HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chủ nhật - 20/09/2020 10:18
Bài thuyết trình về Hóa học và vấn de phát triển kinh tế, Giáo án Hóa học và vấn de phát triển kinh tế, Vai trò của hóa học đối với phát triển kinh tế, Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, Hóa học và vấn đề phát triển xã hội, Bài thuyết trình về hóa học và vấn de phát triển kinh tế, Hóa học có vai trò gì trong vấn de phát triển kinh tế, Hóa học và vấn de vật liệu
Hoá học 12
Hoá học 12

Bài thuyết trình về Hóa học và vấn de phát triển kinh tế, Giáo án Hóa học và vấn de phát triển kinh tế, Vai trò của hóa học đối với phát triển kinh tế, Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, Hóa học và vấn đề phát triển xã hội, Bài thuyết trình về hóa học và vấn de phát triển kinh tế, Hóa học có vai trò gì trong vấn de phát triển kinh tế, Hóa học và vấn de vật liệu

BÀI 43:            LUYỆN TẬP (Thay cho bài HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ đã bị giảm tải)                                   

Câu 1: Kim loại nhôm, sắt, crom bị thụ động hóa trong dung dịch nào?
A. H2SO4 đặc nguội.        B. KOH.                         C. H2SO4 loãng.              D. NaOH.
Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng sau:

                                  
                                           
                                                                         
 Vậy X, Y lần lượt là:
A. Al2O3, NaHCO3.         B. Al2O3, Al(OH)3.          C. Al(OH)3, Al2O3.          D. AlCl3, Al(OH)3.
Câu 3: Cho dãy các chất : FeO, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 1.                               B. 4.                                C. 3.                                D. 2.
Câu 4: Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là
A. CaCO3.                       B. BaCl2.                         C. AlCl3.                         D. Ca(HCO3)2.
Câu 5: Dãy các chất : Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là
A. 1.                               B. 2.                                C. 4.                                D. 3.
Câu 6: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt(III)?
A. H2SO4 loãng.              B. HNO3 đặc, nguội.        C. HNO3 loãng dư.          D. dung dịch CuSO4.
Câu 7: Cho dãy các kim loại kiềm: Na, Li, Cs, Rb. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
A. Cs.                             B. Li.                              C. Rb.                             D. Na.
Câu 8: Oxi hoá NH3 bằng CrO3 sinh ra N2, H2O và Cr2O3. Số phân tử NH3 tác dụng với một phân tử CrO3
A. 3.                               B. 1.                                C. 4.                                D. 2.
Câu 9: Chất thuộc loại cacbohiđrat là
A. protein.                      B. poli(vinylclorua).        C. glixerol.                      D. xenlulozơ.
Câu 10: Cho dãy các chất: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là
A. 4.     B. 5.     C. 3.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây