Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc

Thứ ba - 22/12/2020 10:26
Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Lập bảng các cuộc đấu tranh giành độc lập từ the kỉ 1 đến the kỉ 10, Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc lớp 6, Lập bảng các cuộc đấu tranh giành độc lập từ the kỉ 1 đến the kỉ 10 lớp 6
lịch sử 10
lịch sử 10
Lập bảng các cuộc đấu tranh giành độc lập từ the kỉ 1 đến the kỉ 10, Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc lớp 6, Lập bảng các cuộc đấu tranh giành độc lập từ the kỉ 1 đến the kỉ 10 lớp 6, Lập bảng thống kê các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kỳ Bắc thuộc theo bảng sau, Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỷ IX, Sự kiện nào dưới đây đã mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta, Đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, Chủ đề các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc

Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc

I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM

1. Chế độ cai trị.

a. Tổ chức bộ máy cai trị
- Nhà Triệu chia thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.
- Nhà Hán chia làm 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với một số quận của Trung Quốc.
- Nhà Tùy, Đường chia làm nhiều châu.Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, chính quyền đô hộ cứ quan lại cai trị đến cấp huyện (Trực trị).
- Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện cử quan lại cai trị đến cấp huyện.
- Mục đích của phong kiến phương Bắc là sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc.
b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa.
Chính sách bóc lột về kinh tế
- Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.
- Nắm độc quyền muối và sắt.
- Quan lại đô hộ bạo ngược tham ô ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.
Chính sách đồng hóa về văn hóa.
- Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho.
- Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.
- Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.
- Nhằm mục đích thực hiện âm mưu đồng hóa dân tộc Việt Nam.
Chính quyền đô hộ còn áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá và xã hội

a. Về kinh tế
Trong nông nghiệp:
- Công cụ sắt được sử dụng phổ biến.
- Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh.
- Thủy lợi được mở mang.
-> Năng suất lúa tăng hơn trước.
Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể.
- Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức.
- Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, làm thủy tinh.
- Đường giao thông thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành.

b. Về văn hóa - xã hội

Về văn hóa:
- Một mặt ta tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa thời Hán - Đường như ngôn ngữ, văn tự.
- Bên cạnh đó nhân dân ta vẫn giữ được phong tục,tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh dày, tôn trọng phụ nữ.
- Nhân dân ta không bị đồng hóa.
Về xã hội có chuyển biến:
- Quan hệ xã hội là quan hệ giữa nhân dân với chính quyền đô hộ (thường xuyên căng thẳng).
- Đấu tranh chống đô hộ.
- Ở một số nơi nông dân tự do bị nông nô hóa, bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến.

II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (THẾ KỶ I - ĐẦU THẾ KỶ X)

1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X.

Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa Địa bàn
40 Hai Bà Trưng Hát Môn
100, 137, 144 Nhân dân Nhật Nam Quận Nhật Nam
157 ND Cửu Chân Quận Cửu Chân
178, 190 ND Giao Chỉ Quận Cửu Chân
248 Bà Triệu Quận Giao Chỉ
542 Lý Bí  
687 Lý Tự Tiên  
722 Mai Thúc Loan  
776- 791 Phùng Hưng  
819- 820 Dương Thanh  
905 Khúc Thừa Dụ  
938 Ngô Quyền  
Nhận xét
- Trong suốt 100 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc.
- Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa có nhân dân cả ba quận tham gia.
Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ).
Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc.

Lược đồ đường tiên quân của Hai Bà Trưng

2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

a. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 chống nhà Đông Hán .
- Tháng 3 - 40 Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ( Phúc thọ - Hà Tây) được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng .
- Hát Môn -> Mê Linh -> Cổ Loa và Luy Lâu
- Chiếm được Cổ Loa, Luy Lâu buộc thái thú Tô Định trốn về Trung Quốc.
- Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua xây dựng chính quyền tự chủ.
- Năm 42 Nhà Hán sai Mã Viện đưa hai vạn quân sang xâm lược.
- Hai Bà quyết chiến ở Lãng Bạc, rút về Cổ Loa, rồi về Hạ Lôi và Hy sinh tại Cấm Khê(Ba Vì - Hà Tây).
- Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng do chênh lệch về lực lượng, kháng chiến thất bại Hai Bà Trưng hi sinh.

Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
(40-43)

Đền thờ Hai bà Trưng ở Mê Linh- Vĩnh Phúc
b. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí và sự thành lập nước vạn Xuân 542-603

Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược 545-550
- Năm 542 Lý Bí liên kết với các hào kiệt thuộc các châu ở miền Bắc khởi nghĩa..Nghĩa quân chiếm được thành Long Biên (Bắc Ninh). Lật đổ chế độ đô hộ của nhà Lương.
- Năm 544 Lý Bí lên ngôi lập nước Vạn Xuân.Dựng kinh đô ở sông Tô Lịch.
- Năm 544 nhà Lương đem quân xâm lược,Lý Nam đế phải rút quân về Vĩnh Phúc, rồi Phú Thọ .Lý Bí trao binh quyền cho Triệu Quang Phục tổ chức kháng chiến tại đầm Dạ Trạch – Hưng Yên
- Năm 550 thắng lợi. Triệu Quang Phục lên ngôi vua(Triệu Việt Vương)
- Năm 571 Lý Phật Tử cướp ngôi.
- Năm 603 nhà Tùy xâm lược, nước Vạn Xuân thất bại.
c. Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ 905-938
- Năm 905, nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tống Bình, dành quyền tự chủ (giành chức Tiết độ sứ).
- Năm 907 Khúc Hạo lên thay thực hiện nhiều chính sách cải cách về các mặt để xây dựng chính quyền độc lập tự chủ.
Ý nghĩa
- Lật đổ ách đô hộ của nhà Đường. giành độc lập tự chủ.
- Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.
d. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
- Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh bại quân Nam Hán giữ quyền tự chủ .
- Năm 937 Ông bị Kiều Công tiễn giết hại để đoạt chức Tiết Độ sứ .
- Tháng 10-938 Ngô quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn, Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán .
- Năm 938 quân Nam Hán xâm lược nước ta, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân giết chết tên phản tặc Kiều Công Tiễn và tổ chức đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán.
Ý nghĩa
- Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước.
- Mở ra một thời đại mới thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc.
- Kết thúc vĩnh viễn 1 nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.

Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng 938
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến phương Bắc từ năm
A. 179 TCN                                                                 B. 208 TCN
C. 111 TCN                                                                 D. 179
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là
A. Giao Chỉ và Cửu Chân                                            B. Cửu Chân và Nhật Nam
C. Nhật Nam và Giao Chỉ                                           D. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 3. Nhà Hán chia nước ta làm mấy quận và sáp nhập vào lãnh thổ nào?
A. Ba quận – bộ Giao Chỉ                                           B. Hai quận – nước Nam Việt
C. Ba quận – bộ Cửu Chân                                          D. Hai quận – bộ Nhật Nam
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 4. Triều đại nào ở Trung Quốc đã thực hiện chính sách tăng cường kiểm soát cử quan cai trị tới cấp huyện?
A. Nhà Triệu                                                                B. Nhà Hán
C. Nhà Ngô                                                                  D. Nhà Đường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng về việc tổ chức bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước ta?
A. Chia nước ta thành quận (hoặc châu)                    
B. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của phong kiến Trung Quốc
C. Xóa bỏ tất cả các đơn vị hành chính của người Việt        
D. Tăng cường kiểm soát, của quan lại cai trị tới cấp huyện
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 6. Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì?
A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng             
B. Thành lập quốc gia mới thần phục phong kiến Trung Quốc
C. Thành lập quốc gia riêng của người Hán              
D. Phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân Âu Lạc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 7. Để bóc lột nhân dân ta, chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện chính sách nhất quán nào?
A. Bóc lột, cống nạp nặng nề; cướp ruộng đất, lập đồn điền; nắm độc quyền về muối và sắt         
B. Đầu tư phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp để tận thu nguồn lợi
C. Đặt ra nhiều loại thuế bất hợp lí hòng tận thu mọi sản phẩm do nhân dân làm ra           
D. Cải cách chế độ thuế, tăng thuế ruộng khiến người dân thêm khốn khổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng mục đích của chính sách độc quyền về sắt của chính quyền đô hộ phương Bắc
A. ở nước ta không có sẵn nguyên liệu này                B. nhằm quản lí chặt chẽ nguồn tài nguyên
C. nhằm duy trì tình trạng sản xuất lạc hậu                 D. nhằm ngăn ngừa các cuộc nổi dậy vũ trang của nhân dân ta
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng những chính sách về văn hóa – xã hội của chính quyền đô hộ đối với nhân dân ta
A. Đạo Phật được coi là quốc giáo                              B. Truyền bá Nho giáo vào nước ta
C. Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán      D. Đưa người Hán vào nước ta ở lẫn với người Việt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10. Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục đích
A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông      
B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta
C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa            
D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11. Những chính sách về chính trị - văn hóa – xã hội,… của chính quyền đô hộ phương Bắc nhằm mục đích gì?
A. Đồng hóa dân ta về văn hóa                                   
B. Đồng hóa dân ta về mặt giống nòi
C. Đồng hóa dân ta, thôn tính vĩnh viễn nước ta, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của Trung Quốc  
D. Mở rộng cương vực lãnh thổ, ảnh hưởng của phong kiến Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 12. Ý nào không phản ánh đúng biến chuyển của nông nghiệp nước ta thời Bắc thuộc?
A. Một số máy móc được sử dụng trong nông nghiệp B. Công cuộc khẩn hoang được đẩy mạnh
C. Các công trình thủy lợi được xây dựng                  D. Năng suất lúa tăng hơn trước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 13. Dưới thời Bắc thuộc, nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta là
A. Làm đồ trang sức bằng vàng, bạc                           B. Rèn sắt
C. Làm giấy, làm thủy tinh                                          D. Làm đồ gốm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng những chuyển biến về kinh tế nước ta thời Bắc thuộc?
A. Công cụ sản xuất bằng sắt phổ biến, diện tích trồng trọt và năng suất cây trồng tăng    
B. Thủ công nghiệp có bước phát triển mới
C. Đường giao thông thủy bộ giữa các vùng, quận được hình thành
D. Việc giao thương với nước ngoài khởi sắc hơn hẳn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 15.Thời Bắc thuộc, điểm nổi bật của tình hình văn hóa ở nước ta là gì?
A. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta         
B. Nhân dân ta tiếp thu yếu tố tích cực của văn hóa Trung Quốc
C. Tiếp nhận tinh hoa văn hóa Hán và Việt hóa cho nó phù hợp với thực tiễn        
D. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16. Dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta là
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến
B. Mâu thuẫn giữa dân ta với quan lại cai trị
C. Mâu thuần giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc
D. Mâu thuẫn giữa nông nô với các chủ đồn điền người Hán
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 17. Kết nối nd ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp
1. Nhà Triệu chia Âu Lạc thành hai quận a) Sáp nhập nước Âu Lạc vào lãnh thổ của chúng
2. Nhà Hán chia Âu Lạc làm ba quận b) Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi theo phong tục của người Hán, nhằm đồng hóa nhân dân ta
3. Nhiều nho sĩ, quan lại người Hán được đưa sang Âu lạc c) Tạo ra những chuyển biến tích cực về ngôn ngữ, văn tự
4. Văn hóa Trung Hoa thời Hán, Đường được truyền bá vào nước ta và được Việt hóa d) Sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với một số quận trên đất Trung Quốc
A. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.                                         B. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a.
C. 1 – a, 2 – d, 3 – b, 4 – c.                                          D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 18. Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc là
A. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách lấy người Việt trị người Việt   
B. Chính sách đồng hóa của chính quyền đô hộ gây tâm lí bất bình trong nhân dân
C. Chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đấu tranh bất khuất không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta
D. Do ảnh hưởng của các phong trào nông dân ở Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 19. Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc?
A. Liên tiếp nổ ra ở ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam      
B. Được đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng.
C. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã được thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ một thời gian   
D. Mở ra thời kì độc lập lâu dài của dân tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 20. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm
A. 40                                                                            B. 41
C. 42                                                                            D. 43
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 21. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ tại
A. Mê Linh (Vĩnh Phúc)                                              B. Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)
C. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội)                                D. Luy Lâu (Thuận Thành – Bắc Ninh)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 22. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 đã diễn ra như thế nào?
A. Từ Hát Môn, quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh; Trưng Trắc lên ngôi vua đóng đô tại đây          
B. Từ Mê Linh, quân khởi nghĩa tiến đánh Luy Lâu – trị sở của chính quyền đô hộ; Thái thú Tô Định bị giết tại trận
C. Được nhân dân nhiệt tình ảnh hưởng, quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm Cổ Loa, đập tan tận gốc rễ chính quyền đô hộ                                                                
D. Từ Hát Môn, quân khởi nghĩa chiếm Mê Linh, rồi Cổ Loa và Luy Lâu – trị sở của chính quyền đô hộ; Thái thú Tô Định phải trốn chạy về nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 23. Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là
A. Được đông đảo nhân dân tham gia                        
B. Có sự liên kết với các tù trưởng dân tộc thiểu số
C. Nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa
D. Lực lượng nghĩa quân được tổ chức thành nhiều bộ phận; quân thủy, quân bộ và tượng binh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 24. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua đã quyết định đóng đô ở
A. Cổ Loa                                                                    B. Hoa Lư
C. Mê Linh                                                                  D. Luy lâu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 25. Chính quyền được thành lập sau khởi nghĩa Hai Bà Trung thắng lợi được đánh giá là
A. Chính quyền tuy còn sơ khai nhưng mang tính độc lập, tự chủ rõ ràng   
B. Chính quyền do nhân dân bầu ra
C. Chính quyền được sự thừa nhận của phong kiến phương Bắc     
D. Chính quyền chủ yếu thực hiện chức năng quân sự
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 26. Những nơi đã diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán của nhân dân ta là
A. Lãng Bạc, Mê Linh, Cẩm Khê, Luy Lâu                B. Chu Diên, Mê Linh, Hát Môn, Cổ Loa
C. Cửu Chân, Giao Chỉ, Hợp Phố, Chu Nhai              D. Lãng Bạc, Cổ Loa, Hạ Lôi, Cẩm Khê
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 27. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa ra sao trong lịch sử dân tộc
A. Thể hiện khí phách anh hùng của dân tộc             
B. Thể hiện khí phách dân tộc và vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam
C. Đánh bị ý chí xâm lược của nhà Hán                    
D. Mở ra thời đại mới trong lịch sử dân tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 28. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí nhằm chống lại ách cai trị của
A. Nhà Hán                                                                  B. Nhà Tống
C. Nhà Ngô                                                                  D. Nhà Lương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 29. Mùa xuân năm 544 diễn ra sự kiện gì?
A. Cuộc khởi nghĩa Lý Bí bước vào giai đoạn quyết liệt      
B. Lý Bí lên ngôi vua, lập nên nước Vạn Xuân
C. Nước Vạn Xuân được thành lập                            
D. Lý Bí trao quyền lãnh đạo cho Triệu Quang Phục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 30. Kinh đô của nước Vạn Xuân được dựng lên ở đâu?
A. Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)                                B. Luy Lâu (Thuận Thành – Bắc Ninh)
C. Vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội)                           D. Hoa Lư (Ninh Bình)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 31. Dạ Trạch Vương là tên gọi của nhân dân đối với
A. Lý Bí                                                                       B. Triệu Quang Phục
C. Lý Phật Tử                                                              D. Lý Thiên Bảo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 32. Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật cuộc khởi nghĩa Lý Bí
A. Diễn ra qua hai giai đoạn; khởi nghĩa và kháng chiến      
B. Đánh đổ chính quyền đô hộ, lập ra nhà nước của người Việt
C. Nhà Đường buộc phải công nhận nền độc lập của nước ta          
D. Chọn vùng Hà Nội ngày nay làm nơi đóng đô
Hướng dẫn giải:
Câu 33. Điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khởi nghĩa Lý Bí là gì?
A. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến      
B. Chống ách đô hộ của nhà Hán
C. Chống ách đô hộ của nhà Đường                          
D. Khởi nghĩa thắng lợi, mở ra giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 34. Người biết tận dụng thời cơ nổi dậy giành chính quyền tự chủ vào năm 905 là
A. Dương Đình Nghệ                                                  B. Khúc Hạo
C. Khúc Thừa Dụ                                                        D. Khúc Thừa Mĩ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 35. Để xây dựng và củng cố chính quyền tự chủ vừa giành được, họ Khúc đã
A. Xây dựng hệ thống thành lũy kiên cố                    
B. Chế ra nhiều loại vũ khí mới, lợi hại
C. Cải cách trên nhiều mặt, giảm nhẹ sự đóng góp của nhân chúng 
D. Liên kết với Champa và các nước láng giềng khác
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 36. Sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc có ý nghĩa lịch sử
A. Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục 
B. Đem lại độc lập, tự do cho dân tộc
C. Đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 938                                                                                    
D. Tạo điều kiện đưa đất nước vươn lên, phát triển thành quốc gia hùng mạnh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 37. Quân Nam Hán đã lợi dụng cơ hội nào để xâm lược nước ta lần thứ hai
A. Dương Đình Nghệ - người đứng đấu chính quyền tự chủ bị giết hại       
B. Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán giúp chống lại Ngô Quyền
C. Khúc Thừa Dụ qua đời                                          
D. Ngô Quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 38. Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền diễn ra vào năm nào?
A. 931                                                                          B. 935
C. 937                                                                          D. 938
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 39. Kế đánh giặc của Ngô Quyền có điểm gì nổi bật?
A. Dùng kế đóng cọc trên sông Bạch Đằng               
B. Bố trí trận địa mai phục để đánh bại kẻ thù
C. Dùng kế đóng cọc trên khúc sông hiểm yếu cho quân mai phục và nhử địch vào trận địa bãi cọc rồi đánh bại chúng                                                                          
D. Mở trận đánh quyết định đánh bại quân địch, rồi giảng hòa, mở đường cho chúng rút về nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 40. Ý nghĩa lịch sử của chiến thằng Bạch Đằng năm 938 là gì?
A. Buộc quân Nam Hán phải từ bỏ mộng xâm lược nước ta
B. Nâng cao vị thế của nước ta trong kv
C. Mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc
D. Để lại bài học về khoan thư sức dân trong kế sách giữ nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 41. Hãy kết nối thông tin ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp
1. Lý Bí
2. Triệu Quang Phục
3. Khúc Thừa Dụ
4. Ngô Quyền
a) Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán lần thứ nhất
b) Lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán lần thứ hai, mở thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc
c) Lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống chế độ cai trị, bóc lột của nhà Lương, lật đổ chính quyền đô hộ, lên ngôi vua, đặt quốc hiệu Vạn Xuân
d) Tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Lương ở đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) được tôn làm Dạ Trạch Vương
A. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b.                                          B. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a.
C. 1 – a, 2 – d, 3 – b, 4 – c.                                          D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 42. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau: “…………có thể lấy quân mới họp……mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, làm cho….không dám sang lại lần nữa.”
A. Tiền Ngô Vương …….. của nước Việt ta ……… người phương Bắc    
B. Ngô Quyền ………của mình………quân Hán
C. Quân giặc …………chưa được bao lâu……..quân ta      
D. Dương Đình Nghệ ………của nước ta………người Trung Quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây