Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Chủ đề Trung Quốc Lịch sử lớp 11 hay

Thứ ba - 22/12/2020 05:15
Chủ đề Trung Quốc Lịch sử lớp 11 hay, Bài 3: Trung Quốc Lịch sử 11 Giáo an, Lịch sử 11 Bài 3 trắc nghiệm, Lịch sử 11 Bài 4, Giải sách bài tập Lịch sử 11 Bài 3, Soạn Sử 11 Bài 3 VietJack, Lịch sử 11 Bài 3 trả lời câu hỏi, Tính chất xã hội Trung Quốc cuối thế KỶ 19 đầu thế KỶ 20 là, Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi
Lịch sử 11
Lịch sử 11
Chủ đề Trung Quốc Lịch sử lớp 11 hay, Bài 3: Trung Quốc Lịch sử 11 Giáo an, Lịch sử 11 Bài 3 trắc nghiệm, Lịch sử 11 Bài 4, Giải sách bài tập Lịch sử 11 Bài 3, Soạn Sử 11 Bài 3 VietJack, Lịch sử 11 Bài 3 trả lời câu hỏi, Tính chất xã hội Trung Quốc cuối thế KỶ 19 đầu thế KỶ 20 là, Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân HợiA.

Tóm tắt lý thuyết Chủ Đề Trung Quốc

1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược

a. Nguyên nhân Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược
- Từ cuối thế kỉ XVIII, nhất là sang thế kỉ XIX, các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới.
- Trung Quốc:
+ vị trí địa lí chiến lược quan trọng.
+ Giàu tài nguyên thiên nhiên.
+ Dân số đông, lực lượng lao động dồi dào thị trường tiêu thụ rộng.
+ Chế độ phong kiến Mãn Thanh lâm vào khủng hoảng, suy thoái ngiêm trọng.
Trung Quốc trở thành đối tượng xâm lược của các nước thực dân phương Tây.
Các nước đế quốc xâu xé “chiếc bánh ngọt Trung Quốc”
b. Quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước phương Tây.
- Tháng 6/1840 – tháng 8/1842, thực dân Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện => Triều đình Mãn Thanh thất bại, buộc phải kí với Anh Hiệp ước Nam Kinh.
=> Đây là mốc mở đầu cho quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.
- Sau chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc khác đua nhau sâu xé Trung Quốc.
=> Đến cuối thế kỉ XIX, các nước đế quốc đã cơ bản hoàn thành quá trình phân chia thuộc địa, khu vực ảnh hưởng ở Trung Quốc:
+ Đức chiếm Sơn Đông.
+ Anh chiếm châu thổ sông Dương Tử.
+ Pháp chiếm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông.
+ Nga - Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc.

2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc giữa XIX – đầu thế kỉ XX.
a. Nguyên nhân: mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với thực dân xâm lược và phong kiến đầu hàng ngày càng sâu sắc.
b. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:
  Thái bình thiên quốc (1851 – 1864) Duy tân Mậu Tuất (1898) Nghĩa Hòa đoàn (1899 – 1901)
Lãnh đạo Hồng Tú Toàn Khang Hữu Vi
Lương Khải Siêu
Chu Hồng Đăng
Lực lượng tham gia Nông dân Quan lại, sĩ phu tiến bộ, vua Quang Tự Nông dân
Diễn biến chính - Khởi nghĩa bùng nổ ngày 1/1/1851 tại kim Điền (Quảng Tây), lan rộng khắp cả nước.
- Các nước đế quốc cấu kết với chính quyền phong kiến đàn áp 1864 cuộc khởi nghĩa thất bại.
- 1898 diễn ra cuộc vận đọng duy tân.
- phong trào phát triển chủ yếu trong tầng lớp quan lại, sĩ phu tiến bộ.
- Do vấp phải sự chống đối của phái thủ cựu phong trào chỉ diễn ra trong khoảng 100 ngày
- Năm 1899 bùng nổ ở Sơn Đông lan sang Trực Lệ, Sơn Tây.
- Nghĩa quân tấn công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh, bị liên quân 8 nước đế quốc tấn công nên thất bại
Kết quả - Thất bại
- Là một cuộc khởi nghĩa nông dân mang tính tự phát.
- Thất bại.
- Là một cuộc vận động duy tân theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
- Thất bại.
- Là phong trào yêu nước chống đế quốc, chống phong kiến.
Nhận xét - Các phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:
+ Diễn ra sôi nổi, liên tục, quyết liệt; lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
+ Sự bùng nổ và phát triển của các phong trào này đã thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc của nhân dân Trung Quốc và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các phong trào đấu tranh yêu nước sau này.
- Mặc dù diễn ra sôi nổi, song, các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc đều lần lượt thất bại, do:
+ Tương quan lực lượng quá chênh lệnh (các nước đế quốc có ưu thế vượt trội hơn hẳn về vũ khí, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh; mặt khác họ còn cấu kết với lực lượng phong kiến Mãn Thanh đầu hàng để đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân,...).
+ Các phong trào đấu tranh diễn lẻ tẻ, tự phát.
   

Lược đồ phong trào Nghĩa Hòa đoàn
3. Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi 1911
a. Tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội
* Sự thành lập:
+ Cuối thế kỉ XIX, giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời và ngày càng lớn mạnh. Giai cấp tư sản tgq bị các nước đế quốc và chính quyền phong kiến Mãn Thanh chèn ép, kìm hãm => Họ đã tìm cách tập hợp nhau lại trong các tổ chức chính trị.
+ Đầu thế kỉ XX, phong trào yêu nước chống đế quốc, phong kiến của nhân dân Trung Quốc phát triển mạnh.
Tôn Trung Sơn đã tập hợp với những người đứng đầu các tổ chức cách mạng trong nước để thống nhất thành một chính đảng => Tháng 8/1905, tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội ra đời.

Tôn Trung Sơn
* Cương lĩnh chính trị : học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn (dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc).
* Mục tiêu đấu tranh: đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, giành ruộng đất cho dân cày.
* Lực lượng tham gia: trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, công – nông,…
b. Cách mạng Tân Hợi (1911)
* Nguyên nhân:
- Nguyên nhân sâu sa: mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với đế quốc xâm lược và phong kiến đầu hàng ngày càng sâu sắc.
- Nguyên nhân trực tiếp: chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” (tháng 5/1911).
* Diễn biến chính:
- 10/10/1911, khởi nghĩa Vũ Xương → thắng lợi, lan rộng ra các tỉnh miền Nam và miền Trung.
- 29/12/1911, Trung Hoa Dân quốc được thành lập.
- 6/3/1912, Viên Thế Khải nhậm chức Đại Tổng thống của Trung Hoa Dân quốc => cách mạng chấm dứt, các thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm chính quyền.

* Ý nghĩa:
- Lật đổ chính quyền Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc.
- Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc.
- Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở 1 số nước châu Á (trong đó có Việt Nam).
* Tính chất: cách mạng tư sản không triệt để.
* Hạn chế:
- Không thủ tiêu triệt để thế lực phong kiến.
- Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Từ thế kỉ XVIII, nhất là sang thế kỉ XIX, Trung Quốc đứng trước nguy cơ trở thành
A. “sân sau” của các nước đế quốc                            
B. “ván bài” trao đổi giữa các nước đế quốc              
C. “quân cờ” cho các nước đế quốc điều khiển          
D. “miếng mồi” cho các nước đế quốc phân chia, xâu xé
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 Trang 12 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Yếu tố nào giúp các nước đế quốc xâu xé được Trung Quốc?
A. Phong trào bãi công của công nhân lan rộng khắp cả nước
B. Thái độ thỏa hiệp của giai cấp tư sản                     
C. Thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh         
D. Phong trào nông dân chống phong kiến bùng nổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Với hiệp ước Nam Kinh, Trung Quốc đã trở thành một nước
A. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến                               B. Thuộc địa, nửa phong kiến           
C. Phong kiến quân phiệt                                             D. Phong kiến độc lập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến của nhân dân Trung Quốc bắt đầu từ
A. Đầu thế kỉ XIX             B. Giữa thế kỉ XIX           C. Cuối thế kỉ XIX            D. Đầu thế kỉ XX
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Chiến tranh thuốc phiện năm 1840 – 1842 là cuộc chiến tranh giữa
A. Pháp và Trung Quốc    B. Anh và Trung Quốc      C. Anh và Pháp                 D. Đức và Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là
A. Trần Thắng                   B. Ngô Quảng                   C. Hồng Tú Toàn              D. Chu Nguyên Chương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra tại
A. Kim Điền (Quảng Tây)                                           B. Dương Tử (Quảng Đông)
C. Mãn Châu (vùng Đông Bắc)                                   D. Nam Kinh (Quảng Đông)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là
A. Xây dựng được chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh)                
B. Buộc các nước đế quốc phải thu hẹp vùng chiếm đóng                                   
C. Xóa bỏ sự tồn tại của chế độ phong kiến               
D. Mở rộng căn cứ khởi nghĩa ra khắp cả nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Chính sách tiến bộ nhất của chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh) là
A. Thực hiện chính sách bình quân ruộng đất, bình quyền nam nữ                     
B. Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến
C. Xóa bỏ mọi loại thuế khóa cho nhân dân              
D. Thực hiện các quyền ự do dân chủ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là
A. Hồng Tú Toàn và Lương Khải Siêu                       B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu        
C. Từ Hi Thái hậu và Khang Hữu Vi                          D. Khang Hữu Vi và Tôn Trung Sơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Mục đích chính của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là
A. Khẳng định vai trò quan lại, sĩ phu tiến bộ            
B. Đưa Trung Quốc phát triển thành một cường quốc ở Châu Á                         
C. Thực hiện những cải cách tiến bộ để cải thiện đời sống nhân dân                  
D. Đưa Trung Quốc phát triển, thoát khỏi tình trạng bị các nước đế quốc xâu xé
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Vị vua nào đã ủng hộ cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc
A. Khang Hi                      B. Càn Long                      C. Quang Tự                     D. Vĩnh Khang
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc phát triển chủ yếu trong lực lượng nào?
A. Đông đảo nhân dân                                                 B. Tầng lớp công nhân vừa mới ra đời         
C. Giai cấp địa chủ phong kiến                                   D. Tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là
A. Không dựa vào lực lượng nhân dân
B. Chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt                        
C. Những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm                                         
D. Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái hậu đứng đầu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn bùng nổ đầu tiên tại
A. Sơn Đông                      B. Trực Lệ                         C. Sơn Tây                        D. Vân Nam
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn nhằm mục tiêu
A. tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh       
B. tấn công trụ sở của chính quyền phong kiến Mãn Thanh                                 
C. tấn công tô giới của các nước đế quốc tại Trung Quốc                                   
D. đánh đuổi đế quốc khỏi đất nước Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến hất bại của phong trào Nghĩa Hòa đoàn là
A. Bị liên quân 8 nước đế quốc đàn áp                      
B. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân            
C. Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí           
D. Triều đình Mãn Thanh bắt tay với các nước đế quốc cùng đàn áp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Nội dung chính của Điều ước Tân Sửu (1901) là
A. Trả lại cho nhà Thanh một số vùng đất và các nước đế quốc được phép chiếm đóng Bắc Kinh 
B. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước chiếm đóng Bắc Kinh
C. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và cắt đất cho các nước đế quốc thiết lập các vùng tô giới                                          
D. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và mở cửa tự do cho người nước ngoài vào Trung Quốc buôn bán
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Điều ước Tân Sửu (1901) đánh dấu
A. Trung Quosc bị biến thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến                    
B. Các nước đế quốc đã chia sẻ xong “cái bánh ngọt” Trung Quốc                     
C. Triều đình Mãn Thanh đầu hàng hoàn toàn, nhà nước phong kiến Trung Quốc sụp đổ  
D. Trung Quốc trở hành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 20. Đầu thế kỉ XX, phong trào cách mạng ở Trung Quốc phát triển theo khuynh hướng nào?
A. Vô sản                           B. Phong kiến                    C. Tự do dân chủ               D. Dân chủ tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 21. Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là
A. Tôn Trung Sơn             B. Hồng Tú Toàn               C. Khang Hữu Vi              D. Lương Khải Siêu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 22. Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là
A. Trung Quốc Đồng minh hội                                    B. Trung Quốc Quang phục hội        
C. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội                                   D. Trung Quốc Liên minh hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 23. Trung Quốc Đồng minh hội là tổ chức của
A. Giai cấp vô sản Trung Quốc                                   B. Giai cấp nông dân Trung Quốc    
C. Giai cấp tư sản dân tộc Trung Quốc                       D. Liên minh giữa tư sản và vô sản Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 24. Cương lĩnh chính trị của Trung Quốc Đồng minh hội là
A. Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn               B. Học thuyết Tam dân của Khang Hữu Vi 
C. Học thuyết Tam dân của Lương Khải Siêu            D. Học thuyết Tam dân của Từ Hi Thái hậu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 25. Lực lượng tham gia Trung Quốc Đồng minh hội là
A. Công nhân, trí thức tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh                
B. Nông dân, trí thức tư sản,địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh                   
C. Trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh, đại biểu công nông           
D. Công nhân, nông dân, trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 26. Để trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, chính quyền Mãn Thanh đã làm gì?
A. Ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”                 
B. Quyết định thực hiện công nghiệp hóa đất nước   
C. Trao quyền kinh doanh đường sắt cho công ti nước ngoài                              
D. Xây dựng mạng lưới đường sắt đến các thành phố lớn ở Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 27. Ý nào không thể hiện đúng mục tiêu hoạt động của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội?
A. Đánh đổ Mãn Thanh    
B. Tấn công tô giới của các nước đế quốc tại Trung Quốc                                  
C. Khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc            
D. Thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 28. Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc Đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?
A. Bắc Kinh                       B. Vũ Hán                         C. Vũ Xương                     D. Nam Kinh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 29. Trung Quốc Đồng minh hội chủ trương đưa cách mạng Trung Quốc phá triển theo con đường nào?
A. Đấu tranh bạo động       B. Cách mạng vô sản        C. Đấu tranh ôn hòa          D. Dân chủ tư sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 30. Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo là
A. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo                 
B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc                            
C. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân                      
D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 31. Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)?
A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển            
B. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc                            
C. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á              
D. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây