Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 -1941) Lịch sử 11

Thứ ba - 22/12/2020 06:15
Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 -1941) Lịch sử 11, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô (1925-1941), Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội sử 11 Giáo án, Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội VietJack, Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội Giáo án, Lịch sử 11 bài 10 trắc nghiệm, Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 8, Bài 10 sử 11 Giáo án, Lịch Sử 11 Bài 10 trả lời câu hỏi
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 -1941) Lịch sử 11, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô (1925-1941), Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội sử 11 Giáo án, Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội VietJack, Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội Giáo án, Lịch sử 11 bài 10 trắc nghiệm, Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội lớp 8, Bài 10 sử 11 Giáo án, Lịch Sử 11 Bài 10 trả lời câu hỏi

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 -1941) Lịch sử 11

A. Tóm tắt lý thuyết

I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ (1921 – 1925)

1. Chính sách kinh tế mới

a. Bối cảnh lịch sử:
- Sau khi chiến thắng thù trong giặc ngoài, năm 1921, nhân dân Nga bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.
+ Kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng.
+ Chính trị - xã hội không ổn định, lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá.
→ Tháng 3/1921, Đảng Bônsevich đã thực hiện chính sách kinh tế mới do Lênin đề xướng.
Mục đích: nhanh chóng khắc phục tình trạng khủng hoảng trong nước; hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế và ổn định đời sống chính trị - xã hội.

Tranh cổ động “Chúng ta tuyên chiến với hậu quả chiến tranh”
b. Nội dung chính sách kinh tế mới.
* Nông nghiệp: thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.
* Công nghiệp:
- Tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) có sự kiểm soát của Nhà nước.
- Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.
- Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt như công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.
- Nhà nước chấn chỉnh việc tổ chức, quản lí sản xuất công nghiệp, phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.
* Thương nghiệp và tiền tệ:
- Tự do buôn bán, trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn.
- Năm 1924, phát hành đồng rúp mới.
c. Bản chất, ý nghĩa.
- Bản chất: là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
- Ý nghĩa:
+ Với việc thực hiện chính sách kinh tế mới, nhân dân xô viết đã vượt qua được cuộc khủng hoảng: Kinh tế được phục hồi, Chính trị - xã hội dần được ổn định.
+ Để lại bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước.
- Cơ sở ra đời:
+ Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân tộc phải liên minh chặt chẽ với nhau hơn nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ về mọi mặt.
+ Tinh thần tự nguyên, bình đẳng về mọi mặt và quyền tự quyết của các nước cộng hòa.
=> Tháng 12/1922, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết đã được thành lập với sự tham gia của 4 nước cộng hòa là: Nga, Belôrutxia, Ucraina và Ngoại Capcadơ.
- Số lượng thành viên của Liên Xô tăng lên nhanh chóng, tới năm 1941, Liên Xô bao gồm 15 nước cộng hòa.

Lược đồ Liên Xô năm 1940

II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 – 1941)

1. Những kế hoạch năm năm đầu tiên

a. Bối cảnh
- Đến năm 1925, Liên Xô cơ bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế => nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.
b. Nhiệm vụ trọng tâm: công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
Nhiệm vụ công nghiệp hóa được thực hiện theo đường lối ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng: công nghiệp chế tạo máy móc và nông cụ, công nghiệp năng lượng, công nghiệp quốc phòng,...
c. Quá trình thực hiện:
- Quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của Liên Xô được thực hiện thông qua những kế hoạch năm năm.
- Từ năm 1925 – 1941, nhân dân Liên Xô đã thực hiện 3 kế hoạch năm năm:
+ Lần thứ nhất (1928 – 1932).
+ Lần thứ hai (1933 – 1937).
+ Lần thứ 3 được thực hiện từ năm 1937, song, bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức vào năm 1941.
d. Thành tựu:
- Kinh tế:
+ Từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu, Liên Xô đã vươn lên trở thành 1 cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Các nhà lãnh đạo Liên Xô đi thăm nhà máy thủy điện Đơ-nhi-ép
+ Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp với 93% số hộ nông dân và hơn 90% diện tích ruộng đất được đưa vào nền nông nghiệp tập thể hóa. Sản xuất nông nghiệp cũng từng bước được cơ giới hóa.
- Văn hóa – giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và tiến tới thực hiện phổ cập giáo dục THCS tại các thành phố lớn.

Một lớp học xóa mù chữ ở Liên Xô, năm 1926
- Xã hội: các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại 2 giai cấp lao động là công nhân, nông dân và dội ngũ trí thức XHCN.
e. Ý nghĩa, hạn chế.
- Ý nghĩa:
+ Liên Xô bước đầu xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội.
+ Tăng cường sức mạnh đất nước.
+ Nâng cao đời sống nhân dân.
- Hạn chế:
+ Xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp.
+ Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.
+ Chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân.

2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô

- Liên Xô đã từng bước phá vỡ chính sách bao vây, cô lập của các nước phương Tây:
+ Trong vòng 4 năm (1922 - 1925), Liên Xô đã được các cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao.
+ Năm 1933, Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
- Vai trò và uy tín của Liên Xô ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?
A. Tình hình chính trị không ổn định                         
B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng      
C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài                
D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Tháng 3 – 1921 Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện
A. Cải cách ruộng đất                                                  B. Chính sách cộng sản thời chiến    
C. Chính sách kinh tế mới                                            D. Hợp tác hóa nông nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Người đề xướng chính sách đó là
A. Xtalin                            B. Khơrútxốp                    C. Lênin                            D. Đimitơrốp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. “NEP” là cụm từ viết tắt của
A. Chính sách kinh tế mới                                           
B. Chính sách cộng sản thời chiến
C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết      
D. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 – 1941
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách
A. Công nghiệp                                                            B. Nông nghiệp                
C. Du lịch                                                                     D. Thương nghiệp và tiền tệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản/
Câu 6. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?
A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực            
B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước                
C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền                
D. Cơ giới hóa nông nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?
A. Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước.              
B. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.                           
C. Thành lập Ban quản lí dự án các khu công nghiệp nặng.                                
D. Nhà nước khôi phục phát triển công nghiệp nặng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 53 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ
A. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp  
B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn          
C. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch oán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương     
D. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vận tải, ngân hàng, ngoại thương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 9. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?
A. Cho phép mở lại các chợ                                       
B. Đánh thuế lưu thông hàng hóa                               
C. Cho phép tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi  
D. Khôi phục, đẩy mạnh mối quan hệ trao đổi giữa thành thị và nông thôn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Dựa vào bảng thống kê sau về sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921-1923)

Hãy lựa chọn nhận xét đúng nhất về kết quả thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga.
A. Một số ngành kinh tế có bước phát triển mạnh.    
B. Chỉ tập trung phát triển vào một số ngành kinh tế.
C. Sự phát triển giữa các ngành kinh tế không đồng đều.                                    
D. Nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là
A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế                    
B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất           
C. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn  
D. Chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều hành phần có sự kiểm soát của nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì
A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng  
B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực hù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng                                          
C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế
D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đấ nước hiện nay?
A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn                                  
B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn                                 
C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng                                     
D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 54 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?
A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài                                         
B. Hợp tác kinh tế giữa các dân tộc trên đất nước Nga                                        
C. Tự nguyện, tự quyết của các dân tộc                     
D. Tự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 55 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm
A. Nga, Ucraina, Lítva và ngoại Cáccadơ                  B. Nga, Ucraina, Ácách mạngêni và ngoại Cáccadơ
C. Nga, Ucraina, Tátgikixtan và ngoại Cáccadơ        D. Nga, Ucrana, Bôlêrútxia và ngoại Cáccadơ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 55 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
A. Sự bình đẳng về mọi mặt                                       
B. Quyền tự quyết của các dân tộc                             
C. Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài                            
D. Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 55 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là
A. Hợp tác hóa nông nghiệp                                       
B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa                         
C. Phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ                                       
D. Đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 55 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển
A. Công nghiệp quốc phòng                                       
B. Công nghiệp hàng không – vũ trụ                          
C. Công nghiệp chế tạo máy, nông cụ                        
D. Công nghiệp năng lượng ( điện, han, dầu mỏ), khai khoáng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 56 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do
A. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa                
B. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước        
C. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân                                    
D. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 56 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 20. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921- 1941?
A. Nông nghiệp tập thể hóa                                         B. Nông nghiệp được cơ giới hóa     
C. Nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn                     D. Tiến hành “cách mạng xanh” trong nông nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 57 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 21. Ý nào không phải là thành tựu mà Liên Xô đạt được về văn hóa – giáo dục trong những năm 1921 – 1941?
A. Thanh toán nạn mù chữ                                         
B. Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất                
C. Thành lập những trường đại học lớn hàng đầu thế giới                                   
D. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học và tiếp ục thực hiện đối với Trung học cơ sở
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 57 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 22. Thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1921 – đến năm 1941 là
A. Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp                     
B. Đã xóa nạn mù chữ cho trên 60 triệu người dân   
C. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên                   
D. Trở thành nước công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 57 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 23. Một trong những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô trong những năm 1921-1941 là
A. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc bình đẳng trong phân phối sản phẩm
B. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung trong công nghiệp hóa                     
C. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ trong đời sống nhân dân                    
D. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 24. Sau Cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với
A. Một số nước châu Phi                                              B. Một số nước ở châu Đại Dương  
C. Một số nước ở khu vực Mĩ Latinh                          D. Một số nước láng giềng châu Á và châu Âu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 25. Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô rong những năm 1921- 1941
A. Thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn            
B. Kiên trì, bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế   
C. Từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế của các nước đế quốc        
D. Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của các nước đế quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 26. Trong những năm 1922 – 1925, những cường quốc tư bản nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô?
A. Anh, Pháp, Tây Ban Nha                                        B. Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản
C. Đức, Anh, Bồ Đào Nha                                          D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 27. Năm 1925, Liên Xô đã đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại là
A. Hơn 20 quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô                             
B. Ấn Độ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô                       
C. Triều Tiên công nhận và thiết lập ngoại giao với Liên Xô                              
D. Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 28. Năm 1933, thành tựu đối ngoại nổi bật mà Liên Xô đạt được là
A. Trung Quốc công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô              
B. Mông Cổ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô                  
C. Iran công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô                           
D. Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 29. Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?
A. Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh 
B. Liên Xô có khả năng ngoại giao chi phối các nước                                         
C. Uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế                                   
D. Các nước buộc phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 58 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây