Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25

Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Thứ ba - 22/12/2020 10:26
Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV, Sự phát triển kinh tế nước ta từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 15, Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của kinh tế nông nghiệp từ thế kỉ X -- XV là, nguyên nhân của sự phát triển thủ công nghiệp,thương nghiệp trong các thế kỉ xvi - xviii
lịch sử 10
lịch sử 10
Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV, Sự phát triển kinh tế nước ta từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 15, Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của kinh tế nông nghiệp từ thế kỉ X -- XV là, nguyên nhân của sự phát triển thủ công nghiệp,thương nghiệp trong các thế kỉ xvi - xviii, Lịch sử 10 Bài 18 Trắc nghiệm, Lịch sử 10 bài 18 Giáo an, Tình hình chính trị từ thế kỉ 10 đến thế kỷ 15, Bối cảnh Lịch sử thế kỉ X-XV, Cuộc khủng hoảng chính trị xã hội ở Đại Việt vào cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI đã

Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

Bối cảnh lịch sử thế kỷ X - XV
- Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.
- Đây là giai đoạn đầu của thế kỷ phong kiến độc lập, đồng thời cũng là thời kỳ đất nước thống nhất.
- Bối cảnh này rất thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế.
Diện tích đất ngày càng mở rộng.
- Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông lớn và ven biển.
- Các vua Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang.
- Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.
- Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang.
- Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên.
- 1248 Nhà Trần cho đắp đê quai vạc dọc các sông lớn từ đầu nguồn đến cửa biển. Đặt cơ quan: Hà đê sứ trông nom đê điều:
- Các nhà nước Lý - Trần - Lê đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển của giống cây nông nghiệp.
- Nhà nước cùng nhân dân góp sức phát triển nông nghiệp.
- Chính sách của nhà nước đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển , đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.

Cảnh đắp đê dưới thời Trần

2. Phát triển thủ công nghiệp

Thủ công nghiệp trong nhân dân
- Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.
- Các ngành nghề thủ công ra đời như Thổ Hà, Bát Tràng.
+ Do truyền thống nghề nghiệp vốn có, trong bối cảnh đất nước có điều kiện phát triển mạnh.
+ Do nhu cầu xây dựng cung điện, đền chùa nên nghề sản xuất gạch, chạm khắc đá đều phát triển.
Thủ công nghiệp nhà nước
- Nhà nước được thành lập các quan xưởng (Cục bách tác) Tập trung thợ giỏi trong nước sản xuất: tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan, thuyền chiến.
- Sản xuất được một số sản phẩm kỹ thuật cao như: Đại bác, thuyền chiến có lầu.
Nhận xét: Các ngành nghề thủ công phong phú. Bên cạnh các nghề thủ công cổ truyền đã phát triển những nghề mới yêu cầu kỹ thuật cao: dúc súng, đóng thuyền.
Mục đích: phục vụ nhu cầu trong nước là chính.Chất lượng sản phẩm tốt.

Thạp gốm hoa nâu lớn trang trí văn hoa sen, thời Trần, cao 65cm

1 1 1Thuyền Cổ Lâu là loại thuyền chiến lớn, đóng đinh sắt, có hai tầng và hàng chục
1 1 1tay chèo, hai người chèo một mái và được xem là đã tạo ra một tốc độ lớn khi có
thủy chiến.

3. Mở rộng thương nghiệp

Nội thương:
- Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi, là nơi nhân dân trao đổi sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp.
- Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn (36 phố phường) ,trung tâm buôn bán và làm nghề thủ công.
Ngoại thương
- Thời Lý - Trần ngoại thương khá phát triển, nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để buôn bán với nước ngoài.
- Vùng biên giới Việt Trung cũng hình thành các đặc điểm buôn bán.
- Thời Lê: Ngoại thương bị thu hẹp.
Nguyên nhân sự phát triển:
- Nông nghiệp thủ công phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển.
- Do thống nhất tiền tệ, đo lường.
- Thương nghiệp mở rộng song chủ yếu phát triển nội thương, còn ngoại thương mới chỉ buôn bán với các nước Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

4. Tình hình phân hóa xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân

Sự phát triển kinh tế trong hoàn cảnh chế độ phong kiến thúc đẩy sự phân hóa xã hội:
- Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay địa chủ, quý tộc, quan lại.
- Giai cấp thống trị ngày càng ăn chơi, xa xỉ không còn chăm lo đến sản xuất và đời sống nhân dân.
- Thiên tai, mất mùa đói kém làm đời sống nhân dân cực khổ.
- Dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ: Từ 1344 đến cuối thế kỷ XIV nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra làm chính quyền nhà Trần rơi vào khủng hoảng
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng điều kiện để nền kinh tế nước ta phát triển vượt bậc trong các thế kỉ X – XV?
A. Đất nước độc lập, thống nhất                                  B. Lãnh thổ trải rộng tè Bắc vào Nam
C. Nhà nước quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất   D. Nhân dân cả nước phấn khởi, ra sức khai phá mở rộng ruộng đồng, phát triển sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 2. Việc đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc các con sông lớn (đê quai vạc) được thực hiện bắt đầu từ triều đại nào?
A. Nhà Lý                                                                    B. Nhà Trần
C. Nhà Hồ                                                                    D. Nhà Lê sơ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 3. “Hà đê sứ”là chức quan của nhà Trần đặt ra để
A. Quan sát nhân dân đắp đê                                      
B. Trông coi việc sửa chữa, đắp đê
C. Hằng năm báo cáo tình hình lũ lụt, thiên tai cho nhà vua biết     
D. Mở kho phát lương thực cho nhân dân khi gặp lũ lụt, thiên tai
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 4. “Phép quân điền”– chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại nào?
A. Nhà Lý                                                                    B. Nhà Tiền Lê
C. Nhà Trần                                                                 D. Nhà Lê sơ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 5. Trong các thế kỉ X – XV, triều đại nào có những chính sách cụ thể để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp?
A. Đinh – Tiền Lê                                                        B. Lý – Trần
C. Lê sơ                                                                       D. Lý, Trần, Lê sơ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 6. Biểu hiện phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV là
A. Sự ra đời của đô thị Thăng Long                           
B. Hệ thống chợ làng phát triển
C. Sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ             
D. Sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 7. Thế kỉ X – XV, ở miền Bắc đã hình thành các làng nghề thủ công truyền thống như
A. Bát Tràng, Thổ Hà, Chu Đậu, Huê Cầu                 B. Bát Tràng, Đông Hồ, Chu Đậu
C. Bát Tràng, Hương Canh, Huê Cầu                         D. Thổ Hà, Vạn Phúc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 8. Nghề nào không phải là nghề thủ công cổ truyền của nước Đại Việt?
A. Nghề đúc đồng                                                       
B. Nghề rèn sắt
C. Nghề làm đồ gốm, ươm tơ, dệt lụa                        
D. Nghề khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 9. Các xưởng thủ công do nhà nước, tổ chức và quản lí trong các thế kỉ XI – XV được gọi là
A. Đồn điền                                                                 B. Quan xưởng
C. Quân xưởng                                                            D. Quốc tử giám
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10. Ý nào không phản ánh chính xác mục đích của việc các triều đại phong kiến nước ta đều thành lập xưởng thủ công nhà nước (quan xưởng), tập trung các thợ giỏi trong nước?
A. Chuyên lo việc đúc tiền                                         
B. Rèn đúc vũ khí và đóng các loại thuyền chiến phục vụ quân đội
C. May mũ áo cho nhà vua, quan lại và quý tộc, xây dựng các cung điện, dinh thự
D. Vừa sản xuất, vừa buôn bán
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 11. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV là
A. Đất nước độc lập, thống nhất và sự phát triển của nông nghiệp   
B. Nhà nước đã có nhiều chính sách để phát triển các làng nghề
C. Nhân dân đã tiếp thu thêm nhiều nghề mới từ bên ngoài 
D. Nhu cầu trong nước ngày càng tăng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 12. Trung tâm chính trị văn hóa và đô thị lớn nhất của nước Đại Việt trong các thế kỉ X – XV là
A. Phố Hiến (Hưng Yên)                                             B. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)
C. Hội An (Quảng Nam)                                             D. Thăng Long
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 13. Trong các thế kỉ X – XV, việc buôn bán trong nước diễn ra chủ yếu ở
A. Các bến cảng: Vân Đồn, Lạch Trường                   B. Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa
C. Các làng nghề thủ công,                                         D. Vùng biên giới Việt – Trung
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 14. Trang Vân Đồn (Quảng Ninh) – bến cảng phục vụ cho thuyền buôn nước ngoài vào nước ta trao đổi hàng hóa, được xây dựng dưới triều đại nào?
A. Nhà Lý                                                                    B. Nhà Tiền Lê
C. Nhà Lê sơ                                                                D. Nhà Trần
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của thương nghiệp thế kỉ X – XV là
A. Các chính sách khuyến khích thương nghiệp của nhà nước phong kiến  
B. Do hoạt động tích cực của thương nhân nước ngoài
C. Sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp trong hoàn cảnh đất nước độc lập, thống nhất 
D. Năm 1149, nhà Lý cho xây dựng trang Vân Đồn (Quảng Ninh) làm bến cảng để buôn bán và trao đổi hàng hóa với nước ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16. “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”là Câu ca dân gian nói về thời
A. Tiền Lê                                                                    B. Lý – Trần
C. Hồ                                                                           D. Lê sơ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 17. Trong xã hội phong kiến, sự phát triển về kinh tế đưa đến hệ quả gì về mặt xã hội?
A. Đẩy nhanh sự phân hóa xã hội                                B. Nông dân ngày càng bị bần cùng hóa
C. Đại địa chủ bước lên vũ đài chính trị                      D. Mâu thuẫn giữa vua với nhân dân ngày càng tăng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây