bảo trì website
Tổ chức thi online
Xem bóng đá trực tuyến
Đăng ký Iwin

Một số đề Đề thi học kì 1 giáo dục công dân 11 hay

Thứ bảy - 19/12/2020 01:28
De thi công dân 11 học kì 2, De thi học kì 2 GDCD 11, De kiểm tra GDCD 11 học kì 1, De kiểm tra GDCD 11 học kì 2, De cương ON tập GDCD 11 học kì 2, De thi GDCD lớp 11 học kì 2 tự luận, Đề kiểm tra học kì 1 công dân 11 có đáp án,
De thi hoc ki 1
De thi hoc ki 1
De thi công dân 11 học kì 2, De thi học kì 2 GDCD 11, De kiểm tra GDCD 11 học kì 1, De kiểm tra GDCD 11 học kì 2, De cương ON tập GDCD 11 học kì 2, De thi GDCD lớp 11 học kì 2 tự luận, Đề kiểm tra học kì 1 công dân 11 có đáp án, De kiểm tra 1 tiết GDCD 11 HK1 có đáp án, De thi học kì 2 GDCD 11, De thi GDCD 11 học kì 1 tự luận, De kiểm tra GDCD 11 học kì 1, De kiểm tra GDCD 11 học kì 2, De thi công dân 11 học kì 2, De kiểm tra 1 tiết GDCD 11 HK1 có đáp án, Tự luận GDCD 11 giữa học kì 1, De cương ON tập GDCD 11 học kì 2

Đề thi học kì 1 giáo dục công dân 11 hay

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1: Trong trường hợp nào dưới đây chiếc ô tô là tư liệu lao động?
A. Đang được sửa chữa.                                          B. Đang được lắp ráp
C. Đứng im.                                                            D. Đang vận chuyển hàng hoá.
Câu 2: Cửa hàng nhà ông Phan bán một chiếc chăn bông Sông Hồng với giá 600.000 đồng. Vậy giá 600.000 đồng đó là
A. biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá.            B. giá trị của hàng hoá.
C. quan hệ về lượng giữa hàng và tiền.                  D. tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận.
Câu 3: Theo công bố của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 14/10/2016: 1 đôla Mỹ đổi được 22.011 Việt Nam đồng. Đó là công bố về
A. tỷ giá giao dịch.          B. tỷ giá hối đoái.            C. tỷ lệ trao đổi.                D. tỷ giá trao đổi.
Câu 4. Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở
A. thời gian lao động cá biệt cần thiết.                   B. thời gian lao động cá biệt.
C. thời gian lao động xã hội cần thiết.                    D. thời gian lao động xã hội.
Câu 5: Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện cất trữ là loại tiền nào sau đây?
A. Tiền giấy.                                                           B. Tiền gửi trong ngân hàng.
C. Tiền xu.                                                              D. Tiền đúc bằng vàng, hay những của cải bằng vàng.
Câu 6: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là
A. giành được nhiều khách hàng nhất.                   B. giành được nhiều lợi nhuận nhất.
C. bán được nhiều sản phẩm nhất.                          D. giành ưu thế về các dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Câu 7: Công ty Hoàng Long chuyên sản xuất đồ gốm, hiện công ty đang bày bán 1200 sản phẩm ở cửa hàng, 700 sản phẩm đang ở trong kho. Cung về mặt hàng gốm của công ty Hoàng Long
A. 700 sản phẩm            B. 1200 sản phẩm             C. 1900 sản phẩm              D. 3100 sản phẩm
Câu 8: Công ty ô tô Toyota Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nào ở nước ta hiện nay?
A. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.                     B. Kinh tế tập thể.
C. Kinh tế tư nhân.                                                  D. Kinh tế Nhà nước.
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 9 (3,0 điểm)
Chị Hoa sử dụng vải, máy khâu, kim, chỉ, thước, bàn là để may một chiếc áo dài. Em hãy chỉ ra các yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất của chị Hoa. Theo em, trong quá trình sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất? Vì sao?
Câu 10 (2,0 điểm)
Sự vận động của cung - cầu có ảnh hưởng như thế nào đến giá cả thị trường? Khi là người tiêu dùng, em sẽ vận dụng quan hệ cung - cầu như thế nào để có lợi nhất?
Câu 11 (3,0 điểm)
Vì sao ở nước ta trong giai đoạn hiện nay công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một tất yếu khách quan? Là một công dân em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

----------- HẾT ----------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ, tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:....................................................

ĐÁP ÁN
 
  Nội dung trình bày Điểm
Phần I. Trắc nghiệm 2,0
Câu 1. D 0,25
Câu 2. A 0,25
Câu 3. B 0,25
Câu 4. C 0,25
Câu 5. D 0,25
Câu 6. B 0,25
Câu 7. C 0,25
Câu 8. A 0,25
Phần II. Tự luận 8,0
Câu 9 Chị Hoa sử dụng vải, máy khâu, kim, chỉ, thước, bàn là để may một chiếc áo dài. Em hãy chỉ ra các yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất của chị Hoa. Theo em, trong quá trình sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất? Vì sao? 3,0
  Các yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất của chị Hoa
 Quá trình sản xuất  của chị Hoa là sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản:
- Sức lao động của chị Hoa (gồm thể lực và trí lực của chị Hoa).
- Đối tượng lao động: vải may áo dài.
- Tư liệu lao động: máy khâu, bàn là, thước, kim chỉ.
Trong quá trình sản xuất yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?
Mọi quá trình sản xuất đều là sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Trong đó, sức lao động là yếu tố quan trọng và quyết định nhất.
Vì sao?
- Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, tư liệu lao động và đối tượng lao động bắt nguồn từ tự nhiên. Còn sức lao động là yếu tố giữ vai trò chủ thể, sáng tạo luôn giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất. Vì xét đến cùng, trình độ phát triển của tư liệu sản xuất là sự phản ánh sức lao động sáng tạo của con người.
- Một quốc gia không giàu về tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn có thể trở thành một cường quốc kinh tế, nếu ở đó sức lao động có chất lượng cao.

0,25
0,25
0,25
0,25

0,50,750,75
Câu 10. Sự vận động của cung - cầu có ảnh hưởng như thế nào đến giá cả thị trường? Khi là người tiêu dùng, em sẽ vận dụng quan hệ cung – cầu như thế nào để có lợi nhất? 2,0
  Sự vận động của cung- cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường:
- Khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất.
-  Khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất.
- Khi cung bằng cầu thì giá cả thị trường bằng giá trị hàng hóa trong sản xuất.
 Trên thực tế, các trường hợp vận động của quan hệ cung- cầu thường không ăn khớp với nhau.
Để có lợi nhất người tiêu dùng vận dụng quan hệ cung – cầu bằng cách:    Giảm nhu cầu mua các mặt hàng khi cung nhỏ hơn cầu và giá cả cao và có thể chuyển sang mua các mặt hàng thay thế có cung lớn hơn cầu và giá cả thấp tương ứng.

0,25

0,25
0,25
0,25

1,0

 
Câu 11 Vì sao ở nước ta trong giai đoạn hiện nay công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một tất yếu khách quan? Là một công dân, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
3,0
  1.   Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất -  kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
- Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật - công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội.
Là một công dân, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
- Cần tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng hiện đại để đáp ứng nguồn lao động có kỹ thuật công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức.
- Có nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Trong quá trình sản xuất, kinh doanh cần lựa chọn những mặt hàng, nghành hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Tiếp thu và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.

0,75
0,75

0,5


0,25

0,25

0,25
0,25


  


 
ĐỀ 2 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn GDCD LỚP 11
Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):
Câu 1: Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi nào?
A. Khi xã hội loài người xuất hiện.                               B. Khi con người biết lao động.
C. Khi sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện.      D. Khi ngôn ngữ xuất hiện.
Câu 2: Cạnh tranh giữ vai trò như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá?
A. Đòn bẩy kinh tế.                                 B. Cơ sở sản xuất và lưu thông hàng hoá.
C. Động lực kinh tế.                                D. Nền tảng của sản xuất và lưu thông hàng hoá.
Câu 3: Khi Việt Nam là thành viên của WTO thì mức độ tính chất của loại cạnh tranh nào diễn ra quyết liệt?
A. Cạnh tranh trong mua bán.                            B. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.
C. Cạnh tranh giữa các ngành.                           D. Cạnh tranh trong nước và ngoài nước.
Câu 4: Kinh tế tập thể dựa trên hình thức sở hữu nào về tư liệu sản xuất?
A. Nhà nước.                    B. Tư nhân.               C. Tập thể.                 D. Hỗn hợp.
Câu 5: Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra như thế nào?
A. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau. 
 B. Cung, cầu thường cân bằng.
C. Cung thường lớn hơn cầu.                                     
D. Cầu thường lớn hơn cung.
Câu 6: Kinh tế nhà nước có vai trò như thế nào?
A. Cần thiết.                     B. Chủ đạo.               C. Then chốt.            D. Quan trọng.
Câu 7: Đâu không phải là nội dung của quan hệ cung cầu?
A. Cung cầu tác động lẫn nhau.                        
B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.
C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.                 
D. Cung cầu tác động đến giá cả.
Câu 8: Khi cầu giảm, thu hẹp sản xuất dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?
A. Cung cầu tác động lẫn nhau.                         B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.
C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.                  D. Thị trường chi phối cung cầu.
Câu 9: Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào đâu?
A. Nội dung của từng thành phần kinh tế.                  
B. Hình thức sở hữu.
C. Vai trò của các thành phần kinh tế.             
D. Biểu hiện của từng thành phần KT.
Câu 10: Khi trên thị trường cung < cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
A. Giá cả tăng.                                                     B. Giá cả giảm.
C. Giá cả giữ nguyên.                                         D. Giá cả bằng giá trị.
Câu 11: Ở nước ta, kết quả của xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lí, hiện đại, hiệu quả sẽ tạo ra cơ cấu kinh tế
A. nông nghiệp – công nghiệp.                         
B. công nghiệp – nông nghiệp. 
C. công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ.                    
D. nông nghiệp – công nghiệp- dịch vụ.
Câu 12: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây?
A. Hiện đại hoá.                                                   B. Công nghiệp hoá.
C. Tự động hoá.                                                   D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Câu 13: Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ hai gắn với quá trình nào sau đây?
A. Hiện đại hoá.                                                   B. Công nghiệp hoá.           
C. Tự động hoá.                                                   D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Câu 14: Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng CNH – HĐH gắn với phát triển yếu tố nào sau đây?
A. Kinh tế nông nghiệp.                                     B. Kinh tế hiện đại.             
C. Kinh tế tri thức.                                                           D. Kinh tế thị trường.
Câu 15: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta xác định ở nước ta hiện nay có bao nhiêu thành phần kinh tế?
A. 4                                    B. 5                             C. 6                             D. 7
Câu 16: Trường hợp nào thì giá cả thị trường thường thấp hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất?
A. cung lớn hơn cầu.                                           B. cung tăng, cầu giảm.
C. cung giảm, cầu tăng.                                      D. cung nhỏ hơn cầu.
Câu 17: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?
A. Khuyến mãi để thu hút khách hàng.
B. Hạ giá thành sản phẩm.
C. Đầu cơ tích trữ để nâng cao giá thành sản phẩm.
D. Áp dụng khoa học – kĩ thuật tiên tiến trong sản xuất.
Câu 18: Thông thường, trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung của hàng hóa sẽ
A. giảm.                B. không tăng.                       C. ổn định.                 D. tăng lên.
Câu 19: Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển dịch cơ cấu
A. lao động.                      B. ngành nghề.                      C. vùng, lãnh thổ.     D. dân số.
Câu 20: Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới quản lí kinh tế từ tập trung quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường vào năm nào?
A. 1976                 B. 1986                                  C. 1978                      D. 1987

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Kinh tế nhà nước là gì? Tại sao trong bốn thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân, kinh tế nhà nước lại giữ vai trò chủ đạo?
Câu 2 (3 điểm): Anh A kinh doanh nước giải khát bán rất đông khách, khách vào quán uống tấp nập, ai vào uống cũng khen ngon và rẻ. Anh B kinh doanh bên cạnh thấy thế nên cố ý tung tin đồn thất thiệt làm cho kinh doanh của anh A gặp khó khăn.
Câu hỏi: a. Theo em hành vi của anh B cạnh tranh như thế đúng hay sai? Tại sao?
               b. Là người tiêu dùng nếu gặp trường hợp đó em xử lý như thế nào?

ĐÁP ÁN
* Phần trắc nghiệm: mỗi câu đúng được 0,25 điểm

 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án C C D C A B D C B A D B A C A A C D A B

*Phần tự luận:
Câu 1: 2 điểm
- Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu của nhà nước về tư liệu sản xuất. (1 điểm).
- Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì:
+ Thông qua doanh nghiệp, kinh tế nhà nước nắm giữ những vị trí then chốt trong những ngàng, lĩnh vực kinh tế và địa bàn quan trọng của đất nước. Các doanh nghiệp nhà nước đi dầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động…(0,5 điểm).
+ Kinh tế nhà nước mở đường, hướng dẫn, hỗ trợ và lôi cuốn các thành phần kinh tế khác cũng phát triển theo định hướng XHCN. (0,5 điểm).
Câu 2: 3 điểm
a. Hành vi cạnh tranh của anh B như vậy là sai. (1,0 điểm).
Vì: Hành vi của anh B là cạnh tranh không lành mạnh. (1,0 điểm).
b. Học sinh nêu được quan điểm của bản thân, từ đó rút ra trách nhiệm của mình.(1,0 điểm)

 
ĐỀ 3 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn GDCD LỚP 11
Thời gian: 45 phút


A.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình là
A. Sản xuất kinh tế          B.Thỏa mãn nhu cầu.   C. Sản xuất của cải vật chất.   D.Quá trình sản xuất.
Câu 2: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?
A. Giá trị, giá trị sử dụng.                                              B. Giá trị, giá trị trao đổi.   
C.Giá trị trao đổi,giá trị sử dụng.                                  D. Giá trịsử dụng.
Câu 3: Một trong những chức năng của thị trường là gì?
A. Kiểm tra hàng hóa.     B. Trao đổi hàng hóa.      C. Thực hiện.                D. Đánh giá
Câu 4: Quy luật giá trị quy định người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình sản xuất và lưu thông phải căn cứ vào đâu?
A. Thời gian lao động xã hội cần thiết                        B. Thời gian lao động cá biệt
C. Thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa             D. Thời gian cần thiết.
Câu 5: Cạnh tranh là
A. sự giành giật, lấn chiếm của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá……
B. sự giành lấy điều kiện thuận lợi của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá……
C. sự đấu tranh, giành giật của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá……
D. sự ganh đua, đấu tranh của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá……
Câu 6: Cạnh tranh giữ vai trò như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá?
A. Một đòn bẩy kinh tế.              B. Cơ sở sản xuất và lưu thông hàng hoá.
C. Một động lực kinh tế.             D. Nền tảng của sản xuất và lưu thông hàng hoá.
Câu 7: Nước ta hiện nay có bao nhiêu thành phần kinh tế?
A.4                     B. 5                           C. 6                     D. 7
Câu 8: Kinh tế nhà nước có vai trò như thế nào?
A.Cần thiết                       B. Chủ đạo          C. Then chốt              D. Quan trọng.
Câu 9: : Đối  với thợ may, đâu là đối tượng lao động?
A. Máy khâu.                   B. Kim chỉ.                            C. Vải.                                    D. Áo, quần.
Câu 10: Vì sao sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội loài người?
A. sản xuất của cải vật chất là điều kiện để tồn tại xã hội.
B. sản xuất của cải vật chất giúp con người nhanh giàu hơn.
C. sản xuất của cải vật chất giúp xã hội tiến bộ.
D. sản xuất của cải vật chất giúp con người có văn hóa.
Câu 11: Vì sao sức lao động giữ vai trò quan trọng nhất, quyết định nhất trong yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất?
A. Vì sức lao động có tính sáng tạo.  B.Vì sức lao động của mỗi người là không giống nhau.
C. Vì sức lao động không mua được bằng tiền.  D.Vì sức lao động phải mua bằng rất nhiều tiền
Câu 12: Hoạt động nào sau đây được coi là lao động?
A. Ong đang xây tổ.                                            B. Anh A đang xây nhà.
C. Chim tha mồi về tổ.                                       D. Hùng đang nghe nhạc.

Câu 13: Việc một cơ sở sản xuất không có lãi là do đã vi phạm quy luật cơ bản nào trong sản xuất?
A. Quy luật giá trị.                                                         B. Quy luật cung – cầu.
C. Quy luật giá trị thặng dư.                                           D. Quy luật giá cả.

Câu 14: Thông thường, trên thị trường, khi cung giảm sẽ làm cho giá cả tăng và cầu
A. Tăng.             B. Ổn định.              C. Giảm.                D. Đứng im.
Câu 15: : Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất.                  B. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.
C. Tự phát từ quy luật giá trị.                 D. Điều tiết trong lưu thông.
Câu 16: Để sản xuất ra một lưỡi hái cắt lúa, ông A phải mất thời gian lao động cá biệt là 3 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất lưỡi hái là 2 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của ông A sẽ
A. Có thể bù đắp được chi phí.                                 B. Hòa vốn.
C. Thua lỗ.                                                                D. Thu được lợi nhuận.

Câu 17: Anh M,N H và O cùng buôn bán quần áo may sẵn trên cùng địa bàn. Anh M tích cực tìm nguồn hàng với giá rẻ hơn nhưng cùng chất lượng. Anh N lại tích cực quảng cáo trên trang cá nhân và vào tận các trường học để tiếp thị. Anh H chủ động hạ giá xuống một chút để có nhiều khách hàng hơn. Anh O lại thuê phục vụ nữ trẻ đẹp để bán hàng. Những ai dưới đây đã sử dụng cạnh tranh để bán hàng?
A. Anh H và O.    B. Anh M,N và H.            C.Anh M và N      D. Anh O.
Câu 18: Sau giờ học GDCD, H cho rằng: chỉ những mặt hàng đã có bán trên thị trường mới là cung, còn những hàng hóa trong kho chưa được bày bán thì không phải. Em lựa chọn phương án nào sau  đây để hiểu đúng về lượng cung hàng hóa trên thị trường?
A. cung là lượng hàng hóa hiện đang  có trên thị trường.
B. cung là lượng hàng hóa hiện đang  có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường.
C. cung là lượng hàng hóa còn nằm trong nhà kho, sẽ đưa ra thị trường trong thời gian tới       
D. cung là lượng hàng hóa chuẩn bị đưa ra  thị trường trong thời gian tới.
Câu 19: Gia đình ông A trồng lúa là nguồn thu chính để sinh sống. Ông A vừa chăm chỉ lại sử dụng máy để cày xới đất, gieo mạ nhằm tiết kiệm thòi gian, công sức. Khi lúa phát triển, tùy từng giai đoạn, ông cố gắng nghiên cứu  và hỗ trọ cho cây phát triển tốt  nhất, do đó mà năng suất lúa của ông đạt rất cao. Theo em, ông A đã thực hiện tốt trách nhiệm nào của công dân đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước?
A. Nhận thức đúng đắn về tính khách quan và tác dụng của CNH-HĐH.
B. Lựa chọn ngành nghề, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao.
C. tiếp thu, ứng dụng khoa học-kĩ thuật vào sản xuất tạo ra năng suất cao.                       
D. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ về học vấn,chuyên môn.
Câu 20: Đê đạt hiệu quả cao trong canh tác lúa thương phẩm, ông H đã đầu tư hệ thống máy gặt đập liên hợp, máy cày để bớt công sức. Chị K tìm thị trường để xuất khẩu hàng mây tre đan sang nước ngoài. Chị T, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ để sinh sống. Trong khi đó, anh G làm thợ xây để nuôi gia đình. Những ai dưới đây đã thể hiện trách nhiệm của công dân với sự nghiệp CNH-HĐH đất nứơc?
A. Ông H và chị K.               B. Mình chị K.
C. Anh G và chị T                        D. Cả ông H, chị K, anh G và chị T.
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (1,0điểm):            
Cạnh tranh là gì?
Câu 2: (1,0 điểm)
 Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây?
Description: https://i.vietnamdoc.net/data/image/2016/10/19/de-thi-hoc-ki-1-mon-giao-duc-cong-dan-lop-11-truong-thpt-nguyen-trung-truc-an-giang-nam-hoc-2015-2016-2.PNG
Câu 3: (2,0 điểm)
Hôm qua trên đường về quê ngoại, Hùng thấy hai bên đường đã thay đổi hoàn toàn. Cùng ngày này năm ngoái, hai bên đường bạt ngàn cây chôm chôm mà năm nay chẳng thấy cây nào hết, thay vào đó là bạt ngàn cây cam. Hùng đem thắc mắc này hỏi Bảo. Bảo trả lời: “ cậu học rồi mà chẳng hiểu gì hết, năm ngoái người ta trồng chôm chôm không lãi bằng trồng cam thì năm nay người ta chuyển sang trồng cam chứ sao. Theo cậu hiện tượng này là do yếu tố nào điều tiết?
1/ Câu trả lời của Bảo đã đúng chưa?
2/ Nếu em là Hùng em sẽ trả lời câu hỏi của Bảo như thế nào?

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
 
câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
đáp án C A C A D C D B C A
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
đáp án A B A C D C B B C A
B. PHẦN TỰ LUẬN
 
câu đáp án Thang điểm
1 Hs cần nêu được
- khái niệm cạnh tranh: là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu nhiều lợi nhuận

1,0
 
2 Hs cần nêu được
· Người thứ 1: Có thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết, thực hiện tốt yêu cầu của quy luật giá trị nên thu được lợi nhuận nhiều hơn mức lợi nhuận trung bình.
· Người thứ 2: Có thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết, thực hiện đúng yêu cầu của quy luật giá trị nên thu được lợi nhuận trung bình.
· Người thứ 3: Có thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm yêu cầu của quy luật giá trị nên bị thua lỗ.
1,0
3 Hs giải quyết tình huống với lí lẽ thuyết phục:
- Câu trả lời của Bảo là đúng.
- Do quy luật cung – cầu và quy luật giá trị điều tiết
                                    

0,5
0,5
 


 
ĐỀ 4 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn GDCD LỚP 11
Thời gian: 45 phút

I.Trắc nghiệm: (6 điểm) 
Khoanh tròn câu trả lời đúng
1.Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất:
A. Sức lao động, lao động, đối tượng lao động.
B. Sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động.
C. Sức lao động, sản phẩm, đối tượng lao động.
D. Sức lao động, tư liệu sản xuất, đối tượng lao động.
2. Trong các cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế nào giữa vai trò quan trọng:
   A. Cơ cấu ngành                                          B. Cơ cấu vùng kinh tế
   C.Cơ cấu thành phần kinh tế                      D. Cơ cấu sản xuất theo kế hoạch.
     3. Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa:
A. Thỏa mãn nhu cầu của con ng­ười, là sản phẩm của lao động.
B. Là sản phẩm của lao động, thỏa mãn nhu cầu của chính người sản xuất.
C. Do lao động tạo ra, có công dụng nhất định, khi tiêu dùng phải thông qua mua bán.
D. Lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa
4. Sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất,tiêu thụ hàng hóa là gì?
A. Giá trị                                      B. Quy luật giá trị
C. Cạnh tranh                              D. Thị trường
5.Thầy Nam bán cà phê để mua đồ dùng học tập cho con. Trong trường hợp này , tiền tệ thục hiện chức năng
A. thước đo giá trị                                      B. phương tiện lưu thông                          
C. phương tiện cất giữ                                D. phương tiện thanh toán
6. Có 3 nhà sản xuất D,E, Z cùng sản xuất một loại hàng hóa có chất lượng như nhau nhưng thời gian lao động cá biệt khác nhau (nhà sản xuất D 6 giờ, nhà sản xuất E 4 giờ, nhà sản xuất  Z 8 giờ ). Trong khi đó thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra mặt hàng này là 6 giờ. Vậy nhà sản xuất nào sẽ thu lợi nhuận ?
A. Cả ba nhà sản xuất  D, E, Z                              C. Nhà sản xuất E
B. Nhà sản xuất D                                                              D. Nhà sản xuất D và E
7. Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua
A. giá trị của hàng hóa                               B. giá trị sử dụng của hàng hóa
C. giá cả trên thị trường                             D. giá trị trao đổi
8. Trong lưu thông, quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi hàng hóa phải dựa trên nguyên tắc
A. bình đẳng                                             B. ngang giá
C. cùng có lợi                                            D. tôn trọng lẫn nhau
9. Nếu giá cả của một hàng hóa nào đó trên thị trường không đổi thì năng suất lao động tăng sẽ làm cho lợi nhuận
A. không đổi                                                                      B. tăng
C. giảm                                                                               D. ổn định
10. Cạnh tranh trong kinh tế là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm
A. khẳng định vị trí hàng đầu của mình                                          
B. loại trừ các đối thủ trong nền kinh tế
C. giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận        
D. học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau
11. Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Cạnh tranh là quy luật kinh tế khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hóa
B. Cạnh tranh vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế nhưng mặt tích cực là cơ bản.
C. Cạnh tranh kinh tế tất yếu dẫn đến làm hàng giả, hàng nhái, hàng kếm chất lượng và trốn thuế
D. Nhà nước không thể và không có công cụ để điều tiết được mặt hạn chế của cạnh tranh.
12. Theo em , trường hợp nào dưới đây có lợi cho người bán hàng trên thị trường ?
A. Cung bằng cầu                                                   B. Cung lớn hơn cầu
C. Cung nhỏ hơn cầu                                             D. Cung  gấp đôi cầu
13. Thông thường, trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hóa sẽ
A. giảm xuống                                                                   B. không tăng
C. ổn định                                                                           D. tăng lên
14. Thông thường, trên thị trường, khi cầu giảm xuống, sản xuất, kinh doanh thu hẹp, lượng cung hàng hóa sẽ
A. tăng lên                                                                          B. ổn định
C. giảm xuống                                                                    D. Đứng im
15. Theo nội dung của quan hệ cung – cầu , giá cả thị trường thường thấp hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất khi
A. cung lớn hơn cầu                                               C. cung nhỏ hơn cầu
B. cung tỉ lệ thuận với cầu                         D. Cung bằng cầu
16. Thầy Khánh kinh doanh quần áo, trong khi trên thị trường cung về mặt hàng này lớn hơn cầu. Vận dụng quan hệ cung – cầu thì quyết định nào của Thầy Khánh là hợp lý?
A. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kinh doanh mặt hàng quần áo
B. Đẩy mạnh chiến lược tuyên truyền, quảng bá mặt hàng quần áo
C. Chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng có cung nhỏ hơn cầu
D. Tạm dừng việc kinh doanh để chuyển sang làm ca sĩ.
17. Do ảnh hưởng cơn bão Tenkiuvinamiu, các tỉnh miền Trung bị thiệt hại dẫn đến khan hiếm lương thực, thực phẩm và đẩy giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng cao. Lúc này, vai trò Nhà nước đựơc thể hiện ở hoạt động nào sau đây?
A. Cân đối cung – cầu, ổn định giá cả và đời sống nhân dân.
B. Khuyến khích các doanh nghiệp dự trữ hàng để tăng giá.
C. Ưu tiên giảm thuế cho các doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm
C. Cấp phép cho các doanh nghiệp đẩy giá lương thực, thực phẩm lên cao.
18. Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phất triển của công nghiếp cơ khí là nội dung của khái niệm nào sau đây ?
A. Công nghiệp hóa                                               B. Tự động hóa
C. Hiện đại hóa.                                                     D. Cơ khí hóa
19. Quá trình ứng dụng và trang bị những thành ựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế xã hội được gọi là
A. công nghiệp hóa                                                B. tự động hóa
C. hiện đại hóa.                                                      D. cơ khí hóa

20. Đặc trưng của cuộc cách mạng ccong nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0)được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
A. Phát minh ra động cơ hơi nước.
B. Gắn với sự xuất hiện động cơ điện.
C. Phát minh ra máy bán dẫn, động cơ điện, vệ tinh, máy bay.
D. Chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số.
21. Yếu tố nào sau đây là căn cứ trực tiếp để xác định các thành phần kinh tế?
A. Khoa học công nghệ                                          B. Phương thức sản xuất
C. Sở hữu tư liệu sản xuất.                         D. Tổ chức quản lí.
22.Thành phần kinh tế tư nhân là sự hợp nhất của các thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và Kinh tế tư bản tư nhân
B. Kinh tế tập thể và  Kinh tế tư bản tư nhân.
C. Kinh tế tập thể và Kinh tế cá thể, tiểu chủ
C. Kinh tế tư bản tư nhân và Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
23. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ nào dưới đây?
A. Quá độ trực tiếp                                    B. Quá độ gián tiếp.
C. Quá độ lâu dài                                       D. Quá độ toàn diện
24. Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thay đổi chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác tiến bộ hơn?
A. Sự phát triển của văn hóa.                                 B. Sự phát triển của khoa học.
C. Sự phát triển của chính trị.                                D. Sự phát triển của kinh tế.
II. Tự luận: ( 4 điểm)
1.Theo em phát triển kinh tế hợp lí được thể hiện ở những điểm nào? Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
2. Trình bày các thành phần kinh tế ở nước ta?
      
ĐÁP ÁN
I.             Trắc nghiệm: (6 điểm)
Khoanh tròn câu trả lời đúng
1.Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất:
B. Sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động.
2. Trong các cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế nào giữa vai trò quan trọng:
   A. Cơ cấu ngành
     3. Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa:
C. Do lao động tạo ra, có công dụng nhất định, khi tiêu dùng phải thông qua mua bán.
4. Sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất,tiêu thụ hàng hóa là gì?
C. Cạnh tranh                             
5.Anh B bán cà phê để mua đồ dùng học tập cho con. Trong trường hợp này , tiền tệ thục hiện chức năng
B. phương tiện lưu thông                          
6. Có 3 nhà sản xuất D,E, Z cùng sản xuất một loại hàng hóa có chất lượng như nhau nhưng thời gian lao động cá biệt khác nhau (nhà sản xuất D 6 giờ, nhà sản xuất E 4 giờ, nhà sản xuất  Z 8 giờ ). Trong khi đó thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra mặt hàng này là 6 giờ. Vậy nhà sản xuất nào sẽ thu lợi nhuận ?
D. Nhà sản xuất D và E
7. Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua
C. giá cả trên thị trường
8. Trong lưu thông, quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi hàng hóa phải dựa trên nguyên tắc
B. ngang giá
9. Nếu giá cả của một hàng hóa nào đó trên thị trường không đổi thì năng suất lao động tăng sẽ làm cho lợi nhuận
B. tăng
10. Cạnh tranh trong kinh tế là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm
C. giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận
11. Khẳng định nào sau đây là không đúng?
D. Nhà nước không thể và không có công cụ để điều tiết được mặt hạn chế của cạnh tranh.
12. Theo em , trường hợp nào dưới đây có lợi cho người bán hàng trên thị trường ?
C. Cung nhỏ hơn cầu
13. Thông thường, trên thị trường, khim cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hóa sẽ
D. tăng lên
14. Thông thường, trên thị trường, khi cầu giảm xuống, sản xuất, kinh doanh thu hẹp, lượng cung hàng hóa sẽ
C. giảm xuống                                           
15. Theo nội dung của quan hệ cung – cầu , giá cả thị trường thường thấp hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất khi
A. cung lớn hơn cầu                                              
16. Thầy Khánh kinh doanh quần áo, trong khi trên thị trường cung về mặt hàng này lớn hơn cầu. Vận dụng quan hệ cung – cầu thì quyết định nào của Thầy Khánh là hợp lý?
C. Chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng có cung nhỏ hơn cầu
17. Do ảnh hưởng cơn bão Tenkiuvinamiu, các tỉnh miền Trung bị thiệt hại dẫn đến khan hiếm lương thực, thực phẩm và đẩy giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng cao. Lúc này, vai trò Nhà nước đựơc thể hiện ở hoạt động nào sau đây?
A. Cân đối cung – cầu, ổn định giá cả và đời sống nhân dân.
18. Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phất triển của công nghiếp cơ khí là nội dung của khái niệm nào sau đây ?
A. Công nghiệp hóa
19. Quá trình ứng dụng và trang bị những thành ựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế xã hội được gọi là
C. hiện đại hóa.                                                     
20. Đặc trưng của cuộc cách mạng ccong nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0)được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
D. Chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số.
21. Yếu tố nào sau đây là căn cứ trực tiếp để xác định các thành phần kinh tế?
C. Sở hữu tư liệu sản xuất.
22.Thành phần kinh tế tư nhân là sự hợp nhất của các thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và Kinh tế tư bản tư nhân
23. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức quá độ nào dưới đây?
B. Quá độ gián tiếp.
24. Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thay đổi chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác tiến bộ hơn?
D. Sự phát triển của kinh tế.
 II. Tự luận: ( 4 điểm)
1. Theo em phát triển kinh tế hợp lí được thể hiện ở những điểm nào? Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
 
Phát triển kinh tế.
                                  + Tăng trưởng kinh tế
 Phát triển kinh tế      + Cơ cấu kinh tế hợp lí
                                  + Công bằng xã hội
Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Đối với cá nhân
+ Có việc làm  từ đó có thu nhập, nhu cầu vật chất và tinh thần tăng
+ Được học tập, chăm sóc sức khỏe từ đó tuổi thọ tăng…
- Đối với gia đình
+ Gia đình hạnh phúc từ đó được chăm sóc, giáo dục, gia đình văn hóa…
+ Thực hiện được các chức năng kinh tế, sinh sản…
- Đối với xã hội
+ Thu nhập quốc dân tăng từ đó chất lượng cuộc sống tăng, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển
+ Chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại được đảm bảo
2. Trình bày các thành phần kinh tế ở nước ta?
Đại hôi Đảng toàn quốc lần thứ X xác định nước ta có 5 thành phần kinh tế
1.    Kinh tế nhà nước
2.    Kinh tế tập thể
3.    Kinh tế tư nhân: Kinh tế cá thể, tiểu chủ và Kinh tế tư bản tư nhân
4.    Kinh tế tư bản nhà nước.
5.    Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

 
ĐỀ 5 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn GDCD LỚP 11
Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm ( 7 điểm)
Câu 1:  Sau khi thu hoạch lúa, bà A đem lúa bán được 3 triệu đồng, bà A dùng tiền đó để mua chiếc xe đạp cho con trai đi học . Trường hợp này tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?
A.  Phương tiện cất trữ                                           B.  Thước đo giá trị
C.  Phương tiện lưu thông                                     D.  Phương tiện thanh toán
Câu 2:  Thị trường bao gồm những yếu tố cơ bản nào?
       A.  Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả           B.  Hàng hóa, tiền tệ, người mua và người bán
       C.  Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa             D.  Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán
Câu 3:  Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm:
       A.  Giành nguyên liệu
       B.  Giành lợi nhuận
       C. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ
       D.  Đạt năng suất lao động cao
Câu 4:  Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào
       A.  nội dung của thành phần kinh tế                      B.  hình thức sử dụng về tư liệu sản xuất
       C.  hình thức sở hữu về  tư liệu sản xuất               D.  biểu hiện của thành phần kinh tế
Câu 5:  Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa vào cơ sở nào dưới đây?
       A.  Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
       B.  Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
       C.  Chi phí để sản xuất ra hàng hóa
       D.  Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa
Câu 6:  Khi phát hiện một cơ sở sản xuất hàng hóa kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, em sẽ làm theo phương án nào sau đây?
       A.  Vẫn mua hàng ở cơ sở đó vì giá rẻ hơn cơ sở sản xuất khác
       B.  Tự tìm hiểu về nguồn gốc và quy trình của cơ sở sản xuất đó
       C.  Báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền biết
       D.  Không đến mua hàng hóa ở cơ sở đó nữa
Câu 7:  Phương án nào dưới đây xác định đúng trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
       A.  Phê phán, đấu tranh với hành vi cạnh tranh không lành mạnh
       B.  Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu KH-KT và công nghệ vào các lình vực của đời sống
       C.  Coi trọng đúng mức vai trò của nền sản xuất hàng hóa
       D.  Sẵn sàng tham gia xây dựng Chủ nghĩa xã hội
Câu 8:  Để nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận cao, công ty X đã đầu tư hệ thống máy móc dây chuyền công nghệ hiện đại vào sản xuất. Như vậy công ty X đã vận dụng tốt tác dụng nào của quy luật giá trị?
A.  Điều tiết lưu thông hàng hóa                          B.  Điều tiết sản xuất
C.  Kích thích lực lượng sản xuất                         D.  Phân hóa người sản xuất
Câu 9:  Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thõa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua
A.  phân phối và sử dụng                                       B.  quá trình lưu thông
C.  trao đổi mua, bán                                              D.  sản xuất và tiêu dùng
Câu 10:  Tiền tệ có mấy chức năng?
A.  2 chức năng                                                       B.  4 chức năng
C.  3 chức năng                                                       D.  5 chức năng
Câu 11:  Công nghệ vi sinh và nuôi cấy tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện nội dung của quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A.  Công nghiệp hóa   B.  Nông thôn hóa           C.  Tự động hóa               D.  Hiện đại hóa
Câu 12:  Thành phần kinh tế là:
       A.  Các kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh khác nhau trong nền kinh tế
       B.  Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất
       C.  Một hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất
       D.  Các kiểu quan hệ kinh tế khác nhau trong xã hội
Câu 13:  Yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất của quá trình sản xuất là:
A.  Sức lao động                                                     B.  Tư liệu lao động
C.  Máy móc hiện đại                                             D.  Đối tượng lao động
Câu 14:  Anh X đến siêu thị điện máy Z mua một chiếc điện thoại thông minh với giá 20 triệu đồng, Vậy chiếc điện thoại có giá 20 triệu đồng thể hiện chức năng gì của tiền tệ?
A.  phương tiện lưu thông                                     B.  phương tiện cất trữ
C.  phương tiện thanh toán                                    D.  thước đo giá trị
Câu 15:  Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
       A.  Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu KH-KT và công nghệ vào các lình vực của đời sống
       B.  Tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc
       C.  Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.
       D.  Chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp trong các thành phần kinh tế
Câu 16:  Yếu tố tác động lớn nhất đến lượng cung là:
A.  Nguồn lực sản xuất                                          B.  Chi phí sản xuất
C.  Năng suất lao động                                           D.  Giá cả hàng hóa trên thị trường
Câu 17:  Nếu trên thị trường cung lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau?
A. Giá cả tăng                                                          B.  Giá cả giảm
C. Giá cả không thay đổi                                       D.  Giá cả bằng giá trị
Câu 18:  Nếu em là người bán hàng trên thị trường, để có lợi nhất em sẽ chọn trường hợp nào sau đây?
A. Cung bằng cầu                                                   B.  Cung  bé hơn hoặc bằng cầu
C.  Cung bé hơn cầu                                               D.  Cung lớn hơn cầu
Câu 19:  Chị A may một cái áo mất 5 h, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để may một chiếc áo là 4 h. Vậy chị A bán chiếc áo ra thị trường với giá tương ứng với 4 h thì sẽ:
A.  lời nhiều                 B.  lời ít                             C.  hòa vốn                       D.  thua lỗ
Câu 20:  Trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu nào là quan trọng nhất ?
A.  Cơ cấu ngành kinh tế                                       B.  Cơ cấu vùng kinh tế
C.  Cơ cấu thành phần kinh tế                               D.  Cơ cấu khu vực
Câu 21:  Thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng:
       A.  Thời gian sản xuất trung bình trong điều kiện sản xuất trung bình của xã hội
       B.  Tổng thời gian sản xuất ra hàng hóa
       C.  Thời gian lao động cá biệt
       D.  Thời gian tạo ra sản phẩm
Câu 22:  Quá trình sản xuất ra của cải vật chất là sự kết hợp giữa
       A.  sức lao động và tư liệu sản xuất                    B.  sức lao động và đối tượng lao động
       C.  tư liệu lao động và đối tượng lao động         D.  sức lao động và tư liệu lao động
Câu 23:  Khi lượng cầu tăng lên thì sản xuất mở rộng, làm cho lượng cung tăng lên là nội dung nào của biểu hiện mối quan hệ cung – cầu?
A.  Cung, cầu tác động lẫn nhau                           B.  Cung, cầu ảnh hưởng đến giá cả
C.  Giá cả ảnh hưởng đến cung, cầu                    D.  Thị trường chi phối cung, cầu
Câu 24:  Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước ta hiện nay thì cần phải:
       A.  Phát triển kinh tế thị trường                          B.  Phát triển kinh tế tri thức
       C.  Phát triển thể chất cho người lao động         D.  Tăng số lượng người lao động
Câu 25:  Nhà sản xuất nên thu hẹp sản xuất trong trường hợp nào sau đây?
       A.  Cung bé hơn cầu, giá cả lớn hơn giá trị hàng hóa
       B.  Cung bé hơn cầu, giá cả lớn hơn giá trị hàng hóa
       C.  Cung bằng cầu, giá cả bẳng giá trị hàng hóa
       D.  Cung lớn hơn cầu, giá cả bé hơn giá trị hàng hóa
Câu 26:  Khi người sản xuất đem hàng hóa ra thị trường, những hàng hóa phù hợp với nhu cầu, thị hiếu và thu nhập người tiêu dùng thì bán chạy. Trong trường hợp này, thị trường thực hiện chức năng gì?
A.  Thông tin                B.  Thừa nhận                   C.  Kích thích                   D.  Điều tiết
Câu 27:  Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi các yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người gọi là:
A.  Hoạt động vật chất                                           B.  Sản xuất của cải vật chất
C.  Lao động                                                            D.  Tác động tự nhiên
Câu 28:  Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, “cạnh tranh” dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?
A.  Cạnh tranh kinh tế                                            B.  Cạnh tranh sản xuất
C.  Cạnh tranh chính trị                                         D.  Cạnh tranh văn hóa

II. Phần tự luận ( 3 điểm)
Câu 1. Thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa? (1điểm)
Câu 2. Nêu nội dung cơ bản của công nghiệp hóa hiện hiện đại hóa ở nước ta hiện nay ? ( 1điểm)
Câu 3. Bản thân em có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? (1 điểm)
ĐÁP ÁN
Phần đáp án câu trắc nghiệm:
 
1 C 15 D
2 B 16 D
3 B 17 B
4 C 18 C
5 A 19 D
6 C 20 A
7 B 21 A
8 C 22 A
9 C 23 A
10 D 24 B
11 D 25 D
12 B 26 B
13 A 27 C
14 D 28 A

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây