Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Thứ ba - 22/12/2020 10:26
Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ, Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống ấn Độ, Văn hóa an Độ thời phong kiến Lịch sử 10, Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của an Độ, Lịch sử 10 Bài 6 trả lời câu hỏi, Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống an Độ
lịch sử 10
lịch sử 10
Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ, Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống ấn Độ, Văn hóa an Độ thời phong kiến Lịch sử 10, Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của an Độ, Lịch sử 10 Bài 6 trả lời câu hỏi, Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống an Độ, Giáo án lịch sử 10 Bài 7, Sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ An Độ, Văn hóa và truyền thống An Độ

Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Thời kỳ các quốc gia đầu tiên.

- Khoảng 1500 năm TCN lưu vực sông Hằng hình thành một số quốc gia nhỏ, mạnh nhất là nước Magađa ( khoảng 500 năm TCN ).
- Thế kỷ thứ III TCN, Asôca thống nhất Ấn Độ , tạo điều kiện truyền bá đạo Phật, xây dựng cột Asôca

Vua A- sô -K

Cột đá A -sô-ka

2. Thời kỳ vương triều Gúp ta và sự phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ.

- Quá trình hình thành và vai trò của vương triều Gúpta:
+ Đầu công nguyên, miền Bắc AĐ được thống nhất, phát triển mạnh dưới thời Gupta 319 - 467.
+ Tổ chức kháng cự không để cho các tộc người á xâm lược, thống nhất miền Bắc Ấn Độ, làm chủ gần như toàn bộ miền Trung ấn Độ.
- Văn hoá dưới thời Gúp ta:
+ Đạo phật tiếp tục phát triển. Kiến trúc chùa Hang, tượng phật đá.
+ Ấn Độ giáo ( Hin đu giáo), thờ 3 vị thần chính: thần sáng tạo, thần thiện, thần ác. Kiến trúc tháp thờ thần nhiều tầng.
+ Chữ viết: từ chữ viết cổ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo và hoàn chỉnh hệ chữ Phạn ( Sanskrit)
+ Văn học cổ điển Ấn Độ - văn học Hin đu, mang tinh thần và triết lý Hinđu giáo rất phát triển.
- Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ ra bên ngoài:
+ Ảnh hưởng đến các nước ĐNÁ.
+ Yếu tố ảnh hưởng là tôn giáo, kiến trúc, chữ viết, tôn giáo (Việt Nam cũng ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ như tháp Chàm, đạo Phật, đạo Hinđu).

Chữ Phạn ( Sankrit)
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là
A. Lãnh thổ như hình “tam giác ngược”, hai phía giáp biển 
B. Lãnh thổ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây, Nam và Bắc
C. Miền Bắc bằng phẳng do sự bồi đắp của hai con sông lớn          
D. Ấn Độ như một “tiểu lục địa”bị ngăn cách với lục địa châu Á bởi dãy núi cao nhất thế giới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 2. Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là
A. Sông Ấn                                                                  B. Sông Hằng
C. Sông Gôđavari                                                        D. Sông Namada
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 3. Con sông đó ngày nay chủ yếu thuộc địa phận của quốc gia nào?
A. Ấn Độ                                                                     B. Ápganixtan
C. Pakixtan                                                                  D. Bănglađét
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 4. Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là
A. Miền Bắc                                                                 B. Miền tây Bắc
C. Miền Đông Bắc                                                       D. Miền Nam
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 5. Cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề
A. Trồng lúa và chăn nuôi                                           B. Buôn bán
C. Đánh cá                                                                   D. Làm hàng thủ công
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 6. Ông vua thuộc vương triều Magađa, nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ
A. Bimbisara (bạn của Phật tổ)                                   B. Sítđáchính trịa (sau trở thành Phật tổ)
C. Asôca                                                                      D. Gúpta
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 7. Quan sát lượng đồ, hãy nêu nhận xét khái quát về tình hình Ấn Độ thời kì trị vì của Asôca.

A. Là đất nước rộng lớn, đông dân                            
B. Phần lớn lãnh thổ được thống nhất, kinh tế phát triển (thành thị cổ), sùng tín đạo Phật (cột Asôca)
C. Đất nước có nhiều sông ngòi                                 
D. Còn tồn tại một số nước nhỏ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8. Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là
A. Vương triều Asôca                                                  B. Vương triều Gúpta
C. Vương triều Hácsa                                                  D. Vương triều Hậu Gúpta
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 9. Thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ là
A. Thời kì Magađa (khoảng 500 năm TCN đến thế kỉ III)   
B. Thời kì Gupsta (319 – 606)
C. Thời kì Hácsa (606 – 647)                                     
D. Thời kì Asôca qua thời Gúpta đến thời Hácsa (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ VII)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 10. Vương triều Gúpta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ
A. Tổ chức các cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ đất nước Ấn Độ   
B. Thống nhất miền Bắc Ấn Độ
C. Thống nhất gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ  
D. Thống nhất giữa các vùng, miền ở Ấn Độ về mặt tôn giáo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 11. Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về các giai đoạn chính trong lịch sử Ấn Độ thời kì từ các quốc gia đầu tiên đến thế kỉ VII:
1. Thời kì Gúpta;
2. Thời kì Magađa;
3. Thời kì Hácsa
A. 1, 2, 3                                                                      B. 2, 1, 3
C. 3, 2, 1                                                                      D. 2, 3, 1
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 12. Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
A. Thế kỉ VI TCN                                                        B. Thế kỉ IV
C. Thế kỉ VI                                                                D. Thế kỉ VII
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 13. Người sáng lập đạo Phật là
A. Bimbisara                                                                B. Asôca
C. Sít-đác-ta (Sakya Muni)                                          D. Gúpta
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 14. Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?
A. Thời vua Bimbisara                                                 B. Thời vua Asôca
C. Vương triều Gúpta                                                  D. Vương triều Hácsa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 15. Những công trình kiến trúc bằng đá rất đẹp và rất lớn gắn liền với đạo Phật Ấn Độ là
A. Chùa                                                                        B. Chùa hang
C. Tượng Phật                                                             D. Đền
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 16. Đạo Hinđu- một tôn giáo lớn ở Ấn Độ – được hình thành trên cơ sở nào
A. Giáo lí của đạo Phật                                                B. Những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ
C. Giáo lí của đạo Hồi                                                 D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu17. Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để
A. Thờ Phật                                                                  B. Thờ Linh vật
C. Thờ thần                                                                  D. Thờ đấng cứu thế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 18. Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ
A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra    B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra
C. 2 vị thần: Brama và Siva                                         D. Đa thần
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 19. Loại văn tự sớm phát triển ở Ấn Độ là
A. Chữ Brahmi – chữ Phạn                                         B. Chữ Brahmi – chữ Pali
C. Chữ Phạn và kí tự Latinh                                        D. Chữ Pali và kí tự Latinh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 20. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngon ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì
A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ              
B. Tạo điều kiện cho một nên văn học cổ phát triển rực rỡ
C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ
D. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển
Hướng dẫn giải:
Câu 21. Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật văn hóa truyền thống Ấn Độ thời kì định hình và phát triển là gì?
A. Sản sinh ra hai tôn giáo lớn của thế giới (Phật giáo, Hinđu giáo)
B. Chữ viết xuất hiện và sớm hoàn thiện tạo điều kiện cho một nên văn học cổ phát triển rực rỡ
C. Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển, gắn chặt với tôn giáo
D. Xuất hiện sự giao lưu của văn hóa truyền thống Ấn Độ và các nền v từ phương Tây
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 22. ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là
A. tôn giáo và chữ viết                                                B. tôn giáo
C. chữ viết                                                                   D. văn hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 23. Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là
A. Bắc Á                                                                      B. Tây á
C. Đông Nam Á                                                           D. Trung Á
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 24. Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là
A. Dân tộc Khơme                                                       B. Dân tộc Thái
C. Dân tộc Chămv                                                       D. Tất cả các dân tộc ở Tây Nguyên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 25. Chữ viết của một tộc người khác ở nước ta cũng có nguồn gốc từ chữ Phạn là?
A. Dân tộc Khơme                                                       B. Dân tộc Mường
C. Dân tộc Nùng                                                          D. Dân tộc Tày
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây