Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương

Những thành tựu văn hoá thời cận đại lịch sử 11

Thứ ba - 22/12/2020 05:59
Những thành tựu văn hoá thời cận đại lịch sử 11, Những thành tựu văn hóa thời cổ đại, NHỮNG thành tựu văn hoá thời cận đại violet, giáo án lịch sử 11 bài 7: những thành tựu văn hóa thời cận đại, Văn hóa Việt Nam thời cận đại, Những thành tựu văn hóa thời cận đại powerpoint, Lịch sử 11 Bài 8, Soạn sử 11 Bài 7 ngắn nhất, Lịch sử 11 Bài 7 powerpoint
lịch sử 10
lịch sử 10
Những thành tựu văn hóa thời cổ đại, NHỮNG thành tựu văn hoá thời cận đại violet, giáo án lịch sử 11 bài 7: những thành tựu văn hóa thời cận đại, Văn hóa Việt Nam thời cận đại, Những thành tựu văn hóa thời cận đại powerpoint, Lịch sử 11 Bài 8, Soạn sử 11 Bài 7 ngắn nhất, Lịch sử 11 Bài 7 powerpoint

Những thành tựu văn hoá thời cận đại lịch sử 11

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại

a. Điều kiện lịch sử
- Từ giữa thế kỉ XVI, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng phát triển.
- Giai cấp tư sản đang lên có thế lực về kinh tế song không có quyền lực về chính trị - xã hội
- Giáo lí Ki-tô và chế độ phong kiến chuyên chế kìm hãm nặng nề sự phát triển cả xã hội.
Các cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa – tư tưởng của giai cấp tư sản đã diễn ra.
b. Thành tựu tiêu biểu
Lĩnh vực Tác giả/Tác phẩm tiêu biểu
Văn học - Phương Tây: Xuất hiện những nhà tư tưởng tiến bộ, những nhà văn, thơ, nhà viết kịch nổi tiếng.
+ Cooc-nây (1606 - 1684) bi kịch cổ điển Pháp. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là vở kịch Lơ-xít (1636),...
 
+ La Phông-ten (1621 - 1695) là nhà thơ ngụ ngôn Pháp. Các tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể đến: con cáo và chùm nho xanh, đeo lục lạc cho mèo,...
+ Mô-li-e (1622 - 1673) là người mở đầu cho nền hài kịch cổ điển Pháp. Một trong những tác phẩm của ông là vở kịch: trưởng giả học làm sang,...

- Phương Đông:
+ Nhà văn Tào Tuyết Cần là tác giả của tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng – một trong “tứ đại danh tác” của văn học Trung Quốc thời phong kiến.
Âm nhạc - Bét tô ven với các sáng tác thấm đượm tinh thần dân chủ cách mạng.
- Mô-da có nhiều cống hiến cho nghệ thuật hợp xướng.
Hội họa - Rem-bran (1606-1669) – Họa sĩ, nhà đồ họa Hà Lan nổi tiếng thế giới về vẽ chân dung, phong cảnh.
Tư tưởng - Trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII - XVIII ở Pháp, tiêu biểu như:
+ Mông-te-xki-ơ (1689 - 1755)
+ Vôn-te (1694 - 1778).
+ G. Rút-tô (1712 - 1778)
c. Vai trò: tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản.

2. Những thành tựu của văn học – nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

a. Bối cảnh lịch sử
- Sự thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến
- Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
- Các nước tư bản phương Tây:
+ Tăng cường bóc lột nhân dân trong nước.
+ Đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa.
b. Thành tựu văn học - nghệ thuật
* Văn học
  Nội dung thể hiện Tác giả/tác phẩm tiêu biểu
Văn học phương Tây - Mặt trái trong xã hội tư bản.
- Tình cảnh bần cùng của nhân dân lao động nghèo khổ.
- Lòng đồng cảm, yêu thương với con người.
- Vích-to Huy-gô với các tiểu thuyết nổi tiếng:
+ Những người khốn khổ.
+ Nhà thờ Đức bà Pa-ri.
- Ban-dắc với tiểu thuyết: Tấn trò đời,...
 
Văn học phương Đông - Cuộc sống khổ cực của nhân dân dưới ách thực dân, phong kiến.
- Lòng yêu nước, ý chí anh hùng, quật khỏi trong đấu tranh cho độc lập, tự do.
- Lỗ Tấn với các tác phẩm:
+ AQ chính truyện.
+ Nhật kí người điên.

- Nhà thơ Ta-go với các tác phẩm:
+ Thơ dâng (đạt giải No-ben văn học năm 1913).
+ Mùa hái quả,...
b. Nghệ thuật
- Kiến trúc: Cung điện Véc xai được hoàn thành vào năm 1708; Bảo tàng Anh; Viện bảo tàng Ec-mi-ta-giơ; Bảo tàng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), là bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới.

Cung điện Véc-xai (Pháp)
- Hội hoạ: họa sĩ Van Gốc (Hà Lan) với tác phẩm Hoa hướng dương, Phu-gita (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha)... Lê-vi-tan (Nga)

Bức tranh “Mùa thu vàng” của họa sĩ Levitan
- Âm nhạc: Trai-cốp-ki với Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng
c. Tác dụng: phản ánh hiện thực xã hội, mong ước xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn.

3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

  Đại diện tiêu biểu Nội dung tư tưởng
Chủ nghĩa xã hội không tưởng - Xanh Xi-mông
- Phu-ri-ê
- Ô-oen,...
Mong muốn xây dựng một xã hội không có chế độ tư hữu, không có áp bức bóc lột, nhân dân làm chủ các phương tiện sản xuất của mình.
Triết học cổ điển Đức - Phoi-ơ-bách Các thời kì lịch sử của xã hội loài người không hề phát triển mà chỉ có sự khác nhau do sự thay đổi tôn giáo
Kinh tế chính trị tư sản học (cổ điển) - A-đam Xmit
- Ri-các-đô
- Đưa ra lí luận về giá trị lao động, tuy nhiên, chỉ nhìn thấy mối quan hệ giữa vật với vật (hàng hóa này đổi lấy hàng hóa khác), chưa nhìn thấy mối quan hệ giữa người với người đằng sau sự trao đổi hàng hóa đó.
Chủ nghĩa xã hội khoa học - C.Mác
- Ph.Ăng-ghen
- Nội dung học thuyết gồm bao gồm 3 bộ phận chính:
+ Triết học.
+ Kinh tế - chính trị học.
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học.
* Điểm khác so với chủ nghĩa xã hội không tưởng:
- Xây dựng học thuyết của mình trên quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, thực tiễn đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản thế giới.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?
A. Sự giao lưu của các nền văn hóa                           
B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn                
C. Nền kinh tế ư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ  
D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc
A. Khẳng định những giá trị truyền thống
B. Làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa            
C. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư ưởng của giai cấp tư sản
D. Định hướng cho sự phát triển của các quốc gia
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ
A. XVI                               B. XVII                             C. XVIII                            D. XIX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:
“Coócnây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền ……………………… cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…………………… cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền .......... cổ điển Pháp ....”
A. Chính kịch ... bi kịch ... hài kịch                             B. Bi kịch ... nhà văn ... hài kịch       
C. Bi kịch ... nhà văn ... chính kịch                             D. Bi kịch ... nhà thơ ... hài kịch
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Béttôven là nhà soạn nhạc thiên tài người
A. Anh                               B. Đức                               C. Pháp                              D. Áo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là
A. Traicốpxki (1840- 1893)                                         B. Béttôven (1770 – 1827)   
C. Mooda (1756 – 1791)                                             D. Bach (1685 – 1750)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 37 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Rembran là họa sĩ đồ họa nổi tiếng thế giới ở thế kỉ
A. XVI                               B. XVII                             C. XVIII                            D. XIX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 38 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Rembran là người nước nào?
A. Anh                               B. Hà Lan                          C. Pháp                              D. Áo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 38 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ
A. XV- XVI                       B. XVI – XVII                  C. XVII – XVIII                D. XVIII – XIX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 38 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Được xem như “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là
A. Các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII – XVIII            
B. Các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII
C. Các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII                                      
D. Các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII – XVIII
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 38 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, các nhà văn, nhà thơ đều thực hiện nhiệm vụ
A. Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội   B. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động
C. Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột                 D. Bảo vệ những người nghèo khổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 39 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Hãy sắp xếp tên tác giả cho phù hợp với tên các tác phẩm sau:
1. Những người khốn khổ
2. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoayơ
3. Chiến tranh và hòa bình
A. Víchto Huygô, Mác Tuên, Lép Tônxtôi                 B. Lép Tônxtôi, Mác Tuên, Víchto Huygô  
C. Víchto Huygô, Lép Tônxtôi, , Mác Tuên               D. Mác Tuên, Víchto Huygô, Lép Tônxtôi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 39 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Thơ Dâng là tác phẩm văn học của quốc gia nào?
A. Trung Quốc                  B. Nhật Bản                       C. Hàn Quốc                     D. Ấn Độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 Trang 39 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Thơ Dâng là tác phẩm văn học đạt giải Nôben năm 1913 vì
A. Thể hiện rõ tinh thần dân tộc và tinh thần nhân đạo sâu sắc
B. Thể hiện rõ tình yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc                           
C. Thể hiện rõ lòng yêu nước, đấu tranh vì nền hòa bình của nhân loại              
D. Thể hiện rõ long yêu nước, yêu hòa bình và tinh hần nhân đạo sâu sắc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 Trang 39 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Nhật kí người điên và AQ chính truyện là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?
A. Tào Đình                       B. Cố Mạn                         C. Mạc Ngôn                     D. Lỗ Tấn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 Trang 40 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Tác phẩm Đừng động vào tôi của nhà thơ Hôxê Ridan đã phản ánh
A. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo                                      
B. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia                                      
C. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Philíppin                                     
D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 40 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Hôxê Máchiến tranhi là nhà văn nổi tiếng của
A. Mĩ                                 B. Cuba                             C. Mêhicô                          D. Vênêxuêla
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 40 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc được hoàn thành vào năm 1708 là
A. Điện Cremlin (Nga)                                                B. Thành Rôma (Italia)    
C. Cung điện Vécxai (Pháp)                                        D. Cung điện Buốckinham (Anh)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 40 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX- đầu thế kí XX là
A. Pari (Pháp)                                                               B. Luân Đôn (Anh)          
C. Xanh pêtécbua (Nga)                                              D. Mađơrít (Tây Ban Nha)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 40 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây