Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Giáo án sinh học 11 trọn bộ phương pháp mới file word trọn bộ

Thứ tư - 06/01/2021 02:32
Giáo án sinh học 11 trọn bộ phương pháp mới file word trọn bộ, Giáo an Sinh học 11 theo phương pháp mới, Giáo an Sinh học 11 theo chủ đề, Giáo an Sinh học 10 theo Phương pháp mới, Giáo an Sinh 10 theo phương pháp mới, Giáo an Sinh học 11 theo Phương pháp mới violet, Giáo an Sinh học 11 theo 5 bước
giáo án sinh học
giáo án sinh học
Giáo án sinh học 11 trọn bộ phương pháp mới file word trọn bộ, Giáo an Sinh học 11 theo phương pháp mới, Giáo an Sinh học 11 theo chủ đề, Giáo an Sinh học 10 theo Phương pháp mới, Giáo an Sinh 10 theo phương pháp mới, Giáo an Sinh học 11 theo Phương pháp mới violet, Giáo an Sinh học 11 theo 5 bước, Giáo an sinh 12 theo phương pháp mới, Giáo an Vật lý 11 theo phương pháp mới, Giáo an sinh học 11 theo hướng phát triển năng lực, Giáo an Sinh học 11 theo chủ đề, Giáo an Sinh học 11 theo Phương pháp mới violet, Giáo an Sinh học 11 theo 5 bước, Giáo an Sinh 10 theo phương pháp mới, Giáo an Sinh học 10 theo Phương pháp mới, Giáo an Sinh 11 mới, Giáo an sinh 12 theo phương pháp mới

Giáo án sinh học 11 trọn bộ phương pháp mới file word trọn bộ

Chương 1: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 1              Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
Ngày soạn :...........................................
Ngày dạy Tiết Lớp Ghi chú
       
       
       


I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải :   
1. Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và các ion khoáng
- Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây
- Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, khái quát kiến thức.
3. Thái độ:
- Biết cách chăm sóc cây trồng để cây sinh trưởng phát triển tốt nhất.
- Vận dụng được kiến thức bài học vào thực tiễn
   4. Năng lực
   a, Năng lực chung.
    - Năng lực tự học
    - Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
    - Năng lực giao tiếp.
    - Năng lực hợp tác.
    b, Năng lực đặc thù.
- Năng lực nghiên cứu và thực hành sinh học.
    - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn sinh học
    - Năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào cuộc sống
    - Năng lực sáng tạo
3 -Phương pháp
-  Đàm thoại tìm tòi
II-Chuẩn bị
-Hình vẽ 1.1,2,3 SGK, phiếu học tập
III- Tiến trình lên lớp
1. Ổn định lớp
2. Vào bài mới
A. khởi động:
- GV giới thiệu sơ qua chương trình 11 và nội dung chương 1
HS lắng nghe
 -Vào bài: Mọi sinh vật muốn tồn tại, sinh trưởng và phát triển đòi hỏi phải thường xuyên trao đổi chất với môi trường. Vậy sự trao đổi chất đó diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài đầu tiên của chương. " Bài1 Sự hấp thụ nuớc và muối khoáng ở rễ "
B. Hình thành kiến thức
Hoạt động 1:
I. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng
 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung
Gv yêu cầu học sinh quan quan sát hình 1.1 sgk kết hợp với một số mẫu rễ sống ở trong các môi trường khác nhau, hãy mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng của cây?

Quan sát hình 1.2  có nhận xét gì về sự phát triển của hệ rễ ?
- Môi trường ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của lông hút như thế nào?

- Tại sao cây ở cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ chết?
-Mô tả đặc điểm thích nghi của rễ về hút nước và hút khoáng:
+Rễ chính, rễ bên, lông hút, miền sinh trưởng kéo dài, đỉnh sinh trưởng, miền lông hút
+Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút
+Rễ sinh trưởng nhanh chiều sâu, phân nhánh chiếm chiều rộng và tăng nhanh số lượng lông hút
+Cấu tạo của lông hút thích hợp với khả năng hút  nước của cây
- HS nghiên cứu SGK trả lời 
 
1. Hình thái của hệ rễ
 Hệ rễ của thực vật trên cạn gồm:
Rễ chính, rễ bên, lông hút, miền sinh trưởng kéo dài, đỉnh sinh trưởng. Đặc biệt có miền lông hút phát triển.
2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ
- Rễ cây liên tục tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất   hấp thụ được nhiều nước và muối khoáng
- Tế bào lông hút có thành tế bào mỏng, có áp suất thẩm thấu lớn thuận lợi cho việc hút nước.
- Trong môi trường quá ưu trương, quá axit, thiếu oxi lông hút rất dễ gãy và tiêu biến

Hoạt động 2.
II. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
 
            Hoạt động của GV                                                                                        Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung
Đưa một tế bào vào một trong các môi trường có nồng độ khác nhau thì tế bào có sự biến đổi như thế nào?
Yêu cầu hs hoàn thành bài tập 1 trong phiếu học tập

- Hướng dẫn HS hoàn thành bài tập 1  trong phiếu học tập:
Yêu cầu học sinh quan sát hình 1.3 sgk, phân tích và tìm ra các con đường vận chuyển nước và các ion khoáng...
Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những con đường nào?
Sự khác nhau giữa các con đường đó?
HS nghiên cứ SGK trả lờiMỗi cá nhân Hs nghiên cứu SGK để làm bài tập 1 trong phiếu học tập
- Hs hoàn thành phiếu


Hs nghiên cứu SGK trả lời
1. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hut
( Xem đáp án bài tập 1 trong phiếu học tập)

2. Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ
- 2 con đường:
+ Con đường gian bào
+ Con đường tế bào chất

Hoạt động 3.
III. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung
GV chuẩn bị thêm một số mẫu vật sống: Rễ vùng khô cằn, rễ vùng ẩm... để học sinh quan sát, phân tích và rút ra kiến thức về mối liên quan giữa hệ rễ và môi trường
Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút  và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các  ion khoáng ở rễ cây?
HS quan sát, phân tích và rút ra kiến thức về mối liên quan giữa hệ rễ và môi trườngHọc sinh nghiên cứu trả lời- Độ thẩm thấu
- Độ axit
- Lượng oxi ...

C. Luyện tập – Vận dụng: ( bài tập 2 trong phiếu học tập)
D. TÌM TÒI MỞ RỘNG
HS về trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 và xem trước bài 2 " Vận chuyển các chất trong cây"

PHIẾU HỌC TẬP
Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
          Họ và tên:....................................................................
          Lớp ....................................
Bài tập 1:
          Dịch tế bào biểu bì rễ ưu trương so với dịch đất do những nguyên nhân nào?
          - ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
          - ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
          Nước và các ion khoáng xâm nhập vào rễ cây theo những con đường và các cơ chế nào?
              Nước


          ..................                                           .......................................
                             ......................................... (Do ................................)
Các ion khoáng


          ..................                                           .......................................
                             ......................................... (Do chênh lệch građien nồng độ)
Các ion khoáng


          ..................                                           .......................................
                             ......................................... (Ngược chiều građien nồng độ và cần ATP)

Bài tập 2. Trắc nghiệm
Câu 1: Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào:
a. Hoạt động trao đổi chất                  b. Chênh lệch nồng độ ion
c. Cung cấp năng lượng            d. Hoạt động thẩm thấu
Câu 2: Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào:
a. Građien nồng độ chất tan                b. Hiệu điện thế màng
c. Trao đổi chất của tế bào                  d. Cung cấp năng lượng
Câu 3: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ ?
a. Đỉnh sinh trưởng                  b. Miền lông hút
c. Miền sinh trưởng                  d. Rễ chính
 

Giáo án sinh học 11 trọn bộ phương pháp mới file word trọn bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây