gdcd 11 Bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

Thứ bảy - 12/09/2020 05:04
giáo án bài 13: chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, Ví dụ về chính sách giáo dục và đào tạo, GDCD 11 bài 13 powerpoint, Ví dụ về phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ, Giáo dục công dân 11 Bài 13 tiết 2, Chính sách khoa học và công nghệ, Chính sách giáo dục và đào tạo la gì
gdcd 11 Bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ
gdcd 11 Bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

gdcd 11 Bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, giáo án bài 13: chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, Ví dụ về chính sách giáo dục và đào tạo, GDCD 11 bài 13 powerpoint, Ví dụ về phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ, Giáo dục công dân 11 Bài 13 tiết 2, Chính sách khoa học và công nghệ, Chính sách giáo dục và đào tạo la gì

1) Chính sách giáo dục và đào tạo:

a) Nhiệm vụ của GD&ĐT.

- Nâng cao dân trí
 - Đào tạo nhân lực
    - Bồi dưỡng nhân tài

b) Phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo:

- Nâng cao chất lượng, Hiệu quả GD và ĐT.
- Mở rộng quy mô giáo dục.
- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
- Xã hội hóa sự nghiêp giáo dục
- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục.

2. Chính sách Khoa học và công nghệ.

* Khái niệm Khoa học và công nghệ.

- Khoa học: là hệ thống tri thức được khái quát và kiểm nghiệm trong thực tiễn.
- Công nghệ: là tập hợp các phương tiện, giải pháp và cách thức tổ chức nhằm sử dụng các tri thức khoa học vào thực tiễn.
*Vai trò:
+ Động lực thúc đấy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
+ KH&CN là quốc sách hàng đầu

* Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ.

- Giải đáp kịp thời những vấn đề do cuộc sống đặt ra.
- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Đổi mới nâng cao trình độ công nghệ trong nền kinh tể.
- Nâng cao trình độ quản l‎ý, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ.

* Phương hướng cơ bản để phát triển Khoa học và công nghệ.

- Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN: nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học
- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ: là nơi diễn ra hoạt động giao dịch, mua bán công nghệ.
- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ:
+ Tăng số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học.
+ Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật
+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triên nông nghiệp, CNTT, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới.

3.  Chính sách văn hóa.

a, Nhiệm vụ của văn hóa.

+ Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực, sáng tạo.

b, Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
+ Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc.
+ Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
+ Nâng cao sự hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hoá của nhân dân.

* Trách nhiệm của công dân đối với chính sách văn hoá

- Tin tưởng, chấp hành chính sách của Đảng và nhà nước.
- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Trau dồi đạo đức, chiếm lĩnh khoa học, kỹ thuật hiện đại.
- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán thói hư tật xấu trong xã hội.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây