Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Đề thi google Biểu mẫu các môn toán, lý, hoá, sinh, sử, địa, cd, ta

Thứ hai - 17/05/2021 12:03
Tạo một đề kiểm tra trắc nghiệm gồm 10 câu dưới dạng biểu mẫu Google Forms, Xem lại biểu mẫu đã gửi, Google biểu mẫu, Đề kiểm tra trắc nghiệm gồm 10 câu dưới dạng biểu mẫu Google Forms, Cách xem đáp án trên Google Form, Cách xem câu trả lời Google biểu mẫu, Tải Tool for Google form Lê Hoài Sơn
Đề thi google Biểu mẫu các môn toán, lý, hoá, sinh, sử, địa, cd, ta
Đề thi google Biểu mẫu các môn toán, lý, hoá, sinh, sử, địa, cd, ta
Tạo một đề kiểm tra trắc nghiệm gồm 10 câu dưới dạng biểu mẫu Google Forms, Xem lại biểu mẫu đã gửi, Google biểu mẫu, Đề kiểm tra trắc nghiệm gồm 10 câu dưới dạng biểu mẫu Google Forms, Cách xem đáp án trên Google Form, Cách xem câu trả lời Google biểu mẫu, Tải Tool for Google form Lê Hoài Sơn, Chuyển nhanh toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm từ file WORD lên GOOGLE FORM, Google biểu mẫu, Cách xem lại biểu mẫu đã gửi cho người khác, Google Form, Cách xem đáp án trên Google Form, Cách sử dụng Google biểu mẫu, Google biểu mẫu khảo sát, Thủ thuật Google Form, Xem kết quả Google Form, tạo bài kiểm tra bằng google form, tạo bài kiểm tra online bằng google biểu mẫu

Bạn muốn làm đề thi nào thì click vào đề thi đó. Bạn sẽ được dẫn vào đề thi. Chúc các em học tập tốt !


CÁC ĐỀ BỔ SUNG
 

MÔN ĐỀ    
TOÁN ĐỀ 19 ĐỀ 20 Đề 21
ĐỀ 18 ĐỀ 19 Đề 20
HOÁ ĐỀ 16 ĐỀ 17 Đề 18
SINH ĐỀ 16 ĐỀ 17 Đề 18
SỬ ĐỀ 18 ĐỀ 19 Đề 20
ĐỊA ĐỀ 16 ĐỀ 17 Đề 18
CÔNG DÂN ĐỀ 17 ĐỀ 18 Đề 19
TIẾNG ANH ĐỀ 18 ĐỀ 19 ĐỀ 20Đề thi môn Toán 

 
Đề toán số 2: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 3: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 4: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 5: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 6: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 7: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 8: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 9: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 10: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 11: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 12: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 13: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 14: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 15: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 16: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 17: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán số 18: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
     
 

Đề thi môn Vật lý

Đề Vật lý số 1:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề vật lý số 2:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề vật lý số 3: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 4: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 5: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 6: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 7: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 8: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 9: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 10: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 11: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 12: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 13: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 14: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 15: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 16: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề vật lý số 17: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
     
 

Đề thi môn Hoá học

Đề Hoá số 2: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 3: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 4: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 5: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 6: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 7: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 8: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 9: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 10: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 11: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 12: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 13: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 14: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Hoá số 15: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
     
 

Đề thi môn sinh học

Đề Sinh học số 1:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 2:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 3:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 4:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 5:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 6:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 7:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 8:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 9:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 10:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 11:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 12:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 13:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 14:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Sinh học số 15:  Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
     
 

Đề thi môn Lịch sử

Đề Lịch sử số 1: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 2: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 3: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 4 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 5 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 6 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 7 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 8 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 9 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 10 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 11 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 12 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 13 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 14 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 15 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 16 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Lịch sử số 17 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
     
            
lien he zalo


 

Đề Thi Môn Địa Lý

Đề Địa lý số 3: Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Địa lý số 4: Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Địa lý số 5: Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Địa lý số 6: Đáp án chi tiết  Xem điểm thi
Đề Địa lý số 7: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Địa lý số 8: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Địa lý số 9: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Địa lý số 10: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Địa lý số 11: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Địa lý số 12: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Địa lý số 13: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Địa lý số 14: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Địa lý số 15: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
     
 

Để Thi môn công Dân

Đề Công Dân số 1: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 2: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 3: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 4: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 5: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 6: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 7: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 8: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 9: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 10: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 11: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 12: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 13: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 14: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 15: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Công Dân số 16: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
     
 

Đề Thi Môn Tiếng Anh

Đề Tiếng Anh số 1: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 2: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 3: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 4: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 5: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 6: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 7: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 8: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 9: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 10: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 11: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 12: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 13: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 14: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 15: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 16: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề Tiếng Anh số 17: Đáp án chi tiết Xem điểm thi
     

ĐỀ BỔ SUNG
Đề toán B1 ngày 27.5 Đáp án chi tiết Xem điểm thi
Đề toán A3 ngày 27.5 Đáp án chi tiết Xem điểm thi

Tổng số điểm của bài viết là: 135 trong 28 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 28 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC ĐỀ THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây