân tộc lên cao
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 bài 16 Trang 84 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Việt Nam, Lào, Campuchia trong những năm 1930 – 1939 là
A. Các quý tộc địa phương                                          B. Đảng Dân tộc ở mỗi nước
C. Giai cấp tư sản dân tộc ở từng nước                       D. Đảng Cộng sản Đông Dương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục III bài 16 Trang 87 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Tổ chức có vai trò tập hợp lực lượng đấu tranh phổ biến trong những năm 1936 – 1939 là
A. Mặt trận giải phóng dân tộc          
B. Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh
C. Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống độc tài   
D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15.Trong phong trào Ngũ tứ (1919) ở Trung Quốc, lần đầu tiên gc nào đã bước lên vú đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập
A. Giai cấp công nhân Trung Quốc                             B. Giai cấp nông dân Trung Quốc    
C. Giai cấp tư sản Trung Quốc                                    D. Giai cấp địa chủ phong kiến Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục I bài 15 Trang 79 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Đường lối đấu tranh của M. Ganđi trong những năm 30 của thế kỉ XX là
A. Đấu tranh bạo lực, bất hợp tác với thực dân Anh  
B. Đấu tranh bạo lực, hợp tác với thực dân Anh
C. Đấu tranh hòa bình, bất hợp tác với thực dân Anh
D. Đấu tranh hòa bình, hợp tác với thực dân Anh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục II bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Sự kiện nào tác động mạnh mẽ nhất đến các nước tư bản trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh tg?
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế tg 1918 – 1923             B. Quốc tế Cộng sản thành lập năm 1919    
C. Cuộc khủng hoảng kinh tế tg 1929 – 1933             D. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn được thiết lập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhờ chính sách nào của Tổng thống Ph. Rudơven?
A. Chính sách “thắt lưng buộc bụng”                          B. Chính sách mới            
C. Chính sách phát xít hóa bộ máy nhà nước             D. Chính sách trung lập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục II bài 13 Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản diễn ra thông qua quá trình nào?
A. Chuyển từ chế độ dân chủ đại nghị sang chuyên chế độc tài                           
B. Thay thế nền dân chủ đại nghị bằng việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước   
C. Đảo chính lật đổ chế độ quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ quân phiệt          
D. Quân phiệt hóa bộ máy nhá nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục II bài 14 Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 20. Điểm chung của các nước giải quyết khủng hoảng bằng con đường phát xít hóa bộ máy nahf nước là
A. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn, nhiều nguồn tài nguyên                                
B. Có thị trường rộng lớn, nhiều vốn đầu tư              
C. Có ít hoặc không có thuộc địa, thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường     
D. Có ít hoặc không có thuộc địa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 bài 11 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 21. Chiến tranh tg thứ hai bùng nổ do mâu thuẫn giữa
A. Các nước đế quốc với nhau                                   
B. Các nước phát xít với các nước tư bản dân chủ     
C. Các nước phát xít với Liên Xô                              
D. Các nước đế quốc với nhau và giữa các nước đế quốc với Liên Xô
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 22. Tội phạm chiến tranh, đã lôi kéo 1700 triệu người ở trên 70 nước tham gia, gây ra cái chết cho khoảng 60 triệu người và làm tàn phế 90 triệu người khác là
A. Anh, Pháp                                                                B. Các nước phát xít Đức, Italia và Nhật Bản          
C.                                                                            D. Phát xít Đức
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục bài 17 Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 23. Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống lãnh thổ Nhật Bản là hành động
A. Cần thiết và có ý nghĩa quyết định kết thúc chiến tranh                                  
B. Không cần thiết vì quân phiệt Nhật Bản đã liên tiếp thua trận và đứng trước sự sụp đổ 
C. Góp phần kết thúc chiến tranh                               
D. Không cần thiết vì quân phiệt Nhật đã đầu hàng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục IV bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 24. Thắng lợi trong Chiến tranh tg thứ hai thuộc về
A. Chủ nghĩa phát xít                                                   B. Chủ nghĩa cộng sản     
C. Chủ nghĩa tư bản dân chủ                                       D. Nhân dân các dân tộc chống chủ nghĩa phát xít
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục V bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 25. Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh tg thứ hai là
A. Dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình tg                                         
B. Hình thành trật tự tg hai cực                                  
C. Làm sụp đổ hệ thống Vécxai – Oasinhtơn            
D. Tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục V bài 17 Trang 101 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc