Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Thứ ba - 22/12/2020 10:26
Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ, Sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ An Độ, Tại sao nói nền văn hóa an Độ đa dạng trong thống nhất, sự thành lập của vương triều mô-gôn, Bài 7 lịch sử 10 Powerpoint, Lịch sử 10 bài 7 giáo án, Lịch sử 10 Bài 8, Các quốc gia an và văn hóa truyền thống an Độ, vương triều hồi giáo đê-li và vương triều mô-gôn
lịch sử 10
lịch sử 10
Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ, Sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ An Độ, Tại sao nói nền văn hóa an Độ đa dạng trong thống nhất, sự thành lập của vương triều mô-gôn, Bài 7 lịch sử 10 Powerpoint, Lịch sử 10 bài 7 giáo án, Lịch sử 10 Bài 8, Các quốc gia an và văn hóa truyền thống an Độ, vương triều hồi giáo đê-li và vương triều mô-gôn

Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ.

- Thế kỷ VII Ấn Độ lại phân tán.
- Hai nước phát triển nhất là Pa-la (Đông Bắc) và Pa-la-va (miền Nam)
- Nước Pa -la -va ở miền Nam buôn bán đường biển với các nước Đông Nam Á và Tây Á phát đạt nên phổ biến văn hóa Ấn Độ.

2. Vương triều Hồi giáo Đê li. Từ 1206-1526.

- Thế kỷ XI – XII người Thổ Nhĩ Kỳ lập vương triều Hồi Giáo Đê li đã áp đặt Hồi Giáo và cấm đạo Hin đu, chiếm đoạt ruộng đất;ra sức bóc lột nhân dân Ấn, kỳ thị tôn giáo và giai cấp gây mâu thuẫn dân tộc.
- Phổ biến văn hóa Hồi giáo: Kiến trúc Hồi giáo.
- Các thương nhân Ấn Độ truyền bá đạo Hồi đến một số nước Đông nam Á.

3.Vương triều Mô gôn (1526-1707)

- Vua Ti - mua Leng tự nhận là dòng dõi Mông Cổ tấn công Ấn Độ năm 1398, nhưng cháu nội là Ba -bua đánh chiếm Đê- li lập ra Vương triều -Ấn Độ Mô -gôn (gốc Mông Cổ ).
- Vua A - cơ - ba (1556-1707) tài giỏi đã xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, xây dựng khối hòa hợp dân tộc, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa Ấn Độ.
- Vua A -cơ -ba được xem như một vị anh hùng dân tộc.
- Nhưng đến thời Gia-han-ghi-a (1605-1627) và Sa Gia-han (1627-1658) đã dùng nhiều biện pháp quyết liệt để bắt dân phục tùng, chiếm đoạt nhiều của cải, xây dựng nhiều công trình kiến trúc: lăng mộ Ta – giơ Ma – han, lâu đài Thành Đỏ ở Bắc Ấn Độ đó là di sản văn hóa bất hủ.
- Tình trạng chia rẽ lại xuất hiện ở Ấn Độ.
- Đầu thế kỷ XIX thực dân phương Tây xâm nhập Ấn Độ báo hiệu sự khủng hoảng và suy vong của chế độ phong kiến Ấn Độ.

Vua A-cơ-ba

Taj Ma hal

Thành Đỏ Laquila
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán vào thế kỉ VII vì nhiều nguyên nhân, ngoại trừ
A. Văn hóa truyền thống Ấn Độ bị mai một trước nahr hưởng của các nhân tố từ bên ngoài          
B. Chính quyền trung ương suy yếu
C. Đất nước rộng lớn và bị ngăn cách
D. Mỗi vùng lãnh thổ có những điều kiện và sắc thái riêng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2. Đến thế kỉ VII, Ấn Độ bị chia rẽ thành
A. Hai nước                                                                 B. Ba nước
C. Bốn nước                                                                 D. Sáu nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 3. Sự phân biệt chia rẽ ở Ấn Độ vào thế kỉ VII không chứng tỏ
A. Tình trạng khủng hoảng, suy thoái của Ấn Độ      
B. Sự phát triển tự cường của các vùng địa phương
C. Sự phát triển của các vùng xa hơn                         
D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được truyền bá, phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và ảnh hưởng ra bên ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 4. Tại sao thời kì từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII, mặc dù Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán thành hai miền, sáu nước nhưng lại không phải thời kì khủng hoảng suy thoái?
A. Vua các nước đẩy mạnh chiến tranh chinh phục các nước lân cận, đất nước tiếp tục phát triển 
B. Văn hóa Ấn Độ tiếp tục được truyền bá và lan tỏa mạnh ra các nước khác
C. Đây là thời kì phát triển đến đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ      
D. Thời kì phát triển tự cường của các địa phương, các vùng xa hơn; văn hóa truyền thống Ấn Độ vẫn được truyền bá, phát triển rộng khắp Ấn Độ và ảnh hưởng ra bên ngoài.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 5. Điểm nổi bật của Ấn Độ từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII là gì?
A. Văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển rộng ra toàn lãnh thổ     
B. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được phổ biến tích cực ra bên ngoài
C. Là thời kì văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển rộng khắp đất nước và có ảnh hưởng ra bên ngoài
D. Đất nước bị phân tán nhưng vẫn phát triển cường thịnh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 6. Nước đóng vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là
A. Panđia                                                                     B. Pala
C. Magađa                                                                   D. Palava
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 7. Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm là
A. Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia          
B. Người dân Ấn Độ phần lớn đạo Hồi
C. Trình độ kinh tế, quân sự của Ấn Độ kém phát triển hơn
D. Địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 8. Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi
A. Người Hồi giáo gốc Thổ ở vùng Trung Á              B. Người Hồi giáo gốc Trung Á
C. Người Hồi giáo gốc Mông Cổ                                D. Người Hồi giáo gốc Thổ vùng Lưỡng Hà
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng chính sách thống trị của Vương triều Hồi giáo Đêli đối với nhân dân Ấn Độ?
A. Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, nghệ thuật          
B. Truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với cư dân theo đạo Hinđu
C. Tự giành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong xã hội        
D. Cũng có những chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10. Thuế ngoại đạo ở Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đêli là loại thuế gì?
A. Thuế dành cho những người theo đạo Phật           
B. Thuế dành cho những người theo đạo Hinđu
C. Thuế dành cho những người không phải người Ấn Độ    
D. Thuế dành cho những người không theo đạo Hồi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 11. Nét nổi bật của tình hình Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đêli là
A. Vương triều Đêli là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của người Ấn Độ                                                                               
B. Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông (văn hóa Ấn Độ) – Tây (văn hóa Arập Hồi giáo)
C. Hồi giáo từ Ấn Độ được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Nam Á
D. Diễn ra sự giao lưu văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; từ Ấn Độ Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 12. Người thiết lập vương triều Môgôn ở Ấn Độ là
A. Timua Leng                                                             B. Acơba
C. Babua                                                                      D. Giahanghia
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 13. Vương triều Môgôn là vương triều của
A. Người gốc Thổ theo Hồi giáo                                 B. Người Hồi giáo gốc mông cổ
C. Người Hồi giáo Trung Á                                        D. Người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14. Điểm chung của vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều Hồi giáo Môgôn là gì?
A. Đều là hai vương triều ngoại tộc và theo Hồi giáo
B. Điều cai trị Ấn Độ theo hướng Hồi giáo hóa
C. Đều thuộc giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của chế độ phong kiến Ấn Độ      
D. Đều có những ông vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15. Điểm khác của vương triều Môgôn so với vương triều Hồi giáo Đêli là gì?
A. Là vương triều ngoại tộc                                       
B. Là vương triều theo Hồi giáo
C. Được xây dựng và củng cố theo hướng “Ấn Độ hóa”      
D. Không xoa dịu được mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở Ấn Độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16. Ý nào giải thích đúng nhất lí do Acơba – vị vua thứ tư của vương triều Môgôn – là vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ?
A. Ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng        
B. Ông đã thực hiện hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo
C. Ông rất quan tâm phát triển kinh tế                       
D. Ông đề ra những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 17. Người được nhân dân Ấn Độ suy tôn “Đấng chí tôn”là
A. Babua                                                                      B. Acơba
C. Giahanghia                                                              D. Sa Hagian
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 18. Hãy kết nối nội dung hai cột trong bảng sau cho phù hợp về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến
1. Thời kì Ấn Độ bị chia thành hai miền, sáu nước
2. Thời kì vương triều Hồi giáo Đêli
3. Thời kì vương triều Môgôn
4. Giai đoạn trị vì của vua Acơba
a) Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây, hình thành nền văn hóa đa dạng ở Ấn Độ
b) Vương triều Hồi giáo cai trị Ấn Độ theo hướng “Ấn Độ hóa”
c) Chế độ phong kiến Ấn Độ phát triển thịnh vượng
d) Văn hóa truyền thống phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài
A. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.                                         B. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.
C. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.                                         D. 1 – d; 2 – a; 3 – b; 4 – c.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 19. Hãy sắp xếp dữ kiện sau theo trình tự thời gian về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến:
1. Vương triều Hồi giáo Đêli;
2. Ấn Độ bắt đầu bị thực dân Anh xâm chiếm;
3. Vương triều Môgôn;
4. Ấn Độ bị chia thành hai miền và sáu nước;
5. Thời kì trị vì của Acơba
A. 1, 2, 3, 4, 5.                                                             B. 2, 4, 3, 1, 5
C. 4, 1, 3, 5, 2.                                                             D. 2, 4, 1, 3, 5.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây