Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 7: Chính sách quốc phòng và an ninh

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Liên hệ bản thân về tăng cường quốc phòng an ninh, thực trạng quốc phòng, an ninh của việt nam hiện nay, chuyên đề đường lối, quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, Nội dung nghiên cứu về công tác quốc phòng và an ninh
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 6: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
giáo án bài 13: chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, bài 13 chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa tiết 2, Ví dụ về chính sách giáo dục và đào tạo, Giáo dục công dân 11 bài 13 .
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 5: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bài giảng chính sách tài nguyên và môi trường, Bài 13 GDCD 11, GDCD 11 Bài 12 trắc nghiệm, GDCD 11 bài 12 Giáo án, Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạoGDCD 11 Bài 12.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 4: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Chính sách dân số và giải quyết việc làm thuộc về các vấn đề, Chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm có quan hệ với nhau như thế nào, Ở nước ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm được xem là, giáo án bài 11: chính sách dân số và giải quyết việc làm.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 443
 •   Phản hồi: 0
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Tiểu luận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Dân chủ là gì, Thuyết trình nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 2: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, Các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, Liên hệ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 1: Chủ nghĩa xã hội

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Chủ nghĩa xã hội, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Liên hệ thực tiễn môn chủ nghĩa xã hội khoa học, Khái niệm chủ nghĩa xã hội, Liên hệ thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước, Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần mang lại hiệu quả nào dưới đây, Ví dụ về các thành phần kinh tế ở nước ta, Ví dụ các thành phần kinh tế ở nước ta GDCD 11.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
bài giảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước violet
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá violet, Trắc nghiệm cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Giáo an GDCD 11 bài 5, Ví dụ thực tế về cung cầu
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá violet, Trắc nghiệm cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Bài 5: cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa Giáo án.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0
Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa muốn thu được nhiều lợi nhuận các chủ thể kinh tế cần.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 1885
 •   Phản hồi: 0
GDCD 11 Bài 2 trắc nghiệm, Hàng hóa - tiền tệ - thị trường violet, Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 2, Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, GDCD 11 Bài 2 ngắn nhất, GDCD 11 Bài 2 Giáo an, GDCD 11 bài 2 violet, Mối quan hệ giữa hàng hóa và tiền tệ.
Công dân 11

Công dân 11 Chủ đề 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

 •   05/02/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 1147
 •   Phản hồi: 0
Công dân với sự phát triển kinh tế Giáo án, Công dân với sự phát triển kinh tế trắc nghiệm, Tóm tắt kiến thức môn giáo dục công dân lớp 11, Công dân với sự phát triển kinh tế violet, Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, Giáo án GDCD 11 bài 1 tiết 2.
Chính sách đối ngoại GDCD 11 Bài 15

Chính sách đối ngoại GDCD 11 Bài 15

 •   12/09/2020 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 1013
 •   Phản hồi: 0
Chính sách đối ngoại GDCD 11 Bài 15, Chính sách đối ngoại la gì, Liên hệ bản thân về chính sách đối ngoại, Nguyên tắc của chính sách đối ngoại, bài giảng đường lối, chính sách đối ngoại của đảng, nhà nước ta hiện nay, Ví dụ về chính sách đối ngoại, Quy trình hoạch định chính sách đối ngoại, Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Bài 14 GDCD 11 CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG AN NINH

Bài 14 GDCD 11 CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG AN NINH

 •   12/09/2020 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Bài 14 GDCD 11 CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG AN NINH, vai trò của quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay,

nhiệm vụ; giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng an ninh,

thực trạng quốc phòng, an ninh của việt nam hiện nay,

Tầm quan trọng của quốc phòng, an ninh hiện nay,

Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng, an ninh,

Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh,

Sự cần thiết phải tăng cường quốc phòng, an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại trong giai đoạn hiện nay,

Chính sách quốc phòng, an ninh của Việt Nam
gdcd 11 Bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

gdcd 11 Bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

 •   12/09/2020 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0
giáo án bài 13: chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, Ví dụ về chính sách giáo dục và đào tạo, GDCD 11 bài 13 powerpoint, Ví dụ về phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ, Giáo dục công dân 11 Bài 13 tiết 2, Chính sách khoa học và công nghệ, Chính sách giáo dục và đào tạo la gì
Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường GDCD 11 BÀI 12

Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường GDCD 11 BÀI 12

 •   12/09/2020 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường GDCD 11 BÀI 12, Trách nhiệm của học sinh đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, Ví dụ về phương hướng chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, Một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, nêu trách nhiệm của học sinh đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?, GDCD 11 Bài 12 powerpoint, Phần Tích Mục tiêu phương hướng của Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay, Trình bày phương hướng mục tiêu cơ bản của Chính sách tài và bảo vệ môi trường, Bài 13 GDCD 11
CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM gdcd 11 bài 11

CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM gdcd 11 bài 11

 •   12/09/2020 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 859
 •   Phản hồi: 0
CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, gdcd 11, bài 11, Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm, Trách nhiệm của học sinh đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm, giáo án bài 11: chính sách dân số và giải quyết việc làm, Ở nước ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm được xem là, Ví dụ về chính sách dân số và giải quyết việc làm, Chính sách dân số và giải quyết việc làm trắc nghiệm, để thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm, mọi công dân việt nam có trách nhiệm, Chính sách dân số và giải quyết việc làm có quan hệ với nhau như thế nào

Các tin khác

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây