Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Thứ sáu - 01/01/2021 01:44
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trắc nghiệm, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Giáo án, Biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Bảo vệ tài nguyên, Địa 12 Bài 14 violet, Địa 12 Bài 14 trả lời câu hỏi, Số đồ tư duy Địa lý 12 Bài 14
tài liệu ôn tập địa lý
tài liệu ôn tập địa lý
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trắc nghiệm, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Giáo án, Biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Bảo vệ tài nguyên, Địa 12 Bài 14 violet, Địa 12 Bài 14 trả lời câu hỏi, Số đồ tư duy Địa lý 12 Bài 14, Số đồ tự duy Địa lý 12 Bài 14, Địa lý 12 bài 15 trắc nghiệm, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vietjack, Trắc nghiệm Địa 12 bài 14 có đáp án, Câu hỏi trắc nghiệm vệ tài nguyên rừng, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 9, Trắc nghiệm địa lý 12 theo từng bài có đáp an violet, Trắc nghiệm Địa lý 12 vận dụng cao, Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 theo chủ đề

1. Sử dụng và bảo vệ TN sinh vật:

a. Tài nguyên rừng

* Hiện trạng rừng
- Rừng của nước ta đang được phục hồi.
   + Năm 1983 tổng diện tích rừng là 7,2 triệu ha
   + Năm 2005 tăng lên thành 12,1 triệu ha.
Tuy nhiên, tổng diện tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng năm 2005 vẫn thấp hơn năm 1943.
- Độ che phủ rừng năm 2005: 38% → còn thấp.
- Chất lượng rừng bị giảm sút: diện tích rừng giàu giảm, diện tích rừng nghèo và rừng phục hồi tăng chiếm 70%.

* Ý nghĩa của việc bảo vệ tài nguyên rừng:
- Về kinh tế. Cung cấp gỗ, làm dược phẩm, phát triển du lịch sinh thái..
- Về môi trường: Chống xói mòn đất; tăng lượng nước ngầm, hạn chế lũ lụt; điều hòa khí quyển...
* Biện pháp bảo vệ rừng:
- Nâng cao độ che phủ rừng từ 38% lên 40-50%, vùng núi dốc đạt 70-80%
- Quy định về quản lí, sử dụng, bảo vệ và phát triển các loại rừng: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.
- Triển khai luật bảo vệ và phát triển rừng. phấn đấu trồng được 5 triệu ha vào năm 2010.

b. Đa dạng sinh học

* Hiện trạng suy giảm đa dạng sinh học
- Giới sinh vật tự nhiên ở nước ta có tính đa dạng rất cao, biểu hiện: số lượng thành phần loài, các kiểu HST, nguồn gen quý hiếm.
- Nguy cơ suy giảm rất lớn (bảng số liệu).
* Nguyên nhân:
- Khai thác quá mức làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên và làm nghèo tính đa dạng của sinh vật.
- Ô nhiễm môi trường đặc biệt là ô nhiếm nguồn nước làm nguồn thủy sản nước ta bị giảm sút rõ rệt.
* Biện pháp bảo vệ:
- Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.
- Ban hành “Sách đỏ VN”.
- Quy định khai thác gỗ, động vật, thủy hải sản.

2. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

a. Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất:

- Năm 2005:
   + Đất nông nghiệp chỉ khoảng 9,4 triệu ha (28% tổng diện tích đất tự nhiên).
   + Đất có rừng: 12,7 triệu ha
   + Đất chưa sử dụng: 5,35 triệu ha.
- Bình quân đất nông nghiệp/ người: 0,1 ha, khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp không nhiều.
- Hiện nay, diện tích đất hoang, đồi núi trọc giảm mạnh nhưng diện tích đất bị suy thoái vẫn rất lớn: 9,3 triệu ha đất bị đe doạ sa mạc hoá chiếm 28%.
b. Biện pháp:
- Vùng đồi núi:
   + Tổ chức định canh định cư.
   + Thực hiện phối hợp các biện pháp thuỷ lợi - canh tác; làm ruộng bậc thang, trồng cây theo hàng…
   + Bảo vệ rừng và đất rừng.
- Vùng đồng bằng:
   + Quản lí chặt chẽ, sử dụng vốn đất hợp lí
   + Thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất
   + Thực hiện các biện pháp canh tác, cải tạo đất hợp lí.

3. Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác

- Tài nguyên nước: Thừa nước gây lũ lụt vào mùa mưa, thiếu nước gây hạn hán vào mùa khô; ô nhiễm nguồn nước.
→ Biện pháp: Trồng rừng và bảo vệ rừng, tuyên truyền giáo dục người dân không xả nước thải rác thải bừa bãi; xử lí những cơ sở vi phạm.
- Tài nguyên khoáng sản: nhiều nơi khác thác bừa bãi gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.
→ Biện pháp: cần quản lí chặt chẽ việc khai thác, xử lí những trường hợp vi phạm.
- Tài nguyên du lịch: ô nhiễm môi trường ở nhiều điểm du lịch, một số công trình du lịch bị xuống cấp
→ Biện pháp: cần bảo vệ MT du lịch, bảo tồn tôn tạo giá trị tài nguyên du lịch, phát triển du lịch sinh thái..
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Trong những năm qua, tổng diện tích rừng nước ta đang tăng dần lên nhưng:
A. Diện tích rừng tự nhiên vẫn giảm                           B. Diện tích rừng trồng vẫn không tăng       
C. Đọ che phủ rừng vẫn giảm                                      D. Tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 địa lí 12 cơ bản.
Câu 2: Tổng diện tích đất tròng rừng của nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là
A. Rừng giàu                                                                B. Rừng nghèo và rừng phục hồi      
C. Rừng trồng chưa khai thác được                            D. Đất trống, đồi núi trọc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 địa lí 12 cơ bản.
Câu 3: Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ moi trường, theo quy hoạch chúng ta phải đảm bảo
A. Độ che phủ rừng cả nước là 20 – 30%, vùng núi thấp phải đạt 40 – 50%       
B. Độ che phủ rừng cả nước là 30 – 40%, vùng núi thấp phải đạt 50 – 60%       
C. Độ che phủ rừng cả nước là 40 – 45%, vùng núi thấp phải đạt 60 – 70%       
D. Độ che phủ rừng cả nước là 45 – 50%, vùng núi thấp phải đạt 70 – 80%
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 - 59 địa lí 12 cơ bản.
Câu 4: Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ là:
A. Bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh vật của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên 
B. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích rừng và chất lượng                                 
C. Trồng rừng trên đất trống, đòi núi trọc                  
D. Duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng rừng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 - 59 địa lí 12 cơ bản.
Câu 5: Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng sản xuất là
A. Bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh vật của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên 
B. Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ, nuôi dưỡng rừng hiện có                               
C. Trồng rừng trên đất trống, đòi núi trọc                  
D. Duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng rừng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 - 59 địa lí 12 cơ bản.
Câu 6: Nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng đặc dụng là
A. Bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh vật của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên 
B. Trồng rừng trên đất trống, đòi núi trọc                  
C. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích rừng và chất lượng                                 
D. Duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng rừng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 - 59 địa lí 12 cơ bản.
Câu 7: sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây
A. Suy giảm về số lượng loài                                       B. Suy giảm thể trạng của các cá thể trong loài
C. Suy giảm về hệ sinh thái                                         D. Suy giảm về nguồn gen quý hiểm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 – y b, SGK/59 - 60 địa lí 12 cơ bản.
Câu 8: Biện pháp nào dưới đay không sử dụng bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta?
A. Quy định vè việc khai thác                                    
B. Ban hành sách Đỏ Việt Nam                                  
C. Cấm tuyệt đối việc khai thác tài nguyên thiên nhiên                                       
D. Xâ dựng và mở rộng hệ thống các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 – y b, SGK/59 - 60 địa lí 12 cơ bản.
Câu 9: Hai vấn đề lớn nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước ta hiện nay là
A. Nguồn nước có nguy cơ cạn kiệt và ô nhiễm môi trường nước                      
B. Ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm           
C. Ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước  
D. Ô nhiểm môi trường nước và nguồn nước có sự phân hóa theo các vùng miền
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 3, SGK/61 địa lí 12 cơ bản.
Câu 10. Để đảm bảo tốt nguồn tài nguyên cho sự phát triển bền vững lâu dài thì chúng ta cần phải làm thế nào?
A. Cần đặt ra vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.               
B. Quản lí các chất thải độc hại từ các nhà máy xả thải vào môi trường.            
C. Bảo vệ và quản lí chặt chẽ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.                         
D. Quản lí chặt chẽ việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, nhiều loại phải mất thời gian dài để khôi phục (khoáng sản). Với tình hình khai thác hiện nay, tài nguyên thiên nhiên nước ta đang dần suy giảm và cạn kiêt. Vì vậy cần đặt ra vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo tốt nguồn tài nguyên cho sự phát triển bền vững lâu dài.
Câu 11. Ở nước ta, rừng không được phân chia thành
A. rừng vườn quốc gia.     B. rừng sản xuất.               C. rừng phòng hộ.             D. rừng đặc dụng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: SGK/58, địa lí 12 cơ bản.
Câu 12. Đâu không phải vấn đề quan trọng trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta?
A. Lãng phí tài nguyên nước.                                      B. Ô nhiễm môi trường nước.          
C. Thiếu nước vào mùa khô.                                       D. Ngập lụt vào mùa mưa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: SGK/58, địa lí 12 cơ bản.
Câu 13. Để hạn chế xói mòn trên đất dốc phải áp dụng tổng hợp biện pháp nào dưới đây?
A. Phát triển mạnh thủy lợi kết hợp trồng rừng.         B. Thực hiện các kĩ thuật canh tác   
C. Thủy lợi kết hợp các kĩ thuật canh tác.                   D. Phát triển mô hình nông – lâm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/61, địa lí 12 cơ bản.
Câu 14. Để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng thì nước ta đã
A. Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn.                
B. Ban hành “sách đỏ Việt Nam”.                              
C. Cân bằng giữa phát triển dân số với khả năng sử dụng hợp lí tài nguyên.      
D. Cấm khai thác gỗ quý, gỗ trong rừng cấm, săn bắn động vật trái phép.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/60, địa lí 12 cơ bản.
Câu 15. Mục tiêu ban hành “sách đỏ Việt Nam” là
A. đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật của đất nước.                        
B. bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.           
C. bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm.             
D. kiểm kê các loài động, thực vật ở Việt Nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/60, địa lí 12 cơ bản.
Câu 16. Ở nước ta, rừng được phân chia thành các loại
A. Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, vườn quốc gia.    
B. Vườn quốc gia, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.      
C. Rừng sản xuất, khu dự trữ tự nhiên, rừng phòng hộ.                                       
D. Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: SGK/58, địa lí 12 cơ bản.
Câu 17. Nhận định nào sau đây không đúng với hiện trạng sử dụng tài nguyên đất ở nước ta hiện nay?
A. Diện tích đất trống, đồi núi trọc giảm mạnh.         
B. Diện tích đất đai bị suy thoái chỉ còn không đáng kể.                                     
C. Phần lớn diện tích đất đai bị đe dọa hoang mạc hóa.                                       
D. Xâm thực, xói mòn đất diễn ra nhiều nơi ở vùng đồi núi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/61, địa lí 12 cơ bản.
Câu 18. Biện pháp quan trọng để cải tạo đất hoang, đồi núi trọc hiện nay là
A. phát triển mạnh thủy lợi                                          B. thực hiện các kĩ thuật canh tác     
C. phát triển mô hình nông –lâm kết hợp.                   D. cày sâu bừa kĩ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/61, địa lí 12 cơ bản.
Câu 19. Đặc điểm đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là
A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.    
B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.    
C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng.          
D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút nhanh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/58, địa lí 12 cơ bản.
Câu 20. Về khía cạnh môi trường, rừng không có vai trò nào dưới đây?
A. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy.                       B. Bảo vệ đất, chống xói mòn.         
C. Cân bằng sinh thái.                                                  D. Bảo vệ nguồn nước ngầm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: SGK/58, địa lí 12 cơ bản.
Câu 21. Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về hiện trạng tài nguyên rừng của nước ta hiện nay?
A. Tổng diện tích rừng đang tăng dần lên.                  B. Tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái
C. Diện tích rừng giàu chiếm tỉ lệ lớn.                        D. Chất lượng rừng chưa thể phục hồi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/58, địa lí 12 cơ bản.
Câu 22. Ý nghĩa to lớn của rừng đồi với tài nguyên môi trường
A. cung cấp gỗ, củi.           B. tài nguyên du lịch.        C. cân bằng sinh thái.        D. cung cấp dược liệu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/58, địa lí 12 cơ bản.
Câu 23. Để giảm diện tích đất trống, đồi trọc nước ta đã
A. Đưa vào “Sách đỏ Việt Nam” những loại rừng quý cần phục hồi.                  
B. Chủ trường toàn dân đẩy mạnh trồng rừng.           
C. Tăng cường bảo vệ rừng và đẩy mạnh việc trồng rừng phòng hộ.                  
D. Nghiêm cấm việc khai thác rừng, săn bắn động vật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/61, địa lí 12 cơ bản.
Câu 24. Căn cứ vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 25 hãy cho biết vườn quốc gia Pù Mát thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Thanh Hóa                    B. Quảng Bình                   C. Lâm Đồng                    D. Nghệ An
Hướng dẫn giải:

Đáp án: D
Giải thích:
B1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, xác định vị trí vườn quốc gia Pù Mát.
B2. Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 4 -5, đối chiếu vị trí trên bản đồ → tìm ra tên tỉnh chứa vườn quốc gia Pù Mát thuộc tỉnh Nghệ An.
Câu 25. Căn cứ vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thuộc tỉnh/thành phố nào dưới đây?
A. Hải Phòng.                    B. TP. Hồ Chí Minh.         C. Bà Rịa – Vũng Tàu.      D. Cà Mau
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Căn cứ vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thuộc TP. Hồ Chí Minh. Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ còn gọi là Rừng Sác là một quần thể gồm các loài động, thực vật rừng trên cạn và thuỷ sinh. Nơi đây được công nhận là một khu du lịch trọng điểm quốc gia Việt Nam.
Câu 26. Hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng nào dưới đây?
A. sản xuất                        B. đặc dụng                       C. phòng hộ                       D. ven biển
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng đặc dụng.
Câu 27. Tổng diện tích rừng đang tăng lên nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái do
A. chất lượng rừng không ngừng tăng lên.                 
B. diện tích rừng giàu và rừng phục hồi tăng lên.
C. khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng.        
D. diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi chiếm phần lớn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Tổng diện tích rừng đang tăng lên nhưng tài nguyên rừng nước ta vẫn bị suy thoái do diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi chiếm phần lớn.
Câu 28. Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ở nước ta hiện nay suy giảm nhanh là do
A. cháy rừng vì sét đánh.                                             B. khai thác quá mức        
C. công tác trồng rừng chưa tốt.                                  D. chiến tranh lâu dài.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ở nước ta hiện nay suy giảm nhanh là do khai thác quá mức làm rừng bị tàn phá nghiêm trọng dẫn đến hệ sinh thái rừng không thể phục hồi kịp thời.
Câu 29. Nguyên nhân nào về mặt tự nhiên đã làm cho diện tích rừng ở nước ta hiện nay suy giảm?
A. cháy rừng vì sét đánh.                                             B. công tác trồng rừng chưa tốt.       
C. chiến tranh lâu dài.                                                  D. khai thác quá mức.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Nguyên nhân về mặt tự nhiên làm cho diện tích rừng ở nước ta hiện nay suy giảm là cháy rừng, sạt lở đất, lở núi,…
Câu 30. Nguồn hải sản nước ta bị suy giảm rõ rệt là do
A. sự khai thác quá mức.                                              B. ô nhiễm môi trường nước.
C. sự bùng phát các loại dịch bệnh.                             D. sử dụng các chất hóa học trong khai thác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Ô nhiễm môi trường nước, nhất là các vùng ven sông, cửa biển dẫn đến nguồn tài nguyên dưới nước bị suy giảm rõ rệt, đặc biệt là nguồn hải sản.
Câu 31. Nguyên nhân làm thu hẹp diện tích rừng, làm nghèo tính đa dạng của các kiểu hệ sinh thái, thành phần loài và nguồn gen, chủ yếu là do
A. các dịch bệnh.                                                          B. sự khai thác quá mức.  
C. chiến tranh tàn phá.                                                 D. cháy rừng và các thiên tai khác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Các hoạt động của con người như: chặt phá rừng, đốt rừng bừa bãi, săn bắt động vật trái phép…làm suy giảm diện tích rừng và các loài động vật quý hiếm giảm tính đa dạng sinh học và các nguồn gen quý.
Câu 32. Nguyên nhân nào dưới đây trực tiếp làm cho diện tích đất trống, đồi trọc giảm mạnh trong những năm gần đây?
A. Chủ trương toàn dân đẩy mạnh trồng rừng.           
B. Ban hành sách Đỏ.       
C. Quy định việc khai thác rừng một cách hợp lí.      
D. Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích:
- Biện pháp trực tiếp để giảm diện tích đất trống đồi núi trọc là tích cực trồng rừng Chọn đáp án A.
- Các biện pháp ban hành Sách Đỏ và các quy định, ý thức bảo vệ rừng là biện pháp để bảo vệ rừng khỏi bị cạn kiệt chứ không phải là trực tiếp giảm diện tích đất trống đồi núi trọc.
Câu 33. Hoạt động nào dưới đây không phải nguyên nhân làm cho tài nguyên sinh vật biển bị suy giảm cạn kiệt?
A. Đánh cá bằng thuốc nổ, hóa chất                            B. Xả nước sinh hoạt chưa qua xử lý
C. Xả rác bừa bãi ở bờ biển (nhựa, nilong)                 D. Nuôi trồng thủy sản trên biển
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Một số nguyên nhân làm cho tài nguyên sinh vật biển bị suy giảm cạn kiệt là việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ, hóa chất độc hại; xả thải các chất thải công nghiệp, sinh hoạt ra môi trường sông, biển,…
Câu 34. Hoạt động nào sau đây được xem là nguyên nhân làm cho tài nguyên sinh vật biển bị cạn kiệt?
A. Giao thông vận tải        B. Du lịch biển – đảo        C. Đánh bắt thủy sản         D. Nuôi trồng thủy sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích:
- Ngành khai thác thủy sản phụ thuộc lớn nhất vào nguồn lợi tự nhiên sẵn có Vùng biển nước ta giàu có về nguồn lợi thủy, hải sản. Tuy nhiên do khai thác quá mức ở vùng ven bờ, sử dụng biện pháp nổ mìn…đã làm cho nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm.
Câu 35. Cần thực hiện biện pháp nào về mặt kĩ thuật canh tác để chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi?
A. Ngăn chặn nạn du canh, du cư.                               B. Áp dụng biện pháp nông - lâm kết hợp.  
C. Trồng cây theo băng.                                               D. Bảo vệ rừng và đất rừng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích:
- Các biện pháp: nông-lâm kết hợp, ngăn chăn du canh du cư, bảo vệ rừng… liên quan đến biện pháp chính sách và quy định của Nhà nước ban hành Loại đáp án A, B, D
- Biện pháp về mặt kĩ thuật canh tác để hạn chế xói mòn trên đất dốc là trồng cây theo băng
Câu 36. Để bảo vệ đất đồi núi cần quan tâm đến việc
A. quản lí sử dụng vốn đất hợp lí                               
B. sử dụng các biện pháp chống suy thoái đất
C. áp dụng tổng thể các biện pháp chống xói mòn đất                                         
D. phòng ngừa ô nhiễm môi trường đất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Đất ở vùng đồi núi rất dễ bị xói mòn nên để bảo vệ đất đồi núi cần quan tâm đến việc áp dụng tổng thể các biện pháp chống xói mòn đất như làm ruộng bậc thang, trồng cây theo băng, trồng rừng,… Chống suy thoái đất, đất bị ô nhiễm là những vấn đề gặp phải khi sử dụng đất ở các vùng đồng bằng còn quản lí vốn đất là quản lí chung cả đất ở vùng núi, trung du và đồng bằng.
Câu 37. Sức ép của dân số lên tài nguyên nước ta thể hiện rõ nhất ở
A. Tài nguyên rừng           B. Tài nguyên đất              C. Tài nguyên biển            D. Tài nguyên khoáng sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Dân số nước ta đông gây sức ép lên vấn đề đất đai (đất ở đô thị và đất sản xuất nông nghiệp): tại các đô thị lớn đất chật người đông; bình quân đất sản xuất nông nghiệp cũng thấp.
Câu 38. Bình quân đất sản xuất nông nghiệp ở vùng nào ngày càng thấp?
A. Vùng núi.                      B. Trung du.                      C. Đồng bằng.                   D. Các đô thị.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Dân số nước ta đông nên gây sức ép lên vấn đề đất đai (đất ở đô thị và đất sản xuất nông nghiệp). Tại các đô thị lớn đất chật người đông; bình quân đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thấp do chuyển một phần đất vào mục đích sử dụng khác (đất ở, đất xây dựng,…).
Câu 39. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên nước ta
A. Tình trạng khai thác quá mức.                                B. Kĩ thuật khai thác còn thô sơ, lạc hậu.     
C. Hợp tác đầu tư khai thác của nước ngoài.               D. Môi trường, nguồn nước nhiều nơi bị ô nhiễm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Trong các tác nhân làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên thì hoạt động khai thác của con người có ảnh hưởng lớn nhất tình trạng khai thác bừa bãi, quá mức tài nguyên rừng, sinh vật biển, chim thú quý, khoáng sản....
- Các đáp án B, C là thực trạng (biểu hiện) của sự khai thác tài nguyên thiên nhiên nước ta. Loại
- Đáp án D là thực trạng ô nhiễm môi trường Loại.
Câu 40. Nguyên nhân có ảnh hưởng lớn nhất đến vấn đề suy giảm tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện này là
A. con người khai thác quá mức.                                 B. môi trường bị ô nhiễm, suy thoái nghiêm trọng.
C. trang thiết bị khai thác lạc hậu, thô sơ.                   D. ngày càng có nhiều công ti nước ngoài khai thác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Trong các tác nhân làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên thì hoạt động khai thác của con người có ảnh hưởng lớn nhất tình trạng khai thác bừa bãi, quá mức tài nguyên rừng, sinh vật biển, chim thú quý, khoáng sản,...
Câu 41. Giá trị kinh tế của tài nguyên sinh vật nước ta biểu hiện là nào dưới đây?
A. Phát triển du lịch sinh thái.                                     B. Chống xói mòn, sạt lở đất.           
C. Cân bằng sinh thái.                                                  D. Lưu giữ các nguồn gen quý hiếm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Giá trị kinh tế của tài nguyên sinh vật nước ta phát triển du lịch sinh thái, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến,… Còn các ý B, C, D là ý nghĩa về mặt tự nhiên – môi trường.
Câu 42. Tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về phát triển kinh tế biểu hiện
A. Tạo điều kiện cho phát triển du lịch sinh thái        B. Là nơi lưu giữ các nguồn gen quý
C. Chống xói mòn đất, điều hòa dòng chảy                D. Đảm bảo cân bằng nước, chống lũ lụt và khô hạn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích:
- Đáp án A: phát triển du lịch ý nghĩa về giá trị phát triển kinh tế Đúng.
- Đáp án B: lưu giữ nguồn gen ý nghĩa về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Loại.
- Đáp án C, D: chống xói mòn, đảm bảo cân bằng nước, chống lũ lụt hạn hán ý nghĩa về mặt bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai Loại.
Câu 43. Hiện tượng nào dưới đây không phải là hậu quả của việc mất rừng?
A. Lũ lụt gia tăng.             B. Đất trượt, đá lỡ.            C. Khí hậu biến đổi.          D. Động đất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Hiện tượng là hậu quả của việc mất rừng là đất trượt, đá lở ở miền núi; lũ lụt ngày càng gia tăng và ảnh hưởng lớn đến cả miền núi, trung du, đồng bằng. Đồng thời, việc mất rừng cũng xảy ra hiện tượng biến đổi khí hậu.
Câu 44. Giải thích tại sao ở vùng đồng bằng Duyên hải miền Trung ít bị ngập úng hơn các vùng đồng bằng khác?
A. Lượng mưa ở Duyên hải miền Trung thấp hơn.    
B. Lượng mưa lớn nhưng rải ra trong nhiều tháng nên mưa nhỏ hơn.                 
C. Do địa hình dốc ra biển lại không có đê nên dễ thoát nước.                            
D. Mật độ dân cư thấp hơn, ít có những công trình xây dựng lớn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Đồng bằng Duyên hải miền Trung ít bị ngập úng hơn các vùng khác chủ yếu do địa hình ở khu vực này dốc, hẹp ngang với nhiều dãy núi đâm ngang ra biển và không có đê ngang lũ nên dễ thoát nước.
Câu 45. Tại sao những năm gần đây nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước ở nước ta bị giảm sút rõ rệt?
A. Ô nhiễm môi trường nước và khai thác quá mức. 
B. Khai thác quá mức và các dịch bệnh.                    
C. Dịch bệnh và các hiện tượng thời tiết thất thường.
D. Thời tiết thất thường và khai thác quá mức.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Tài nguyên sinh vật dưới nước bị giảm sút rõ rệt trong những năm gần đây chủ yếu do việc ô nhiễm môi trường nước từ nguồn nước bẩn chưa qua xử lí ơ các nhà máy sản xuất công nghiệp, từ các vụ tràn dầu, nổ mìn, đánh cá bằng hóa chất, khai thác quá mức các nguồn hải sản, đặc biệt là các nguồn thủy – hải sản gần bờ,...
Câu 46. Việc bảo vệ tài nguyên rừng nước ta có ý nghĩa chủ yếu về
A. Giá trị kinh tế.                                                         B. Cảnh quan môi trường tự nhiên   
C. Cân bằng môi trường sinh thái.                              D. Bảo vệ sự đa dạng sinh vật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích:
- Địa hình nước ta có ¾ diện tích là đồi núi, nhiều vùng núi dốc, đây cũng là thượng lưu của các con sông lớn bảo vệ và phát triển rừng (đặc biệt rừng đầu nguồn) có ý nghĩa hạn chế xói mòn, sạt lở, lũ quét cho vùng núi và thiên tai ngập lụt cho vùng đồng bằng phía dưới, bảo vệ nguồn nước ngầm.
- Mặt khác, vấn đề đặt ra hiện nay là tài nguyên rừng đang bị suy thoái, rừng giàu giảm, chủ yếu là rừng nghèo và mới phục hồi không đáp ứng đủ yêu cầu phòng chống thiên tai ở vùng núi.
- Đường bờ biển dài cũng đặt ra yêu cầu lớn về phát triển các cánh rừng ven biển chắn sóng, cánh rừng ngập mặn,… cần bảo vệ rừng để đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái.
Câu 47. Cần phải đặt vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nước ta, vì
A. thiên nhiên, bão lũ, hạn hán thường xuyên xảy ra.
B. đảm bảo tốt nhất cho sự phát triển bền vững lâu dài.                                       
C. dân số tăng nhanh, đời sống xã hội nâng cao.       
D. khoa học kỹ thuật có nhiều tiến bộ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, nhiều loại phải mất thời gian dài để khôi phục (khoáng sản). Với tình hình khai thác hiện nay, tài nguyên thiên nhiên nước ta đang dần suy giảm và cạn kiêt. Vì vậy cần đặt ra vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo tốt nguồn tài nguyên cho sự phát triển bền vững lâu dài.
Câu 48. Giải thích tại sao ở các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,… không khuyết khích phát triển du lịch sinh thái một cách ồ ạt?
A. khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào loại rừng đặc dụng ở nước ta.             
B. khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào loại rừng cần bảo tồn ở nước ta.         
C. khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào loại rừng quý hiếm ở nước ta.             
D. khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào loại rừng nghiên cứu ở nước ta.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào loại rừng đặc dụng ở nước ta, có vai trò là nơi để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kết hợp với việc bảo vệ các tài nguyên văn hoá, được nhà nước quản lý nghiêm ngặt Vì vậy, các hoạt động du lịch nhằm mục đích kinh tế không được khuyến khích phát triển ở khu bảo tồn thiên nhiên.
Câu 49. Vì sao môi trường nông thôn Việt Nam ô nhiễm nghiêm trọng trong những năm gần đây?
A. Hoạt động của giao thông vận tải.                         
B. Chất thải của các khu quần cư.                              
C. Hoạt động của việc khai thác khoáng sản.             
D. Hoạt động của sản xuất nông nghiệp và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường nông thôn Việt Nam ô nhiễm là do hoạt động của sản xuất nông nghiệp và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển mạnh ở các vùng nông thôn, ven nông thôn,… Đặc biệt là các vùng nông thôn ở các vùng đồng bằng nước ta.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây