Đăng ký Iwin
địa ly 12

ÔN TẬP HỌC KÌ II ĐỊA LÝ 12, ÔN TẬP KÌ 2

 •   14/09/2020 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
De cương on tập Địa 12 học kì 2 trắc nghiệm, Ôn tập Địa lý 12 học kì 2 trắc nghiệm, Địa lý 12 học kì 2 tự bài nào, De cương on tập Địa 12 học kì 2 trắc nghiệm có đáp án, Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 12 trắc nghiệm có đáp án 2019, Tóm tắt kiến thức Địa lý 12 học kì 2, Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 12 trắc nghiệm có đáp án 2019 bến tre, Đề thi hk2 lớp 12 môn Địa 2020,
địa ly 12

BÀI 43: CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

 •   14/09/2020 06:10:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
7 vùng kinh tế trọng điểm lớp 12, Các vùng kinh tế trọng điểm, Thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, Đặc điểm các vùng kinh tế của Việt Nam, Giáo án Địa 12 bài 43, Các sân bay nào thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
địa ly 12

BÀI 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO

 •   14/09/2020 06:08:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo, Bài 42 Địa lí 12 violet, Địa lí 12 Bài 43, Giải bài tập Địa lí 12 Bài 42, Địa 12 Bài 42 cadasa, Bài 42 Địa lí 12 cadasa, Bài 42 Địa lí 12 Giáo án, Biển có ý nghĩa gì đối với quốc phòng phát triển kinh tế của nước ta
địa ly 12

BÀI 39: VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ

 •   14/09/2020 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là gì, Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là độ, Tại sao phải khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là vấn đề tiêu biểu, Địa 12 Bài 41, Địa 12 Bài 40, Ở Đông Nam Bộ phải đặt vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu độ, Bài 39 Địa 12 số đồ tư duy
địa ly 12

BÀI 41: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 •   14/09/2020 05:49:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Vấn de sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL, Địa lí 12 Bài 42, Bài 41 Địa lí 12 violet, Địa 12 Bài 41 trắc nghiệm, Giáo án Bài 41 Địa lí 12, Giải Địa 12 Bài 41, Địa 12 bài 41 violet, Những vấn đề chủ yếu để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL là
địa ly 12

33: VẤN ĐỀ CHUYỂN DICH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 •   14/09/2020 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng, Cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch theo hướng, Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng trắc nghiệm, Vấn de phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ, Số đồ tư duy Địa lý 12 bài 33, Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng, Phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở vùng Đồng bằng sông Hồng vì, Trong cơ cấu nông nghiệp theo ngành ở đồng bằng sông Hồng, ngành giữ vị trị hàng đầu là ngành
địa ly 12

BÀI 36: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 •   14/09/2020 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ trắc nghiệm, Giáo án bài 36 Địa lí 12, Địa lí 12 Bài 37, Vấn de phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ, Số đồ tư duy BÀI 36 Địa 12, VẤN đề phát triển kinh tế xã hội ở Tây Nguyên, Bài 36 Địa 12 bài giảng, Giải bài tập Địa lí 12 Bài 36
địa ly 12

BÀI 35: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ

 •   14/09/2020 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Vấn de phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ, Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ trắc nghiệm, Số đồ tư duy về Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ, Giải Địa 12 Bài 35, Bài 35 Địa 12 lý thuyết, Giáo an Địa 12 Bài 35, Vấn de được ưu tiên trong phát triển công nghiệp của Bắc Trung Bộ là, Tóm tắt bài 35 Địa,
địa ly 12

BÀI 38: SO SÁNH VỀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÀ CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN GIỮA VÙNG TÂY NGUYÊN VỚI TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

 •   14/09/2020 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Địa 12 Bài 38 ngắn nhất, Bài 38 Địa lí 12 trang 174, Bài 38 Địa lí 12 vẽ biểu đồ cột, So sánh sự khác nhau về cơ cấu cây công nghiệp lâu năm của Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên, Bài 38 Địa 12 loigiaihay, Địa lí 12 Bài 39, Bài 2 trang 174 Địa 12, Số LƯỢNG trâu, bò của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2013
địa ly 12

BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN

 •   14/09/2020 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Địa 12 Bài 37 trắc nghiệm, Địa lí 12 Bài 39, Địa lí 12 bài 38, Sản lượng gỗ khai thác ở Tây Nguyên chiếm, Giáo án Địa 12 bài 37, Vấn de khai thác the mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là vùng có thế mạnh về chăn nuôi, Vấn de khai thác the mạnh ở Tây Nguyên bao gồm
địa ly 12

BÀI 32: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

 •   14/09/2020 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Trắc nghiệm Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bài 32 Địa lí 12 violet, Địa lí 12 Bài 33, Sơ đồ tư duy Bài 32 Địa lí 12, Thế mạnh của Trung du miền núi Bắc Bộ, Bài giảng Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Trình bày thế mạnh để khai thác khoáng sản thủy điện của trung du miền núi bắc bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh nổi bật về
địa ly 12

BÀI 31: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

 •   14/09/2020 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Địa 12 Bài 31 bài tập 1, Văn đề phát triển thương mại, du lịch violet, Địa 12 Bài 31 trắc nghiệm, Địa lí 12 Bài 32, Địa 12 bài 31 Giáo án, Bài 30 Địa 12, Bài giảng Địa lý 12 bài 31, Tình hình phát triển nội thương ở nước ta
địa ly 12

BÀI 30: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

 •   14/09/2020 05:18:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Địa lí 12 Bài 31, Địa lí 12 Bài 30 trắc nghiệm, Bài 30 địa 12 bài tập, Địa 12 Bài 30 Giáo án, Powerpoint Bài 30 Địa 12, Ngành giao thông vận tải trẻ nhưng tốc độ phát triển rất nhanh ở nước ta là, Giải Địa 12 Bài 31, Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành thông tin liên lạc nước ta
địa ly 12

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 ĐỊA LÝ​​​​​​​ 12

 •   14/09/2020 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 ĐỊA LÝ​​​​​​​ 12, KIỂM TRA 45 PHÚT ĐỊA LÝ 12 HỌC KÌ 2
địa ly 12

BÀI 28: VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

 •   14/09/2020 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Địa 12 bài 28 trắc nghiệm, Giải bài tập Địa lí 12 Bài 28, Địa 12 bài 28 violet, Địa 12 bài 28 Giáo án, Địa lí 12 Bài 30, Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Sơ đồ tổ chức lãnh thổ công nghiệp
địa ly 12

BÀI 27: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

 •   14/09/2020 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm trắc nghiệm, Vấn de to chức lãnh thổ công nghiệp, Địa lý 12 bài 27 trắc nghiệm, Giáo án Bài 27 Địa 12, Địa 12 Bài 26, Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm, Số đồ tư duy bài 27 Địa lí 12, Giải bài tập Địa lí 12 Bài 27
địa ly 12

BÀI 29: VẼ BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP

 •   14/09/2020 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Bài 29 Địa lí 12 trang 128, Bài 29 địa 12 Loigiaihay, Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu, Cách tính cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, Địa 12 bài 29 violet, Bài 2 trang 128 Địa 12, Địa lí 12 Bài 30, Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ
địa ly 12

BÀI 26 : CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

 •   14/09/2020 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Bài 26: cơ cấu ngành công nghiệp trắc nghiệm, Bài 26: cơ cấu ngành công nghiệp violet, Địa lí 12 Bài 27, Trình bày cơ cấu ngành công nghiệp, Địa lí 12 bài 26 lý thuyết, Số đồ tư duy bài 26 Địa 12, Nêu cơ cấu ngành công nghiệp nước ta, Sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp
địa ly 12

BÀI 25: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

 •   14/09/2020 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Địa lí 12 Bài 26, Giáo án Địa 12 bài 25, Số đồ tư duy Bài 25 Địa lý 12, Địa 12 bài 25 trắc nghiệm, Tổ chức lãnh thổ ngành nông nghiệp Việt Nam, Hiện nay tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta được chia thành, Bảng 25.1 địa lý 12, Số đồ tư duy tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây