Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Thứ ba - 22/12/2020 10:26
Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa, Đặc điểm chung của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ, Nêu nhận xét của em về đặc điểm chung của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức Mỹ, Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ, Sử phát triển của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, Đức mỹ,
lịch sử 10
lịch sử 10
Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa, Đặc điểm chung của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ, Nêu nhận xét của em về đặc điểm chung của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức Mỹ, Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ, Sử phát triển của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp, Đức mỹ, các nước anh, pháp, đức, mĩ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 lớp 10, Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ, So sánh các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Lịch sử 10 bài 35 Lý thuyết

Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

A. Tóm tắt lý thuyết

Lược đồ chủ nghĩa tư bản ( thế kỷ XVI- 1914)

I. Nước Anh

Tình hình kinh tế
- Đầu thập niên 70 của thế kỷ XIX, nền công nghiệp Anh vẫn đứng đầu thế giới.
- Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, mất cả vai trò lũng đoạn thị trường thế giới, bị Mĩ và Đức vượt qua.
Nguyên nhân của sự giảm sút:
+ Máy móc xuất hiện sớm nên cũ và lạc hậu, việc hiện đại hóa rất tốn kém.
+ Một số lớn tư bản chạy sang thuộc địa, vì ở đây lợi nhuận tư bản đẻ ra nhiều hơn chính quốc. Mặt khác, cướp đoạt thuộc địa có lợi nhiều hơn so với đầu tư cải tạo công nghiệp.
- Tuy vậy, Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất cảng tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.
- Công nghiệp: Quá trình tập trung tư bản diễn ra mạnh mẽ, nhiều tổ chức độc quyền ra đời chi phối toàn bộ đời sống kinh tế nước Anh.( 5 ngân hàng ở khu Xi-ti Luân Đôn nắm 70% số tư bản cả nước.)
- Nông nghiệp: khủng hoảng trầm trọng, phải nhập khẩu lương thực.
Tình hình chính trị
Đối nội: Anh là nước quân chủ lập hiến ,thực hiện chế độ hai Đảng (Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ) thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản, đàn áp phong trào quần chúng và đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
Đối ngoại
- Đây là thời kì giai cấp tư sản Anh tăng cường mở hệ thống thuộc địa đặc biệt ở châu Á và châu Phi.
- Đặc điểm đế quốc Anh: là chủ nghĩa đế quốc thực dân.

Lược đồ hệ thống thuộc địa Anh.

Tranh biếm họa về chủ nghĩa thực dân Anh

II. Nước Pháp

Tình hình kinh tế
- Trước 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ hai thế giới, cuối thập niên 70 trở đi công nghiệp Pháp bắt đầu chậm lại. tụt xuống hàng thứ tư sau Đức, Mĩ, Anh
- Nguyên nhân:
+ Kĩ thuật lạc hậu
+ Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ , mất đất ,phải bồi thường chiến tranh
+ Nghèo tài nguyên và nhiên liệu, đặc biệt là than đá.
+ Giai cấp tư sản chỉ chú trọng đến xuất cảng tư bản, không chú trọng phát triển công nghiệp trong nước.
- Sự thâm nhập của phương thức: sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp ở Pháp diễn ra chậm chạp do đất đai bị chia nhỏ, không cho phép sử dụng máy móc và kĩ thuật canh tác mới.
- Đầu thế kỷ XX quá trình tập trung sản xuất diễn ra trong lĩnh vực công nghiệp, dẫn đến việc hình thành các công ty độc quyền, chi phối nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng (chậm hơn các nước khác)
Đặc điểm nổi bật của các tổ chức độc quyền ở Pháp:
- Sự tập trung ngân hàng đạt đến mức cao: 5 ngân hàng lớn ở Pa-ri nắm 2/3 tư bản của các ngân hàng trong cả nước.
- Khác với Anh tư bản chủ yếu đầu tư vào thuộc địa, còn ở Pháp tư bản phần lớn đưa vốn ra nước ngoài, cho các nước chậm tiến vay với lãi suất lớn.
- Đặc điểm: Tư bản Pháp phần lớn đưa vốn ra nước ngoài, cho các nước chậm tiến vay với lãi suất lớn. 
Đối nội
- Sau cách mạng tháng 9 - 1870, nước Pháp thành lập nền cộng hòa thứ ba, song phái cộng hòa đã sớm chia thành hai nhóm: Ôn hòa và Cấp tiến thay nhau cầm quyền.
- Đặc điểm của nền cộng hòa là tình trạng thường xuyên khủng hoảng nội các. (Trong vòng 40 năm (1875 - 1914) ở Pháp diễn ra 50 lần thay đổi chính phủ.)
Đối ngoại:
- Pháp tăng cường chạy đua vũ trang để trả mối thù với Đức.
- Tiến hành những cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa chủ yếu ở khu vực châu Á và châu Phi, hệ thống thuộc địa của Pháp rất rộng lớn, chỉ sau Anh.…
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Ý không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp nước Pháp cuối thế kỉ XIX là
A. Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Pháp, nhưng vẫn lạc hậu          
B. Ruộng đất phân tán, manh mún
C. Một số ngành nghề nổi tiếng bị cạnh tranh gay gắt nên cũng giảm sút   
D. Hình thành một số công ti đặc quyền
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 2. Điểm nổi bật của các tổ chức độc quyền ở Pháp là
A. Sự tập trung trong công nghiệp đạt mức cao          B. Sự tập trung ngân hàng đạt mức cao
C. Sự tập trung trong ngành dịch vụ đạt mức cao       D. Chi phối hoàn toàn nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 3. So với Anh, việc xuất khẩu tư bản của Pháp có điểm khác là
A. Chú trọng xuất khẩu sang các thuộc địa                 B. Chỉ chú trọng cho vay với lãi xuất nặng
C. Chỉ chú trọng cho Nga vay                                     D. Bị Đức, Mĩ cạnh tranh gay gắt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 4. Diện tích thuộc địa của Pháp đứng hàng thứ mấy so với các đế quốc khác?
A. Thứ nhất                                                                  B. Thứ hai
C. Thứ ba                                                                     D. Thứ tư
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 5. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Pháp là
A. Đế quốc thực dân                                                    B. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến
C. Đế quốc cho vay lãi                                                D. Đế quốc đi vay lãi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 6. Sau năm 1871, nền kinh tế Đức có điểm gì nổi bật?
A. Phát triển mau lẹ vượt qua Pháp, gần đuổi kịp Anh         
B. Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
C. Chỉ chú trọng xuất khẩu tư bản                              
D. Sản lượng lương thực công nghiệp đứng đầu châu Âu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 7. Đến đầu thế kỉ XX điểm nổi bật nhất của nền công nghiệp Đức là
A. Đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới               
B. Tổng sản lượng đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)
C. Xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp                    
D. Trở thành nước công nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8. Các tổ chức độc quyền ở Đức được hình thành dưới hình thức
A. Tơrớt                                                                       B. Cácten
C. Xanhđica                                                                 D. Cácten và Xanhđica
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 9. Sự kiện nào góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỉ XIX?
A. Lincôn lên làm Tổng thống năm 1860                    B. Kết thúc nội chiến 1861 – 1865
C. Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha năm 1898              D. Chiến tranh thế giới thứ nhất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực ngoại trừ
A. Sản xuất công nghiệp                                              B. Độ dài đường sắt
C. Ngoại thương và xuất khẩu tư bản                          D. Sản lượng nông nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển đột biến?
A. Ít chịu sự cạnh tranh của các nước tư bản Tây Âu
B. Có lực lượng lãnh đạo dồi dào, tay nghề cao và được bổ sung liên tục
C. Sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú  
D. Tiếp thu được những thành tựu khoa học
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 12. Hình thức tổ chức độc quyền ở Mĩ là
A. Tơrớt                                                                       B. Cácten
C. Xanhđica                                                                 D. Côngxoócxom
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 13. “Vua” độc quyền nổi tiếng ở Mĩ từ cuối thế kỉ XIX là
A. “vua dầu mỏ” Rốcphelơ                                         B. “vua thép” Moócgan
C. “vua ô tô” Pho                                                         D. Rốcphelơ và Moócgan
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 14. Năm 1989, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha vì
A. Tây Ban Nha đe dọa chủ quyền của Mĩ                 
B. Mĩ âm mưu độc chiếm thuộc địa của Tây Ban Nha
C. Mĩ muốn phô trương sức mạnh của mình              
D. Mĩ giúp đỡ Cuba và Philipin giành độc lập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 15. Điểm giống nhau lớn nhất và rõ rệt nhất của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế                  
B. Sự hình thành các tổ chức độc quyền chi phối toàn bộ đời sống xã hội
C. Tăng cường xâm lược thuộc địa                            
D. Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 16. Điểm khác nhau giữa các nước đế quốc dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. Tốc độ phát triển kinh tế của các nước đế quốc    
B. Mức độ chi phối đời sống kinh tế – xã hội của các tổ chức độc quyền
C. Sự chênh lệch về diện tích thuộc địa                     
D. Sự chênh lệch về đối tác xuất khẩu tư bản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 17. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nguy cơ nào do các nước đế quốc gây ra chi phối trực tiếp đến lịch sử của nhiều nước châu Á, châu Phi trong đó có Việt Nam?
A. Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế                  
B. Sự hình thành các tổ chức độc quyền
C. Tăng cường xâm lược thuộc địa                            
D. Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 18. Anh vẫn đứng đầu thế giới trên một số lĩnh vực, ngoại trừ
A. Sản lượng nông nghiệp                                           B. Thương mại
C. Tài chính, xuất khẩu tư bản                                    D. Thuộc địa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 19. Các công ti độc quyền ở Anh xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là
A. Trong công nghiệp                                                  B. Trong nông nghiệp
C. Trong thương mại                                                   D. Lĩnh vực ngân hàng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 20. Trong lĩnh vực nào nước Anh chỉ tự túc được 1 /3 nhu cầu?
A. Máy móc                                                                 B. Lương thực
C. Tiền tệ                                                                     D. Sản lượng thép
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 21. Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân vì
A. Giới cầm quyền ở Anh chỉ chú tâm đến xâm lược thuộc địa       
B. Anh có hệ thống thuộc địa trải dài khắp toàn cầu
C. Anh chỉ chú trọng xuất cảng tư bản                       
D. Anh tiến hành xâm lược thuộc địa sớm nhất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 22. Cuối thập niên 70 thế kỉ XIX, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ mấy trong số các nước tư bản
A. Thứ nhất                                                                  B. Thứ hai
C. Thứ ba                                                                     D. Thứ tư
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 23. Có nhiều nguyên nhân khiến nền công nghiệp Pháp phát triển chậm lại, ngoại từ
A. Chính phủ không quan tâm phát triển công nghiệp          
B. Phải bồi thường chiến phí cho Đức
C. Giai cấp tư sản chỉ quan tâm cho những nước chậm tiến vay lãi kiếm lợi nhuận cao     
D. Các chủ tư bản không quan tâm đầu tư nhiều đến phát triển sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây