Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp địa lý 12 trắc nghiệm

Thứ sáu - 01/01/2021 02:38
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp địa lý 12 trắc nghiệm, trắc nghiệm địa 12 bài 26: có đáp án, Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trẻ tuổi nhất của nước ta là, Trắc nghiệm Địa Bài 31, Ý nào sau đây đúng khi nói về kinh tế trang trại ở nước ta, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 31, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 27, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 28
tài liệu ôn tập địa lý
tài liệu ôn tập địa lý
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp địa lý 12 trắc nghiệm, trắc nghiệm địa 12 bài 26: có đáp án, Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trẻ tuổi nhất của nước ta là, Trắc nghiệm Địa Bài 31, Ý nào sau đây đúng khi nói về kinh tế trang trại ở nước ta, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 31, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 27, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 28, Trắc nghiệm Địa 12 bài 32, trắc nghiệm địa 12 bài 26: có đáp án, Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trẻ tuổi nhất của nước ta là, Trắc nghiệm Địa Bài 31, Ý nào sau đây đúng khi nói về kinh tế trang trại ở nước ta, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 31, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 27, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 28, Trắc nghiệm Địa 12 bài 32, Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là gì, Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất, Em hãy nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay, Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trang trại, Đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, Bài tập 2 (trang 111 Bài 25: tổ chức lãnh thổ nông nghiệp)

1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta.

- Sự tác động tổng hợp của nhiều nhân tố tự nhiên, kinh tế – xã hội, kĩ thuật, lịch sử ... lên các hoạt động nông nghiệp trên các vùng lãnh thổ khác nhau của nước ta là cơ sở cho tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
- Sự phân hóa các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tạo ra cái nền của sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp.
- Trong điều kiện của nền kinh tế tự cấp tự túc, sản xuất nhỏ thì sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp bị chi phối chủ yếu bởi các điều kiện tự nhiên. Khi nông nghiệp trở thành nền sản xuất hàng hóa, thì các nhân tố kinh tế – xã hội tác động rất mạnh, làm cho tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chuyển biến.

2. Các vùng nông nghiệp ở nước ta.

Vùng Điều kiện sinh thái nông nghiệp Điều kiện kinh tế - xã hội Trình độ thâm canh Chuyên môn hóa sản xuất
Trung du và miền núi Bắc Bộ - Núi, cao nguyên, đồi thấp.
- Đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu.


Loading..
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Mox Player
- Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh
- Mật độ dân số tương đối thấp. Dân có kinh nghiệm sản xuất lâm nghiệp, trồng cây công nghiệp.
- Ở vùng trung du có các cơ sở công nghiệp chế biến. Điều kiện giao thông tương đối thuận lợi.
- Ở vùng núi còn nhiều khó khăn.
- Nhìn chung trình độ thâm canh thấp, sản xuất theo kiểu quảng canh, đầu tư ít lao động và vật tư nông nghiệp. ở vùng Trung du trình độ thâm canh đang được nâng cao. - Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới (chè, trẩu, hồi...)
- Đậu tương, lạc, thuốc lá.
- Cây ăn quả, cây dược liệu.
- Trâu, bò lấy thịt và sữa, lợn (Trung du)
Đồng bằng sông Hồng - Đồng bằng châu thổ có nhiều ô trũng.
- Đất phù sa sông Hồng và sông Thái Bình.
- Có mùa đông lạnh
- Mật độ dân số cao nhất cả nước.
- Dân có kinh nghiệm thâm canh lúa nước.
- Mạng lưới đô thị dày đặc: Các thành phố lớn tập trung công nghiệp chế biến.
- Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đang được đẩy mạnh.
- Trình độ thâm canh khá cao, đầu tư nhiều lao động.
- Áp dụng các giống mới, cao sản, công nghệ tiến bộ
- Lúa cao sản, lúa có chất lượng cao.
- Cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rau cao cấp. Cây ăn quả.
- Đay, cói.
- Lợn, bò sữa (ven thành phố lớn), gia cầm, nuôi thủy sản nước ngọt (ở các ô trũng), thủy sản nước mặn, nước lợ)
Bắc Trung Bộ - Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi.
- Đất phù sa, đất feralit (có cả đất badan).
- Thường xảy ra thiên tai (bão, lụt), nạn cát bay, gió Lào.
- Dân có kinh nghiệm đấu tranh chinh phục tự nhiên.
- Có một số đô thị vừa và nhỏ, chủ yếu ở dải ven biển. Có một số cơ sở công nghiệp chế biến.
- Trình độ thâm canh tương đối thấp: Nông nghiệp sử dụng nhiều lao động - Cây công nghiệp hàng năm (lạc, mía, thuốc lá...)
- Cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su...).
- Trâu, bò lấy thịt; nuôi thủy sản nước mặn, nước lợ.
Duyên hải Nam Trung Bộ - Đồng bằng hẹp khá màu mỡ.
- Có nhiều vụng biển thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.
- Dễ bị hạn hán về mùa khô.
- Có nhiều thành phó, thi xã dọc dải ven biển.
- Điều kiện giao thông vận tải thuận lợi.
- Trình độ thâm canh khá cao. Sử dụng nhiều lao động và vật tư nông nghiệp. - Cây công nghiệp hàng năm (mía, thuốc lá)
- Cây công nghiệp lâu năm (dừa)
- Lúa.
- Bò thịt, lợn.
- Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Tây Nguyên - Các cao nguyên badan rộng lớn, ở các độ cao khác nhau.
- Khí hậu phân ra hai mùa: mưa, khô rõ rệt. Thiếu nước về mùa khô
- Có nhiều dân tộc ít người còn tiến hành kiểu nông nghiệp cổ truyền.
- Có các nông trường.
- Công nghiệp chế biến còn yếu.
- Điều kiện giao thông khá thuận lợi.
- Ở vùng nông nghiệp cổ truyền, quảng canh là chính
- Ở các nông trường các nông hộ, trình độ thâm canh đang được nâng lên
- Cà phê, cao su, chè, dâu tằm, hồ tiêu.
- Bò thịt và bò sữa.
Đông Nam Bộ - Các vùng đất badan và đất xám phù sa cổ rộng lớn, khá bằng phẳng.
- Các vùng trũng có khả năng nuôi trồng thủy sản.
- Thiếu nước về mùa khô.
- Có các thành phố lớn, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
- Tập trung nhiều cơ sở công nghiệp chế biến.
- Điều kiện giao thông vận tải thuận lợi.
- Trình độ thâm canh cao. Sản xuất hàng hóa, sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp. - Các cây công nghiệp lâu năm ( cao su, cà phê, điều)
- Cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, mía)
- Nuôi trồng thủy sản.
- Bò sữa (ven thành phố lớn), gia cầm.
Đồng bằng sông Cửu Long - Các dải phù sa ngọt, các vùng đát phèn, đất mặn.
- Vịnh biển nông, ngư trường rộng.
- Các vùng rừng ngập mặn có tiềm năng để nuôi trồng thủy sản.
-Có thị trường rộng lớn là vùng Đông Nam Bộ.
- Điều kiện giao thông vận tải thuận lợi.
- Có mạng lưới đô thị vừa và nhỏ, có các cơ sở công nghiệp chế biến.
- Trình độ thâm canh cao. Sản xuất hàng hóa, sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp. - Lúa, lúa có chất lượng cao.
- Cây công nghiệp ngắn ngày (mía, đay, cói)
- Cây ăn quả nhiệt đới.
- Thủy sản (đặc biệt là tôm).
- Gia cầm (đặc biệt là vịt đàn)

3. Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta.

a. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai xu hướng chính:
- Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp, chủ yếu.
-Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn.
b. Kinh tế trang trại có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa:
- Kinh tế trang trại ở nước ta phát triển từ kinh tế hộ gia đình, nhưng từng bước đã đưa nông nghiệp thoát khỏi tình trạng tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng hóa.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Hiện nay, nước ta được phân thành mấy vùng nông nghiệp?
A. 5 vùng                           B. 4 vùng                           C. 7 vùng                           D. 8 vùng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2, SGK/106 địa lí 12 cơ bản.
Câu 2: Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ                                 B. Đồng bằng sông Hồng
C. Bắc Trung Bộ                                                          D. Tây Nguyên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.
Câu 3: Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ                                 B. Bắc Trung Bộ              
C. Tây Nguyên                                                             D. Đồng bằng sông Cửu Long
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.
Câu 4: Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ                                 B. Bắc Trung Bộ              
C. Đông Nam Bộ                                                         D. Tây Nguyên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản
Câu 5: Xét về điều kiện sinh thái nông nghiệp, vùng nào sau đây ít chịu khô hạn và thiếu nước về mùa khô?
A. Duyên hải Nam Trung Bộ                                      B. Đồng bằng sông Hồng 
C. Đông Nam Bộ                                                         D. Tây Nguyên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.
Câu 6: Vùng nào sau đây có nhiều đất phèn, đất mặn và nhiều diện tích rừng ngập mặn hơn các vùng khác
A. Đồng bằng sông Cửu Long                                     B. Duyên hải Nam Trung Bộ
C. Đông Nam Bộ                                                         D. Đồng bằng sông Hồng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.
Câu 7: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Có mật độ dân số                                                    
B. Người dân có kinh nghiệm sau nả xuất lâm nghiệp                                         
C. Chưa có cơ sở chế biến nông sản                           
D. Giao thông ở vùng núi thuận lợi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.
Câu 8: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Tây Nguyên?
A. Có mật độ dân số cao                                              B. Công nghệ chế biến phát triển mạnh        
C. Có nhiều dân tộc ít người                                       D. Điều kiện giao thông rất khó khăn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.
Câu 9: Các vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều
A. Thế mạnh vê cà phê và cao su                                B. Ngành công nghiệp chế biến phát triển mạnh
C. Trình độ thâm canh cao                                          D. Thế mạnh về nuôi trồng thủy hải sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.
Câu 10: điểm giống hau của hai vùng nông nghiệp đồng bằng sống Hồng và duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Đều có đồng bằng châu thổ với nhiều ô trũng       
B. Đều có nhiều vũng vịnh thuận lơi cho nuôi trồng thủy sản                              
C. Có thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy sản           
D. Có mùa đông lạnh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.
Câu 11: Các vùng nông nghiệp đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long đều có
A. Nhiều đất phèn, đất mặn                                        
B. Trình độ tham canh cao, sử dụng nhiều vật tư nông nghiệp                            
C. Thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy hải sản          
D. Điều kiện giao thông vận tải không thuận lợi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.
Câu 12: Các vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông hồng đều có
A. Mật độ dân số cao                                                   B. Trình độ thâm canh cao   
C. Mùa đông lạnh                                                         D. Thế mạnh về các cây chè, sở, hồi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.
Câu 13: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta
A. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất                  
B. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn
C. Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp                      
D. Khai thác hợp lí hơn sự đa dạng của điều kiện tự nhiên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3, SGK/109 địa lí 12 cơ bản.
Câu 14: Cơ cấu sản phẩm của vùng trung du và miền núi bắc bộ giai đonạ 1995-2005 có xu hướng?
A. Tăng tỉ trọng của lơn và thủy sản nước ngọt          B. Giảm tỉ trọng của điều và cao su  
C. Tăng tỉ trọng của cà phê và cói                               D. Giảm tỉ trọng của đay và dừa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3, SGK/109 địa lí 12 cơ bản.
Câu 15: Vùng Tây nguyên tập trung ở mức độ rất cao vào
A. Nuôi lợn và thủy sản nước ngọt                             B. Trồng cà phe và đậu tương          
C. Trồng đay và cói                                                      D. Trồng chè và dừa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3, SGK/109 địa lí 12 cơ bản.
Câu 16: kinh tế trang trại ở nước ta
A. Là một mô hình sản xuất của nền nông nghiệp cổ truyền                                
B. Chỉ tập trung vào trồng cây hàng năm                   
C. Chỉ tập trung vào trồng cây lâu năm                      
D. Phát triển kinh tế hộ gia đình
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 3, SGK/110 địa lí 12 cơ bản.
Câu 17: kinh tế trang trại ở nước ta
A. Mới được hình thành và phát triển từ năm 2010   
B. Góp phần đưa nông nghiệp lên snar xuất hàng hóa                                         
C. Chỉ tập trung vào ngành trồng trọt                        
D. Chỉ tập chung vào nuôi trồng thủy sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 3, SGK/110 địa lí 12 cơ bản.
Câu 18: ở nước ta, số lượng trang trại có nhiều nhất ở vùng
A. Đồng bằng sông Cửu Long                                     B. Duyên hải Nam Trung Bộ
C. Đông Nam Bộ                                                         D. Đồng bằng sông Hồng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 3, SGK/111 địa lí 12 cơ bản.
Câu 19: một trong những lí do khiến vùng đồng bằng sông Cửu Longn hình thành nhiều trang trại nuôi trồng thủy sản là
A. Được nhà nước hỗ trợ toàn bộ                               
B. Hệ thống sông ngòi không bị cạn nước về mùa khô                                        
C. Tốc độ đô thị hóa và tăng dân số nhanh                
D. Có diện tích mặt nước, rừng ngập mặn lớn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống kênh rạch, mạng lưới sông ngòi dày đặc và có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản nước ngọt lớn nhất cả nước nên vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng có nhiều trang trại nuôi trồng thủy sản nhiều nhất nước ta.
Câu 20. Sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp ngày càng sâu sắc là do
A. Sự khác biệt về trình độ thâm canh và kinh nghiệm sản xuất.                         
B. Sự phân hóa địa hình, khí hậu, đất đai, sông ngòi giữa các vùng.                   
C. Đa dạng hoá nông nghiệp và đa dạng hóa kinh tế nông thôn.                         
D. Đẩy mạnh xây xựng nhà máy chế biến, giao thông vận tải.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp và đa dạng hóa kinh tế nông thôn tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp, cho phép tận dụng và khai thác hợp lí hơn sự đa dạng, phong phú về điều kiện tự nhiên của vùng góp phần giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản biến động bất lợi và tăng cường thêm sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp.
Câu 21. Thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô là đặc điểm tự nhiên chung của vùng nào?
A. Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ.                               B. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.   
C. Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ.                           D. Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/107, địa lí 12 cơ bản.
Câu 22. Vùng tập trung số lượng trang trại nhiều nhất nước ta là
A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                     B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.                                    D. Trung du miền núi Bắc Bộ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/111, địa lí 12 cơ bản.
Câu 23. Đâu là nhóm nhân tố tạo nên nền chung của sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp?
A. Điều kiện kinh tế - xã hội.                                      B. Vị trí địa lý.                 
C. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.        D. Lịch sử hình thành và khai thác lãnh thổ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/107, địa lí 12 cơ bản.
Câu 24. Vùng nông nghiệp nào dưới đây có hướng chuyên môn hoá là cây thực phẩm, các loại rau cao cấp, cây ăn quả?
A. Trung du miền núi Bắc Bộ.                                    B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.                                    D. Đông Nam Bộ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/107, địa lí 12 cơ bản.
Câu 25. Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Tây Nguyên chủ yếu là
A. Bò sữa.                                                                     B. Cây công nghiệp ngắn ngày         
C. Cây công nghiệp dài ngày.                                     D. Gia cầm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/107, địa lí 12 cơ bản.
Câu 26. Ở vùng Tây Nguyên, tỉnh nào có diện tích chè lớn nhất?
A. Đắk Nông.                    B. Đắk Lắk.                       C. Lâm Đồng.                   D. Kon Tum.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/107, địa lí 12 cơ bản.
Câu 27. Trình độ thâm canh cao; sản xuất hàng hóa, sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp là đặc điểm sản xuất của các vùng nông nghiệp sau:
A. Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long        B. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.   
C. Tây Nguyên và đồng bằng sông Hồng.                  D. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: SGK/107, địa lí 12 cơ bản.
Câu 28. Tây Nguyên không phải là vùng
A. có các cao nguyên badan rộng lón, ở các độ cao khác nhau.                           
B. nhiều đất đỏ đá vôi và đất xám bạc màu trên phù sa cổ.                                  
C. khí hậu phân ra hai mùa mưa – khô rõ rệt.            
D. thiếu nước về mùa khô.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/107, địa lí 12 cơ bản.
Câu 29. Kinh tế trang trại ở nước ta có đặc điểm nào dưới đây?
A. Phát triển từ nền kinh tế hợp tác xã.                      
B. Số lượng trang trại có xu hướng giảm.                  
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều trang trại nhất.                                   
D. Trang trại chăn nuôi có tốc độ phát triển nhanh nhất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: SGK/111, địa lí 12 cơ bản.
Câu 30. Nền kinh tế thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp và thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá là
A. kinh tế hộ gia đình.                                                  B. kinh tế trang trại.         
C. kinh tế hợp tác xã.                                                   D. kinh tế vùng nông nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/109, địa lí 12 cơ bản.
Câu 31. Mô hình kinh tế đang phát triển mạnh đưa nông nghiệp nước ta tiến lên sản xuất hàng hoá là
A. Các doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản.                  B. Các hợp tác xã nông, lâm, thuỷ sản.        
C. Kinh tế hộ gia đình.                                                 D. Kinh tế trang trại.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: SGK/110, địa lí 12 cơ bản.
Câu 32. Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện xu hướng
A. Tăng cường tình trạng độc canh.                            B. Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất.   
C. Đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp.                      D. Tăng cường sự phân hoá lãnh thổ sản xuất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/106-107, địa lí 12 cơ bản.
Câu 33. Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động nào dưới đây?
A. Tạo nguồn hàng tập trung cho xuất khẩu.             
B. Giảm bớt tình trạng độc canh.                                
C. Giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường.
D. Tạo điều kiện cho nông nghiệp hàng hoá phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/106-107, địa lí 12 cơ bản.
Câu 34. Nước ta không có vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm nào?
A. Bắc Trung Bộ.                                                         B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.     
C. Tây Nguyên.                                                            D. Đông Nam Bộ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Nước ta có 3 vùng chuyên canh, đó là Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh quan trọng và lớn nhất cả nước, đứng thứ hai là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm Tây Nguyên, đứng thức 3 là vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Một số lọa cây công nghiệp tiêu biểu của các vùng chuyên canh là cà phê, cao su, tiêu, điều, chè,…
Câu 35. Phát biểu nào sau đây không đúng với điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng?
A. Dân số đông nhất cả nước.                                    
B. Dân có kinh nghiệm thâm canh lúa nước.             
C. Mạng lưới đô thị dày đặc; các thành phố lớn tập trung công nghiệp chế biến.
D. Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đang được đẩy mạnh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất cả nước Nhận xét: ĐBSH có dân số đông nhất cả nước là Sai.
Câu 36. Chuyên môn hóa cây chè ở Tây Nguyên chủ yếu dựa vào thế mạnh về
A. đất đỏ badan                                                            B. khí hậu cận nhiệt đới ở nơi cao trên 1000m.        
C. sự phân hóa hai mùa mưa, khô rõ rệt.                     D. địa hình có các cao nguyên badan rộng lớn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Cây chè thích hợp với khí hậu cận nhiệt mát mẻ. Các cao nguyên trên 1000 m ở Tây Nguyên có khí hậu cận nhiệt đới nên có thể phát triển chuyên môn hóa cây chè. Đặc biệt là Lâm Đồng là tỉnh có diện tích chè lớn nhất cả nước.
Câu 37. Phát biểu nào sau đây không đúng với kinh tế trang trại của nước ta?
A. Phát biểu từ kinh tế hộ gia đình.                            
B. Từng bước đưa nông nghiệp lên sản xuất hàng hóa.                                        
C. Số lượng trang trại nhiều nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long.                      
D. Trong cơ cấu theo loại hình sản xuất, tỉ trọng trang trại chăn nuôi lớn nhất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Trong cơ cấu theo loại hình sản xuất, tỉ trọng trang trại nuôi trồng thủy sản lớn nhất (30,1%), phân bố chủ yếu ở ĐBSCL Nhận xét: tỉ trọng trang trại chăn nuôi lớn nhất là Sai.
Câu 38. Sự biến động của sản xuất hàng hóa là do sự biến động của
A. chính sách phát triển.    B. nguồn vốn đầu tư.         C. các yếu tố tự nhiên.      D. thị trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Các sản phẩm của sản xuất hàng hóa là nhằm mục đích hướng ra xuất khẩu (nghĩa là mang ra trao đổi, buôn bán trên thị trường), chính vì vậy sự biến động của thị trường (mất giá, được giá,…) sẽ dẫn đến sự biến động của sản xuất hàng hóa (đẩy mạnh sản xuất hay hạn chế sản xuất,…).
Câu 39. Căn cứ vào Atalat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết các vật nuôi chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ là
A. Trâu, bò và gia cầm.     B. Trâu, lợn và gia cầm.    C. Lợn, gia cầm và bò.      D. Trâu, lợn và bò.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 18:
B1. Xác định vị trí vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ và nhận biết kí hiệu các vật nuôi chuyên môn hóa.
B2. Đọc tên các vật nuôi chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ là bò, trâu và lợn.
Câu 40. Căn cứ vào Atalat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết các vật nuôi chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Trâu, bò.                       B. Bò, lợn.                         C. Lợn, gia cầm.                D. Trâu, lợn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 18:
B1. Xác định vị trí vùng nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ và nhận biết kí hiệu các vật nuôi chuyên môn hóa.
B2. Đọc tên các vật nuôi chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp DHNTB là bò, lợn.
Câu 41. Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là
A. Trình độ thâm canh.                                                B. Điều kiện về địa hình.  
C. Đặc điểm về đất đai và khí hậu.                              D. Truyền thống sản xuất của dân cư.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích:
- Trung du và miền núi Bắc Bộ có đất feralit đỏ vàng, khí hậu phân hóa đa dạng (cận nhiệt, ôn đới núi cao) thích hợp với cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới, cây ăn quả và dược liêu, chăn nuôi trâu bò.
- Tây Nguyên có đất đỏ badan màu mỡ trên các cao nguyên xếp tầng, khí hậu nhiệt đới có sự phân mùa mưa – khô sâu sắc thích hợp với các cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, chè, hồ tiêu, điều; chăn nuôi bò.
Như vậy, sự khác nhau về đất đai và khí hậu đã tạo nên sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa 2 vùng.
Câu 42. Sự khác biệt trong chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là do
A. Khí hậu.                        B. Địa hình.                       C. Đất trồng.                     D. Nguồn nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích:
- Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu phân hóa đa dạng (cận nhiệt, ôn đới núi cao) nên thích hợp với cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới, cây ăn quả và dược liêu, chăn nuôi trâu bò.
- Tây Nguyên có khí hậu nhiệt đới có sự phân mùa mưa – khô sâu sắc nên thích hợp với các cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, chè, hồ tiêu, điều, chăn nuôi bò.
Như vậy, sự khác nhau về khí hậu đã tạo nên sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa 2 vùng.
Câu 43. Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp diễn ra mạnh ở
A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ.                          
B. Trung du miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.               
C. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.                              
D. Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long là những vùng có tiềm năng về sản xuất hàng hóa, những vùng chuyên canh lớn về cây công nghiệp, cây lương thực của nước ta.
Câu 44. Thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô là khó khăn lớn nhất của về tự nhiên đối với việc phát triển cây công nghiệp ở vùng nào của nước ta?
A. Tây Nguyên.                 B. Tây Bắc.                       C. Bắc Trung Bộ.              D. Đông Bắc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Tây Nguyên có sự phân hóa mưa – khô rất sâu sắc. Vào mùa khô xảy ra hiện tương thiếu nước nghiêm trọng nên ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất cây công nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt,…
Câu 45. Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến có tác động nào dưới đây?
A. Tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị. 
B. Dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.                                       
C. Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.   
D. Khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Công nghiệp chế biến phát triển sẽ sử dụng nguyên liệu tại chỗ (nông sản) từ các sản phẩm cây công nghiệp. Với công nghệ xay xát, phơi sấy, bảo quản hay chế biến thành phẩm (bia rượu, nước ngọt…) góp phần nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
Câu 46. Khó khăn nào dưới đây là khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với việc phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên?
A. mùa mưa kéo dài làm tăng nguy cơ ngập úng.      
B. thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô.                 
C. quỹ đất dành cho trồng cây công nghiệp ngày càng bị thu hẹp.                      
D. độ dốc địa hình lớn, đất dễ bị thoái hóa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Tây Nguyên có sự phân hóa mưa – khô rất sâu sắc. Vào mùa khô xảy ra hiện tương thiếu nước nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất cây công nghiệp cũng như đời sống.
Câu 47. Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp đều có chung một tác động là
A. Cho phép khai thác tốt hơn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
B. Giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi.                     
C. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm.                             
D. Đưa nông nghiệp từng bước trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích:
- Tăng cường chuyên môn hóa là đẩy mạnh phát triên một sản phẩm nông nghiệp phù hợp nhất với các đk tự nhiên của vùng nhằm khai thác có hiệu quả nhất thế mạnh tự nhiên của vùng và mang lại hiệu quả sản xuất cao.
- Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp là phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp, cho phép tận dụng và khai thác hợp lí hơn sự đa dạng, phong phú về điều kiện tự nhiên của vùng.
Như vậy, cả hai hướng sản xuất này đều có chung một tác động là cho phép khai thác tốt hơn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
Câu 48. Để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm thì cần
A. đẩy mạnh tăng cường chuyên môn hoá cây trồng vật nuôi.                             
B. hình thành các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến.                   
C. tăng cường độc canh cây trồng, chú trọng sản phẩm ưu thế.                           
D. đẩy mạnh xây xựng nhà máy chế biến, giao thông vận tải.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Công nghiệp chế biến phát triển sẽ sử dụng nguyên liệu tại chỗ (nông sản) từ các sản phẩm cây công nghiệp. Với công nghệ xay xát, phơi sấy, bảo quản hay chế biến thành phẩm (bia rượu, nước ngọt…) sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
Câu 49. Việc hình thành các vùng chuyên canh đã thể hiện điều nào dưới đây?
A. Sự phân bố cây trồng cho phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.  
B. Sự thay đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với điều kiện sinh thái nông nghiệp. 
C. Sự khai thác có hiệu quả hơn nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta.            
D. Cơ cấu cây trồng đang được đa dạng hoá cho phù hợp với nhu cầu thị trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Vùng chuyên canh là hình thức chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triên một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu phù hợp nhất với các điều kiện tự nhiên của vùng nhằm khai thác có hiệu quả nhất thế mạnh tự nhiên của vùng, mang lại hiệu quả sản xuất cao. Như vậy việc hình thành các vùng chuyên canh đã thể hiện sự phân bố cây trồng cho phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây