Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25

Lịch sử 11 Chủ đề 2: Ấn Độ

Thứ năm - 21/01/2021 11:21
Bài 2: An Độ, Lịch sử ấn Độ, Tôn giáo ấn Độ, Ấn Độ giáo, Bài 2: ấn Độ violet, Vị sao ấn Độ la quê hương của tôn giáo, Lịch sử 11 Bài 2 trắc nghiệm, Soạn sử 11 Bài 2 ngắn nhất
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Bài 2: An Độ, Lịch sử ấn Độ, Tôn giáo ấn Độ, Ấn Độ giáo, Bài 2: ấn Độ violet, Vị sao ấn Độ la quê hương của tôn giáo, Lịch sử 11 Bài 2 trắc nghiệm, Soạn sử 11 Bài 2 ngắn nhấtBài 2: An Độ Lịch sử 11 Giáo án, Bài 2: ấn Độ - Lịch sử 11 violet, Lịch sử 11 Bài 2 trắc nghiệm, Bài 3 Lịch sử 11, Soạn sử 11 Bài 2 ngắn nhất

Chủ đề 2: Ấn Độ

A. Tóm tắt lý thuyết 

1. Tình hình kinh tế - xã hội nửa sau thế kỉ XIX:

- Từ đầu thế kỉ XVIII, Ấn Độ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu, bị các nước thực dân phương Tây (chủ yếu là Anh, Pháp) xâm lược.
- Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của thực dân Anh.
* Chính sách cai trị của Anh:
- Kinh tế: vơ vét lương thực, thực phẩm, các nguồn tài nguyên, bóc lột nhân công.
- Chính trị: Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ (chế độ trực trị).
 
Nữ hoàng Victoria trở thành nữ hoàng Ấn Độ (1877)
- Xã hội:
+ Mua chuộc tầng lớp phong kiến bản xứ.
+ Chia rẽ khối đoàn kết dân tộc (khơi sâu vào sự cách biệt dân tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ).
* Hệ quả: mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc.

2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 – 1859)

a. Nguyên nhân
- Nguyên nhân sâu xa: mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.
- Nguyên nhân trực tiếp: Do binh lính Xi-pay bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẽ,tinh thần dân tộc và tín ngưỡng bị xúc phạm ⇒ bất mãn nổi dậy đấu tranh.
b. Diễn biến chính:
- Ngày10/5/1857, ở Mi-rút (gần Đê-li), ba trung đoàn Xipay nổi dậy khởi nghĩa bắt bọn chỉ huy Anh. Nông dân các vùng lân cận cũng tham gia nghĩa quân, vây bắt chỉ huy Anh.
- Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng đến Đê-li, khắp miền Bắc và một phần miền Tây Ấn Độ. Nghĩa quân đã lập được chính quyền, giải phóng được nhiều thành phố lớn.
- Thực dân Anh dốc toàn bộ lực lượng đàn áp dã man => 1859, khởi nghĩa Xipay thất bại.
c. Ý nghĩa
- Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất.
- Ý thức vươn tới độc lập của nhân dân Ấn Độ.
- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh sau này.

3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 – 1908)

a. Đảng Quốc đại.
- Sự hình thành: Cuối thế kỉ XIX, giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ lớn mạnh, bị thực dân Anh kìm hãm → Cuối 1885, Đảng Quốc đại được thành lập.
- Phương pháp đấu tranh: phương pháp ôn hòa.
- Mục tiêu đấu tranh: yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị; giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về mặt giáo dục – xã hội.
- Sự phân hóa:
+ Phái ôn hòa – chủ trương sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình.
+ Phái cấp tiến (do B.Ti-lắc đứng đầu) – chủ trương sử dụng phương pháp đấu tranh bằng bạo lực.
     
B. Ti-lắc
b. Phong trào dân tộc (1905 – 1908)
- Nguyên nhân:
+ Sâu xa: mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc.
+ Trực tiếp: tháng 7/1905, Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan.
 
Xú Ben-gan bị chia cắt thành hai miền
- Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:
+ Cuộc biểu tình của hơn 10 vạn người tại bờ sông Hằng (10/1905).
+ Tổng bãi công của công nhân Bom-bay (6/1908).
 
Lược đồ phong trào cách mạng ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
- Kết quả: Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan.
- Tính chất: mang đậm ý thức dân tộc.

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng Chủ đề 2: Ấn Độ

Câu 1. Xã hội Ấn Độ suy yếu từ đầu thế kỉ XVII là do cuộc tranh giành quyền lực giữa
A. Các chúa phong kiến        B. Địa chủ và tư sản    
C. Tư sản và phong kiến        D. Phong kiến và nông dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 8 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Từ đầu thế kỉ XVII, các nước tư bản phương Tây nào tranh nhau xâm lược Ấn Độ?
A. Pháp, Tây Ban Nha        B. Anh, Bồ Đào Nha    C. Anh, Hà Lan        D. Anh, Pháp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 8 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX?
A. Thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ    
B. Anh và Pháp bắt tay nhau cùng thống trị Ấn Độ    
C. Chế độ phong kiến Ấn Độ sụp đổ hoàn toàn    
D. Các nước đế quốc từng bước can thiệp vào Ấn Độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 8 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh coi Ấn Độ là
A. Thuộc địa quan trọng nhất    B. Đối tác chiến lược    
C. Kẻ thù nguy hiểm nhất        D. Chỗ dựa tin cậy nhất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 8 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng chính sách kinh tế của thực dân Anh đối với Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?
A. Ra sức vơ vé lương thực, nguyên liệu cho chính quốc    
B. Đầu tư vốn phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn    
C. Mở rộng công cuộc khai thác một cách quy mô    
D. Bóc lột nhân công để thu lợi nhuận
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 8 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Trong khoảng 25 năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra tình trạng hay sự kiện gì?
A. Nạn đói liên tiếp xảy ra làm gần 26 triệu người chết    
B. Tuyến đường sắt đầu tiên được Anh xây dựng tại Ấn Độ    
C. Anh và Pháp bắt tay nhau cùng khai thác thị trường Ấn Độ    
D. Đảng Quốc đại phát động khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 9 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Chính sách cai trị của thực dân Anh ở ẤN Độ có điểm gì đáng chú ý?
A. Chính phủ Anh cai trị trực tiếp    
B. Cai trị thông qua bộ máy chính quyền bản xứ
C. Dựa vào các chúa phong kiến Ấn Độ để cai trị    
D. Là sự kết hợp giữa bộ máy chính quyền thực dân và các chúa phong kiến
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 9 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình tại Ấn Độ,thực dân Anh đã thực hiện thủ đoạn
A. Dung dưỡng giai cấp tư sản Ấn Độ    B. Loại bỏ các thế lực chống đối    
C. Câu kết với các chúa phong kiến Ấn Độ    D. Chia để trị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 9 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Ngày 1 -1 – 1877, Nữ hoàng Anh tuyên bố
A. Đồng thời là nữ hoàng Ấn Độ    
B. Đồng thời là Thủ tướng Ấn Độ    
C. Ấn Độ là một bộ phận không thể tách rời của nước Anh    
D. Nới lỏng quyền tự trị cho Ấn Độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 9 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Ý nào không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?
A. Chia để trị, chia rẽ người Ấn với các dân tộc khác ở Ấn Độ    
B. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ    
C. Du nhập và tạo điều kiện cho sự phát triển của Thiên Chúa giáo ở Ấn Độ    
D. Khơi gợi sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11. Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là
A. Đều thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc phục vụ công cuộc khai thác    
B. Đều thực hiện chế độ cai trị trực trị, cai trị trực tiếp, chia để trị    
C. Đầu tư phát triển công nghiệp ở thuộc địa    
D. Thực hiện chế độ cai trị gián trị, cai trị gián tiếp thông qua bộ máy chính quyền tay sai
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 9 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Từ giữa thế kỉ XIX, thành phần xã hội dần dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ở Ấn Độ là
A. Giai cấp công nhân        B. Giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức    
C. Địa chủ và tư sản        D. Tư sản và công nhân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Việc làm nào của giai cấp ư sản và tầng lớp trí hức Ấn Độ cho thấy vai trò quan trọng của họ trong đời sống xã hội từ giữa hế kỉ XIX?
A. Thành lập xưởng đóng tàu và làm đại lí vận tải cho hãng tàu của Anh    
B. Mở xí nghiệp dệt và làm đại lí cho các hãng buôn của Anh
C. Xây dựng các khu công nghiệp quy mô của người Ấn    
D. Đầu tư khai thác mỏ, cạnh tranh với tư sản Anh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Nguyện vọng nào của giai cấp tư sản Ấn Độ đã không được thực dân Anh chấp nhận
A. Muốn được tham gia chính quyền và hợp tác với tư sản Anh    
B. Muốn được tự đo phát triển kinh tế và tham gia chính quyền    
C. Muốn được Chính phủ Anh đầu tư vốn để phá triển sản xuất    
D. Muốn được cạnh tranh bình đẳng với tư sản Anh ở Ấn Độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Cuối năm 1885, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập với tên gọi
A. Đảng Quốc dân đại hội (Đảng Quốc đại)        B. Đảng Dân chủ    
C. Quốc dân đảng            D. Đảng Cộng hòa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Sự thành lập của chính đảng đó có ý nghĩa gì
A. Đánh dấu giai cấp ư sản Ấn Độ đã bước lên vũ đài chính trị    
B. Chế độ cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ suy yếu    
C. Giai cấp tư sản Ấn Độ có tiềm lực kinh tế mạnh    
D. Giai cấp công nhân Ấn Độ đã bước lên vũ đài chính trị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Phương pháp đấu tranh chủ yếu của Đảng Quốc đại trong những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là
A. Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng bạo lực cách mạng    
B. Ôn hòa, đòi chính phủ thực dân tiến hành cải cách    
C. Bạo động, lật đổ chính quyền thực dân Anh ở Ấn Độ    
D. Hợp tác với chính phủ thực dân để đàn áp quần chúng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Trong đấu tranh, Đảng Quốc đại đã đưa ra yêu cầu gì đối với chính phủ thực dân Anh?
A. Được tham gia bộ máy chính quyền, tự do phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách giáo dục, xã hội.    
B. Được điều hành các hội đồng trị sự, tham gia phát triển công nghệ, tiến hành một số cải cách giáo dục, xã hội    
C. Được nắm chính quyền, phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách giáo dục, xã hội.    
D. Được tham gia các hội đồng trị sự, được giúp đỡ để phát riển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách giáo dục, xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Nguyên nhân khiến thực ân Anh không chấp nhận yêu cầu về chính trị, kinh tế, văn hóa của Đảng Quốc đại là gì?
A. Muốn duy trì sự bảo thủ, lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của thuộc địa để dễ bề cai trị    
B. Muốn tư sản Ấn Độ phải luôn phục tùng chính quyền thực dân Anh về mọi mặt    
C. Muốn giai cấp tư sản Ấn Độ phải thỏa hiệp với chính quyền thực dân Anh    
D. Muốn kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản Ấn Độ để dễ bề sai khiến
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 20. Đảng Quốc đại bị chia rẽ thành hai phái vì
A. Thái độ thỏa hiệp của các đảng viên và chính sách hai mặt của chính quyền thực dân Anh    
B. Thái độ thỏa hiệp của các đảng viên và chính sách mua chuộc của chính quyền thực dân Anh    
C. Thái độ thỏa hiệp của một số lãnh đạo Đảng và chính sách hai mặt của chính quyền thực dân Anh
D. Thái độ thỏa hiệp của một số lãnh đạo Đảng và chính sách mua chuộc của chính quyền thực dân Anh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 21. Trong Đảng Quốc đại, Tilắc là thủ lĩnh của phái
A. Lập hiến           B. Ôn hòa    C. Cấp tiến           D. Cộng hòa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 22. Ý phản ánh đúng chủ trương đấu tranh của Tilắc là
A. Tuyên truyền ý thức dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân    
B. Phát động nhân dân lật đổ thực dân Anh, xây dựng quốc gia độc lập dân chủ
C. Phản đối thái độ thỏa hiệp, đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết chống thực dân Anh    
D. Tập hợp những trí thức tiến bộ để đấu tranh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 10 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 23. Tháng 7 – 1905, chính quyền thực dân Anh đã ban hành đạo luật nào đối với Ấn Độ?
A. Chia đôi xứ Benga        B. Về chế độ thuế khóa    C. Thống nhất xứ Benga        D. Giáo dục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 11 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 24. Sự kiện nào được nhân dân Ấn Độ coi là ngày “quốc tang”?
A. Tilắc bị bắt            B. Đảng Quốc đai tan rã    
C. Khởi nghĩa Bombay thất bại        D. Đạo luật chia cắt Benga bắt đầu có hiệu lực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 Trang 11 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 25. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của nhân dân ở Bombay và Cancútta năm 1905 là
A. Thực dân Anh đàn áp người Hồi giáo ở miền Đông và người theo đạo Hinđu ở miền Tây    
B. Người Hồi giáo ở miền Đông và người theo đạo Hinđu ở miền Tây bị áp bức, bóc lộ nặng nề    
C. Đạo luật về chia cắt Benga có hiệu lực    
D. Nhân dân ở Bombay và Cancútta muốn lật đổ chính quyền thực dân Anh giành độc lập, dân chủ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 Trang 11 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 26. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa ở Bombay (1908) là do nhân dân phản đối
A. Chính sách chia để trị        B. Bản án 6 năm tù đối với Tilắc    
C. Đạo luật chia đôi xứ Benga    D. Đời sống nhân dân cực khổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 11 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 27. Kết quả của cuộc khởi nghĩa Bombay là buộc thực dân Anh phải
A. Tuyên bố trao trả độc lập cho Ấn Độ    B. Thu hồi đạo luật chia cắt Benga    
C. Nới lỏng ách cai trị Ấn Độ    D. Trả tự do cho Tilắc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 11 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 28. Lực lượng lãnh đạo cao trào cách mạng 1905 – 1908 ở Ấn Độ là
A. Một bộ phận giai cấp tư sản Ấn Độ    B. Giai cấp công nhân Ấn Độ    
C. Giai cấp nông dân Ấn Độ    D. Tầng lớp trí thức ở Ấn Độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 11 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 29. Điểm khác biệt giữa cao trào cách mạng 1905 – 1908 với các phong trào trước đó ở Ấn Độ là
A. Có sự tham gia đông đảo của hang vạn công nhân ở nhiều thành phố trên cả nước    
B. Có quy mô lớn, nêu cao khẩu hiệu đấu tranh “Ấn Độ của người Ấn Độ”    
C. Diễn ra dưới hình thức một cuộc tổng bãi công, lan rộng ra nhiều thành phố    
D. Do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, đấu tranh cho một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 30. Cuộc đấu tranh nào đã buộc thực dân Anh phải thu hồi đạo luậ chia cắt Benga?
A. Cuộc tổng bãi công của hàng vạn công nhân Bombay    
B. Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xipay    
C. Cuộc khởi nghĩa ở Cancútta    
D. Cuộc khởi nghĩa ở Đêli
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 11 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 31. Phong trào dân tộc ở Ấn Độ phải tạm ngừng vì
A. Chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hóa của Đảng Quốc đại    
B. Chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự can thiệp từ bên ngoài    
C. Sự đàn áp của thực dân Anh và sự thoả hiệp của Đảng quốc đại    
D. Sự đàn áp của thực dân Anh và B.Tilắc đã bị cắt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây