Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 4: Quốc tế thứ hai

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Vai trò của Quốc tế thứ hai, bài 39: quốc tế thứ hai, Vai trò của Quốc tế thứ hai lớp 8, Vai trò của Quốc tế thứ hai đối với phong trào công nhân quốc tế, Ý nghĩa của Quốc tế thứ hai lớp 8, Vai trò của Quốc tế thứ 3
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 3: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Sử 10 bài 39, Ý nghĩa của Quốc tế thứ hai, Ý nghĩa của Quốc tế thứ nhất sử 8, Vai trò của Quốc tế thứ hai đối với phong trào công nhân quốc tế, Lịch sử 8 Quốc tế thứ nhất, Số sánh Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 2: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
Điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội, Lợi mở đầu tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời dựa vào tiền đề kinh tế - xã hội nào, Các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 1: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế, Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân, Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam, Các giai đoạn phát triển của phong trào công nhân.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 4: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Đặc điểm của chủ nghĩa de quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ, đặc điểm chung của các nước anh, pháp, đức, mĩ, Lịch sử 10 bài 35, Nêu nhận xét của em về đặc điểm chung của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức Mỹ.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 3: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Đặc trưng của các nước tư bản khí chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa de quốc La gì, Vi sao chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, Vi sao chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa de quốc, So sánh chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 1: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu sẽ giúp tìm hiểu về các cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới với những phát minh khoa học tiên tiến, hiện đại giúp cho nền kinh tế các nước châu Âu phát triển vượt bậc và những phát minh đó được sự dụng cho đến bây giờ
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 3: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng xã hội sâu rộng. Nó đã tiêu diệt chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống phong kiến ở Châu Âu.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 2: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, Những kết quả lớn của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ La gì, Vì sao nói chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 1: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Lan lật đổ vương triều Tây Ban Nha từ giữa thế kỷ XVI là một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thời lịch sử cận đại thế giới. Và cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVIII) là sự tiếp tục cuộc tấn công vào chế độ phong kiến châu Âu, mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản phát triển.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 2: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Tình hình xã hội ở nửa đầu the kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân, tình hình nhà nguyễn (nửa đầu thế kỷ 19 như thế nào), Tình hình xã hội và đời sống nhân dân, Lập Bằng phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 1: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Tình hình kinh tế nước ta dưới triều Nguyễn phát triển như thế nào, tình hình nhà nguyễn (nửa đầu thế kỷ 19 như thế nào), Nhận xét về văn hóa giáo dục thời Nguyễn, Nhìn chung chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế,chính trị
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 4: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 580
 •   Phản hồi: 0
những thành tựu về văn hóa thế kỉ xvi-xviii, tình hình văn hóa ở các thế kỉ 16-18, những thành tựu về văn hóa thế kỉ xvi-xviii lớp 7, Trình bày khái quát vệ tự tượng tôn giáo ở VIỆT NAM trong các thế kỉ 16 đến 18.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 3: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Ý nghĩa phong trào Tây Sơn lịch sử 10, Vai trò của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc, Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 10 bài 23, Lịch sử 10 Bài 23 Giáo án, Phong trào Tây Sơn, Tại sao nói phong trào Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 2: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 518
 •   Phản hồi: 0
Trình bày tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ 16 đến thế kỷ 18, Trình bày tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ 16 đến thế kỷ 18 lớp 7, Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ 16 đến thế kỷ 18, Tình hình nông nghiệp ở các the kỉ XVI - XVIII.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 1: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

 •   24/01/2021 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ, khái quát bối cảnh lịch sử của đại việt trong các thế kỉ xvi-xviii, Bài 22 Lịch sử 10, Biến đổi lớn nhất của nhà nước phong kiến the kỉ XVI-XVIII là, Giáo án sử 10 bài 21, Hệ quả tích cực lớn nhất của tình hình chia cắt đất nước trong các thế kỉ XVI - XVIII để lại là gì, Phát triển ngoại thương từ thế kỉ 16 18, Những năm 30 của thế kỷ 18 tình hình chế độ phong kiến ở nước ta như thế nàoHệ quả tích cực lớn nhất của tình hình chia cắt đất nước trong các thế kỉ XVI - XVIII để lại là gì, Tập đoàn phong kiến là gì, khái quát bối cảnh lịch sử của đại việt trong các thế kỉ xvi-xviii, Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến Việt Nam
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 5: Ôn tập và kiểm tra

 •   22/01/2021 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Câu hỏi vận dụng Lịch sử 10, De kiểm tra 1 tiết Sử 10 hk2 trắc nghiệm có đáp AN, De cương on tập Lịch sử 10 học kì 2 trắc nghiệm, Câu hỏi tự luận Lịch sử 10, Trắc nghiệm Lịch sử 10.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 4: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

 •   22/01/2021 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 603
 •   Phản hồi: 0
Văn hóa Việt Nam từ the kỉ X đến thế kỷ XV, Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các the kỉ X-XV, tình hình văn hóa ở các thế kỉ 16-18, văn hóa đại việt từ thế kỉ x-xv, Trình bày những thành tựu của nền văn hóa dân tộc Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỳ 15.
lịch sử 10

Lịch sử 10 Chủ đề 3: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

 •   22/01/2021 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 837
 •   Phản hồi: 0
ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến thế kỉ 10-15, bài 19 những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ x- xv, Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ the kỉ 10 đến thế kỉ 18, Lịch sử 10 bài 19 Giáo án.

Các tin khác

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây