Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới Lịch sử 11

Thứ ba - 22/12/2020 06:51
Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới Lịch sử 11, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh the giới, Bài 14 sử 11, Lịch sử 11 Bài 15, Soạn sử 11 ngắn nhất, Lịch sử 11 bài 14 Giáo án, Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh the giới, Lịch sử 11 bài 13, Lịch Sử 11 Bài 14 VietJack
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới Lịch sử 11, Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh the giới, Bài 14 sử 11, Lịch sử 11 Bài 15, Soạn sử 11 ngắn nhất, Lịch sử 11 bài 14 Giáo án, Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh the giới, Lịch sử 11 bài 13, Lịch Sử 11 Bài 14 VietJack

Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 

A. Tóm tắt lý thuyết

I. NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929

1. Nhật Bản trong những năm đầu sau chiến tranh (1918 – 1923)

a. Kinh tế
- Công nghiệp:
+ Do không bị chiến tranh tàn phá; mặt khác, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản châu Âu suy yếu Nhật Bản có nhiều cơ hội để phát triển Những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sản xuất công nghiệp của Nhật Bản phát triển nhanh, mạnh mẽ.
+ Từ năm 1914 - 1919 sản lượng công nghiệp Nhật tăng 5 lần tổng giá trị xuất khẩu gấp 4 lần, dự trữ vàng và ngoại tệ tăng gấp 6 lần.
- Nông nghiệp
+ Tàn dư phong kiến còn tồn tại đã kiềm hãm sự phát triển của kinh tế nông nghiệp.
+ Giá lương thực, thực phẩm đắt đỏ.
b. Xã hội
- Đời sống của người lao động không được cải thiện. Bùng nổ phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân, tiêu biểu có cuộc bạo động lúa gạo.
- Tháng 7/1922 Đảng Cộng sản Nhật thành lập.
2. Nhật Bản trong những năm ổn định (1924 – 1929)
a. kinh tế
- Trong những năm 1924 - 1929 kinh tế Nhật phát triển xen kẽ các đợt khủng hoảng, suy thoái.
+ Năm 1926 sản lượng công nghiệp phục hồi và vượt mức trước chiến tranh.
+ Năm 1927 khủng hoảng tài chính bùng nổ (30 ngân hàng ở Tôkiô bị phá sản).
Nguyên nhân: nghèo tài nguyên, do đó, Nhật Bản phải nhập khẩu nguyên, nhiên liệu để phục vụ cho phong trào kinh tế.
b. Chính trị, xã hội
- Những năm cuối thập niên 20, Nhật đã thi hành một số cải cách chính trị:
+ Ban hành luật bầu cử phổ thông cho nam giới.
+ Cắt giảm ngân sách quốc phòng.
+ Giảm bớt căng thẳng trong quan hệ với các cường quốc khác.
- Những năm cuối thập niên 20 chính phủ Ta-na-ca thực hiện những chính sách đối nội và đối ngoại hiếu chiến, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh bành trướng thuộc địa.

II. KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản

- Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làm kinh tế Nhật bị giảm sút trầm trọng:
+ Sản xuất công – thương nghiệp đình đốn.
+ Nông nghiệp suy sụp, đây là ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lệ thuộc vào thị trường bên ngoài.
- Hàng triệu người thất nghiệp; Mâu thuẫn xã hội lên cao những cuộc đấu tranh của nhân dân lao động bùng nổ quyết liệt.

Thủ đô Tô-ki-ô sau trận động đất năm 1923
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.
a. Nguyên nhân, lý do lựa chọn con đường quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
- Có ít thị trường, thuộc địa khó có thể trút gánh nặng khủng hoảng lên vai nhân dân các nước thuộc địa.
- Thiếu vốn, nguyên – nhiên liệu, thị trường tiêu thụ.
- Có truyền thống quân phiệt, hiếu chiến.
b. Đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
- Kéo dài trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX.
- Diễn ra thông qua các cuộc đấu tranh, thanh trừng, đảo chính quân sự đẫm máu giữa các tập đoàn quân phiệt (ví dụ: nhóm “sĩ quan trẻ”, phái “tướng lĩnh già”,...).
- Quá trình quân phiệt hóa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược bành trường thuộc địa.
+ 9/1931, Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc của Trung Quốc, biến vùng đất này thành thuộc địa.
+ Năm 1933, dựng lên “Mãn Châu quốc”, do Phổ Nghi đứng đầu.
Nhật Bản trở thành một lò lửa chiến tranh ở châu Á và trên thế giới.
3. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản
- Trong những năm 30 của thế kỉ XIX, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật diễn ra sôi nổi.
- Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhằm phản đối chính sách xâm lược hiếu chiến của chính quyền Nhật
- Hình thức đấu tranh: biểu tình, bãi công, thành lập Mặt trận nhân dân.
Làm chậm lại quá trình quân phiệt hóa bộ máy Nhà nước ở Nhật.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Nét nổi bật của tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh hế giới thứ nhất là
A. Trở thành chủ nợ của các nước tư bản châu Âu    
B. Là nước bại trận và bị thiệt hại nặng nề về kinh tế
C. Cùng với Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp của thế giới                             
D. Là nước thứ hai (sau Mĩ) thu nhiều nguồn lợi sau Chiến tranh thế giới thứ nhất để phát triển kinh tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 74 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Yếu tố nào tác động làm sụt giảm trầm trọng nền kinh tế Nhật Bản trong những năm đầu thập niên 30 của thế kỉ XX?
A. Các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Nhật Bản
B. Sự suoj đổ của thị trường chứng khoán Mĩ dẫn đến cuộc đại suy hái của chủ nghĩa tư bản        
C. Chính sách quản lí lỏng lẻo của Nhà nước            
D. Sự đầu tư không hiệu quả của Nhà nước vào các ngành kinh tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Khủng hoảng ở Nhật Bản diễn ra nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực nào?
A. Tài chính, ngân hàng                                              B. Công nghiệp                 
C. Nông nghiệp                                                            D. Thương mại, dịch vụ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả xã hội mà khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản gây ra?
A. Nông dân bị phá sản, mất mùa, đói kém                
B. Công nhân thất nghiệp lên tới hàng triệu người
C. Đời sống của các tầng lớp lao động khốn đốn       
D. Mâu thuẫn xã hội vẫn được kiểm soát bằng những chính sách quân phiệt của Nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Đầu những năm 30 của thế kỉ XX. Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề,ngoại trừ
A. Khắc phục hậu quả của việc khủng hoảng kinh tế
B. Giải quyết khó khăn về nguồn nguyên liệu            
C. Giải quyết tình trạng nhập cư                                
D. Giải quyết khó khăn về tình trạng tiêu thụ hàng hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Giới cầm quyền Nhật Bản đã thực hiện biện pháp gì để giải quyết cuộc khủng hoảng đầu thập niên 30 của thế kỉ XX
A. Thực hiện chính sách cải cách quy mô lớn trên toàn nước Nhật                     
B. Khôi phục các ngành công nghiệp quan trọng và giải quyết nạn thấ nghiệp cho người dân       
C. Thực hiện chính sách quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài                                          
D. Tham khảo và vận dụng chính sách mới của Mĩ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong bao lâu
A. Nửa đầu thập niên 30 của thế kỉ XX                      B. Nửa sau thập niên 30 của thế kỉ XX        
C. Giữa thập niên 30 của thế kỉ XX                            D. Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản tập trung nhất vấn đề nào
A. Quân phiệt hoá lực lượng quốc phòng                    B. Quân phiệt hoá lực lượng an ninh quốc gia         
C. Quân phiệt hoá lực lượng phòng vệ                        D. Quân phiệt hoá bộ máy nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 76 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc vì lí do cơ bản nào
A. Vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản ở thị trường Trung Quốc có nguy cơ bị mất        
B. Thị trường Trung Quốc rộng lớn, tập trung 82% vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản  
C. Mâu thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền Trung Quốc đã xuất hiện và ngày càng sâu sắc           
D. Phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của các tầng lớp nhân dân Trung Quốc phát triển mạnh
Hướng dẫn giải:
Câu 10. Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược
A. Hàn Quốc                     B. Trung Quốc                  C. Triều Tiên                     D. Đài Loan
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 77 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Tháng 9 – 1931, sau khi đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc, Nhật Bản đã
A. Sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ Nhật Bản      
B. Xây dựng căn cứ quân sự của Nhật ở đây
C. Biến toàn bộ vùng đất giàu có này thành thuộc địa                                         
D. Đưa người dân Nhật Bản sang đó sinh sống và sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 77 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Lãnh đạo cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản là
A. Đảng Dân chủ Tự do                                               B. Đảng Xã hội                 
C. Đảng Dân chủ                                                          D. Đảng Cộng sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 78 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Mặt trân Nhân dân được thành lập ở Nhật Bản là kết quả của
A. Cuộc vận động, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân                                
B. Cuộc biểu tình phản đối chính sách thống trị của nhà nước                            
C. Cuộc vận động đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động          
D. Cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền Nhật Bản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 78 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản có ý nghĩa như thế nào?
A. Giải phóng nhân dân lao động khỏi ách thống trị của chủ nghĩa quân phiệt   
B. Góp phần làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở nước này  
C. Góp phần thúc đẩy nhanh công cuộc giải phóng đất nước                              
D. Đẩy nhanh quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở nước này
Hướng dẫn giải:
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây