Đăng ký Iwin
Kế hoạch chuyên môn môn toán, kế hoạch cá nhân cho giáo viên môn toán

Kế hoạch chuyên môn môn toán, kế hoạch cá nhân cho giáo viên môn toán

 •   16/10/2020 12:06:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
kế hoạch cá nhân của giáo viên thpt 2018-2019, Kế hoạch cá nhân giáo viên THCS violet, kế hoạch cá nhân năm học 2019-2020 violet, Sổ kế hoạch giảng dạy của giáo viên THCS, Kế hoạch cá nhân giáo viên THPT violet, Mẫu kế hoạch cá nhân mới nhất, Kế hoạch cá nhân giáo viên mầm non, kế hoạch cá nhân của giáo viên tiểu học năm học 2018-2019, kế hoạch cá nhân của giáo viên thpt 2020-2021
đại hội đoàn trương

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 9

 •   25/09/2020 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 9
đại hội đoàn trương

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 9

 •   25/09/2020 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN THÁNG 9
đại hội đoàn trương

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

 •   25/09/2020 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
kế hoạch tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022, Kế hoạch Đại hội chi đoàn trường Tiểu học, Kế hoạch Đại hội chi đoàn thôn, Chương trình Đại hội chi đoàn 2018 -- 2019, Hướng dẫn TO chức Đại hội Đoàn thanh niên, Kế hoạch Đại hội Đoàn trường, Đại hội chi đoàn lớp, Kế hoạch hội Nghị Chi đoàn
đại hội đoàn trương

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐOÀN

 •   25/09/2020 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
chương trình đại hội chi đoàn 2018-2019, Kịch bản hội nghị chi đoàn, Dẫn chương trình đại hội chi đoàn THPT, Kịch bản chương trình Đại hội Đảng bộ, Chương trình đại hội chi đoàn thanh niên, Biên bản đại hội chi đoàn, Kịch bản chương trình Đại hội Đảng bộ xã, Dẫn chương trình Đại hội chi đoàn giáo viên
đại hội đoàn trương

DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

 •   25/09/2020 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Bản phương hướng đại hội chi đội lớp 6, Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Chương trình công tác Đoàn năm 2020, nội dung đăng ký thi đua cấp chi đội năm học 2018-2019, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiện nay, Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Chủ de công tác Đoàn năm 2020, Nội dung thảo luận của chi đội
đại hội đoàn trương

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

 •   25/09/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Mẫu báo cáo tổng kết chi đoàn, Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường THPT, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường THCS, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường mầm non, Báo cáo tổng kết công tác đoàn của chi đoàn lớp, Báo cáo tổng kết chi đoàn thôn, Báo cáo tổng kết chi đoàn trường Tiểu học, Báo cáo tổng kết công tác công đoàn
đại hội đoàn trương

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐOÀN

 •   25/09/2020 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
biên bản đại hội chi đoàn 2019-2022, Biên bản đại hội chi đoàn, Trang trí Đại hội chi đoàn, Đại hội chi đoàn lớp, De an nhân sự Đại hội chi đoàn, Đại hội Chi đoàn, Kịch bản hội nghị chi đoàn, Nghị quyết Đại hội chi đoàn
đại hội đoàn trương

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

 •   25/09/2020 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Mẫu báo cáo tổng kết chi đoàn, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường THCS, Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường THPT, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường mầm non, Báo cáo tổng kết công tác đoàn của chi đoàn lớp, Báo cáo tổng kết chi đoàn thôn, Báo cáo tổng kết chi đoàn trường Tiểu học, Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 -- 2020
đại hội đoàn trương

BẢN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

 •   25/09/2020 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường THPT, Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2020, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường THCS, Phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2019, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường mầm non, Báo cáo tổng kết chi đoàn thôn, Báo cáo tổng kết chi đoàn trường Tiểu học
đại hội đoàn trương

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU đại hội đoàn trường

 •   20/09/2020 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Biên bản kiểm phiếu đại hội chi đoàn, Biên bản kiểm phiếu Đại hội Công đoàn, Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng thôn, Mẫu biên bản bầu cử, Mẫu biên bản kiện toàn Bí thư chi đoàn, Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu bí thư chi đoàn, Biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ, Biên bản bầu đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên
đại hội đoàn trương

THỂ LỆ BẦU CỬ  BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT

 •   20/09/2020 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Mẫu The lệ bầu cử đại hội chi bộ, Thể lệ bầu cử Đại hội chi đội, Đại hội chi đoàn lớp, Thể lệ bầu cử theo hình thức bầu tròn, Thể lệ bầu cử đại hội chi bộ 2020, Thể lệ bầu cử Đại hội chi bộ violet, Thể lệ bầu cử đại hội đảng bộ, thể lệ bầu cử đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
đại hội đoàn trương

Mẫu đề án nhân sự đại hội đoàn trường

 •   20/09/2020 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ban de an nhân sự BCH chi đoàn, Đề an nhân sự Ban chấp hành, Cách xây dựng de an nhân sự, De an nhân sự đại hội chi đoàn, De an nhân sự Bí thư chi đoàn
đại hội đoàn trương

Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 •   20/09/2020 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Ban thẩm tra tư cách đại biểu chi đoàn, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu công đoàn, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Hội Nông dân, Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu, Tư cách đại biểu dự đại hội đảng, De an nhân sự đại biểu dự đại hội cấp trên, Đảng viên dự tư cách tham dự đại hội
đại hội đoàn trương

Kiểm điểm của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 •   20/09/2020 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành chi đoàn, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành công đoàn năm 2019, Báo cáo kiểm điểm tập thể Đoàn thanh niên năm 2018, báo cáo kiểm điểm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Ban báo cáo kiểm điểm của BCH chi đoàn
đại hội đoàn trương

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 •   20/09/2020 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Mẫu báo cáo tổng kết chi đoàn, Báo cáo tổng kết chi đoàn trường Tiểu học, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường THCS, Báo cáo tổng kết công tác đoàn trường mầm non, Báo cáo tổng kết chi đoàn thôn, Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường THPT, Báo cáo tổng kết công tác đoàn của chi đoàn lớp, Báo cáo tổng kết công tác công đoàn
đại hội đoàn trương

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 •   20/09/2020 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Kịch bản Đại hội chi đoàn, Biên bản đại hội chi đoàn, biên bản đại hội chi đoàn 2019-2022, De an nhân sự Đại hội chi đoàn, Trang trí Đại hội chi đoàn, Kịch bản hội nghị chi đoàn, Đại hội chi đoàn lớp, Nghị quyết Đại hội chi đoàn
đại hội đoàn trương

Kịch bản đại hội đoàn trường

 •   20/09/2020 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Kịch bản hội nghị chi đoàn, Biên bản đại hội chi đoàn, biên bản đại hội chi đoàn 2019-2022, Kịch bản Đại hội chi bộ, Nghị quyết đại hội chi đoàn trường THPT, Đại hội chi đoàn lớp, Kịch bản Đại hội chi đoàn trường THCS, Biên bản đại hội lớp
đại hội đoàn trương

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU đại hội đoàn trường

 •   20/09/2020 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Mẫu biên bản kiểm phiếu chi bộ, Mẫu biên bản kiểm phiếu tham độ tín nhiệm, Cách đọc biên bản kiểm phiếu, Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng thôn, Mẫu biên bản kiểm phiếu Đại hội Đảng bộ, Mẫu biên bản kiểm phiếu bình xét thi đua, Mẫu biên bản kiểm phiếu tín nhiệm đảng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây