Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Thứ ba - 22/12/2020 10:26
Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ la cuộc cách mạng tư sản không triệt để, Tính chất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, So sánh cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
lịch sử 10
lịch sử 10
Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ la cuộc cách mạng tư sản không triệt để, Tính chất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, So sánh cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, Nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì, Diễn biến chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ, Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh chính nghĩa vì, Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Tóm tắt lý thuyết

Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.

- Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu người)
- Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp TBCn ở đây phát triển
- Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ
- Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ


Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công tàu chở chè (trà) của Anh và ném các thùng chè
xuống biển để phản đối chế độ thuế của thực dân Anh(12-1773).
- Sau sự kiện Bô-xtơn, nguy cơ cuộc chiến đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9 - 1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.
- Tháng 4-1775 chiến tranh bùng nổ
- Tháng 5 - 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập:
+ Quyết định xây dựng quân đội lục địa
+ Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội
+ Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (4 - 7 - 1776), tuyên bố 13 thuộc địa thoát ly khỏi chính quốc, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
- Ngày 17 - 10 - 1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.
- Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

The Battle of Saratoga 1777

General Washington at Yorktown

Lược đồ chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh Ở Bắc Mỹ

3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

- Theo hòa ước Véc-xai (9 - 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
- Năm 1787 thông qua Hiến pháp,Mỹ là một Cộng hoà liên bang được tổ chức theo “tam quyền phân lập”, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng thống đầu tiên.

Gióc- giơ Oa –sinh- tơn (1732-1799)
Ý nghĩa:
+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Bắc Mĩ.
+ Là cuộc cách mạng tư sản, góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX.

Năm 1789, George Washington tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống đầu
tiên của Mỹ . (Ảnh: Getty Images)
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mĩ, đây là vùng đất
A. Chưa có người cư trú                                              B. Của thổ dân da đỏ
C. Có người da đen cư trú                                           D. Có những tộc người da trắng cư trú
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 2. Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc kv nào?
A. Ven bờ Đại Tây Dương                                          B. Ven bờ Thái Bình Dương
C. Khu vực Ngũ Hồ                                                     D. Ven bờ Bắc Băng Dương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 3. Đến thời điểm nào thực dân Anh thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?
A. Cuối thế kỉ XVII                                                    B. Đầu thế kỉ XVIII
C. Nửa đầu thế kỉ XVIII                                             D. Cuối thế kỉ XVIII
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 4. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là
A. Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp             
B. Miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp
C. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp
D. Cả hai miền Bắc – Nam đều có các đồn điền, trang trại lớn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 5. Yếu tố nào là cơ bản tạo nên sự hình thành một dân tộc mới trên địa bàn 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
A. Sự phân công sản xuất: miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp
B. Cư dân 13 thuộc địa đều là người Anh di cư sang
C. Thị trường thống nhất dần dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ
D. Cư dân thuộc địa đều có mâu thuẫn với chính quyền thực dân Anh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 6. Tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?
A. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiểm soát của nước Anh         
B. Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát
C. Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa    
D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 7. Ý không phản ánh đúng chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa
A. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp
B. Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa
C. Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề                      
D. Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa
A. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất                 
B. 13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài
C. 13 thuộc địa bị cấm không được khai hoanh những vùng đất ở miền Tây           
D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
A. Thực dân Anh đặt ra thuế chè                                
B. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức
C. Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập          
D. Nhân dân cảng Bôxtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh, chính phủ Anh phong tỏa cảng và điều quân chiếm đóng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 10. Tháng 7 – 1776, diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại nào ở 13 thuộc địa?
A. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức              
B. Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức
C. Các đại biểu của 13 thuộc địa thông qua Tuyên ngôn độc lập     
D. Nghĩa quân giành thắng lợi lớn tại Xaratôga
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11. Ngày 4 – 7 – 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì
A. Là bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa      
B. Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ
C. Là ngày cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa giành thắng lợi          
D. Là ngày thực dân Anh công nhận độc lập ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 12. Hãy ghép mốc thời gian ở cột bên trái với nội dung sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp
Thời gian Nội dung sự kiện
1. Tháng 4 -1775
2. Ngày 4 – 7 – 1776
3. Tháng 10 -1777
4. Năm 1781
a) Nghĩa quân thắng trận quyết định, toàn bộ quân Anh đầu hàng
b) Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập chủng quốc Mĩ
c) Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ
d) Nghĩa quân thắng lớn ở Xaratôga, tạo ên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.
A. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d.                                         B. 1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a.
C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.                                         D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 13. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 1. Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ; 2. Sự kiện “chè Bôxtơn”; 3. Chiến tranh kết thúc; 4. Hiến pháp nước Mĩ được thông qua; 5. Hòa ước Vécxai được kí kết, Anh chính thức công nhận nền đọc lập của 13 thuộc địa
A. 2, 1, 3, 5, 4                                                              B. 2, 4, 3, 1, 5
C. 1, 3, 2, 4, 5                                                              D. 2, 3, 1, 4, 5
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 14. Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Mĩ là
A. G.Oasinhtơn                                                           B. A.Lincôn
C. B.Phranklin                                                             D. T.Giépphécxơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
A. Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh   
B. Đưa đến sự ra đời một nhà nước mới ở Tây bán cầu
C. Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát triển   
D. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ở Châu Âu và giành độc lập ở Mĩ Latinh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16. Hãy lựa chọn phương án thích hợp để hoàn thiện đoạn trích sau về Tuyên ngôn độc lập (4 – 7 – 1776) của nước Mĩ: “Tất cả mọi người đều sinh ra………Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có …….. và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
A. Có quyền bình đẳng……….quyền được sống, quyền tự do        
B. Có quyền sống…….quyền được sống, quyền tự do
C. Có quyền bình đẳng………quyền tư hữu tài sản  
D. Có quyền tự do………quyền sống
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 17. Luận điểm trên được vận dụng trong văn kiện nổi tiếng nào?
A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp (1789)   
B. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848)
C. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)       
D. Tuyên ngôn Độc lập của Inđônêxia (1945)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây