Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Đề thi học kì 1 Giáo dục công dân 10 hay

Thứ bảy - 19/12/2020 01:20
De kiểm tra học kì 1 GDCD lớp 10, De thi GDCD học kì 2 lớp 10, De thi GDCD 10 học kì 1 Trắc nghiệm, De thi GDCD 10 học kì 1 trắc nghiệm, De kiểm tra 1 tiết GDCD 10 học kì 2 có đáp an, Đề thi giữa kì 1 GDCD 10 có đáp an, De kiểm tra 1 tiết GDCD 10 học kì 1 có đáp an
De thi hoc ki 1
De thi hoc ki 1
De kiểm tra học kì 1 GDCD lớp 10, De thi GDCD học kì 2 lớp 10, De thi GDCD 10 học kì 1 Trắc nghiệm, De thi GDCD 10 học kì 1 trắc nghiệm, De kiểm tra 1 tiết GDCD 10 học kì 2 có đáp an, Đề thi giữa kì 1 GDCD 10 có đáp an, De kiểm tra 1 tiết GDCD 10 học kì 1 có đáp an, De kiểm tra 1 tiết GDCD 10 học kì 2 có đáp an tự luận, De kiểm tra 1 tiết GDCD 10 học kì 2 có đáp an, De kiểm tra 1 tiết GDCD 10 học kì 1 có đáp an, De kiểm tra 1 tiết GDCD 10 học kì 2 có đáp an tự luận, De thi GDCD 10 học kì 1 Trắc nghiệm, De thi GDCD 10 học kì 1 trắc nghiệm, De kiểm tra 1 tiết GDCD 10 học kì 1 có đáp an tự luận, De thi GDCD 10 giữa học kì 1, De kiểm tra 1 tiết công dân 10 HK2

Đề thi học kì 1 Giáo dục công dân 10 hay 

Sở giáo dục và đào tạo.....
TRƯ ỜNGTHPT .........
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC Môn: Giáo dục công dân  – Lớp 10

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)  
MÃ ĐỀ:
                                                  
 

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)


Câu 1. Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào?
      A. Vận động  hoá học.                                B. Vận động  cơ học.
      C. Vận động xã hội.                                   D. Vận động  vật lý. 
 Câu 2. Các sự vật, hiện tượng vật chất tồn tại được là do
      A. chúng cân bằng giữa các yếu tố bên trong.
      B. chúng vận động và đứng yên.
      C. chúng luôn luôn biến đổi.                      
      D. chúng luôn luôn vận động.
 Câu 3. Đối với các sự vật hiện tượng, vận động được coi là
      A. khuynh hướng tất yếu.                           B. cách thức phát triển.
      C. hiện tượng phổ biến.                              D.  thuộc tính vốn có.
 Câu 4. Phương pháp luận là học thuyết về
      A. phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới.
      B. phương án nhận thức khoa học.
      C. phương pháp cải tạo thế giới.
      D. cách thức, quan điểm nghiên cứu khoa học.
 Câu 5.  Đâu không phải là hoạt động sản xuất vật chất
      A. chế tạo máy gặt đập liên hợp.                 B. Chế tạo rô-bốt làm việc nhà.
      C. Sáng tạo máy bóc hành tỏi.                    D. Nghiên cứu giống lúa mới.
 Câu 6. Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống là
      A. quan điểm sống.     B. thế giới quan.      C. kỹ năng sống.       D. nhân sinh quan.
 Câu 7. Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là          
      A.  sự tăng trưởng.      B.  sự tuần hoàn.      C.  sự tiến hoá.         D.  sự phát triển .
 Câu 8. Vận động nào dưới đây được xem là sự phát triển?
      A. Xe ô tô chạy từ Tam Kỳ đến Đà Nẵng.  
       B.  Tư duy trong quá trình học tập .
      C. Các nguyên tử quay quanh hạt nhân của nó.                          
       D. Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thay đổi trong năm.
 Câu 9. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
      A. Có những sự vật không chứa đựng mặt đối lập.                     
      B. Mâu thuẫn là tuyệt đối.
      C. Không có sự vật nào không có các mặt đối lập.                      
      D. Sự thống nhất giữa hai mặt đối lập là tương đối.
 Câu 10.  Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định siêu hình?
      A. Gió bão làm cây đổ.                                
      B. Người nông dân xay hạt lúa thành gạo ăn.
      C. Con người đốt rừng.                                            
      D. Người tối cổ tiến hóa thành người tinh khôn.
Câu 11. Nói về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức: Ý nào dưới đây là quan điểm của thế giới quan duy tâm ?
      A. Chỉ tồn tại vật chất trong giới tự nhiên.
      B. Ý thức là cái có trước và sản sinh ra giới tự nhiên.
      C. Vật chất là cái có trước và quyết định ý thức.
      D. Vật chất và ý thức cùng xuất hiện.
 Câu 12. Thực tiễn là những hoạt động nhằm
      A. cải tạo đời sống xã hội.                          B. tạo ra của cải vật chất.
      C. cải tạo tự nhiên và xã hội.                       D. cải tạo tự nhiên.
 Câu 13. Những sự vật, hiện tượng nào được coi là hai mặt đối lập của mâu thuẩn?
      A. Đen và trắng.                                         B. Cao và thấp.        
      C. Tròn và méo.                                         D. Đồng hóa và dị hóa.
 Câu 14. Những hành động nào trái với qui luật của sự phát triển?
      A. Không ngừng học tập để tránh tụt hậu.
      B. Cố gắng vượt khó, ra sức học tập tích lũy kiến thức.
      C. Thiếu kiên trì, nôn nóng, đốt cháy giai đoạn.                         
      D. Rèn luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
 Câu 15. Cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?
      A. Tiến hành phê bình và tự phê bình.         B. Thực hiện chủ trương "dĩ hòa vi quý".
      C. Điều hòa mẫu thuẫn.                              D. Tránh tư tưởng "đốt cháy giai đoạn".

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
                Câu 1: (3 điểm) Chất của sự vật hiện tượng là gì ? Cho ví dụ ? Lượng của sự vật hiện tượng là gì ? Cho ví dụ? Cho hình chữ nhật có chiều dài 50cm, chiều rộng 20cm. Thay đổi lượng của hình chữ nhật như thế nào để có chất mới ?
Câu 2: (2 điểm) So sánh điểm giống và khác nhau cơ bản giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính?
----------------------------------- HEÁT -----------------------------------

ĐÁP  ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 GDCD 10

 
                             KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC
           Môn: Giáo dục công dân  – Lớp 10
   Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)  
                                                  
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm):
Đáp án mã đề: 803
01. C; 02. D; 03. D; 04. A; 05. D; 06. B; 07. D; 08. B; 09. C; 10. D; 11. B; 12. C; 13. D; 14. C; 15. A;


                                                            HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm), mã đề: 803
Hướng dẫn chung
1. Thí sinh trả lời theo cách riêng (về bố cục và câu chữ) nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm.
2. Các ví dụ: giám khảo chấm linh hoạt, có thể không giống với ví dụ của đáp án nhưng đúng, giám khảo có th cho điểm tối đa.
Hướng dẫn chấm chi tiết
  Câu                                           Nội dung Điểm
Câu 1 Chất của sự vật hiện tượng là gì ? Cho ví dụ ?Lượng của sự vật hiện tượng là gì ? Cho ví dụ? Cho hình chữ nhật có chiều dài 50cm, chiều rộng 20cm. Thay đổi lượng của hình chữ nhật như thế nào để có chất mới. (3 điểm)
     
* Khái niệm chất: dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiểu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác. 0,5
- Nêu đúng ví dụ chất: Thuộc tính của đường là ngọt.Thuộc tính của muối là mặn. 0,5
* Khái niệm lượng: dùng để chỉ những thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng, biểu thị trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)... của SVHT.                         0,5
- Nêu đúng ví dụ lượng: Tòa nhà có 70 tầng, cao 80m. Diện tích tòa nhà: 8000m2. 0,5
* Giải thích ví dụ: Lượng thay đổi phụ thuộc vào chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật. 0,5
   
- Tăng độ dài chiều rộng lên bằng 50cm -> Chất mới: Hình vuông.
- Hoặc giảm độ dài chiều dài xuống bằng 20cm -> Chất mới: Hình vuông.
- Hoặc giảm chiều rộng ( chiều dài) xuống bằng 0cm -> Chất mới: Đoạn thẳng.
0,5
Câu 2 So sánh điểm giống và khác nhau cơ bản giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính? (2 điểm)
- Giống:  Đều đem lại cho con người những hiểu biết  (tri thức)về sự vật, hiện tượng. 0,5
                                                                                                                                                                                            - Khác:
                     Nhận thức cảm tính                   Nhận thức lý tính
- Là giai đoạn đầu (thấp) của quá trình nhận thức, tiếp xúc trực tiếp với sự vật hiện tượng thông qua các cơ quan cảm giác.(0,25 điểm) -  Là giai đoạn phát triển cao của quá trình nhận thức, tiếp xúc gián tiếp với sự vật hiện tượng trên cơ sở những tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại  (0,25 điểm)
- Thấy được SVHT một cách cụ thể, sinh động (0,25 điểm) - Thấy được SVHT một cách khái quát, trừu tượng (0,25 điểm)
- Biết được những đặc điểm bên ngoài của SVHT (0,25 điểm) - Tìm ra bản chất, qui luật, thuộc tính...của SVHT (0,25 điểm)

                                  -----------------------------Hết-------------------------------------
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây