Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Đề ngữ văn ôn thi vào 10 THPT Đề số 23

Thứ tư - 14/07/2021 06:54
Đề ngữ văn ôn thi vào 10 THPT Đề số 23
Đề ngữ văn ôn thi vào 10 THPT Đề số 23
Đề ngữ văn ôn thi vào 10 THPT Đề số 23
Đề ngữ văn ôn thi vào 10 THPT Đề số 23
đề thi thử vào lớp 10 môn văn năm 2020-2021, Luyện giải đề thi vào 10 môn Ngữ văn PDF, Tài liệu on thi vào lớp 10 môn Ngữ văn phần thơ và truyện, Bộ De thi vào lớp 10 môn Ngữ văn, Tuyển tập Bộ đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn theo cấu trúc mới, Các de luyện thi vào lớp 10 môn Văn, Bộ de thi vào lớp 10 môn Ngữ văn, đề thi thử vào lớp 10 môn văn năm 2020-2021 hưng yên, Tuyển tập Bộ đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn theo cấu trúc mới, đề thi vào lớp 10 môn văn năm 2020-2021, De thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn 2018, Bộ de thi vào lớp 10 môn Ngữ văn, Tuyển tập de thi vào lớp 10 môn Văn Hà Nội các năm, De thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn 2020 Hà Nội, Luyện giải de thi vào 10 môn Ngữ văn, đề thi vào lớp 10 môn văn năm 2020-2021 hà nội

ĐỀ 23 ĐỀ  LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NGỮ VĂN

Phần I. (6 điểm)
   Mở đầu bài thơ của mình, có một nhà thơ viết:
                                            Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
            Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
                                            Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
                                            Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.
và ở cuối bài, nhà thơ bày tỏ nguyện ước:
                                           Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
Câu 1. Những câu thơ trên trong bài thơ nào ? Của ai ? Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.
Câu 2.
a. Chỉ ra một thành ngữ có trong khổ thơ trên và giải thích ý nghĩa.
b.Việc lặp lại hình ảnh hàng tre ở câu kết bài thơ có ý nghĩa gì?
Câu 3.  Hãy viết đoạn văn khoảng 10-12 câu theo phép lập luận diễn dịch phân tích khổ cuối của bài thơ trên. Trong đoạn văn  có sử dụng phép thế và một  thành phần  biệt lập. ( gạch chân và  chú thích rõ)
Câu 4.   Trong chương trình Ngữ văn THCS còn có tác phẩm văn học  nào cũng viết về vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam? Ghi rõ tên tác giả.
 Phần II (4 điểm)
Trong sáng tác cuối cùng của cuộc đời cầm bút,  nhà thơ Thanh Hải đã viết :
                                          ...Ta làm con chim hót
                          Ta làm một cành hoa
                          Ta nhập vào hòa ca
                          Một nốt trầm xao xuyến.
              
                          Một mùa xuân nho nhỏ
                          Lặng lẽ dâng cho đời
                          Dù là tuổi hai mươi
                          Dù là khi tóc bạc…
                                                         (Mùa xuân nho nhỏ)
Câu 1.  Hãy trình bày mạch cảm xúc của bài thơ.
Câu 2. Trong những câu  thơ trên, biện pháp nghệ thuật  ẩn dụ và hoán dụ  được tác giả sử dụng qua những từ ngữ, hình ảnh nào? Nêu hiệu quả nghệ thuật của những biện pháp tu từ đó. 
Câu 3. Từ hai khổ  thơ trên và những hiểu biết xã hội,  em hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày  suy nghĩ về lí tưởng sống của tuổi trẻ hiện nay.
……………Hết…………………

​​​​​​​ĐÁP ÁN ĐỀ S23 NGỮ VĂN ĐỀ LUYN THI VÀO LP 10


  Phần I ( 6 đim) Đim
   Câu 1

(1đim)
* Bài thơ Viếng lăng c – Viễn Phương

*Hoàn cảnh ra đời: Năm 1976, nưc nhà thống nhất, lăng Bác va khánh thành, c giả ra thăm min Bắc và vào lăng viếng Bác.
0.50.5
   Câu 2.  Câu 2. a.Thành ng: bão p mưa sa. 0.5
(1 đim) - Ý nghĩa: ý nói nhng khó khăn, thử thách lớn.  
(Táp: vỗ mnh, đập mnh vào; sa: rơi thng xuống)  
b. Slặp lại hình ảnh hàng tre trong khổ cuối  tạo cho bài thơ có kết cấu  
đầu cuối tươngng, m đm nét hình ảnh gây ấn tưng u sắc và dòng 0.5
cảm xúc đưc trọn vẹn.
 
   Câu  3 (3,5
đim)
Yêu cầu :

*Hình thc: (1,5 đim)
 
  • Đoạn văn diễn dch ( Câu chủ đề đúng vtrí, đúng về hình thc và nội dung)
  • Không sai chính tả, li diễn đạt, đủ số câu, trình bày sạch đẹp.
 
  • Có sử dụng phép thế để liên kết câu, có TP biệt lập ( Gạch chân, chú thích).     Nếu không gch chân và cthích không cho đim.
*Nội dung: ( 2đim) Đoạn văn biết bám t vào ngữ liệu, khai thác hiệu quả các n hiệu nghệ thuật, có dẫn chng và lí lẽ để làm rõ cm xúc, tâm trạng lưu luyến và ưc nguyện muốn đưc ở mãi bên Ngưi:
  • Cảm xúc thương xót thật mãnh lit, tâm trạng luyến tiếc, bn rn không muốn ri xa nơi Bác nghỉ của nhà thơ. Đó cũng là tâm trng của muôn triệu con tim bé nhỏ cùng chung nỗi đau kng khác gì c giả.
  • Ưc nguyện thành kính của c giả đưc thể hiện qua nhng hình ảnh đẹp, giàu ý nghĩa biểu tưng và ưc nguyn đó cũng là ước nguyn chung của nhng ngưi chưa mt lần nào gặp Bác.
-       +Viết       đưc       đúng       ý        song       ý       chưa       sâu.           1.5

điểm
-       +Diễn xuôi ý thơ, viết dài dòng, lan man hoặc viết sơ sài, còn mc mt số  li din đạt. ( 3 lỗi trở xuống )                                                       1
điểm

-        +Ý quá sơ sài, nhiu lỗi din đạt ( từ 4 lỗi trở lên)                      0,5

điểm

+ Đoạn văn sai lạc nội dung, viết quá sơ sài, diễn đạt kém...

0.25 điểm

(GV căn cứ vào bài m ca HS để đnh ra các mức điểm còn li)

Lưu ý

-  Không phải đoạn văn diễn dch                                                    trừ 0.5

điểm

- Đoạn văn quá dài, quá ngắn hoặc nhiều đoạn                            tr0.5

điểm

0.5

0.5

0.5


1,0

1,0
- Đoạn văn không có  phép thế và thành phn biệt lập hoặc gạch sai tr
 

0.5 điểm

 
   Câu 4

(0,5

đim)
Bài thơ : Đêm nay Bác không ngủ” - Minh Huệ 0.5
  Phần II ( 4 đim)
   Câu 1.

(0,5đim

)
- Dòng cm xúc đưc khơi nguồn từ vẻ đẹp và sc sống của mùa xuân

thiên nhiên từ đó mở rng ra với mùa xuân của đất nưc .

- Cm xúc lắng dần o sự suy tư và ưc nguyn của nhà thơ mun

đưc hòa nhập và đóng góp cho cuộc đi chung.

- Bài thơ kết thúc vi nhng tình cảm thiết tha tự hào về quê hương đất nước.
( Nếu thiếu 1 trong 3 ý trên trừ 0,25 đim)
0.5
   Câu 2.

(1,5

đim)
- Ẩn dụ: Hình ảnh “ mùa xuân nho nhỏ”
 
  • Hoán dụ: “tuổi hai mươi”, “khi c bạc”
 
  • Hiệu quả nghệ thut:

+ Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ”: chỉ con ngưi cá nhân vi lối sng đẹp, sống vi tất cả sc sống tươi trẻ của mình nhưng rất khiêm nhưng, là mt mùa xuân nhỏ góp vào mùa xuân lớn của đất nưc, ca cuộc đời chung.
+Hình nh hoán dụ: “tuổi hai mươi” (tuổi trẻ mnh mẽ đy sc sống) và “khi c bạc” (tuổi đã xế bóng) => khát vng cống hiến, hiến dâng tất cả sc lc của mình cho cuộc đi và đt nưc.
0,25

0,25

0,50,5
         
 
  Câu 3. (2đim) Yêu cầu:

*Hình thc: - Đon văn nghị luận xã hội, mch lạc, không mắc li diễn đạt. Trình bày sch đẹp. Độ dài khong 2/3 trang giy thi .
* Nội dung: Đon văn thể hiện một số ni dung:

+ Nêu khái quát lsng cao đẹp ca c giThanh Hải đưc thể hin trong đoạn thơ.Tđó nêu suy nghĩ về lí tưng sống của tuổi trẻ ngày nay.
+ Giải thích sống có lí tưng là thế nào?

+ Nêu đưc nhng biu hiện khác nhau về sng đẹp, sng có lí tưng của
tuổi trẻ VN ngày nay nói chung.

+ Nhận thc đúng giá trị của lí tưng sống.

+ Phê phán lối sng ích k, buông thả và vô trách nhim vi xã hội của một s
thanh niên.

+ Liên hệ, khẳng đnh: nêu phương hưng hành động của bản thân và

khẳng

đnh sống có lí tưng là trách nhim của thế htrẻ ngày nay.

Lưu ý: - Khuyến khích bài viết có sáng tạo nhưng lí giải hp lí thuyết phục.
  • Không cho đim đon văn có suy nghĩ lệch lạc tiêu cc, hoặc viết

hoàn toàn lc đề.
 
  • Đoạn văn quá dài, quá ngắn hoặc nhiều đoạn trừ 0.5 điểm0.51.5

Click vào đây để xem các đề thi vào 10 khác

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC ĐỀ THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây