Đăng ký Iwin
Hoá học 12

HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Powerpoint Hóa học và vấn de môi trường, Bài thuyết trình hóa học và vấn đề môi trường, Hóa học và vấn de môi trường violet, Tiểu luận hóa học và vấn đề môi trường, Bài tập Hóa học và vấn de môi trường, Powerpoint hóa học và vấn de môi trường, Bài thuyết trình hóa học và vấn de môi trường, Chuyên đề hóa học với môi trường
Hoá học 12

HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Hóa học và vấn DE xã hội violet, Bài 44: Hóa học và vấn DE xã hội, Bài giảng Hóa học và vấn DE xã hội, Hóa học và vấn de lương thực, thực phẩm, Soạn bài Hóa học và vấn DE xã hội, hóa học và vấn de lương thực, thực phẩm, Hóa học và vấn de môi trường, Hóa học và vấn De may mặc
Hoá học 12

HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Bài thuyết trình về Hóa học và vấn de phát triển kinh tế, Giáo án Hóa học và vấn de phát triển kinh tế, Vai trò của hóa học đối với phát triển kinh tế, Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, Hóa học và vấn đề phát triển xã hội, Bài thuyết trình về hóa học và vấn de phát triển kinh tế, Hóa học có vai trò gì trong vấn de phát triển kinh tế, Hóa học và vấn de vật liệu
Hoá học 12

NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Bằng nhận biết một số chất khí, Bài 41: Nhận biết một số chất khí, Bài tập nhận biết chất khí, Nhận biết chất khí lớp 8, Nhận biết chất khí lớp 11, Nhận biết chất khí lớp 9, Các chất khí thường gặp, Nhận biết khí CO
Hoá học 12

NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Giáo án nhận biết một số ion trong dung dịch, Nguyên tắc nhận biết một ion trong dung dịch, bài 41: nhận biết một số chất khí, Nhận biết một số cation trong dung dịch, Nhận biết một số chất khí, Nêu nguyên tắc nhận biết các ion trong dung dịch, Nhận biết một số ion trong dung dịch violet, Nhận biết ion Ca2+
Hoá học 12

LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CROM

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
So sánh tính chất hóa học của crom và sắt, Tính chất hóa học của Crom, Ứng dụng của crom, Kiến thức crom, cr(oh)3 màu gì, Oxit crom nào tan trong nước ở điều kiện thường, Hợp chất nào sau đây của crom có tính oxi hóa mạnh, Cr NaOH
Hoá học 12

LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA SẮT VÀ HỢP CHẤT

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Luyện tập sắt và hợp chất của sắt violet, Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt, Hóa 12 Bài 38, Luyện tập sắt và hợp chất của sắt trắc nghiệm, Bài 32 Hóa 12, Sắt và hợp chất của sắt, Hóa 12 Bài 40, Bài 1 trang 165 Hóa 12
Hoá học 12

HỢP CHẤT CỦA SẮT bài tậpCROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Crom và hợp chất của crom, Sơ đồ tư duy Crom và hợp chất của crom, cr(oh)3 màu gì, Bài tập crom và hợp chất của crom, So sánh tính chất hóa học của crom và sắt, Kiến thức crom, Oxit crom nào tan trong nước ở điều kiện thường, Cr NaOH
Hoá học 12

HỢP CHẤT CỦA SẮT bài tập

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Công thức giải nhanh bài tập về sắt, Các dạng bài tập về sắt và hợp chất violet, Lý thuyết trọng tâm và bài tập về sắt và hợp chất của sắt, Bài tập sắt hay và khó, Chuyên de sắt và hợp chất của sắt, Bài tập trắc nghiệm về sắt, Bài tập về sắt có bản, Bài tập về sắt lớp 9
Hoá học 12

SẮT bài tập có đáp án, file word đẹp không cần chỉnh sửa

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Công thức giải nhanh bài tập về sắt, Các dạng bài tập về sắt và hợp chất violet, Lý thuyết trọng tâm và bài tập về sắt và hợp chất của sắt, Bài tập sắt hay và khó, Chuyên de sắt và hợp chất của sắt, Bài tập trắc nghiệm về sắt, Bài tập về sắt có bản, Bài tập về sắt lớp 9
Hoá học 12

LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM  CỦA NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Hóa 12 Bài 31, Hóa 12 Bài 30, Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm, Bài 4 trang 134 Hóa 12, Bài 6 trang 134 Hóa 12, Bài 5 trang 134 Hóa 12, Hóa 12 Bài 28, Bài 1 trang 134 Hóa 12
Hoá học 12

TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm, Hóa 12 Bài 28 lý thuyết, Hóa 12 Bài 31, Bài 5 trang 132 Hóa 12, Luyện tập kim loại kiềm thổ và hợp chất violet, Giải bài tập Hóa 12 Bài 28, Hóa 12 Bài 27, Hóa 12 Bài 29 lý thuyết,
Hoá học 12

NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
chuyên đề: nhôm và hợp chất của nhôm, Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm, Giáo án nhôm và hợp chất của nhôm, Lý thuyết nhôm và hợp chất của nhôm violet, Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm, Bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm có đáp an, NHÔM và hợp chất của nhôm violet, Bài giảng nhôm và hợp chất của nhôm
Hoá học 12

KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Giáo án kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ, Sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ, Nhôm và hợp chất của nhôm, Lý thuyết kim loại kiềm thổ và hợp chất, Một số hợp chất quan trọng của canxi, Kim loại kiềm, kiềm thổ và các hợp chất của chúng, Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, Trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Hoá học 12

KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Sơ đồ tư duy kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, Bài tập kim loại kiềm và hợp chất violet, Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, Bài 25 Hóa 12 Bài giảng, Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất, Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm lý thuyết, Nhôm và hợp chất của nhôm, Ôn tập kim loại kiềm và hợp chất
Hoá học 12

LUYỆN TẬP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Giải bài tập Hóa 12 Bài 25, Giải bài tập Hóa 12 Bài 24, Bài 5 trang 103 Hóa 12, Bài 3 trang 103 Hóa 12, Bài tập an mòn kim loại, Bài 22 Hóa 12, Bài tập về kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm, Bài 4 trang 103 Hóa 12
Hoá học 12

LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng, Giải bài tập Hóa 12 bài 23, Hóa 12 Bài 25, Bài tập về tính chất hóa học của kim loại, Điều chế kim loại vietjack, Bài 4 trang 100 Hóa 12, Giải bài tập Hóa 12 Bài hợp chất của sắt, Bài 3 trang 103 Hóa 12
Hoá học 12

Bài tập điều chế kim loại có đáp án

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Để điều chế kim loại người ta thực hiện, Nguyên tắc điều chế kim loại, Phương pháp điều chế kim loại kiềm, Phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ, Nguyên tắc chung để điều chế kim loại, Chuyển DE điều chế kim loại, Các kim loại điều chế bằng phương pháp thủy luyện, Trong các phương pháp điều chế kim loại sau phương pháp nào không đúng
Hoá học 12

SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI bài tập có đáp án

 •   20/09/2020 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Sự an mòn kim loại không phải là, Phản ứng hóa học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại, Thế nào là sự ăn mòn kim loại, Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng gỉ, An mòn hóa học, Bản chất an mòn kim loại, Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại và hợp kim, Trong tự nhiên, sự ăn mòn kim loại xảy ra phức tạp

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây