Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25

Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta địa lý 12 trắc nghiệm

Thứ sáu - 01/01/2021 01:44
Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta địa lý 12 trắc nghiệm, Trình bày đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, Bài 21 Địa lí 12 trắc nghiệm, Bài 22 Địa 12, Đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là, Nước ta có nền nông nghiệp nhiệt đới biểu hiện ở, Đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là, Đặc điểm của nền nông nghiệp truyền thống, Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta violet
tài liệu ôn tập địa lý
tài liệu ôn tập địa lý
Trình bày đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, Bài 21 Địa lí 12 trắc nghiệm, Bài 22 Địa 12, Đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là, Nước ta có nền nông nghiệp nhiệt đới biểu hiện ở, Đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là, Đặc điểm của nền nông nghiệp truyền thống, Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta violet, Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, Trình bày đặc điểm nền nông nghiệp nước ta, Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta hiện nay, Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta trắc nghiệm, Bài 22 Địa 12, Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta violet, Sơ đồ tư duy Bài 22 Địa lí 12, Đặc trưng cơ bản nền nông nghiệp nước ta là, trắc nghiệm địa 12 bài 22 (có đáp án), Trắc nghiệm Địa 12 Bài 25, Trắc nghiệm Địa 12 bài 23, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 24, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 27, Trắc nghiệm Địa 12 Bài 21, Nền nông nghiệp nước ta hiện nay, Bước tiến lớn trong nền nông nghiệp nước ta những năm qua là

1. Nền nông nghiệp nhiệt đới:

a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới:
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao của địa hình ảnh hưởng rất căn bản đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp.
- Sự phân hóa của các điều kiện địa hình và đất trồng cho phép và đồng thời đòi hỏi áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.
   + Ở trung du và miền núi, thế mạnh là các cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.
   + Ở đồng bằng, thế mạnh là các cây trồng ngắn ngày, thâm canh, tăng vụ và nuôi trồng thuỷ sản.
- Tính chất nhiệt đới gió mùa của thiên nhiên nước ta làm cho việc phòng chống thiên tai, sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh đối với vật nuôi luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng.
b. Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới:
- Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp.
- Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng.
- Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản,
- Đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu (gạo, càphê, cao su, hoa quả, ...)

2. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hoá góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới.

Nền nông nghiệp nước ta hiện nay tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.
  Nền nông nghiệp cổ truyền Nền nông nghiệp hàng hóa
Mục đích Tự cấp tự túc. Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng. Người nông dân quan tâm nhiều đến thị trường, năng suất, lao động, lợi nhuận
Quy mô Nhỏ Lớn
Trang thiết bị Công cụ thủ công. Sử dụng nhiều máy móc hiện đại.
Hướng chuyên môn hóa Sản xuất nhỏ, manh mún, đa canh. Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa. Liên kết nông- công nghiệp.
Hiệu quả Năng suất lao động thấp. Năng suất lao động cao.
Phân bố Những vùng sản xuất nông nghiệp có điều kiện còn khó khăn. Những vùng có truyền thống sản xuất hàng hóa, thuận lợi về giao thông, gần các thành phố.

3. Kinh tế nông thôn ở nước ta đang chuyển dịch rõ rệt.

a. Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn:
- Khu vực kinh tế nông nghiệp bao gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy sản.
- Các hoạt động phi nông nghiệp (công nghiệp và xây dựng, dịch vụ) ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn trong kinh tế nông thôn.
b. Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế:
- Các doanh nghiệp nông-lâm nghiệp và thuỷ sản.
- Các hợp tác xã nông-lâm nghiệp và thủy sản.
- Kinh tế hộ gia đình.
- Kinh tế trang trại.
c. Cơ cấu kinh tế nông thôn đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa và đa dạng hóa.
- Sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp thể hiện rõ nét ở sự đẩy mạnh chuyên môn hóa nông nghiệp, hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn, kết hợp nông nghiệp với công nghiệp chế biến, hướng mạnh ra xuất khẩu.
- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn thể hiện ở:
   + Thay đổi tỉ trọng của các thành phần tạo nên cơ cấu.
   + Các sản phẩm chính trong nông – lâm – thuỷ sản và các sản phẩm phi nông nghiệp khác.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: về cơ bản nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp
A. Cận nhiệt đới                B. Nhiệt đới                       C. Cận xích đạo                 D. Ôn đới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.
Câu 2: Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp nhiệt đới nước ta chủ yếu do sự phân hóa về
A. Thổ nhưỡng                  B. Địa hình                        C. Khí hậu                         D. Sinh vật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.
Câu 3: Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng nước ta
A. Thuận lợi cho việc nhân rộng diện tích các cây công nghiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao trên cả
B. Thuận lợi cho việc nhân rộng diện tích các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao trên cả nước
C. Cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng                
D. Cho phép áp dụng hệ thống canh tác giống nhau giữa các vùng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.
Câu 4: Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là
A. Khí hậu phân hóa, có mùa đông lạnh                     B. Chế độ nhiệt đới ẩm dồi dào        
C. Địa hình, đất đai đa dạng                                        D. Nguồn nước và sinh vật phong phú
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hưởng sâu sắc đến nền nông nghiệp nhiệt đới. Đặc biệt là chế độ nhiệt, ẩm đồi dào là yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh và tăng vụ.
Câu 5: Các vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nề nông nghiệp nhiệt đới đa dạng, có các sản phẩm nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới là:
A. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ                   
B. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ           
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên        
D. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Do vị trí địa lí, đặc điểm địa hình và sự tác động của gió mùa đông Bắc nên ở miền Bắc nước ta, đặc biệt là hai vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ có cơ cấu cây trồng đa dạng, từ các cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đến các cây trồng có nguồn gốc ôn đới. Ngoài ra, ở Tây Nguyên có các cao nguyên xếp tầng với khí hậu mát mẻ cũng rất thuận lợi để phát triển các cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới.
Câu 6: Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:
A. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp  
B. Nhà nước bắt đầu có những chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn  
C. Các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ của người dân    
D. Giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.
Câu 7: Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:
A. Nhà nước bắt đầu có các chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn  
B. Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng, với các giống cây ngắn ngày chịu được sâu bệnh, có thể thu hoạch trước mùa bão, lụt và hạn hán                          
C. Các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đày đủ như cầu tiêu dùng tại chỗ của người dân    
D. Giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản
Câu 8: Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:
A. Lao động trong khu vực nông- lâm- ngư nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế quốc dân                                          
B. Các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đày đủ như cầu tiêu dùng tại chỗ của người dân
C. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghệ chế biến và bảo quản nông sản       
D. Giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.
Câu 9: Một hạn chê lớn của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là
A. Có tính bấp bênh trong sản xuất do đặc điểm thời tiết và khí hậu gây ra        
B. Sản lượng của những sản phầm nông nghiệp chủ lực còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu trong nước
C. Chất lượng các sản phẩm nông nghiệp kém, không có khả ăng cạnh tranh trên thị trường quốc tế
D. Chi phí sản xuấ lớn, hiệu quả kinh tế thấp do phải đầu tư lớn và sử dụng nhiều lao động có trình độ cao
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10: Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là:
A. Tăng số lượng lao động hoạt động trong khu vực nông – lâm – ngư nghiệp  
B. Tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trong cơ cáu GDP                                      
C. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đáp ứng cho nhu càu tiêu dùng tại chỗ của người dân
D. Đẩy mạng sản xuất nông nghiệp xuất khảu ( gạo, cà phê, cao sư, hoa quả, …)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1, SGK/88 địa lí 12 cơ bản.
Câu 11: Nền nông nghiệp nước ta hiện nay
A. Vẫn chỉ là nền nông nghiệp tự cấp, tự túc             
B. Đã không còn sản xuất tự cấp, tự túc                     
C. Vẫn chưa chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa
D. Đang trong quá trình chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2, SGK/89 địa lí 12 cơ bản.
Câu 12: Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:
A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp                            
B. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới        
C. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa                 
D. Mỗi địa phương đều sản xuất nhiều loại sản phẩm, phần lớn để tiêu dùng tại chỗ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2, SGK/89 địa lí 12 cơ bản
Câu 13: Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:
A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp                            
B. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới        
C. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp                                         
D. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2, SGK/89 địa lí 12 cơ bản.
Câu 14: Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:
A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp                            
B. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công                             
C. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới       
D. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2, SGK/89 địa lí 12 cơ bản.
Câu 15: Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:
A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp                            
B. Sản xuất nhỏ, công cụ thô sơ                                 
C. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp                                         
D. Phần lớn sản phẩm tiêu dùng tại chỗ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2, SGK/89 địa lí 12 cơ bản.
Câu 16: Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:
A. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công                             
B. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa                 
C. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp                                         
D. Phần lớn sản để phẩm tiêu dùng tại chỗ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2, SGK/89 địa lí 12 cơ bản.
Câu 17: Nền nông nghiệp hàng hóa đặc trưng ở chỗ:
A. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công                             
B. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp
C. Người nông dân quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm          
D. Phần lớn sản để phẩm tiêu dùng tại chỗ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2, SGK/89 địa lí 12 cơ bản.
Câu 18: Bước tiến lớn trong nền nông nghiệp nước ta những năm qua là
A. Sự chuyển dịch từ nông nghiệp cổ truyền snag nông nghiệp sản xuất hàng hóa 
B. Phát triển nền nông nghiệp cổ truyền, quan tâm nhiều đến sản lượng            
C. Sản xuất nông nghiệp tự cấp, tự túc theo hướng đa canh                                
D. Sản xuất nhỏ, đầu tư hạn chế, ít chú ý đến thị trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2, SGK/89 địa lí 12 cơ bản
Câu 19: Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng
A. Phân bố đồng đều các cây trồng, vật nuôi giữa các vùng                                
B. Tăng tỉ trọng cây lương thực trong cơ cấu nông nghiệp của các vùng            
C. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển vùng chuyên canh             
D. Chia đều ruộng đất cho người lao động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, đẩy mạnh phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp. Ở nước ta có 3 vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm là Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ và 2 vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 20. Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là
A. đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu                 
B. tăng cường chăn nuôi gia súc lớn                          
C. đẩy mạnh công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp                                  
D. mở rông thị trường trong nước về các loại nông sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.
Câu 21. Phát triển cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn là thế mạnh của vùng
A. trung du và đồng bằng.                                            B. đồng bằng ven biển.     
C. miền núi và đồng bằng.                                           D. trung du và miền núi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.
Câu 22. Ý nào dưới đây không phải là đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta?
A. Sản xuất nhỏ.                                                           B. Công cụ thủ công.        
C. Sử dụng nhiều máy móc.                                        D. Sử dụng nhiều sức người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.
Câu 23. Thiên tai và các loại dịch bệnh là khó khăn trong ngành
A. sản xuất công nghiệp.                                              B. các hoạt động dịch vụ. 
C. sản xuất nông nghiệp.                                              D. du lịch và thương mại.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.
Câu 24. Đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền là
A. Người sản xuất quan tâm đến lợi nhuận.                B. Sản xuất tự cấp tự túc, đa dạng hóa.        
C. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công.                             D. Năng suất nông nghiệp cao.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.
Câu 25. Người nông dân quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ là đặc trưng của nền nông nghiệp nào?
A. Nền nông nghiệp hàng hóa.                                    B. Nền nông nghiệp nhiệt đới.          
C. Nền nông nghiệp cổ truyền.                                    D. Nền nông nhiệt thị trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.
Câu 26. Nguyên nhân nào làm tăng thêm tính bấp bênh trong sản xuất nông nghiệp của nước ta?
A. Nhu cầu thị trường luôn biến đổi                            B. Kinh nghiệm của nhân dân lao động.      
C. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.                             D. Sự phát triển của các ngành kinh tế khác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.
Câu 27. Vùng đồng bằng có thế mạnh nào dưới đây?
A. Thâm canh, tăng vụ.                                                B. Cây lâu năm.                
C. Khai thác khoáng sản.                                             D. Chăn nuôi gia súc lớn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.
Câu 28. Yếu tố nào cho phép trồng trọt quanh năm, áp dụng các công thức luân canh, tăng vụ?
A. Nguồn nước dồi dào.                                               B. Lượng nhiệt ẩm dồi dào.  
C. Tài nguyên đất phong phú.                                     D. Khí hậu phân hóa đa dạng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.
Câu 29. Sự phân hoá của khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta. Điều đó được thể hiện ở:
A. Tính chất bấp bênh của nền nông nghiệp nhiệt đới.                                        
B. Sự đa dạng của sản phẩm nông nghiệp nước ta.    
C. Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.                       
D. Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp khác nhau giữa các vùng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.
Câu 30. Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện ở nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?
A. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn.                     
B. Tập đoàn cây, con phân bố phù hợp hơn.              
C. Khắc phục hoàn toàn tính bấp bênh trong sản xuất.                                        
D. Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.
Câu 31. Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là
A. người nông dân sử dụng nhiều thuốc trừ sâu trong sản xuất.                          
B. người nông dân quan tâm nhiều hơn đến sản lượng.                                       
C. sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghiệp mới.                     
D. sử dụng công cụ thủ công, thô sơ, nhiều sức người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.
Câu 32. Sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hoá không phải là
A. đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hoá.                 
B. sử dụng công cụ thủ công, thô sơ, nhiều sức người.                                        
C. gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến và dịch vụ.                                   
D. sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghiệp mới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: SGK/89, địa lí 12 cơ bản.
Câu 33. Đâu không phải nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay?
A. Cá.                                B. Gạo.                              C. Cà phê.                          D. Cao su.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: SGK/88, địa lí 12 cơ bản.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây