Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Thứ ba - 22/12/2020 10:26
Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào, Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào Giáo án, Điều kiện tự nhiên của vương quốc Lào, Số đồ tư duy Vương quốc Lào và Campuchia, Quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Lào và Campuchia
lịch sử 10
lịch sử 10
Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào, Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào Giáo án, Điều kiện tự nhiên của vương quốc Lào, Số đồ tư duy Vương quốc Lào và Campuchia, Quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Lào và Campuchia, Hãy nêu các giai đoạn hình thành phát triển và suy thoái của Vương quốc Lào và Vương quốc Campuchia, Lịch sử 10 Bài 9 trả lời câu hỏi, Lịch sử 10 Bài 9 trang 54, Thời kỳ phát triển của Vương quốc Campuchia kéo dài từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15 còn gọi là thời kỳ gì

Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Vương quốc Cam pu chia

- Là một trong những nước có lịch sử lâu đời và phát triển nhất ở Đông nam Á.
- Tộc người Khơ me (thuộc nhóm Môn c ),sống ở phía bắc Cam- pu -chia, giỏi săn bắn, đào ao, đắp hồ trữ nước, biết khắc chữ Phạn ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.
- Thế kỉ VI đến VIII lập nước Chân Lạp.
- Thế kỷ IX đến XV là thời kỳ phát triển của vương quốc Cam pu chia (Ăng co huy hoàng):
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.
+ Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai
+ Kinh đô Ăng co với đền tháp đồ xộ như Angcovát, AngcoThom.
- Cuối thế kỷ XIII suy yếu, sau 5 lần bị người Thái xâm, năm 1432 người Khơ me bỏ kinh đô Ang co, lui về phía cư trú nam Biển Hồ (Phnôm Pênh).
- Năm 1863 bị Pháp xâm lược.

Lược đồ vương quốc Cam pu chia thế kỷ XII
Văn hóa: rất độc đáo
- Có chữ viết riêng từ chữ Phạn.
- Văn học dân gian và văn học viết phản ảnh tình cảm của con người đối với thiên nhiên, con người.
- Kiến trúc Hin đu giáo và kiến trúc Phật giáo:quần thể Ang co Vát và Ang co Thom.

Chữ Khơ me

Đền Ang -co –vát

Người Lào Thơng

Người Lào Lùm

2. Vương quốc Lào

- Người Lào Thơng tạo ra chum đá (cánh đồng Chum ở Xiêng Khoảng).
- Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi là người Lào Lùm
- Năm 1353 Pha Ngừm lập nước Lan Xang - Triệu Voi
- Vua -Lan Xang (XV – XVII): chia đất nước thành các mường ; xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.Cương quyết chống xâm lược Miến Điện.
- Thế kỷ XVIII Lang Xang suy yếu bị Xiêm chiếm (khởi nghĩa của Chậu A Nụ chống Xiêm năm 1827).
- Thế kỷ XIX là thuộc địa của Pháp.
- Người Lào thích ca hát
- Thế kỷ XIII, đạo phật truyền vào theo một dòng mới.
- Kiến trúc có Thạt Luổng.

Cánh đồng Chum

Thạt Luổng
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Ý không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của điều kiện tự nhiên Campuchia là
A. Nằm trên một cao nguyên rộng lớn                        B. Địa hình giống như một lòng chảo khổng lồ
C. Xung quanh là rừng và cao nguyên                        D. Giữa là Biển Hồ với vùng phụ cận là những cánh đồng phì nhiêu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2. Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là
A. Người Môn                                                             B. Người Khơme
C. Người Chăm                                                           D. Người Thái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 3. Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa
A. Việt                                                                         B. Ấn Độ
C. Trung Quốc                                                             D. Thái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 4. Vương quốc Campuchia được hình thành từ
A. Thế kỉ V                                                                  B. Thế kỉ VI
C. Thế kỉ IX                                                                D. Thế kỉ XIII
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 5. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của Campuchia thời kì phát triển nhất (thế kỉ IX – XV) là
A. Kinh tế phát triển mạnh, xã hội ổn định                
B. Đạt được nhiều thành tựu về văn hóa (xây dựng đền, tháp,…)
C. Chuyển kinh đô về Phnôm Pênh                            
D. Không ngừng mở rộng quyền lực, lãnh thổ của vương quốc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 6. Thời kì phát triển nhất của Campuchia được gọi là
A. Thời kì Ăngco                                                         B. Thời kì vàng
C. Thời kì hoàng kim                                                   D. Thời kì Phnôm Pênh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 7.Thế kỉ X – XII, ở khu vực Đông Nam Á, Campuchia được gọi là
A. Vương quốc phát triển nhất                                   
B. Vương quốc hung mạnh nhất
C. Vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất            
D. Vương quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của văn hóa Ấn Độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng tình hình Campuchia từ cuối thế kỉ XIII đến cuối thế kỉ XIX?
A. Phải đương đầu với các cuộc xâm chiếm của người Thái, chuyển kinh đô từ Ăngco về khu vực Phnôm Pênh ngày nay                                                                      
B. Xây dựng hai quần thể Ăng co Vát và Ăng co Thom
C. Xảy ra những cuộc mưu sát và tranh giành nội bộ
D. Đất nước hầu như suy kiệt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 9. Nền văn hóa của người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ, ngoại trừ
A. Sớm sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ          
B. Xây dựng những cung điện nguy nga, lộng lẫy
C. Xây dựng kiến trúc đền, tháp nổi tiếng gắn chặt với tôn giáo      
D. Sáng tạo nền văn học dân gian, văn học viết rất phong phú
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10. Điều kiện tự nhiên chi phối sâu sắc đến sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào là gì?
A. Sông Mê Công                                                        B. Dải đồng bằng hẹp nhưng màu mỡ
C. Dãy Trường Sơn                                                     D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 11. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của sông Mê Công đối với nước Lào
A. Là nguồn thủy văn dồi dào                                     B. Là trục giao thông của đất nước
C. Là yếu tố của sự thống nhất nước Lào về địa lí      D. Là biên giới tự nhiên giữa Lào và Việt Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 12. Chủ nhân đầu tiên của Lào là
A. Người Khơme                                                         B. Người Lào Lùm
C. Người Lào Thơng                                                   D. Người Môn cổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 13. Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người này là
A. Các đền, tháp                                                          B. Những chiếc khum đá khổng lồ
C. Các công cụ bằng đá                                               D. Các công cụ bằng đồng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14. Thế kỉ XIII, một bộ phận cư dân di cư đến Lào là
A. Người Khơme                                                         B. Người Thái
C. Người Việt                                                              D. Người Mường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 15. Địa bàn sinh sống của người Lào Lùm có điểm gì khác so với người Lào Thơng?
A. Sống ở vùng đồi núi                                                B. Sống ở những vùng thấp
C. Sống trên sông nước                                               D. Du canh du cư
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 16. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là?
A. Khún Bolom                                                            B. Pha Ngừm
C. Xulinha Vôngxa                                                      D. Chậu A Nụ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 17. Ý nào không phản ánh đúng tình hình vương quốc Lan Xang giai đoạn phát triển thịnh đạt (từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII)
A. Là quốc gia cường thịnh nhất trong khu vực Đông Nam Á         
B. Tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện và củng cố vững chắc, có quân đội hùng mạnh
C. Nhân dân có cuộc sống thanh bình, đất nước có nhiều sản vật, có quan hệ buôn bán với nhiều nước, kể cả người Châu Âu                                                           
D. Luôn giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, nhưng cũng cương quyết trong việc chống xâm lược
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 18. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang suy yếu là
A. Mâu thuẫn trong hoành tộc, đất nước phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch        
B. Xiêm xâm lược và cai trị Lào
C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào                      
D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 19. Chậu A Nụ là lãnh tụ của phong trào nào ở Lào?
A. Khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến
B. Khởi nghĩa chống ách thống trị của Xiêm
C. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược        
D. Cải cách – duy tân phát triển đất nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 20. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nét tương đồng của lịch sử Lào và lịch sử các nước trên bán đảo Đông Dương thể hiện ở điểm nào?
A. Đều trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của nước ngoài    
B. Đều bị thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược
C. Bị thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách cai trị   
D. Là quốc gia phong kiến phát triển trong khu vực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 21. Văn hóa Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa nào?
A. Văn hóa Thái                                                           B. Văn hóa Khơme
C. Văn hóa Trung Quốc                                              D. Văn hóa Ấn Độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 22. Thạt Luổng, công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào thuộc tôn giáo nào?
A Hinđu giáo                                                               B. Phật giáo
C. Hồi giáo                                                                  D. Bà Là Môn giáo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 23. Nét đặc sắc của văn hóa lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?
A. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ               
B. Đều có hệ thống chữ viết riêng
C. Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn hóa từ bên ngoài, kết hợp văn hóa bản địa để xây dựng nền văn hóa riêng đặc sắc                                                         
D. Có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây