XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 - 1965)

Thứ hai - 14/09/2020 11:50
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống de quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam, Soạn Sử 9 Bài 28 ngắn nhất, Sử 9 bài 28 Giáo án, Bài 21 Lịch sử 12 Giáo án, Sử 9 Bài 28 Lý thuyết, Ôn tập Lịch sử 12 bài 21, Quốc sách của chiến tranh đặc biệt, Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội
lịch su 12
lịch su 12
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống de quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam, Soạn Sử 9 Bài 28 ngắn nhất, Sử 9 bài 28 Giáo án, Bài 21 Lịch sử 12 Giáo án, Sử 9 Bài 28 Lý thuyết, Ôn tập Lịch sử 12 bài 21, Quốc sách của chiến tranh đặc biệt, Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội

I.Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau hiệp định Giơnevơ  năm 1954 về Đông Dương.

1.Đặc điểm tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ
* Miền Bắc:
- 10 - 10 – 1954, quân ta vào tiếp quản Hà Nội
- 1 - 1 - 1955 Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân Thủ đô.
- 16 - 5 - 1955 toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà (Hải phòng)
’MB nước ta được hoàn toàn giải phóng
*Miền Nam:
-  Giữa 5 - 1956 Pháp rút toàn bộ quân khỏi Miền Nam khi chưa tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam-Bắc
- Mỹ từng bước thay thế Pháp, dựng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm , thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến  MN thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự ở Đông Dương và Đông Nam Á.
* Nhiệm vụ của  CM VN trong thời kì mới:
- Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, đưa MB tiến lên CNXH.
- Tiếp tục cách mạng DTDCND ở MN, thực hiện hoà bình thống nhất đất nước.
 

II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất(1954-1960)

1.Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954-1957).

a. Hoàn thành cải cách ruộng đất .
-  Thực hiện  2 năm (1954 – 1956) : Tiến hành tiếp đợt 6 giảm tô, 4 đợt cải cách ruộng đất ở 22 tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ.
- Kết quả: Qua 5 đợt cải cách RĐ đã tịch thu, trưng thu, trưng mua 81 vạn hec ta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ từ  tay giai cấp địa chủ chia cho 2 triệu hộ nông dân.
-Sai lầm: kịp thời sữa sai
- Tác dụng:Bộ mặt nông thôn MB  thay đổi, khối LMCN củng cố
b. Khôi phục kinh tế, hàn găn vết thương chiến tranh.

2.Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội(1958-1960)

III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960):

1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm. giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)

2. Phong trào “Đồng khởi”(1959-1960)

   a. Hoàn cảnh lịch sử:
- Những năm 1957-1959, Mĩ-Diệm tăng cường khủng bố PT đấu tranh của quần chúng, đề ra luật 10/59, đặt CS ra ngoài vòng pháp luật…
- 1 - 1959: Hội nghị Trung ương lần XV quyết định: Để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm.
(Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang)
 b. Diễn biến:
- Ngày 17 - 1 – 1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre) phá vở từng mản chính quyền địch.
 - “Đồng khởi” nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ. đến 1960, đã làm chủ nhiều thôn, xã ở NBộ, ven biển TBộ và Tây Nguyên.
c. Kết quả:
Cuối 1960, có 600 xã ở Nam Bộ, 904 thôn ở Trung Trung Bộ, 3200 thôn ở Tây Nguyên được giải phóng(khoảng 1 nửa hệ thống chính quyền địch ở thôn, xã trên toàn MN)
d. Ý nghĩa:
- Giáng 1 đòn mạnh vào chính sách thực dân kiểu mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền Diệm
- Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam: Từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công
- Từ trong khí thế đó, ngày 20 - 1 - 1960: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH (1961-1965):

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)

* Hoàn cảnh:
- Cách mạng 2 miền có những bước tiến quan trọng
- Từ 5->10 - 9 - 1960: Đảng Lao động VN tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III tại Hà Nội
* Nội dung:
- Đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng từng miền
 + Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước
 + Cách mạng miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp với sự nghiệp giải phóng miền Nam
 + Cách mạng 2 miền có mối quan hệ mật thiết gắn bó, tác đông lẫn nhau nhằm hoàn thành cách mạng DTDCND trong cả nước, thống nhất nước nhà
- Thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ I (1961-1965)
- Bầu BCH.TW mới do Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất
 * Ý nghĩa:
Mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển trong quá trình xây dựng đường lối CM XHCN MB và đấu tranh thống nhất nước nhà.

2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961-1965):

- Công nghiệp
+Năm 1965 : Sản lượng CN tăng 3 lần so với 1960
+ CN quốc doanh chiếm 93%, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế
- Nông nghiệp:
+ Công trình thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải được xây dựng
+ Nhiều hợp tác xã đạt, vượt năm 5 tấn/ha
- Thương nghiệp quốc doanh chiếm lĩnh thị trường
- Giao thông trong nước và quốc tế thuận lợi hơn
- Hệ thống giáo dục phát triển nhanh
- Y tế được đầu tư phát triển
* Nhận xét:
- Củng cố vững chắc MB, có khả năng tự bảo vệ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hậu phương với miền Nam
- Làm thay đổi bộ mặt miền Bắc

V. Miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt " của Mỹ (1961-1965)

1. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt " của Mỹ ở miền Nam

*Hoàn cảnh ra đời:
- Cuối năm 1960 hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai họ Ngô bị thất bại → Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược “chiến tranh đặc biệt’
- Đây là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới Được tiến hành bằng quân đội tay sai,dưới sự chỉ huy của cố vấn Mỹ,  dựa vào vũ khí, trang bị và phương tiện chiến tranh của Mỹ.
* Âm mưu:  Dùng người Việt đánh nguời Việt
*Biện pháp: (thủ đoạn)
- Mỹ viện trợ quân sự cho Diệm, đưa nhiều cố vấn quân sự vào MN
- Tăng cường lực lượng nguỵ quân, trang bị hiện đại "trực thăng vận, thiết xa vận"
-Dồn dân, lập "ấp chiến lược" coi đây là quốc sách
-Hành quân, càn quét,tiêu diệt lực lượng cách mạng
-Phá hoại MB, phong toả biên giới, chặn sự chi viện vào MN
*Mục tiêu:Bình định MN trong 18 tháng (k/h Stalây- Taylo) và bình định có trọng điểm MN trong 2 năm(k/h Giônxơn- Mác Namara)

2.Miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt “của Mỹ :

* Trên mặt trận chống, phá ấp chiến lược

Ta đã phá tan kế hoạch lập ấp chiến lược của địch
- Đến cuối năm 1962, trên nửa tổng số ấp với gần 70 % nông dân MN vẫn do cách mạng kiểm soát

*Trên mặt trận quân sự:

- 2 - 1- 1963, Chiến thắng Ấp Bắc ( Mỹ Tho) đánh bại cuộc hành quân của 2.000 binh lính QĐ Sài Gòn có cố vấn Mỹ chỉ huy→ chứng minh quân và dân MN có khả năng đánh bại “chiến tranh đặc biệt" mở ra PT thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công.

*Trên mặt trận chính trị:

-Phong trào đấu tranh chính trị diễn ra sôi nổi, đặc biệt ở các đô thị: Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn .Tiêu biểu là cuộc đấu tranh của "đội quân tóc dài" và tín đồ Phật giáo…
- Phong trào CMMN làm suy yếu Chính quyền Diệm Mĩ phải làm đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (1/11/ 1963).
- Đông Xuân (1964-1965), ta giành thắng lợi ở Bình Giã (Bà Rịa), thắng lợi ở An Lão (Bình Định), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước)...quân đội Sài Gòn có nguy cơ tan rã→“chiến tranh đặc biệt” bị phá sản về cơ bản.
- Đến giữa năm 1965  “chiến tranh đặc biệt" bị phá sản hoàn toàn
*Ý nghĩa:
- Thất bại có tính chất chiến lược lần thứ 2 của Mĩ, buộc Mĩ phải chuyển sang CLCTCB, trực tiếp đưa quân Mĩ vào chiến trường MN.
- Cổ vũ miền Bắc, tạo nên thế và lực mới cho cách mạng 2 miền.

luyện tập:

- Đặc điểm nổi bật trong tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ và nhiệm vụ cách mạng trong thời kì mới.
- Những thành tựu trong việc thực hiện hoàn thành cải cách RĐ.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960): thời gian, địa điểm; nội dung cơ bản, ý nghĩa lịch sử.
- Chiến lược CTĐB (1961-1965): Hoàn cảnh, âm mưu, thủ đoạn của địch, NDMN chống lại CLCTĐB…

Hoạt động vận dụng, mở rộng:

-Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công? 
- Vì sao đến Đông Xuân (1964-1965), CLCTĐB -> bị phá sản về cơ bản.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây